Головного управління освіти і наукиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Головного управління освіти і науки

 • Головного управління освіти і науки

 • від 04.08.08 № 380 «Про затвердження заходів з виконання галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки»,

 • від 13.07.09 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»,

 • від 24.12.10 № 698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро - 2012»

 • від 05.05.11 № 270 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2011-2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області».

 • Департаменту освіти Харківської міської ради:

 • Від 10.05.2011 № 93 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2011/2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова”Робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються:

 • Робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове);

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове); • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

 • 1-9-ті класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 № 182;

 • 10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 13);для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

 • 1-9-ті класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);

 • 10–11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 22);для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів:

 • для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів:

 • 5-9-ті класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 • 10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 23);для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02. 2008 № 99 ;

 • для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02. 2008 № 99 ;

 • для білінгвальних 5–9-х класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов — за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626;

 • для білінгвальних 10–11-х класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 20);для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл

 • для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл

 • 5-9-ті класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

 • 10–11(12)-ті класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 24);5-9-ті класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321.

 • 5-9-ті класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321.

 • За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

 • 10-11-ті класиза Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (Нове) (додаток 15).Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці також зазначається навчальний рік для якого розроблено плани.

 • Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці також зазначається навчальний рік для якого розроблено плани.

 • У пояснювальні записці слід вказати:

 • - тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються;

 • - Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків;

 • - за потреби (для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів) - обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами;

 • - інформацію про реалізацію варіативної складової навчальних планів;

 • - особливості організації навчального процесу. • У 2011-2012 навчальному році особливу увагу приділити введенню нових курсів за вибором: Основи олімпійських знань, Історичні постаті, Ми господарі Євро 2012.За потребою, навчальні заклади нового типу, школи, які впроваджують експеримент, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.

 • За потребою, навчальні заклади нового типу, школи, які впроваджують експеримент, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.

 • За умови перерозподілу навчальних годин, навчальні заклади розробляють індивідуальні варіанти робочих навчальних планів.

 • Експериментальні чи індивідуальні варіанти робочих навчальних планів розробляються також у випадку коли:

 • - планується вивчення інтегрованих предметів інваріантної складової, не передбачених Типовими планами;

 • - вивчення окремих предметів здійснюється за експериментальними (авторськими) програмами;

 • - навчальний заклад (окремі його ланки) беруть участь у Всеукраїнських (регіональних) експериментах;

 • - заклад працює у режимі «повного дня».

 • Індивідуальні та експериментальні робочі навчальні плани, в обов’язковому порядку, щороку затверджуються Головним управліннями освіти і науки ОДА та погоджуються департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 25 серпня.

 • До індивідуальних навчальних планів додаються копії документів, які спонукали їх розроблення .робочі навчальні плани затверджуються та погоджуються з порушеннями нормативних вимог;

 • робочі навчальні плани затверджуються та погоджуються з порушеннями нормативних вимог;

 • у пояснювальних записках до робочих навчальних планів не зазначені документи, що регламентують порядок проведення державної підсумкової атестації, навчальних екскурсій і навчальної практики;неправильно визначено спрямування годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття);

 • неправильно визначено спрямування годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття);

 • на сторінках – додатках робочих навчальних планів вказані назви навчальних предметів, які не відповідають Типовим навчальним планам;

 • в 11-х класах навчальний предмет «Астрономія» спланований за рахунок годин фізики;

 • учні 8-9-х класів з поглибленим вивченням навчальних предметів навчались не за відповідними програмами;викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів проводилось з порушенням діючих програм.

 • викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів проводилось з порушенням діючих програм.

 • УВАГА! Вищезазначені помилки призвели до порушень вимог Типових навчальних планів та режиму роботи навчальних закладів.Необхідно забезпечити умови для реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році

 • Необхідно забезпечити умови для реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році

 • (на виконання ст. 15, 16, 22, 33 Закону України “Про загальну середню освіту”, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту загальної середньої освіти ).Забезпечити безумовне виконання п.2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання», п.4.2. розділу 4 «Фінансування закладів освіти» Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 • Забезпечити безумовне виконання п.2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання», п.4.2. розділу 4 «Фінансування закладів освіти» Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 • ( заняття проводити відповідно до передбаченої кількості годин для організації індивідуального навчання:

 • 1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

 • 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

 • 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня за умови виконання вимог Державного стандарту).Відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних на 2008-2011 роки у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та мовами національних меншин частину годин варіативної складової використовувати для паралельного вивчення окремих предметів українською мовою.

 • Відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних на 2008-2011 роки у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та мовами національних меншин частину годин варіативної складової використовувати для паралельного вивчення окремих предметів українською мовою.

 • Забезпечити виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рокиУвага!

 • Увага!

 • У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, забезпечити викладання факультативних курсів:

 • для учнів 10-х класів - «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу»;

 • для учнів 7-11 класів - «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

 • для учнів 5-6 класів - «Я – моє здоров'я – моє життя».Увага!

 • Увага!

 • Запровадити у І семестрі 2011-2012 навчального року програму курсу за вибором «Ми господарі Євро – 2012» у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності в обсязі 9 годин та забезпечити контроль за її впровадженням.

 • У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічні працівники яких пройшли відповідну курсову підготовку, забезпечити викладання у 5-6-х класах факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».УВАГА!

 • УВАГА!

 • Не допускати перевищення гранично допустимого навчального навантаження школярів, яке передбачено чинними державними санітарними правилами і нормами.

 • Забезпечити викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів за відповідними програмиСпецкурси визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу та обов’язково оцінюються.

 • Спецкурси визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу та обов’язково оцінюються.

 • Факультативи, індивідуальні заняття плануються за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження та не оцінюються.

 • УВАГА!

 • Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій.Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.

 • Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури.

 • Не допускати проведення спарених уроків для учнів 5-9-х класів з порушенням державних санітарних правил і норм.Вимагати безумовного дотримання часу початку занять не раніше 8:00 години,

 • Вимагати безумовного дотримання часу початку занять не раніше 8:00 години,

 • другої зміни – не пізніше 14:00 години,

 • підзміни – не пізніше 12:00 години,

 • тривалості уроків відповідно до віку дітей,

 • перерв не менше 10 хвилин, великої – 30 хвилин (або 2 перерви по 20 хвилин), перерв між основними та додатковими уроками.

 • Створити відповідні умови навчально-виховного процесу для учнів початкових класів (ігрові кімнати, спальні приміщення, окремі внутрішні санітарні вузли, які не передбачені в закладах; виділити приміщення для гардеробу).

 • Для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, організувати денний сон.Забезпечити затвердження та погодження з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби режиму роботи (у т.ч. навчального розкладу) загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік до 1 вересня поточного року.

 • Забезпечити затвердження та погодження з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби режиму роботи (у т.ч. навчального розкладу) загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік до 1 вересня поточного року.

 • УВАГА!

 • Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 № 128.Ще не визначена

 • Ще не визначена

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.03.2011 № 1/9-227 «Щодо обговорення термінів завершення 2011/2012 навчального року».

 • Пропозиції МОНМСУ:

 • 1-8-х та 10-х класах завершити 25 травня 2012 року;

 • 9-х класах - 17 травня,

 • в 11-х класах – 3 травня.

 • Свято «Останній дзвоник» провести 25 травня.Пропозиції МОНМСУ:

 • Пропозиції МОНМСУ:

 • Навчальні екскурсії та навчальна практика:

 • з 28 травня по 31 травня (4 дні) для учнів 1-4-х класів

 • з 28 травня по 8 червня для учнів 5-8-х та 10-х класівПропозиції МОНМСУ:

 • Пропозиції МОНМСУ:

 • державна підсумкова атестація:

 • У 4-х класах - проводиться з 14 по 18 травня із української мови та читання (мови навчання), математики.

 • У 9-х класах - проводитиметься з 18 по 30 травня із української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

 • 11-х класів – з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.Пропозиції МОНМСУ:

 • Пропозиції МОНМСУ:

 • Вручення документів про освіту випускникам:

 • - 11-х класів - 25- 27 травня,

 • - 9-х класів - 30-31 травня.Пропозиції МОНМСУ:

 • Пропозиції МОНМСУ:

 • зовнішнє незалежне оцінювання

 • 14 травня по 7 червня

 • Українська мова і література – 14, 15 травня

 • Математика – 17, 18 травня

 • Історія України – 21,22 травня

 • Англійська мова – 24 травня

 • Російська мова – 28 травня

 • Біологія – 30 травня

 • Фізика – 1 червня

 • Географія – 5 червня

 • Хімія – 7 червняПропозиції Департаменту освіти Харківської міської ради:

 • Пропозиції Департаменту освіти Харківської міської ради:

 • 12 травня слід вручити випускникам документи про повну загальну середню освіту

 • свято «Останнього дзвоника» у 2011/2012 н.р. провести в три етапи:

 • у 1-8-х, 10-х класах у 2011/2012 н.р. – 25 травня 2012 року;

 • для випускників 9-х класів свято «Останнього дзвоника» сумістити з врученням документів про базову загальну середню освіту, яке провести 31 травня 2012 року;

 • в 11-х класах у 2011/2012 н.р. свято «Останнього дзвоника» сумістити з врученням документів про повну загальну середню освіту, яке провести 12 травня 2012 року до початку ЗНО.Відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2011/2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

 • Відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2011/2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

 • Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

 • Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах,

 • навчальних екскурсій та навчальної практики у 5-8-х і 10-х класах,

 • підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та

 • державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.УВАГА!

 • УВАГА!

 • Не допускати до використання у навчальному процесі програм, які не мають грифа Міністерства освіти і науки України, авторських програм.

 • Погодити у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» навчальні програми, за якими передбачається викладання, в 2011-2012 навчальному році у гімназіях, ліцеях, колегіумах, навчально-виховних комплексах, що містять у своїй структурі гімназію або ліцей, спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, навчальних закладах обласного підпорядкування, загальноосвітніх навчальних закладах приватної форми власності усіх типів, вечірніх, заочних і денних загальноосвітніх школах з класами (групами) з вечірньою (заочною) формами навчання.

 • До 27.05.2011РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 • РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 • 1. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та керівникам ЗНЗ:

 • 1.1. Взяти до уваги рекомендації щодо складання робочих навчальних планів на 2011/2012 нр.

 • 1.2. Взяти в роботу зразки щодо складання робочих навчальних планів на 2011/2012 нр.

 • 1.3. Забезпечити виконання графіка надання на погодження (затвердження) робочих навчальних планів на 2011/2012 нр.

 • 1.4. Подати на розгляд та затвердження (погодження) до Департаменту освіти Харківської міської ради проекти розроблених та погоджених начальниками управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради робочих навчальних планів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності на 2011/2012 навчальний рік.

 • До 27.05.2011

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка