Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики Методичне об'єднанняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Формування навичок самостійного набуття знань у процесі вивчення фізики

 • Методичне об'єднання

 • вчителів фізики

 • (ліцей “Педагог”, 31.01.12р.)


Мета:

 • розкрити можливості формування в учнів навичок самостійного набуття знань засобами фізичної освіти;

 • презентувати перспективний педагогічний досвід вчителів м. Миколаєва щодо формування навичок самостійного набуття знань на уроках фізики через використання різних форм організації навчальної діяльності учнів.План:

 • 1. Перспективи проведення ЗНО-2012 (Ковальчук Н.М., методист НМЦ);

 • 2. Організація самостійної роботи в залежності від форми організації навчання (Манзарук С.М., методист НМЦ);

 • 3. Із досвіду роботи щодо формування навичок самостійного набуття знань на уроках фізики через:План:

 • здійснення досліджень фізичних явищ, об'єктів, законів ( Амбросимова Н.В., вчитель вищої категорії ЗОШ №52);

 • використання сайтів, навчальних програм, окремих анімацій, моделей реальних дослідів ( Запорожець О. В., вчитель ЗОШ №57);План:

 • залучення учнів до роботи з різними джерелами інформації (Єфремова О.А, вчитель ЗОШ №6);

 • 4. Різне;

 • 5. Підведення підсумків роботи. • В наш час спостерігається різке збільшення обсягу знань, які потрібно засвоїти у школі. 13,7% годин від загального навантаження школи відведено сумарно на вивчення фізики, хімії, біології, географії, астрономії; на математику – 16%, на гуманітарні дисципліни – 47,5%.Самостійна навчальна робота -Цілі й задачі -Цілі й задачі -

 • формування навичок самостійної пізнавальної діяльності;

 • формування вмінь та навичок щодо самостійної розумової праці, самостійного мислення.Види самостійних навчальних робіт за дидактичною метою:

 • пізнавальна;

 • практична;

 • узагальнююча.За типом задач, що розв'язуються:

 • дослідницька;

 • творча;

 • пізнавальна.За рівнями проблемності:

 • репродуктивна;

 • репродуктивно – дослідницька;

 • дослідницька.За характером комунікативної взаємодії:

 • фронтальна;

 • групова;

 • парна;

 • індивідуальна.За місцем виконання:

 • домашня;

 • класна.За методами наукового пізнання:

 • теоретична;

 • експериментальна.Види самостійної роботи в залежності від форми організації навчанняУроки

 • робота з навчальною літературою, самостійне розв'язання задач, виконання вправ, завдань, підготовка до уроку рефератів, доповідей, самостійна робота із застосуванням ТЗН, комп'ютерних навчальних та контролюючих програм, самостійна робота з різноманітними картками-завданнями.ЛекціїСемінари

 • робота з літературою за темою семінару, написання реферату, підготовка тез для виступу на семінарі.Лабораторно – практичні заняття

 • експериментально-дослідницька робота, вивчення навчальної та довідкової літератури, оформлення результатів експериментально-дослідницької роботи.Екскурсії

 • робота з навчальною та довідковою літературою на етапі підготовки до екскурсії, написання узагальнених, аналітичних звітів за результатами екскурсії, збирання та систематизація нової інформації в процесі екскурсії.Ігри

 • робота з розв'язання ситуативних задач та завдань, самостійна робота з комп'ютерними іграми, самостійна робота з дидактичним матеріалом.Домашня самостійна робота

 • виконання вправ, задач, підготовка рефератів, доповідей, завдань, у тому числі творчих .Гнучке поєднання різноманітних форм та технологій навчання

 • поєднання та різноманітне застосування усіх перерахованих вище видів самостійної роботи учнів. • Практика свідчить, що наші учні відчувають труднощі під час здійснення розумових операцій, виконання дослідів, при проведенні спостережень тощо. • Формування навичок самостійного здобування знань здійснюється через застосування діяльнісного підходу до навчання, центральною ідеєю якого є інтелектуальний та моральний розвиток дитини на основі спонукання її до різноманітної доцільної діяльності. • Практика свідчить, що більшість учителів зазнають певних труднощів під час її організації. Це зумовлено обмеженістю часу на уроці, неоднорідністю складу учнів, низьким загальним рівнем їхньої підготовки. Названими вище причинами можна пояснити також той факт, що в організації навчального дослідження більшість учителів віддають перевагу позаурочним формам навчання. Проте саме такий вид діяльності дозволяє досягти позитивних результатів у формуванні системи творчих умінь і навичок учнів. • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка