Хірургічні захворювання печінки історія розвитку хірургії печінкиСторінка4/8
Дата конвертації15.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Макроскопічно – солітарний вузол (буває кілька) щільно-еластичної консистенції, білого кольору, на розрізі з множинними вогнищами геморагій, некрозу та локального просякнення жовчю. Пухлина може мати чітко обмежену капсулу, або дифузно інфільтрувати печінку чи виступати над її поверхнею у вигляді гриба.

 • Мікроскопічно – трабекулярна, фіброламелярна (найбільш сприятлива, діагностується переважно у чоловіків молодого віку), склерозуюча та змішана форми ГЦР. • Гепатоцелюлярний рак  Гепатоцелюлярний рак на фоні цирозу печінки  Гепатоцелюлярний рак  Клінічна симптоматика ГЦР  Діагностичні критерії ГЦР

  • Рання діагностика можлива лише при регулярному обстеженні пацієнтів з групи ризику!!!

  • Біохімічні маркери ГЦР: підвищений рівень лужної фосфатази, альфа-фетопротеїну (АФП) більше 2000 нг/мл. Чутливість тесту з рівнем АФП складає від 60 % до 85 % залежно від регіону. Слід пам'ятати, що рівень АФП може зростати у хворих на тератому яєчка, доброякісні пухлини печінки, метастатичне її ураження.

  • УЗД-критерії – вогнищевий утвір неоднорідної ехоструктури з нерівним контуром, часто (85 %) на фоні цирозу печінки. Розмірами до 5 см ГЦР у 75% гіпоехогенний утвір нерідко з капсулою. При більших розмірах ізо- або гіперехогенний з гіпоехогенним вінчиком. При дуплексному скануванні має місце достовірне збільшення параметрів печінкової гемодинаміки (діаметру загальної печінкової артерії, об'ємної швидкості кровобігу у ній). Характерно інвазія у вени, причому частіше у портальні ніж печінкові. Бувають кальцинати у пухлині, інколи “ценральний рубець” (диф. діагностика з ФНГ).  УЗД картина ГЦР  УЗД картина ГЦР  УЗД картина інвазії ГЦР у праву портальну вену  Комп'ютерна томографія ГЦР

  • Характерно – нечіткість та нерівність контурів пухлини, структура якої до в/в підсилення є однорідної чи неоднорідною. Після в/в підсилення в артеріальну фазу пухлина неоднорідно гіперконтрастується в порівнянні з неураженою паренхімою, а у відстрочену фазу стає гіподенсною (на відміну від гемангіоми, яка залишається гіпер- або ізоденсною).

  • Головним завданням КТ є визначення операбельності пухлини.

  • Ангіографія – виявляє гіперваскулярний утвір з багатою сіткою патологічних судин і колатералей. При необхідності маніпуляція може завершатися суперселективною емболізацією або хіміоемболізацією пухлини  КТ картина ГЦР

  • Стрілкою позначена оклюзія нижньої порожнистої вени пухлинним тромбом.  Класифікація гепато- та холангіоцелюлярного раку

  • Тх – первинна пухлина недоступна для оцінки;

  • То – нема ознак первинної пухлини;

  • Т1 – солітарна пухлина <= 2 см без інвазії в судини;

  • Т2 – солітарна пухлина <= 2 см з інвазією в судини

  • – солітарна пухлина > 2 см без інвазії в судини;

  • – мультицентрична пухлина в одній долі<= 2 см без інвазії в судини;

  • Т3 – солітарна пухлина > 2 см з інвазією в судини;

  • – мультицентрична пухлина в одній долі<= 2 см з інвазією в судини;

  • – мультицентрична пухлина в одній долі > 2 см з або без інвазії в судини;

  • Т4 – мультицентрично в обох долях або інвазія в крупні гілки портальної чи печінкової вен.  Класифікація гепато- та холангіоцелюлярного раку (продовження)

  • Nх – реґіонарні л/в не доступні для оцінки;

  • Nо – нема реґіонарних метастазів;

  • N1 – метастазування в реґіонарні л/в.

  • Мх – не відомо чи є віддалені метастази;

  • Мо – метастазів нема;

  • М1 – є віддалені метастази.  Розподіл за стадіями гепато- та холангіоцелюлярного раку  Класи цирозу печінки за Child-Pugh (1973)

  • Для визначення тактики лікування і прогнозу важливе значення має ступінь (клас) супутнього цирозу печінки.  Класифікація K. Okuda і співавт. (1983) для ГЦР на фоні цирозу печінки  Ознаки нерезектабельності при ГЦР

  • Масивне ураження печінки (більше 70 % паренхіми).

  • Білатеральне ураження судин воріт печінки.

  • Ознаки декомпенсованого цирозу печінки (клас В і С за Сhild).

  • Метастази по очеревині і віддалені метастази.

  • Інвазія в нижню порожнисту вену.  Хірургічне лікування ГЦР

  • При відсутності цирозу при ІІ-ІІІ стадії процесу виконується стандартна резекція печінки в об'ємі гемігепатектомії або розширеної гемігепатектомії. Радикальним рахується резекція в межах здорової тканини не менше ніж на 2 см від пухлини. Обов'язковим є застосування інтраопераційного УЗД.

  1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка