«Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

«Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів»;

 • «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів»;

 • «Розробка моделі діяльності навчального закладу в контексті компетентнісного підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів»;

 • «Особливості управління навчально-виховним процесом в умовах реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток»;Науково-педагогічний проект «Інтелект України» за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;

 • Науково-педагогічний проект «Інтелект України» за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;

 • «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу»;

 • «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» (на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації України на 2012-2019 роки)»;«Вертикально-інтегрована підготовка школярів у галузі інженерних наук та ІТ-технологій»;

 • «Вертикально-інтегрована підготовка школярів у галузі інженерних наук та ІТ-технологій»;

 • «Інституалізація системи безперервної освіти в Україні»;

 • «Професійно-трудова реабілітація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції розумового розвитку шляхом організації профільного навчання в умовах навчально-виховного комплексу».

Науковий керівник

 • Науковий керівник

 • Сіліна Г.О., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

 • Науковий консультант

 • Кукуруза Г.В., кандидат психологічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Академії медичних наук України»Мета дослідження:

 • Мета дослідження:

 • Розробити науково-обґрунтовану та практично апробовану модель психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.

 • Завдання:

 • 1. Проаналізувати теоретичні підходи та стан наукової розробленості проблеми організації психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.

 • 2. Спроектувати та науково обґрунтувати модель психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.

 • 3. Експериментально апробувати означену модель у навчальних закладах м. Харкова та Харківської області, проаналізувати та узагальнити результати експериментальної роботи.

 • 4. Розробити на основі результатів експерименту науково-методичні рекомендації з проблеми організації психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти.

Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради

 • Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради

 • Лозівський колегіум № 2 Лозівської міської ради

 • Лозівський ДНЗ (ясла-садок) № 5 «Теремок» Лозівської міської ради

 • Первомайський ДНЗ (ясла-садок) № 10 Первомайської міської ради

 • Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради

 • Чугуївський ДНЗ (ясла-садок) № 12 Чугуївської міської ради

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 159 Харківської міської ради

 • КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 266 Харківської міської ради»

 • Балаклійська районна психолого-медико-педагогічна консультація«Навчання і виховання учнів

 • «Навчання і виховання учнів

 • через природовідповідну (ноосферну)

 • освіту і екологічну безпеку»

 • 2013-2017 рр.

 • Наукові керівники:

 • Кузнецова А.Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти.

 • Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та експериментальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

 • Наукові консультанти:

 • Маслова Н.В., доктор психологических наук Российской академии естественных наук, Ноосферной академии науки и образования.

 • Курмишев Г.В., доктор педагогічних наук, дійсний член Ноосферної академії науки і освіти.Мета дослідження:

 • Мета дослідження:

 • Збереження здоров’я вчителів і учнів у навчальному процесі за умови:

 • формування у вчителів поняття про людину як складну біоенергоінформаційну систему, в якій взаємодіють Дух, Душа, тіло;

 • ставлення вчителя до себе і до учня як до унікальної неповторної особистості, яка є копією Всесвіту;

 • набуття учителем знань про фізіологію роботи мозку людини, геометрію її фізичного тіла, типи нервової системи і організація на основі цих знань учбового процесу і життєдіяльності учнів на ньому.

 • Завдання:

 • 1. Підготувати вчителів до проведення ноосферних уроків з використанням біоадекватної Real-методики викладання.

 • 2. Сприяти становленню свідомості вчителя, в основі якої – новий погляд на людину як копію Всесвіту.

 • 3. Провести семінар для вчителів, учасників експериментального дослідження, за спеціально розробленими програмами, націленими на реалізацію природовідповідного принципу навчання.1. Використання комплексу засобів сприятиме здоров’язбереженню учителів і учнів. До цих засобів слід віднести: відповідність шкільного середовища ергономічним вимогам, використання на ноосферному уроці ароматерапії, музики, кольорових вібрацій, позитивний психічний стан вчителів, спеціально відібрані психофізичні вправи для відновлення функцій організму.

 • 1. Використання комплексу засобів сприятиме здоров’язбереженню учителів і учнів. До цих засобів слід віднести: відповідність шкільного середовища ергономічним вимогам, використання на ноосферному уроці ароматерапії, музики, кольорових вібрацій, позитивний психічний стан вчителів, спеціально відібрані психофізичні вправи для відновлення функцій організму.

 • 2. Впровадження ідеї здоров’язбереження учнів і учителів, яка реалізується в системі ноосферної освіти, в роботу дошкільних закладів, в школи і вузи.

 • 3. Коректировка навчальних планів і програм для дошкільних закладів, шкіл і вузів згідно з одержаними впродовж експерименту результатами.Богодухівська гімназія № 1 Богодухівської районної ради.

 • Богодухівська гімназія № 1 Богодухівської районної ради.

 • Богодухівський колегіум № 2 Богодухівської районної ради.

 • Богодухівський ліцей № 3 Богодухівської районної ради.

 • Кам’янський НВК Дворічанської районної ради.

 • Бугаївський НВК Ізюмської районної ради.

 • Орільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради.

 • Печенізький ліцей імені Г.С. Семирадського Печенізької районної ради.

 • Великохутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради.

 • Первомайська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Первомайської міської ради.

 • Первомайський дошкільний навчальний заклад № 16 «Усмішка» Первомайської міської ради.Клугино-Башкирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївської міської ради.

 • Клугино-Башкирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Харківської міської ради.

 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 67 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 114 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 115 Харківської міської ради.Наукові керівники:

 • Наукові керівники:

 • Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

 • Дегтярьова Г.А, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

 • Науковий консультант

 • Алферова З.І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіномистецтва Харківської державної академії культури.Мета дослідження:

 • Мета дослідження:

 • науково-методичне обґрунтування, розробка й експериментальна перевірка ефективності моделі запровадження медіаосвіти в дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади Харківської області та моделі підготовки в системі післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в навчальних закладах.Завдання:

 • Завдання:

 • 1. Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до організації медіаосвіти дітей і дорослих.

 • 2. Розробити й обґрунтувати модель запровадження медіаосвіти в дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади, а також модель підготовки в системі післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в навчальних закладах.

 • 3. Обґрунтувати науково-методичні та психолого-педагогічні засади впровадження моделі дошкільної, шкільної та позашкільної медіаосвіти, моделі підготовки в системі післядипломної педагогічної освіти медіапедагогів для роботи в навчальних закладах усіх рівнів.

 • 4. Розробити, експериментально апробувати та впровадити науково-методичне забезпечення (програми спецкурсів, посібники, методичні рекомендації) для підготовки медіапедагогів (вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, керівників гуртків позашкільних закладів) у системі післядипломної освіти.

 • 5. Розробити, експериментально апробувати та впровадити науково-методичний супровід (програми факультативів, спецкурсів, навчальні посібники тощо) для формування та розвитку медіакультури у дітей на різних етапах освіти.

 • 6. Забезпечити підготовку дітей до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом формування їх медіакомпетентності.

 • 7. Визначити ефективність запропонованої моделі медіаосвіти як основи цілісної системи психолого-педагогічних технологій розвитку медіакультури особистості.Очікувані результати

 • Очікувані результати

 • Формування у вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів медіакультури, забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем, а також дозволить розв’язати проблему кадрового забезпечення викладання факультативів, спецкурсів медіаосвітнього циклу.Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради.

 • Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Балаклійської районної ради.

 • Дергачівська гімназія № 3 Дергачівської районної ради.

 • Козачолопанський НВК Дергачівської районної ради.

 • Токарівський НВК Дергачівської районної ради.

 • Дергачівський ліцей № 2 Дергачівської районної ради.

 • Зміївський ліцей № 1 Зміївської районної ради імені двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слісаренка.

 • Золочівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Золочівської районної ради.

 • Феськівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради.

 • Надеждівський НВКЛозівської районної ради.

 • Краснопавлівський багатопрофільний ліцей Лозівської районної ради.Ізюмська гімназія № 1 Ізюмської міської ради.

 • Ізюмська гімназія № 1 Ізюмської міської ради.

 • Куп’янська гімназія № 2 Куп’янської міської ради.

 • Первомайська ЗОШІ-ІІІ ступенів № 3 Первомайської міської ради.

 • Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Первомайської міської ради.

 • Мереф’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради.

 • Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради.

 • Харківська гімназія № 14 Харківської міської ради.

 • Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 Харківської міської.

 • Харківський ліцей мистецтв № 133 Харківської міської ради.

 • Харківська гімназія № 46 імені М.В. Ломоносова Харківської міської ради.Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради.

 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 85 Харківської міської ради.

 • Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради.

 • Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради.

 • Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради.

 • Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради.

 • Пісочинський ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Теремок» Харківського району.

 • Куп’янський ДНЗ (ясла-садок) № 2 Куп’янської міської ради.

 • Куп’янський ДНЗ (ясла-садок) № 12 Куп’янської міської ради.

 • ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Посмішка» Лозівської міської ради.

 • КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 74 «Веселка» Харківської міської ради.

 • КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 280 Харківської міської ради.

 • Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості.

 • Палац дитячої та юнацької творчості «Істок» Харківської міської ради.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка