Фахова компетентність перекладача леонід ЧерноватийДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ Дніпропетровськ (ДУАН) 12.12.2014

 • ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА

 • Леонід Черноватий

 • (Харківський нац.ун-т імені В.Н.Каразіна)


ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА (ФКП)ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФКП

 • МІНІМАЛІСТСЬКИЙ: аналіз ТО та породження ТП; вміння породжувати більше одного варіанту ТП одного й того ж ТО та вибирати найкращий з них

 • МУЛЬТИКОМПОНЕНТНИЙ: використання словників, документації, резюме і тех. засобів, друкарські вміння (комп’ютер), забезпечення резюме з боку замовника, зворотний зв'язок із ним, його оцінка ТП, знання професійної поведінки перекладача тощо.РОБОЧА МОДЕЛЬ ФКПБІЛІНГВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • СУБКОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • мовна (знання обох мов, зокрема, у контрастивному плані) – складові

 • мовленнєва (володіння обома мовами у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі) – складовіЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • Знання (за межами лінгвістичних та перекладознавчих):

 • фонові (енциклопедичні, тематичні, соціобікультурні тощо)

 • предметні (поняттєвий склад певної галузі та міжпоняттєві зв’язки)ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • знання загальних принципів перекладу

 • навички та уміння його здійснення (види перекладу, стиль та жанр)

 • інструментальна субкомп. (використання док. та техн. ресурсів)

 • дослідницька (пошукова) субкомп. (знаходити інформацію, необхідну для розв’язання перекладацьких завдань)ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • СУБКОМПЕТЕНЦІЇ:

 • психофізіологічна (когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми – пам'ять, увага, психологічна стійкість, критичне відношення тощо)

 • морально-етична (відповідальність за якість; об'єктивність, надійність; скромність, ввічливість, конфіденційність)

 • самовдосконалення (самоосвіта та розвиток)

 • фахово-соціальна (спілкування у проф. середовищі, уміння пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір, співпрацювати з фахівцями тощо).СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • надкомпетентність, інтегроване вміння перекладати, що ґрунтується на координації решти компетентностей у процесі здійснення перекладацької діяльності (перекладацька практика)ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКАПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКАПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКАПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Усний чи письмовий переклад: не виділяються окремо практики з усного чи письмового перекладу, переважно це практика з письмового перекладу; практику з усного перекладу важко прогнозувати, оскільки потреба в ньому виникає спорадично і незначною мірою залежить від ВНЗПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Бази практики: університетські структури (факультети, центри тощо), підприємства (рідко), перекладацькі компанії

 • Керівники практики: як від ВНЗ, так і від підприємства

 • Сфери, до яких відносяться тексти для перекладу: галузевий переклад (галузь залежить від випадкових чинників)ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Можливість застосування технічних засобів: студенти мають доступ до CAT, лише якщо вони проходять практику в сучасних перекладацьких компаніях

 • Способи контролю: Якість перекладу контролюється на базах практики, які по закінченні практики складають характеристику на кожного практиканта й пропонують оцінку його роботиПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Звітна документація з боку студента: щоденник практики, звіт про виконану роботу

 • Звітна документація з боку бази практики: Характеристика практиканта із зазначенням характеру, обсягу та якості виконаної роботи та пропозицією щодо оцінкиПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Критерії оцінювання: оцінка «відмінно» виставляється за повне виконання завдання за кількісними та якісними характеристиками, рівнем додержання трудової дисципліни та своєчасності подання звітної документації; оцінка може знижуватися у випадку невідповідності одного чи кількох із згаданих аспектів встановленим вимогамПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

 • Проблеми: можуть виникати у зв’язку із:

 • скороченням кількості потенційних баз практик у конкретний період

 • неможливістю забезпечення повноцінною практикою в усному, зокрема, синхронному перекладі

 • недостатнім технічним оснащенням баз практики

 • неможливістю забезпечення доступу до CAT

 • труднощами ознайомлення з повним спектром технологічних інструментів перекладацької діяльностіПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА ЗАВДАННЯ

 • Розробити науково обґрунтовані вимоги до кількості перекладацьких практик, їх розподілу за семестрами, тривалості, норм обсягів перекладу із розрахунку на один робочий день та практику загалом з урахуванням вимог індустріїПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА ЗАВДАННЯ

 • Вивчити можливості проходження перекладацької практики у провідних компаніях, включаючи закордонні

 • Вивчити доцільність створення навчально-виробничого об'єднання перекладацької компанії та центру навчання перекладачів для дослідження шляхів наближення змісту навчання до потреб індустріїПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА ЗАВДАННЯ

 • скласти перелік технічних засобів тощо, якими обов’язково мають оволодіти майбутні перекладачі протягом навчання в університеті, розробити методику навчання застосування згаданих засобів та поширити її серед українських центрів підготовки перекладачівПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА ЗАВДАННЯ

 • Дослідити питання про створення кількох центрів навчання синхронного перекладу, де майбутні перекладачі з українських університетів могли б пройти повноцінне навчання й одержати практику у цьому виді перекладу в межах інтенсивного літнього курсу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка