Формування туристичного кластеруДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Формування туристичного кластеру

 • Формування туристичного кластеру

 • для ефективного використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та підвищення позитивного іміджу регіону у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

 • (на прикладі Печеніженської ОТГ)

 • Доповідач: к.е.н., доцент

 • Кропельницька Світлана Орестівна


туристична інфраструктура та її складові на конкретній території

 • туристична інфраструктура та її складові на конкретній території

 • сутність та алгоритм формування кластера як організаційної форми виробництва продукції та/або надання послуг

туроператори та турагенти;

 • туроператори та турагенти;

 • підприємства, що надають послуги розміщення;

 • підприємства харчування;

 • транспортні підприємства;

 • екскурсійні бюро;

 • виробничі туристичні підприємства

 • підприємства торгівлі

 • підприємства сфери дозвілля та розваг

 • заклади самодіяльного туризму

 • органи управління туризмом (державні установи, громадські організації);

 • навчальні, наукові та проектні установи.Кня́ждвірський заказник

 • Кня́ждвірський заказник

 • Краєзна́вчий музе́й фло́ри і фа́уни Карпа́т

 • 8 Церков 18-19 ст., з них Дерев'яна церква святих безсрібників Козьми і Дем'яна (1852)

 • Школа-дяків (дер.) 18 ст.

 • Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михайла (дер.) 19 ст.

 • Заклади розміщення – 5 садибнеформальне добровільне об’єднання установ, організацій, фірм туристичного профілю, супутніх організацій, організацій сервісу, виробничих туристичних підприємств, підприємств торгівлі, закладів дозвілля, навчальних установ та ін., які сприяють функціонуванню суб’єктів кластера, що є географічно близькі, з метою підвищення власного і загального економічного зростання.

 • неформальне добровільне об’єднання установ, організацій, фірм туристичного профілю, супутніх організацій, організацій сервісу, виробничих туристичних підприємств, підприємств торгівлі, закладів дозвілля, навчальних установ та ін., які сприяють функціонуванню суб’єктів кластера, що є географічно близькі, з метою підвищення власного і загального економічного зростання.визначення одного чи кількох суб'єктів (підприємств) і розгляд усіх підприємств та організацій, які перебувають вище або нижче в одному ланцюгу;

 • визначення одного чи кількох суб'єктів (підприємств) і розгляд усіх підприємств та організацій, які перебувають вище або нижче в одному ланцюгу;

 • визначення на горизонтальному рівні тих виробництв, що використовують канали збуту або випускають додаткову (супутню) продукцію (надають послуги);

 • визначення організацій, які підтримуватимуть кластер наданням спеціальних знань і технологій, інформації капіталу, інфраструктури, а також організації, що обслуговують суб’єктів кластера;

 • аналіз тих державних організацій і відомств, які мають істотний вплив на суб’єктів кластера;

 • установлення меж кластера.

ЦІЛЬ 1.  ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ:

 • ЦІЛЬ 1.  ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ:

 • Операційні цілі:

 • 1.2.2. Розвиток сільської місцевості;

 • 1.3.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу та збереження культурної та природної спадщини регіонів;

 • ЦІЛЬ 2 ТЕРИТОРІАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

 • 2.1.1. Підвищення узгодженості політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій регіонів та іншим.2.1.4. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. зеленого сільського туризму

 • 2.1.4. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч. зеленого сільського туризму

 • 2.2.1. Просування і реклама місцевих туристичних продуктів • ЦІЛЬОВА ТЕРИТОРІЯ

 • Проект матиме вплив на територію Печеніженської селищної ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області, область в цілому, а згодом матиме поширення на всій території України

 • Населення ОТГ - 17 657 осіб (2015)

 • Івано-Франківської області – 1 382,10 тис.чол. (2015)жителі Печеніжинської ОТГ;

 • жителі Печеніжинської ОТГ;

 • сільські територіальні громади регіону;

 • надавачі туристичних послуг у сільській місцевості;

 • приватні садиби; готелі та інші заклади розміщення;

 • туристичні інформаційні центри;

 • працівники туристичної сфери;

 • студенти, які навчаються за туристичними, історичними; економічними напрямами;навчальні заклади з підготовки кадрів для тур галузі;

 • навчальні заклади з підготовки кадрів для тур галузі;

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • інституції громадянського суспільства; страхові компанії;

 • перевізники;

 • різні туристичні об’єкти (музеї, заповідники, театри, ін.);

 • потенційні туристи.ТАІФ (Туристична Асоціація Івано-Франківщини),

 • ТАІФ (Туристична Асоціація Івано-Франківщини),

 • АЕРІФ (Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини),

 • Рада з туризму Карпатського регіону, Карпатські стежки,

 • Регіональний туристично-інформаційний центр,

 • Обласний центр розвитку туризму (в процесі інституалізації),

 • Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді,

 • Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття

 • Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття (профільний позашкільний навчальний заклад),

 • Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття,

 • Готелі та інші заклади розміщення,

 • Турфірми (туроператори, турагенти),

 • Транспортні компанії,

 • Страхові компанії,

 • Музеї, театри,

 • Профільні ВНЗ, ДП, КП турсфери, органи влади

зародковий стан туристичної інфраструктури в громадах з туристичним потенціалом;

 • зародковий стан туристичної інфраструктури в громадах з туристичним потенціалом;

 • переважання виїзного туризму і вивіз «туристичних» коштів;

 • слабка інформаційна і рекламна підтримка внутрішнього туризму (сільського, екологічного, релігійного і т.п.);

 • занепад і руйнування пам’яток історії, культури і т.п.

 • низький рівень використання природно-ресурсного потенціалу громад з туристичним потенціалом та забезпечення його захисту і розвитку.Кластерний механізм забезпечить:

 • Кластерний механізм забезпечить:

 • створення реального реєстру об’єктів туристичної інфраструктури, щоб інвестори знали куди вкладати гроші;

 • забезпечення реклами та створення туристичного іміджу регіону;

 • формування інформаційної бази регіону з визначенням можливих туристичних маршрутів, місць відпочинку, транспортної системи тощо;

 • підвищення рівня кваліфікації та інтелектуального потенціалу працівників туристичної сфери.Очікувані кількісні результати від реалізації проекту

 • Очікувані кількісні результати від реалізації проекту

 • 1Координаційний центр туркластеру (створення/залучення (нд., Івано-Франківський обласний центр розвитку туризму чи Регіональний туристично-інформаційний центр)) та мережа учасників;

 • 4 зустрічі учасників Координаційного центру туркластера;

 • 1 база даних учасників (мережі) туркластера;

 • 2 конференції (N учасників);

 • 2 експертні групи; 5 засідань експертних груп;

 • 4 круглих столи (N учасників);

 • 4 фокус-групи (N учасників); 1 аналітичне дослідження, 1 соціологічне дослідження;

 • приватних садиб (N); туристів (N);

 • 1 Стратегія розвитку туркластера;

 • 1 пілотний туристичний продукт «Туристичні родзинки Печеніжинської ОТГ»;

 • Печеніжинський туристичний паспорт (N);Очікувані кількісні результати від реалізації проекту

 • Очікувані кількісні результати від реалізації проекту

 • Правила поведінки туристів в заказниках, музеях, релігійних святинях (N);

 • 1 тримовна туристична брошура про ОТГ (N); 1 тримовний каталог учасників кластеру туристичного паспорту (N); 1 тримовна туристична карта ОТГ (N);

 • ознайомчі прес-тури для журналістів, інфотури для туроператорів (N);

 • ідентифіковані, створені і описані туристичні продукти кластера з сільського, релігійного, екологічного та культурно-пізнавального туризму (N);

 • проведення навчальних модулів для учасників кластера (N); Літня школа (N учасників, N днів); туристичні кемпінги і табори (N);

 • інформаційні туристичні стенди (N);

 • дорожне полотно (N км); відкриті нові пасажирські марщрути (N); маркетингові заходи для туркластеру і його продуктів (N);

 • 1 веб-портал туркластера;

 • 1 онлайн юридична консультація для надавачів турпослуг(онлайн страховки; онлайн бронювання пасажирських перевезень) і т.п.Очікувані якісні результати від реалізації проекту

 • Очікувані якісні результати від реалізації проекту

 • система розвитку та маркетингу туристичних послуг ОТГ;

 • пілотний туристичний продукт ОТГ «Туристичні родзинки Печеніжинської ОТГ»;

 • покращення конкурентноздатності території ОТГ та її іміджу на туристичному ринку регіону (України);

 • забезпечення зростання зайнятості жителів ОТГ в туристичній сфері регіону (України);

 • покращення інформаційного та маркетингового простору в сфері туризму регіону.1. Формування місцевої туристичної політики у відповідності до ефективних вітчизняних практик та практик ЄС шляхом розробки та впровадження Стратегії туристичного розвитку ОТГ та регіону й дієвої системи маркетингу туристичних послуг.

 • 1. Формування місцевої туристичної політики у відповідності до ефективних вітчизняних практик та практик ЄС шляхом розробки та впровадження Стратегії туристичного розвитку ОТГ та регіону й дієвої системи маркетингу туристичних послуг.

 • 2. Сприяння збереженню природної, культурної, релігійно-духовної спадщини ОТГ та регіону шляхом створення пілотного туристичного продукту «Туристичні родзинки Печеніжинської ОТГ» та інших нових продуктів сільського, релігійного, екологічного та культурно-пізнавального туризму.3.Підвищення конкурентоспроможності сільських територій ОТГ та регіону через розробку і впровадження туристичного паспорту.

 • 3.Підвищення конкурентоспроможності сільських територій ОТГ та регіону через розробку і впровадження туристичного паспорту.

 • 4.Підвищення рівня навиків і знань фахівців туристичної індустрії шляхом проведення Літньої школи.

 • 5.Підвищення культурно-просвітницького рівня молоді, знань з історії краєзнавства та ін. навиків шляхом відродження (удосконалення) роботи туристичних таборів та кемпінгів.6. Розбудова спільного інформаційного та маркетингового простору та більш позитивного іміджу ОТГ та регіону на внутрішніх та міжнародних ринках.

 • 6. Розбудова спільного інформаційного та маркетингового простору та більш позитивного іміджу ОТГ та регіону на внутрішніх та міжнародних ринках.

 • 7. Будівництво (покращення) дорожнього мережі, налагодження нових пасажирських маршрутів для туристів • Контакти:

 • Кропельницька Світлана Орестівна

 • s.kropelnytska@ukr.net
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка