Хірургічні захворювання печінки (ас. Поляцко К. Г.) Історія розвитку хірургії печінкиСторінка3/8
Дата конвертації08.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

У всіх інших випадках показана активна хірургічна тактика (в зв'язку з високим ризиком розриву і кровотечі).

 • У разі виявлення ГЦА у вагітної – обов'язковим є переривання вагітності. • Об’єм операційного втручання при ГЦА

  • У більшості випадків операція проводиться у формі перипухлинної неанатомічної резекції, з максимальним збереженням здорової паренхіми;

  • Анатомічні резекції проводять лише при чіткому ураженні сегмента чи долі печінки;

  • Післяопераційна летальність після резекцій печінки з приводу ГЦА сягає до 17 %, поопераційні ускладнення виникають у 27 % пацієнтів  Вузлова вогнищева гіперплазія (фібронодулярна гіпреплазія - ФНП)

  • Зустрічається частіше у жінок середнього віку.

  • Макроскопічно: округлі солітарні вузли щільної консистенції, які не відрізняються за кольором від здорової паренхіми, або мають розовий колір.

  • Мікроскопічно: дезорганізація дольок, яка нагадує вузли регенерати при цирозі печінки. Характерним є наявність зірчатого рубця в центрі пухлини (фіброзна тканина, проліферовані жовчні протоки, запальні клітинні інфільтрати, венозні та артеріальні судини з потовщеними стінками).

  • Рідко досягає розмірів 10-15 см.

  • У 10-20 % випадків буває мультифокальною.

  • У 5-10 % випадків поєднується разом з гемангіомою і практично ніколи з ГЦА.

  • Ніколи не відмічається злоякісної трансформації пухлини!  Діагностичні критерії ФНГ

  • Специфічної клінічної симптоматики нема.

  • УЗД симптоматика: чіткий контур, невеликі розміри, гіпер-ізоехогенність та однорідність утвору, при дуплексному скануванні характерний високий ступінь васкуляризації, в рівній мірі за рахунок артеріального та венозного кровотоку, без змін у показниках печінкової гемодиниміки.

  • КТ симптоматика: без в/в підсилення не виявляється, з в/в підсиленням характерним є чіткий контур, пухлина швидко накопичує контраст у артеріальну фазу, залишаючись гіперденсною у венозну фазу.

  • Ангіографія: чіткий контур, рівномірне швидке накопичення контрасту в артеріальну фазу.

  • При сцинтиграфії Tc99 – виявляється “гаряче” вогнище, за рахунок накопичення сульфоколоїду клітинами ретикулоендотеліальної системи (холодне вогнище в зв'язку з відсутністю Купферівських клітин у ГЦА).  УЗД картина ФНГ  УЗД картина ФНГ  КТ картина ФНГ

  ФНГ при сцинтиграфії Tc99  Хірургічна тактика і об'єм операційного втручання

  • При безсимптомному перебігу захворювання – спостереження (не підлягає злоякісній трансформації, рідко бувають розриви пухлини).

  • В інших випадках – анатомічні резекції печінки.

  • П/о летальність – до 1 %.

  • Частота п/о ускладнень – до 7 %.  Злоякісні пухлини печінки  Класифікація злоякісних пухлин печінки

  • Епітеліальні пухлини.

   • гепатоцелюлярні:
    • Гепатоцелюлярний рак;
    • Гепатобластома.
   • холангіоцелюлярні:
    • Холангіоцелюлярний рак печніки;
    • Цистаденокарцинома.
  • Мезенхімальні пухлини (з кровонос-них судин):

    • Епітеліоїдна гемангіоендотеліома;
    • Неопластична гемангіоендотеліома;
    • Ангіосаркома.


  Класифікація злоякісних пухлин печінки (продовження)

  • Інші пухлини:

    • Недиференційована ембріональна саркома;
    • Фібросаркома;
    • Лейоміосаркома;
    • Злоякісні фіброзні гістіоцитоми;
    • Злоякісні мезенхімальні пухлини невизначеного генезу;
    • Злоякісна неходжкінська лімфома;
    • Первинні карциноїди печінки або нейрогормональні пухлини;
    • Тератоми;
    • Мезотеліоми;
    • Пухлини з жовточного мішка;
    • Плоскоклітинний рак
  • Змішані епітеліальні пухлини.

  • Метастатичні пухлини печінки.  Частота первинних злоякісних пухлин печінки (за даними В.А. Вишневського, 2003)  Гепатоцелюлярний рак (ГЦР)

  • Захворювання широко розповсюджене у Південній Африці, Японії, Китаї, Південно-Східній Азії.

  • Щороку у світі від ГЦР вмирає 1,2 млн. осіб (від 2 на 100000 у Північній Америці до 30 на 100000 у Південно-Східній Азії).

  • Співвідношення чоловіки : жінки = 3-8:1.

  • Найчастіше хворіють особи віком 40-50 років.

  • 80-90 % пацієнтів мають цироз печінки асоційований з вірусним гепатитом В.

  • Серед інших факторів, які передують розвитку ГЦР слід віднести: вірусний гепатит С, зловживання алкоголем, отруєння афлатоксином В, прийом гормональних препаратів, гемохроматоз, х-ба Вільсона, α-1-трипсин дефіцит і ін.  1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка