«грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет»Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b. • Світовий досвід і численні міжнародні конференції під егідою ЮНЕСКО стверджує: вміння мислити (добування знань) і інтелект є універсальними освітніми константами особистості впродовж життя.«…Стало ясно, що проблеми педагогіки зовсім незвідні до складання навчальних програм, затвердження освітніх стандартів і проведенню різного роду перевірок знань. Подібні питання не мають смислу доти, поки ми не глянемо на проблему ширше і не вирішимо, чого ми як суспільство, бажаємо досягнути, вкладаючи значні кошти у освіту молоді. Ми повинні нарешті зрозуміти, що погляд на сутність освіти є похідним від погляду на суспільство і його цілі. Причому цей останній не завжди буває сформульованим явно і чітко»

 • «…Стало ясно, що проблеми педагогіки зовсім незвідні до складання навчальних програм, затвердження освітніх стандартів і проведенню різного роду перевірок знань. Подібні питання не мають смислу доти, поки ми не глянемо на проблему ширше і не вирішимо, чого ми як суспільство, бажаємо досягнути, вкладаючи значні кошти у освіту молоді. Ми повинні нарешті зрозуміти, що погляд на сутність освіти є похідним від погляду на суспільство і його цілі. Причому цей останній не завжди буває сформульованим явно і чітко»Ієрархічна освітня «драбина» за загальною, щоправда досить умовною схемою «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет» (Б.С.Гершунський)

 • Ієрархічна освітня «драбина» за загальною, щоправда досить умовною схемою «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет» (Б.С.Гершунський)

це грамотність, доведена до суспільного і особистісного необхідного максимуму. Освіченість є особистісним освітнім придбанням з урахуванням суспільно-державних потреб, передбачає достатньо широкий кругозір особистості, і разом з тим вибірковість за глибиною проникнення і розуміння тих чи інших питань. Саме тому професійно зорієнтована освіченість повинна будуватися на широкій загальноосвітній основі. Неможливо бути освіченим без грамотності.

 • це грамотність, доведена до суспільного і особистісного необхідного максимуму. Освіченість є особистісним освітнім придбанням з урахуванням суспільно-державних потреб, передбачає достатньо широкий кругозір особистості, і разом з тим вибірковість за глибиною проникнення і розуміння тих чи інших питань. Саме тому професійно зорієнтована освіченість повинна будуватися на широкій загальноосвітній основі. Неможливо бути освіченим без грамотності.Поняття компетентності особистості багатоаспектне і системне, його загальноприйняте визначення ще чекає своєї реалізації. Ми дотримуємося визначення компетентності як здатності розпізнавати і вирішувати проблеми у відповідній сфері діяльності, включаючи освітньо-навчальну.

 • Поняття компетентності особистості багатоаспектне і системне, його загальноприйняте визначення ще чекає своєї реалізації. Ми дотримуємося визначення компетентності як здатності розпізнавати і вирішувати проблеми у відповідній сфері діяльності, включаючи освітньо-навчальну.

 • За М.О.Холодною компетентність – особливий тип організації предметно-специфічних знань, що дозволяє приймати ефективні рішення у відповідній області діяльності.

 • Професійна компетентність ґрунтується на загальній компетентності випускника школи (загальноосвітній компетентності).Професійна компетентність – необхідний компонент залучення людини до культури у широкому розумінні. Культура (зовсім не обов’язково гуманітарна, художня, такою ж мірою це стосується культури технічної, технологічної, економічної, правової, політичної і т.п.) – вищий прояв освіченості і професійної компетентності людини. Саме на рівні культури може у найбільш повному вигляді знайти реалізацію індивідуальність людини.

 • Професійна компетентність – необхідний компонент залучення людини до культури у широкому розумінні. Культура (зовсім не обов’язково гуманітарна, художня, такою ж мірою це стосується культури технічної, технологічної, економічної, правової, політичної і т.п.) – вищий прояв освіченості і професійної компетентності людини. Саме на рівні культури може у найбільш повному вигляді знайти реалізацію індивідуальність людини.Менталітет є квітесенцією культури, де втілюються глибинні основи світосприйняття, світогляду і поведінки людини. Саме менталітет займає ієрархічно вищу сходинку і зумовлює зміст всіх інших ланок структурного ланцюжка результативності освіти

 • Менталітет є квітесенцією культури, де втілюються глибинні основи світосприйняття, світогляду і поведінки людини. Саме менталітет займає ієрархічно вищу сходинку і зумовлює зміст всіх інших ланок структурного ланцюжка результативності освіти.

 • .Визнання необхідності реалізації сучасного принципу неперервності освіти «упродовж життя» логічно обумовлює необхідність розгляду педагогічною наукою і практикою феномену неперервності становлення і розвитку освітніх особистісних результатів.

 • Визнання необхідності реалізації сучасного принципу неперервності освіти «упродовж життя» логічно обумовлює необхідність розгляду педагогічною наукою і практикою феномену неперервності становлення і розвитку освітніх особистісних результатів.

 • Неперервність розвитку освітніх особистісних результатів забезпечується послідовними переходами «сходження» між їх компонентами: від грамотності до освіченості, від освіченості до компетентності, від компетентності – до культури і ментальності особистості (у якісному вимірі).

 • Паралельно освітні особистісні результати дістають розвитку і за основними лініями: грамотності, освіченості, компетентності, культури, менталітету у кількісних вимірах (зростання об’єму розглянутих компонент особистісних освітніх результатів).

 • Лінійний підхід дозволяє розглянути зміст конкретизованих понять грамотності, освіченості, компетентності, культури і менталітету на певних етапах онтогенетичного розвитку людини, що відповідають тим чи іншим освітнім інститутам.

 • Неперервність освіти повинна розглядатися не тільки на рівні окремого індивіда і системи освітніх навчальних закладів, а і на рівні ментальності особистості і менталітету соціуму, у взаємозв’язку - упродовж життя і через життя - від покоління особистостей і їх культурної спадщини до наступних поколінь.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка