Хірургічні захворювання печінки (ас. Поляцко К. Г.) Історія розвитку хірургії печінкиСторінка7/8
Дата конвертації08.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Механічна жовтяниця без печінкової коліки, сверблячка, явища холангіту, втрата маси тіла.

 • Сонографічно розширення обох або одного дольових жовчний протоків, обрив гепатікохоледоха, атонія жовчного міхура. Чутливість методу 72 %.

 • КТ – аналогічна картина, чутливість 42 %.

 • РХПГ – дефекти наповнення, с-м “мишачого хвоста”, чутливість 93,4 %.

 • Черезшкірна черезпечінкова холангіографія – дефекти наповнення, с-м “мишачого хвоста”, чутливість 96,5 %.

 • Підвищення рівня онкомаркера СА-19-9.

 • Диф. діагноз проводять з первинним склерозуючим холангітом, лімфомою, метастатичним ураженням воріт печінки, с-ом Міріззі, доброякісними стриктурами жовчних протоків. • УЗД картина пухлини Клацкіна  КТ картина пухлини Клацкіна  Класифікація пухлин Клацкіна за TNM

  • Tis – пухлина в межах слизової.

  • Т1 – проростання в слизову та м'язову оболонки.

  • Т1а – проростання в слизову оболонку.

  • Т1b – проростання в м'язову оболонку.

  • Т2 – проростання в перим'язову сполучну тканину.

  • Т3 – проростання в оточуючі структури (печінку, підшлункову

  • залозу, жовчний міхур, ободову кишку, шлунок).

  • Nx – нема інформації.

  • – відсутні метастази у л/в.

  • N1а – метастази у л/в міхурового протоку, перихоледохеальні, воріт печінки.

  • N1b – метастази у перипанкреатичні (тільки голівка), перидуоденальні, перипортальні, по ходу черевного стовбура та верх. брижової артерії.

  • Мо – віддалені метастази відсутні.

  • М1 – наявність віддалених метастазів.  Розподіл за стадіями  Пухлина Клацкіна  Хірургічне лікування пухлин Клацкіна

  • Включає резекцію гепатікохоледоха (Bismuth І, ІІ) з розширеною лімфаденектомією – л/в міхурового протоку, перихоледохеальні, воріт печінки, перипанкреатичні (тільки голівка), перидуоденальні, перипортальні, по ходу черевного стовбура та верх. брижової артерії з наступним накладанням гепатікоентероанастомозу (Bismuth І) чи бігепатікоентероанастомозу (Bismuth ІІ). При варіантах Bismuth ІІІА, ІІІВ – резекцію гепатікохоледоха слід доповнювати гемігепатектомією. При Bismuth ІV пухили часто є неректабельними, в окремих випадках вдається виконати розширену гемігепатектомію.

  • Вперше радикальне операційне втручання з приводу даної патології виконано у 1954 році.

  • Радикальне операційне втручання (коли у краях видаленого гепатікохоледоха не виявляються пухлинні клітини) вдається виконати у 50,9 %: при поєднанні резекції гепатікохоледоха з гемігепатектомією – у 66,7 %, без гемігепатектомії – лише у 27,3 %.

  • Загалом резектабельність пухлини за даними деяких авторів коливається від 15 до 96,5 %.

  • Паліативні втручання – стентування ураженого сегменту гепатікохоледоха, обхідні білодігестивні анастомози на скритому дренажі, черезшкірна черезпечінкова холангіостомія.  Ознаки нерезектабельності пухлини Клацкіна

  • Білобарне ураження печінкової артерії та ворітної вени.

  • Обширне проростання в обидві долі печінки.

  • Наявність віддалених метастазів (віддалені л/в, канцероматоз очеревини, асцит).  Результати хірургічного лікування пухлини Клацкіна.

  • Летальність після радикальних операцій складає від 0 % до 27,3 %, а частота післяопераційних ускладнень – 41,3-56,3 % (гостра печінкова недостатність, перитоніт, ШКК на ґрунті стресових виразок, холангіт і холангіогенні абсцеси печінки).

   • 5-ти річне виживання – 17-35 %.
  • Тривалість життя при виконанні паліативних операційних втручань, променевої та хіміотерапії складає 3-16 міс., післяопераційна летальність – до 25,7 %.

  • Після трансплантації печінки рецидив захворювання відмічається у 36,4 %, тривалість життя протягом 1і 2 років складає відповідно 51% і 40%.  Нейроендокринний рак печінки – прогноз сприятливий, частіше хворіють чоловіки.

  • Нейроендокринний рак печінки – прогноз сприятливий, частіше хворіють чоловіки.

  • Саркома печінки – несприятливий прогноз, тривалість життя у всіх випадках не перевищує 6 міс.

  • Цистаденокарциномахворіють переважно жінки, прогноз сприятливий, характерною ознакою є папілярні розростання на стінках кіст.  Гепатобластома – хворіють діти до 3 років, радикальна резекція дозволяє вилікувати 30-50 % пацієнтів.

  • Гепатобластома – хворіють діти до 3 років, радикальна резекція дозволяє вилікувати 30-50 % пацієнтів.  Гемангіоендотеліома печінки - хворіють переважно діти

  • Гемангіоендотеліома печінки - хворіють переважно діти  Метастатичні пухлини печінки

  • Серед переважної більшості лікарів побутує думка про фатальність даного ускладнення. Це призводить до пізнього направлення пацієнтів до спеціалізованих хірургічних клінік, а ряд хворих з метастазами у печінку взагалі не отримують спеціалізованої медичної допомоги.

  1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка