Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствамиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.

 • Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами.

 • Одна природа делает великое даром.

 • (Герцен А. И.)Практика проведення екологічних аудитів на підприємствах України”

 • Яценко Ірина Джонівна

 • Директор ПП “Екопром”

 • Екологічний аудитор

 • Сертифікат № 112Екологічний аудит

 • Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту.

 • ст.1, ЗУ «Про екологічний аудит»Екологічний аудит

 • Екологічний аудит є дієвим інструментом, що допомагає підприємствам в Україні поліпшити свої екологічні показники та скоротити витрати.Форми екологічного аудиту

 • Екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим.

 • Ст. 12. Форми екологічного аудиту , ЗУ «Про екологічний аудит»ДОБРОВІЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 • Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту.

 • Підприємство може вільно запрошувати будь-якого екологічного аудитора, якого воно саме обирає, й визначати аспекти аудиту , і критерії, за якими потрібно оцінювати результати діяльності підприємстваОбов'язковий екологічний аудит

 • Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:Обов'язковий екологічний аудит

 • банкрутство;

 • приватизація, передача в концесію об'єктів державної та комунальної власності, крім визначених законом випадків;

 • передача або придбання в державну чи комунальну власність;

 • передача у довгострокову оренду об'єктів державної або комунальної власності;

 • створення на основі об'єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;

 • екологічне страхування об'єктів;

 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;

 • в інших випадках, передбачених законом.Добровільний і обов'язковий аудити

 • Методологія проведення екологічного аудиту та основні етапи схожі як для добровільного, так і для обов'язкового аудиту.

 • Для успішного проведення аудиту та одержання від нього корисних результатів необхідно дотримуватися таких вимог:

 • предмет екоаудиту та учасники, які відповідають за нього, мають бути чітко визначені;

 • проведення аудиту повинно підтримуватися вищим керівництвом підприємства;

 • необхідно мати достовірну й достатню за обсягом інформацію про предмет аудиту;

 • слід бути впевненим, що проведення екоаудиту дістане підтримку з боку виробничого персоналу підприємства, в якому проводиться аудит.Добровільний і обов'язковий аудитиВариант анкеты, заполняемой предприятиемВариант анкеты, заполняемой предприятиемРобота із збирання інформації

 • Зустріч з керівництвом у зв'язку з початком аудиту

 • Огляд виробничого процесу

 • Оцінювання системи екоменеджменту

 • Огляд документів і записів

 • Ділові розмови з відповідальними працівниками

 • Заключна зустріч наприкінці аудиту із співробітниками компаніїВиконавець екологічного аудиту зобов'язаний:

 • повідомляти замовника про всі виявлені у процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання та відображати цю інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту;

 • невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об'єкта екологічного аудиту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та замовника;

 • забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об'єкта екологічного аудиту, замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту;

 • невідкладно інформувати замовника про відомі аудитору причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту;

 • заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості у результатах екологічного аудиту конкретного об'єкта екологічного аудиту;

 • додержувати встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана або стала йому відома під час виконання цієї роботи.Характерні невідповідності чинному Законодавству УкраїниНевідповідності чинному Законодавству України

 • Не раціональне використання водних ресурсів, зростання втрат питної води, допускаються витоки води з трубопроводівНевідповідності чинному Законодавству УкраїниРЕЗУЛЬТАТИ аналізу якості стічних вод випуску №1 ПАТ „ВПЕРЕД” в р. Прозора (басейн р. Кришталева)Приклад невідповідностейЕкологічний аудит відіграє роль засобу запобігання екологічним правопорушенням в діяльності підприємств або виявлення їх на ранній стадії, що дає змогу вживати запобіжних заходів щодо зменшення наслідків негативного впливу виробничої та господарської діяльності підприємства на оточуюче природне середовище, а аудитори приймають безпосередню участь в цьому важливому для України процесі.

 • Екологічний аудит відіграє роль засобу запобігання екологічним правопорушенням в діяльності підприємств або виявлення їх на ранній стадії, що дає змогу вживати запобіжних заходів щодо зменшення наслідків негативного впливу виробничої та господарської діяльності підприємства на оточуюче природне середовище, а аудитори приймають безпосередню участь в цьому важливому для України процесі.Природа не признаёт шуток;

 • Природа не признаёт шуток;

 • она всегда правдива,

 • всегда серьезна,

 • всегда строга;

 • она всегда права;

 • ошибки же и заблуждения исходят от людей.

 • Гёте И.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка