Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно‐дорадчим органомДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно‐дорадчим органом,

 • Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно‐дорадчим органом,

 • утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення

 • громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. • ч. 1, ст. 38 Конституції України (громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами);

 • п. 9, ч. 1, ст. 39 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації" (голови місцевих державних адміністрацій … утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи…);

 • п. 43, ч. 2, ст. 43 постанови КМУ від 11 грудня 1999 р. №2263 зі змінами "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" (з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при місцевій державній адміністрації

 • відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 утворюється громадська рада);

 • постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Експертна подає органу обов’язкові для

 • розгляду пропозиції щодо

 • підготовки проектів НПА з

 • питань формування та

 • реалізації державної

 • політики у відповідній сферіФункція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Комунікативна 1.інформує в обов’язковому

 • порядку громадськість про

 • свою діяльність, прийняті

 • рішення та їх виконання на

 • офіційному веб‐сайті органу

 • та в інший прийнятний

 • спосіб;Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Комунікативна 2. збирає, узагальнює та подає

 • органу інформацію про

 • пропозиції ІГС щодо

 • вирішення питань, які

 • мають важливе суспільне

 • значення;Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Комунікативна 3. організовує публічні

 • заходи для обговорення

 • актуальних питань

 • розвитку галузі чи

 • адміністративно‐

 • територіальної одиниці;Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Комунікативна 4. готує та оприлюднює

 • щорічний

 • звіт про свою діяльністьФункція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Контролююча 1. проводить відповідно до

 • законодавства громадську

 • експертизу та громадську

 • антикорупційну експертизу

 • проектів нормативно

 • ‐правових актів;Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Контролююча 2. здійснює

 • громадський контроль

 • за врахуванням

 • органом пропозицій

 • та зауважень

 • громадськості, а також

 • дотриманням ним НПА,

 • спрямованих на

 • запобігання та протидію

 • корупціїФункція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Консультативна 1. готує та подає органу

 • виконавчої влади, при

 • якому вона утворена,

 • пропозиції до

 • орієнтовного плану

 • проведення консультацій з

 • громадськістю, а також

 • щодо проведення

 • консультацій, не

 • передбачених таким

 • планом;Функція Вид діяльності

 • Функція Вид діяльності

 • Консультативна 2. готує та подає органу

 • пропозиції щодо

 • організації

 • консультацій

 • з громадськістюстворення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 • (п. 3 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)пропозиції до плану консультацій;

 • пропозиції до плану консультацій;

 • громадський контроль;

 • збирання пропозицій від громадськості;

 • організація заходів з публічного обговорення актуальних питань1. Готує пропозиції до:

 • 1. Готує пропозиції до:

 • орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

 • щодо організації консультацій з громадськістю;

 • Щодо підготовки проектів НПА

 • 2. Громадський контроль:

 • проводить громадську експертизу;

 • громадську антикорупційну експертизу проектів НПА;

 • здійснює громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості;

 • дотриманням НПА, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 • (п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)3. Пропозиції від громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення :

 • 3. Пропозиції від громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення :

 • збирає;

 • узагальнює

 • подає інформацію до органів влади;

 • 4. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку області

 • (п. 4 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996)утворювати робочі органи;

 • утворювати робочі органи;

 • залучати працівників органів влади, місцевого самоврядування, експертів та науковців;

 • організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші заходи;

 • отримувати від влади інформацію необхідну для забезпечення діяльності ради;

 • отримувати проекти НПА з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 • (п. 5 Типового Положення Громадської Ради, затвердженого Постановою КМУ № 996

Проектів НПА, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов язків громадян;

 • Проектів НПА, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов язків громадян;

 • актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб єктів господарювання та ІГС;

 • здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих ОВВ відповідними радами;Проектів регуляторних актів;

 • Проектів регуляторних актів;

 • Проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно стану їх виконання;

 • Звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Конференції

 • Конференції

 • Форуми

 • Громадські слухання

 • Громадське обговорення

 • Засідання за “круглим столом”

 • Збори та зустрічі з громадськістю

 • Теле-радіодебати, інтернет-конференції

 • Електронні консультаціїСоціологічні дослідження

 • Соціологічні дослідження

 • Опитування з різних питань

 • тощоГК- базовий принцип демократії

 • ГК- базовий принцип демократії

 • Без ГК демократія не працює

 • Однозначного визначення ГК досі не існує

 • ГК- це не лише форма активності громадян,а ще й важлива цінність для будь якого демократичного суспільства

 • ГК варто відрізняти від інших форм громадської активностіГромадська експертиза

 • Громадська експертиза

 • Громадська антикорупційна експертиза НПА

 • Запити (сприяння ГК)Загальна декларація прав людини (ООН 1948 р.)

 • Загальна декларація прав людини (ООН 1948 р.)

 • Міжнародний пакт про громадські і політичні права (1966 р., ратифікований у 1976р.)

 • Рекомендації Ради Європи “Про доступ до офіційних документів”(2002р.)

 • Конституція України (ст.34)

 • ЗУ “Про інформацію” (ст.ст.9, 10, 45)

 • ЗУ “Про доступ до публічної інформації”

 • Постанова КМУ №976 від 5.11.2008р.

 • Постанова КМУ №996 від 3.11.2010р.

 • Стаття 15 Закону “Про засади запобігання та протидії корупції в Україні”.Процедура ГЕ дає можливість ІГС провести оцінку ефективності діяльності певного ОВВ або якоїсь посадової особи, оцінити ефективність виконання певної державної програми, законність витрачення бюджетних коштів, оцінити якість надання адміністративних послуг чи виконання законодавства, тощо

 • Процедура ГЕ дає можливість ІГС провести оцінку ефективності діяльності певного ОВВ або якоїсь посадової особи, оцінити ефективність виконання певної державної програми, законність витрачення бюджетних коштів, оцінити якість надання адміністративних послуг чи виконання законодавства, тощоМожна проводити ГЕ діяльності ОВВ:

 • Можна проводити ГЕ діяльності ОВВ:

 • КМУ і його Секретаріату

 • 20 міністерств і їх територіальних представництв

 • 19 державних комітетів і їх територіальних представництв

 • 25 центральних ОВВ зі спеціалізованим статусом і їх територіальних представництв

 • 24 ОДА

 • 488 РДА

 • Територіальних підрозділів ЦОВВ

 • Структурних підрозділів всіх вищезгаданих ОВВ та їх посадових осібВизначити мету ГЕ

 • Визначити мету ГЕ

 • Визначити предмет ГЕ

 • Визначити методи ГЕ

 • Визначити джерела інформації і спосіб їх отримання

 • Визначити експертну групу

 • Сформувати і надіслати запит на проведення ГЕ

 • Провести прес-конференцію про початок ГЕ

 • Отримати інформацію від ОВВ і інше сприяння

 • Здійснити моніторинг, оцінку і аналіз отриманих данихПідготувати експертний висновок та направити його на розгляд ОВВ

 • Підготувати експертний висновок та направити його на розгляд ОВВ

 • Оприлюднити висновки ГЕ

 • Прийняти участь в засіданні колегії ОВВ під час розгляду експертизи, або особистий прийом у керівника ОВВ

 • Отримати офійійне рішення ОВВ про врахування/ не врахування висновків ГЕ

 • Оскарження дій або бездіяльності ОВВ в разі потребиПланування проведення ГЕ ІГС

 • Планування проведення ГЕ ІГС

 • Проведення ГЕ ІГС

 • Розгляд результатів ГЕ ОВВ

 • Врахування результатів ГЕ ОВВВарто чітко визначити яку проблему ви хочете вирішити, яку державну політику ви хочете покращити і яким чином провести цю роботу

 • Варто чітко визначити яку проблему ви хочете вирішити, яку державну політику ви хочете покращити і яким чином провести цю роботу

 • Для цього визначте мету ГЕ, предмет, методи моніторингу і аналізу, індікатори які вимірюються, джерела інформації і спосіб її отримання та експертну групу

 • Не починайте ГЕ поки цього не визначитепокращення державної політики в певній сфері або якості адміністративних послуг, які надаються громадянам.

 • покращення державної політики в певній сфері або якості адміністративних послуг, які надаються громадянам.

 • Тобто, громадська експертиза – це не самоціль,а лише інструмент впливу на ОВВ з метою покращення державної політики.проекти актів ОВВ та їх посадових осіб з питань, що стосуються дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина;

 • проекти актів ОВВ та їх посадових осіб з питань, що стосуються дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина;

 • стан виконання відповідним ОВВ та їх посадовими особами законодавства України;

 • стан виконання ОВВ та їх посадовими особами державних та місцевих програм, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

 • діяльність посадових осіб ОВВ щодо виконання ними своїх посадових обов’язків;

 • інша діяльність ОВВ та їх посадових осіб, пов’язана з виконанням функцій держави.позитивна зміна щодо проблеми,

 • позитивна зміна щодо проблеми,

 • яку ви порушували. Для цього вам необхідно результати експертизи оформити в експертний висновок.

 • Експертний висновок є офіційним документом. Експертний висновок за кожним конкретним питанням має містити конкретні пропозиції та рекомендації як щодо розглядання питання в цілому,так і щодо окремих положень проаналізованих матеріалів і документів.АГЕ (експертиза на наявність корупційних норм) – це діяльність, спрямована на виявлення у проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних дій та розробки рекомендацій із їхнього усунення (методичні рекомендації МЮ)

 • АГЕ (експертиза на наявність корупційних норм) – це діяльність, спрямована на виявлення у проектах нормативно-правових актів положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних дій та розробки рекомендацій із їхнього усунення (методичні рекомендації МЮ)Досвід та знання, практики

 • Досвід та знання, практики

 • Відсутність порядку сприяння АГЕ (є тільки методологія)

 • Проблеми розмежування компетенції ГР у застосуванні АГЕ

 • Ідентифікація акту як НПА

 • “Включення” у процес нормотворчості громадської ради, в тому числі відображення це в документах органу влади щодо порядку підготовки та прийняття НПА

 • Доступ до проектів НПА

 • Відсутність практик комунікації (ефективних та конструктивних)Зменшення кількості або усунення корупційно небезпечних положень в НПА

 • Зменшення кількості або усунення корупційно небезпечних положень в НПАНормативно-правовий акт  офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом (законодавством) формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.

 • Нормативно-правовий акт  офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом (законодавством) формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування.НПА – письмовий документ

 • НПА – письмовий документ

 • НПА приймається уповноваженим органом влади

 • Форма визначена законодавством (законом)

 • Порядок прийняття визначений законодавством

 • Стосується невизначеного кола осіб та розрахований на неодноразове застосування

 • Підлягають державній реєстрації (переважна більшість)1) планування нормотворчої діяльності;

 • 1) планування нормотворчої діяльності;

 • 2) внесення нормотворчої пропозиції і підготовка проекту нормативно-правового акта;

 • 3) проведення експертизи проекту нормативно-правового акта;

 • 4) внесення проекту нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення;

 • 5) розгляд проекту нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення;

 • 6) прийняття (видання) нормативно-правового акта;

 • 7) набрання чинності нормативно-правовим актом;

 • 8) введення нормативно-правового акта в дію.Погодження: проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами МДА, а у разі потреби з іншими органами.

 • Погодження: проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами МДА, а у разі потреби з іншими органами.

 • Головний розробник визначає самостійно, організовує, координує роботу, вживає заходів подолання розбіжностей.

 • Заінтересовані здійснюють погодження через візування (термни визначаються розробником, на виконання актів з-ва та доручень премєра – 2 дні). Складається довідка про погодження (зразок у постанові КМУ, регламенті). Складається пояснювальна записка до акту.

 • На цій стадії може проводитись публічне обговорення проекту НПА

 • Окрема процедура для регуляторних актівЗапити сприяють отриманню інформації і проведенню ГК

 • Запити сприяють отриманню інформації і проведенню ГК

Планування роботи ГР складається із таких кроків:

 • Планування роботи ГР складається із таких кроків:

 • визначення напрямків роботи ГР;

 • визначення комітетів, які будуть опікуватися цими напрямками;

 • планування роботи комітетів;

 • розподіл обов’язків серед членів комітетів;

 • планування роботи ГР;

 • розподіл обов’язків серед членів Президії ГР.Затверджено

 • Затверджено

 • Рішенням комітету з питань

 • громадського контролю

 • за діяльністю влади,

 • розвитку громадянського

 • суспільства та

 • громадської експертизи

 • Громадської Ради

 • при Запорізькій ОДА

 • Протокол №2 від 17.10.2011р.

 • _____________Н.О.ЗаболотнаУзагальнює по розділах роботу всіх комітетів;

 • Узагальнює по розділах роботу всіх комітетів;

 • Визначає відповідальні комітети і членів ГР;

 • Визначає конкретні дати і місце проведення заходів.Проведення громадського контролю стосовно виконання виконавчим комітетом Запорізької міської ради та його структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними підприємствами законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»

 • Проведення громадського контролю стосовно виконання виконавчим комітетом Запорізької міської ради та його структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними підприємствами законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»

 • Проведення громадського контролю за дотриманням прав громадян на освіту та медичне обслуговування.

 • Проведення громадського контролю за порушенням прав людини у земельному законодавстві по місту Запоріжжя

 • Проведення громадського контролю за участю представників районних адміністрацій у розслідуванні побутового травматизму. • Заболотна Наталія Олександрівна

 • Zabol-zabol@mail.ru

 • 098 042 95 95
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка