Іii. Види аналізу відвіданого заняття гуртка та виховного заходу Структурний — аналіз із позиції структури й типу гурткового заняттяДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.

 • ІII. Види аналізу відвіданого заняття гуртка та виховного заходу

 • 1. Структурний — аналіз із позиції структури й типу гурткового заняття.

 • 2. Структурно-часовий — аналіз із позиції структури й типу заняття з оцінкою використання часу на кожен його етап.

 • 3. Дидактичний — аналіз із позиції дидактичних принципів гурткового заняття (методи, прийоми й засоби, використані на занятті, педагогічне керівництво пізнавальною діяльністю гуртківців).

 • 4. Психологічний — аналіз із позиції дотримання психологічних вимог до проведення занять гуртка (розвиток мислення, уваги, пам’яті, волі, творчості, допитливості, зацікавленості та ін.).

 • 5. Виховний — аналіз із позиції національного, екологічного, трудового, естетичного, фізичного, превентивного, громадянського виховання засобами гурткової роботи.

 • 6. Педагогічний — аналіз із позиції педагогіки співробітництва, розвитку комунікативних здібностей, дотримання єдиних вимог до гуртківців.

 • 7. Комбінований — аналіз із позиції психології та педагогіки.

 • 8. Комплексний — одночасний аналіз із позицій педагогіки та психології.

 • 9. Системний — аналіз із позиції формування системи знань, умінь і практичних навичок гуртківців.

 • 10. Короткий — аналіз заняття з позиції виконання триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної).

 • 11. Повний — з позиції всіх вищезгаданих видів аналізу (див. таблиця 1,).Таблиця 1

 • Таблиця 1

 • -Відвідане заняття — (назва)

 • - Керівник гуртка — (прізвище)

 • - Дата відвідання —

 • - Заняття за розкладом — (час)

 • - Місце проведення —

 • - Кількість гуртківців —

 • - Тема: —

 • - Мета: —1. Мета і завдання заняття.

 • 1. Мета і завдання заняття.

 • 2. Структура заняття:

 • • початок;

 • • основна частина;

 • • заключна частина.

 • 3. Підготовка учнів до занять гуртка.

 • 4. Організація пізнавальної діяльності:

 • • самостійна діяльність дітей;

 • використання літератури;

 • • залучення гуртківців до роботи з наочними посібниками;

 • • самостійна робота учнів;

 • • оволодіння практичними навичками.

 • 5. Методи заохочення дітей.

 • 6. Озброєння гуртківців методами і прийомами розумової праці.

 • 7. Техніка викладу теоретичного матеріалу.

 • 8. Творча спрямованість заняття гуртка:

 • • створення проблемної ситуації;

 • • використання словесних, наочних, практичних форм роботи, постановка риторичних запитань, спонукання учнів до формулювання

 • висновків, використання схем, карт тощо;

 • • залучення учнів до самостійного пояснення явищ, фактів, що вивчаються;

 • • ознайомлення з потенційними проблемами науки в цій галузі в майбутньому;Тема заняття.

 • Тема заняття.

 • Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

 • Завдання заняття.

 • Методи:

 • Словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція, інструктаж);

 • Наочні (демонстрація предметів, посібників);

 • Практичні (практична робота, навчальні вправи, ігрові вправи, досліди, екскурсія, похід).

 • Рівні повідомлення теми:

 • Проблемний (вивчення проблеми та хід її вирішення).

 • Інформаційний (розповідь - пояснення);

 • Інформаційно-операційний (пояснення функціонування об’єктом та способи оперування ним);

 • Терміни (до даної теми).

 • Міжпредметні зв’язки.

 • Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок, формування практичних умінь та навичок, застосування практичних умінь та навичок, узагальнення, комбінований).

 • Форма заняття: індивідуальне, групове, фронтальне.

 • Обладнання.

 • Хід заняття

 • Вступна частина.

 • Актуалізація опорних знань;

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Основна частина.

 • Висвітлення керівником теми;

 • Оволодіння знаннями, термінами, способами практичних дій;

 • Повідомлення теми та мети заняття, очікувані результати;

 • Самостійна робота;

 • Висновки.

 • Заключна частина.

 • Обґрунтування можливостей отриманих знань;

 • Загальний підсумок (негативні та позитивні моменти);

 • Повідомлення завдань на наступне заняття;

ЗАЯВА

 • ЗАЯВА

 • Просимо прийняти в гурток “…………”

 • Прізвище______________________________ ім’я __________________________________

 • По батькові ______________________________________

 • Рік народження “____”________________ 19___р.

 • Клас__________ школа_____________________________________________________________________

 • Батько _____________________________________

 • Батьки: П.І.П, місце роботи, посада, робочі телефони

 • ___________________________________________ ___________________________________________

 • ___________________________________________

 • Мати ______________________________________

 • ___________________________________________

 • Домашня адреса _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Домашній телефон _____________________________________________________________ 

 • Зі свого боку забезпечу контроль за відвідуванням занять та виконанням правил вихованців.

 • Підписи: Батька_________________________

 • Матері ________________________

 • “_____”____________________20____рік

 •  Журнал планування та обліку роботи є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.

 • Журнал планування та обліку роботи є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.

 • Журнал гурткової роботи заповнюється відповідно до програм,затверджених Міністерством освіти України, обласними управліннями освіти, районними відділами освіти.

 •    Журнал заводиться для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.

 • Журнал заводиться для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.

 • Журнал ведеться керівником гуртка. Він несе особисту відповідальність за стан його ведення.

 • Усі записи в журналі ведуться чисто, охайно та регулярно кульковою ручкою тільки чорного кольору. Не допускаються виправлення, заклеювання, закреслювання, використання коректору!

 • У розділі «Мета і основний зміст роботи» викладаються основні положення пояснювальної записки програми роботи гуртка. Напрям, рівень та рік навчання. • Дні й години занять гуртка визначаються у відповідності до тарифікаційного списку, вимог закону України «Про позашкільну освіту» та за погодженням із директором закладу. Зміна часу проведення занять має бути погоджена з адміністрацією. Керівник гуртка має право протягом 15 днів (З 1 по 15 вересня) на комплектування груп. Цей період вважається його робочим часом. Середня наповнюваність груп згідно чинного законодавства, становить, як правило, 12-15 вихованців. Як тільки групи укомплектовані керівник гуртка подає директору на затвердження графік занять і гурток починає свою діяльність.

 •  План роботи гуртка складається на перше півріччя, друге півріччя та на літні канікули у відповідності до програми. Нумерація тем з першого півріччя продовжується на друге півріччя і т.д.. У плані записується розділ програми. В графі «Кількість годин» ставиться кількість годин відведених на кожен розділ. В графі «Календарні строки виконання» вказуються всі дати занять, на які розрахований даний розділ, через кому. Дати занять записуються за календарем (включаючи канікулярні дні). План роботи на півріччя планувати і записувати відповідно до відведених сторінок. В кінці сторінки ставиться підпис керівника гуртка.

 • План роботи гуртка складається на перше півріччя, друге півріччя та на літні канікули у відповідності до програми. Нумерація тем з першого півріччя продовжується на друге півріччя і т.д.. У плані записується розділ програми. В графі «Кількість годин» ставиться кількість годин відведених на кожен розділ. В графі «Календарні строки виконання» вказуються всі дати занять, на які розрахований даний розділ, через кому. Дати занять записуються за календарем (включаючи канікулярні дні). План роботи на півріччя планувати і записувати відповідно до відведених сторінок. В кінці сторінки ставиться підпис керівника гуртка.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка