Хірургічні захворювання органів живота Гострий перитоніт. Гострий апендицит. ГерніологіяДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Хірургічні захворювання органів живота

 • Гострий перитоніт. Гострий апендицит. Герніологія.


Перитоніт

 • Перитонiт – гостре неспецифічне запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так i загальними проявами, порушеннями функцiй рiзних органiв i систем.       Перитонiт - одне з найтяжчих захворювань в абдомiнальнiй хiрургiї.Частота його виникнення - 5,5-6,0 на 10000 населення (О.О. Шалімов, 2003).

 •    Перитонiт - одне з найтяжчих захворювань в абдомiнальнiй хiрургiї.Частота його виникнення - 5,5-6,0 на 10000 населення (О.О. Шалімов, 2003).

 •    

 • Перитонiт займає перше мiсце серед причин смертi вiд гострих хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини. Летальнiсть вiд перитонiту залежить вiд його форми, причин та iнших факторiв i коливається вiд 10% до 70% (В.А. Попов, 1985; О.О. Шалiмов, 1991 та iн.).Класифiкацiя

 •    За етiологiєю:    1. Первинний 2. Вторинний    Первинний перитоніт виникає при попаданнi мiкрофлори в очеревину гематогенним або лiмфогенним шляхом.    Вторинний перитоніт - це ускладнення рiзних хiрургiчних захворювань та пошкоджень.    За причинами виникнення вторинного перитонiту:    1. Запальний - викликаний розповсюдженням запального процесу з органiв та тканин черевної порожнини та позаочеревинного простору. Травматичний 2. Пiсляоперацiйний 3. Перфоративний 4.    За стадiями:    1. Реактивна 2. Токсична. 3. Термінальна.    За характером ексудату:    1. Серозний 2. Фiбринозний 3. Гнiйний 4. Гнильний 5. Геморагiчний 6.Змiшаний.Класифiкацiя

 •   За характером мiкрофлори:    1. Аеробний (стафiло-стрептокок, кишечна палочка та iн.);    2. Анаеробний (бактероїди, пептококи та iн.).    3. Змішана (асоціації різних мікроорганізмів).    За перебiгом:    1. Гострий 2. Хронiчний 3. В`ялоперебігаючий.    За розповсюдженістю:    Вiдмежований - коли вогнище запалення вiдмежовується вiд iншої частини очеревинної порожнини анатомiчними структурами - великим сальником, петлями кишок. Це буває при хорошiй реактивностi органiзму, низькiй вiрулентностi мiкрофлори. Прикладом може бути iнфiльтрат при апендицитi, холециститi, панкреатитi, абсцесах різної локалізації.    Невiдмежований - коли запальний процес з мiсця виникнення безперешкодно може розповсюджуватись по очеревиннiй порожнинi.Класифiкацiя

 •    В залежностi вiд того, на якi дiлянки очеревинної порожнини вiн розповсюджується, видiляють: місцевий, дифузний, розлитий, загальний перитоніт.    1. Мiсцевий. Розповсюджується на 1 з 9-ти анатомiчних ділянок передньої черевної стiнки, тобто, на прилеглу до мiсця виникнення перитонiту: при апендицитi - на праву здухвинну дiлянку: при холециститi - на праву пiдреберну дiлянку.    2. Дифузний. Запальний процес охоплює не тiльки очеревину в мiсцi виникнення, а й розповсюджуєть-

 • ся на прилеглi дiлянки, (але не бiльше нiж на 3 анатомiчнi ділянки).    Наприклад, при апендицитi, гiнекологiчному перитонiтi в запальний процес втягується очеревина малого таза, права, лiва здухвинна та надлобкова дiлянки.Класифiкацiя

 •    3. Розлитий. Запальний процес розповсюджується бiльше, нiж на 3, але не бiльше, нiж на 6 анатомiчних ділянок.    Наприклад, прояви запалення виявляються в нижньому поверсi очеревинної порожнини при апендицитi, перфорацiї сигми, кишковiй непрохiдностi.    4. Загальний. Прояви запалення виявляються по всiй очеревиннiй порожнинi.    При перитонiтi слiд видiляти ступенi тяжкостi перебігу:    I - легкий ступiнь;    II ступiнь - середньої тяжкостi.    III-А ступінь - тяжккий.    III-Б ступiнь - дуже тяжкий.    IV ступiнь - термiнальний.

Стадії перитоніту

 • Реактивна (до 24 год).

 • Токсична (24-72 год).

 • Термінальна (після 72 год).Клiнiчна симптоматика.

 • 1.Поступово наростаючий бiль в животі.

 • 2.Нудота, блювання, гикавка, затримка стільця, газів.

 • 3.Зміна форми живота: зпочатку напружений, згодом

 • роздутий.

 • 4.Позитивні симптоми: Щоткiна-Блюмберга

 • Роздольського

 • Воскресенського

 • Кюленкампфа

 • 5.Зменшення «печiнкової тупостi», (тимпанiчний звук з металевим вiдтiнком), “гробова тиша” (зникнення перистальтичних шумiв),с-м Лотейссена (при аускуль-тацiї живота вислуховуются дихальнi та серцеві шуми)

 • 6.Токсичні ножиці: наростання пульсу – зниження тем-ператури.Тактика лікування

 • Усіх хворих на гострий перитоніт направляють в хірургічне відділення.

 • Категорично забороняється вводити наркотики, аналгетики, спазмолітики.

 • Передопераційна підготовка повинна бути індивідуальною і тривати не більше 2 год. У вкрай запущених хворих 4-6 годин.Завдання оперативного втручання:

 •  1.Лiквiдацiя причин (джерела) перитонiту.

 •  2.Видалення ексудату та санацiя очереви-нної порожнини.

 • 3.Декомпресія кишечника, дренування очеревинної порожнини.Грижа (hernia)

 • це випинання органів черевної порожнини через природні отвори або набуті дефекти черевної стінки.

 • Грижі живота можуть бути зовнішніми (пахові, стегнові, пупкові і т. ін.) та внутрішніми, при яких нутрощі потрапляють в очеревинний мішок, утворений у різних щілинах, кишенях очеревини, брижі, природних та набутих отворах діафрагми (діафрагмальні грижі).Розповсюдження гриж

 • Грижі – часті захворювання живота, якими страждає 3-4 % всього населення, переважно у віці 30-40 років; являють собою небезпеку для життя із-за можливого розвитку ускладнень (защемлення, запалення). Залежно від локалізації розрізняють пахові грижі (75 %), стегнові (8 –10 %), пупкові (4-5 %), післяопераційні (10-12 %), інші грижі (1-2 %). У чоловіків частіше бувають пахові грижі, у жінок – стегнові і пупковіПахова грижа (hernia inguinalis)

 • - виходить через паховий канал передня стінка якого утворена нижнім краєм апоневроза зовнішнього косого м’яза, нижня стінка – пупартовою зв’язкою, задня – поперечною фасцією і верхня – нижнім краєм поперечного та внутрішнього косого м’язів живота. Внутрішнім кільцем пахового каналу є латеральна пахова ямка, яка утворена складками очеревини на внутрішній поверхні передньої черевної стінки. Зовнішнє кільце пахового каналу утворене за рахунок ніжок апоневроза зовнішнього косого м’яза.Топографія пахової ділянкиПахові грижіГерніопластика (косої і прямої грижі)Пупкова грижаВентральна грижаДякую

 • за увагу !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка