Господарська комерційна діяльність (підприємництво) Глава 4 господарська комерційна діяльністьДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО)

 • Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО)

 • Стаття 42. Підприємництво як вид господарської

 • діяльності

 • Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності

 • Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності

 • Стаття 45. Організаційні форми підприємництва

 • Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні

 • Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО

 • Стаття 62. Підприємство як організаційна форма

 • господарювання

 • Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

 • Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

 • Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

 • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

 • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

 • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

 • державне підприємство, що діє на основі державної власності;

 • підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

 • Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

 • Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

 • Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

 • Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємстваГлава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

 • Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

 • Стаття 79. Поняття господарського товариства

 • Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибуткуСтаття 80. Види господарських товариств

 • До господарських товариств належать:

 • акціонерні товариства,

 • товариства з обмеженою відповідальністю,

 • товариства з додатковою відповідальністю,

 • повні товариства,

 • командитні товариства.

 • Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності

 • Стаття 95. Виробничий кооператив

 • Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

 • Стаття 113. Приватні підприємства

 • Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.

 • Стаття 114. Фермерське господарство

 • Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

 • Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями

 • Стаття 117. Іноземне підприємство

 • Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України

 • Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Стаття 390. Іноземні інвестори

 • Іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України.

 • Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

 • Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони

 • Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів.Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

 • Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

 • Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

 • Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом

 • Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця

 • Стаття 53. Банкрутство фізичної особи - підприємця

 • Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА

 • Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

 • Стаття 80. Поняття юридичної особи

 • Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку

 • Стаття 81. Види юридичних осіб

 • 1. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна.

 • 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

 • 3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права.

 • Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 • Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб

 • 1. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

 • 2. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.

 • Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

 • Стаття 84. Підприємницькі товариства

 • Стаття 85. Непідприємницькі товариства

 • Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

 • Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи

 • Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особиГлава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

 • Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

 • Параграф 1. Господарські товариства

 • Стаття 113. Поняття та види господарських товариств

 • Стаття 119. Поняття повного товариства

 • Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

 • Стаття 133. Основні положення про командитне товариство

 • Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

 • Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

 • Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

 • Стаття 152. Поняття акціонерного товариства

 • Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

 • Параграф 2. Виробничий кооператив

 • Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу

 • Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка