Фактичні помилки – ФДата конвертації17.06.2016
Розмір444 b.Фактичні помилки – Ф

 • Фактичні помилки – Ф

 • Логічні помилки - Л1. Вживання зайвих відомостей — Ф

 • 1. Вживання зайвих відомостей — Ф

 • 2. Недостатнє висвітлення фактів, подій — Ф

 • 3. Перекручення факту — Ф; вчинків людей та інше — Ф

 • 4. Непослідовний виклад думок — Л

 • 5. Відсутність плавного викладу — Л

 • 6. Не проводиться основна думка — Л

 • 7. Несумісність понять (серед людей було багато дітей — серед дорослих...) — Л

 • 8. Протилежність суджень (Сонце не може світити ласкаво і в той же час немилосердно. — ... й ласкаво, і немилосердно) — Л

 • 9. Абсурдність висловлювання (Вила завірюха, листя осипало землю й траву.) — Л

 • 10. Невдале цитування (не відповідає цитата висновку, — допущена помилка, занадто об'ємна або не підтверджує правильність висловленої думки...) — Л

 • 11. Невдало зроблено узагальнення, висновки — Л

 • 12. Не простежується розвиток думки від початку до кінця — Л

 • 13. Неспіврозмірність частин тексту — Л1. Буденність і одноманітність ужитих у тексті слів через незнання або невміння користуватися синонімами (Учні старанно готуються до уроків. У післяурочний час учні готувалися до вечорниць.)

 • 1. Буденність і одноманітність ужитих у тексті слів через незнання або невміння користуватися синонімами (Учні старанно готуються до уроків. У післяурочний час учні готувалися до вечорниць.)

 • 2. Уживання слова у невластивому йому значенні (З цього тексту треба вилучити такі міста. Ветеран отримав вітальну адресу).

 • 3. Порушення лексичного сполучення слів (Телевізійний завод (екран, столик) — телевізорний завод .... а телевізійний журнал (фільм, апаратура, оператор).

 • 4. Наявність в одному реченні спільнокореневих слів (Учні завели розмову про мову. Кімнату освітило яскраве світло.).

 • 5. Дублювання змісту у двох словах (Письменник підготував свою автобіографію. Старий ветеран зустрівся з, молодими юнаками.).

 • 6. Наявність у тексті слів, які не властиві описуваній епосі (Кавалеристи й козаки відважно билися з ворогом, Пузир не хотів підвищувати зарплату.).

 • 7. Використання не властивих українській літературній мові слів (Ніякої страшності немає. Виступаючий нещадно критикував міщанськість.).

 • 8. Уживання слів іншої мови (найчастіше російської) (Учень прочитав любимий вірш. Гості прийшли на слідуючий день. На дошці розміщена наглядність).Помилки у вживанні:

 • Помилки у вживанні:

 • 1. Закінчень під час відмінювання чол. та жін. імен по батькові (Андрієвич — ... йович; Петрівної — ... — и; клич, відмінок: Інна Сергіївно — Інно С ...).

 • 2. Займенників (Марійка зустріла сестричку. Вона засоромилася. Треба: Марійка зустріла сестричку і засоромилася).

 • 4. Ступенів порівняння прикметників (Найбільш дотепнішим... Треба: найдотепнішим або найбільш дотепним: самий відомий — найбільш відомий; брат вище мене... вищий за (від) мене, або вищий, ніж я).

 • 5. Дієслів (вид і час одної й тої ж форми: жовтіло пшеничне поле, сонячні промені блищать. — ... блищали).

 • 6. Дієприкметників (похилившіся постаті — похилені).

 • 7. Дієприкметникового звороту (...Вода, кипляча, в посуді,... — що кипить...).

 • 8. Дієприслівник (Закинув голову, хлопчики любуються птахами не відривая від них очей. — Закинувши ... не відриваючи ...). ;

 • 9. Дієприслівникового звороту (Прочитав роман, образ головного героя залишиться в моїй пам'яті на довгі роки. Треба так: Прочитавши роман, я надовго, запам'ятаю образ головного героя). .

 • 10. Прислівників (спочатку фільму вже й кінець зрозумілий — з початку...; став запитання, вдумуйся в значення, розрізняй: глянув убік (куди?) — напрям (присл.), ударили у бік (куди? у що?) — конкретний предмет (ім. + прийм.).

 • 11. Прийменників: Учитель поставив хлопчика в приклад — ...за приклад. Гімнастика є дуже корисною, від неї людина робиться сильною. — ...завдяки їй... (Завдяки несерйозному ставленню... — через несерйозне ставлення).

 • 12. Сполучників (Вони навіть не помітили, як у дверях стояв вчитель. ...що ...).

 • 13. Часток (Не жар, не холод його не лякали. — ... ні..., ні...).14. В узгодженні (в роді, числі, відмінку): Кулі були різних кольорів: червоний, синій, жовтий. — ... червоного, синього...).

 • 14. В узгодженні (в роді, числі, відмінку): Кулі були різних кольорів: червоний, синій, жовтий. — ... червоного, синього...).

 • 15. Керуванні (Не треба ігнорувати цією думкою *н»... цю думку. У нашому місті є пам'ятник Шевченка — ... Шевченкові.).

 • 16. Порядку слів (Він приблизно знаходився в кілометрах 30 від міста. — Він знаходився приблизно кілометрах в 30 від міста.)

 • 17. Будові речення (пропущено важливе слово для змісту: В'ячеслав абияк прибив дошку і побіг у волейбол.).

 • 18. Порушено межу речення. (Мисливець поклав рушницю, прив'язав собаку. І пішов до звіра.).

 • 19. Синтаксичних конструкціях. (Коли я читала цю книгу, де сміялася, де плакала. — Коли я читала цю книгу, то і сміялася, і плакала.)1. Повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих.

 • 1. Повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих.

 • 2. Використання плеоназмів — словосполучень, у яких лексичне значення слів збігається, тому одне з них — зайве (Переможцю подарували пам'ятний сувенір).

 • 3. Стилістично недоцільне використання тавтологій (У повідомленні виступаючого повідомлялося. Письменник у творі відтворив батальні сцени.).

 • 4. Невмотивоване вживання розмовних слів, жаргонізмів, діалектизмів, слів-паразитів, мовних штампів («червоною ниткою проходить...», «не можна не вказати...»).

 • 5. Наявність у тексті одноманітних синтаксичних конструкцій (Чудовий куточок природи. Прогуляйся понад берегом, заглиблюйся в ліс, плавай у Дніпрі. — Чудовий куточок природи, можеш прогулятися понад берегом, заглибитися в ліс, а при бажанні — поплавати в Дніпрі.):

 • 6. Недоцільне використання пишномовних висловів, штучних красивостей,. порожніх фраз (Високошановні гості, батьки, дорогі леді й джентльмени, дорогесенькі діточки!).

 • 7. Зайва для певної теми емоційність, патетика, гіперболізація, персоніфікація; невмотивоване використання вигуків (Батько щоранку крокує на роботу (йде); Столяр передав школярам свій прекрасний досвід (епітет); Життя Горпини у пані стало таким самим, як смерть (порівняння); Карпенко-Карий дотепно використав куркуля Калитку у п'єсі «Сто тисяч» (метонімія); Якби Микола Джеря не втік від пана, він би перевернув світ (гіпербола); О! Мого брата звати Дмитро.). Створення надуманих метафор, невідомих порівнянь, епітетів, нагромадження їх у невеликому тексті.

 • 8. Стилістично невмотивоване використання книжної лексики, іншомовних слів (Він уміє розповідати цікаві бувальщини. — Він майстер... Конструювати (свідчити); концентрувати (зосереджувати); адекватний (рівнозначний); анулювати (скасувати)).

 • 9. Невиправдане поєднання елементів різних стилів (Викладач, працюючи у гмирьовці, Підготував обґрунтування про своє нове наукове дослідження. Виконавши почесне завдання, любенько про це довів своєму опоненту.).

 • 10. Вживання поряд в одному висловлюванні однакових за звуковим складом слів або їх частин (Промовець про проблеми дітей зазначив...; На наше прохання...; За задумом автора...).

 • 11. Недоречне використання мовних засобів одного функціонального стилю в тексті іншого 12. Надуживання канцеляризмами, термінами у художніх та публіцистичних висловлюваннях.

 • 13. Невдале використання засобів організації тексту.

 • 14. Одноманітність початків речення і абзаців.Неправильно написане слово з тою чи іншою буквеною чи небуквеною орфограмою.

 • Неправильно написане слово з тою чи іншою буквеною чи небуквеною орфограмою.Неправильно розставлено розділові знаки.

 • Неправильно розставлено розділові знаки.Дві негрубі помилки

 • Дві негрубі помилки

 • Повторювані орфографічні помилки в одному слові або в спільнокореневих

 • Перші три однотипні помилки на одне правило

 • Більше п'яти поправок
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка