Індивід (лат individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціумуДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.Індивід (лат. individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму (групи, класу, нації тощо).

 • Індивід (лат. individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму (групи, класу, нації тощо).

 • Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин.

 • Індивідуальність — сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей.Особистість характеризують такі ознаки:

 • розумність (визначає рівень інтелектуального розвитку);

 • відповідальність (рівень розвитку почуття відповідальності, уміння керувати своєю поведінкою, аналізувати свої вчинки і відповідати за них);

 • свобода (здатність до автономної діяльності, прийняття самостійних рішень);

 • особиста гідність (визначається рівнем вихованості, самооцінки);

 • індивідуальність (несхожість на інших).Розвиток людини

 • процес становлення особистості, вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання й навчання.

 • форми розвитку - анатомо-фізіологічна, психічна та соціальнаФормування особистості

 • процес соціального розвитку молодої людини, становлення її як суб'єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.

 • Відбувається завдяки засвоєнню гуманітарних дисциплін, виховному впливу сім'ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, здатності людини пристосовуватися до зовнішнього оточення, .Спадковість

 • здатність організму відтворювати потомство, передавати свої ознаки наступним поколінням, відновлення у нащадків біологічної подібності.

 • передаються: тип нервової системи, конституція тіла, зовнішні ознаки (колір волосся, очей, шкіри) та власне людські задатки (високоорганізований мозок, здатність розмовляти, ходити у вертикальному положенні, займатись певними видами діяльності та ін.).Задатки

 • природні особливості людини, які є передумовою для розвитку індивіда.

 • Спадковість може бути причиною не лише ранньої обдарованості, а й розумового відставання.

 • на формування особистості впливає і середовище, — все, що оточує дитину протягом усього життя: природні чинники (клімат, природні умови та ресурси); сім'я, близьке оточення; соціальні умови існування.Соціалізація

 • процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв'язків та відносин.

 • мета — допомогти дитині адаптуватися в суспільстві, засвоїти досвід старших, зрозуміти своє покликання, знайти шляхи найефективнішого самовизначення

 • види соціалізації

 • а) цілеспрямована

 • б) стихійна2. Структура особистості. Типи особистості.

 • Індивідуальні відмінності

 • психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої.

 • Темперамент

 • індивідуально-типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів.Типи темпераменту:Здібності

 • психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного виконання певних видів діяльності.

 • Види здібностей:

 • загальні здібності (розумові здібності, пам'ять, увага)

 • спеціальні (музичний слух, творча уява тощо).

 • Визначальними для їх розвитку є умови життя, взаємини людини з оточуючим середовищем. • в процесі навчання і виховання потрібно зважати на індивідуальні особливості емоціонально-вольової сфери учнів, тактовно, але послідовно й неухильно, долати негативні вияви їх почуттів і поведінкиХарактер

 • сукупність стійких психічних властивостей людини, які виявляються у її поведінці й діяльності.

 • Урахування індивідуальних особливостей учнів у навчанні та вихованні — це не пристосування мети і змісту навчання і виховання до окремого учня, а пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до індивідуальних їх особливостей з метою забезпечення запрограмованого рівня розвитку особистостіСтруктура особистості (Асмолов):Класифікація типів особистостей

 • 1. Мислительно-інтуїтивний тип

 • 2. Інтуїтивно-мислительний тип.

 • 3. Емоційно-інтуїтивний тип.

 • 4. Інтуїтивно-емоційний тип.

 • 5. Мислительно-розсудливий тип.

 • 6. Розсудливо-мислительский тип.

 • 7. Емоційно-розсудливий тип.

 • 8. Розсудливо-емоційний тип.4 форми психопатії

 • 1) Істерична психопатія - характерні: егоцентризм, брехливість, вередливість

 • 2) Циклоїдна психопатія - характеризується частою зміною полярних емоційних станів.

 • 3) Шизаїдна психопатія - відсутня гармонія у співвідношенні розуму, волі та почуттів.

 • 4) Епілептоїдна психопатія - характерна запальність і дратівливість.3. Методи впливу на свідомість особистості.

 • Методи словесно-емоційного впливу:

 • - розповідь

 • - роз'яснення

 • - етична бесіда

 • - диспут

 • - метод позитивного прикладу.Метод розповіді

 • використовується з дітьми молодшого і середнього шкільного віку

 • слугує засобом поповнення знань моралі, вироблення в учнів правильних моральних понять

 • збагачення морального досвіду школярів досвідом моральної поведінки інших людей

 • використання позитивного прикладу у вихованні.Вимоги до змісту розповіді й характеру її проведення:

 • 1. Розповідь повинна відповідати соціальному досвіду школярів.

 • 2. Розповідь супроводжується ілюстраціями

 • 3. Для успіху сприймання розповіді слід використати відповідну обстановку.

 • 4. Важливо потурбуватися про те, щоб враження від розповіді, почуття, які вона у дітей викликала, зберігались якомога довшеРоз'яснення —

 • Застосування методу базується на знанні особливостей класу й особистісних якостей членів колективу

 • Роз'яснення використовується у двох випадках:

 • 1) для того, щоб сформувати або закріпити нову моральну якість або форму поведінки,

 • 2) для вироблення правильного ставлення вихованців до певного вчинку, який вже здійснено (наприклад, весь клас не прийшов на урок).Бесіда —

 • метод обговорення конкретних знань, фактів, подій, вчинків, який передбачає участь двох сторін — вихователя і вихованців.

 • Бесіди можуть бути:

 • Пізнавальні

 • Етичні

 • Естетичні

 • Екологічні

 • Політичні та ін.Умови ефективності використання бесіди:

 • — актуальність обраної теми, яка повинна відповідати запитам учнів і виховним завданням;

 • — цікава постановка питань, переважно проблемного характеру

 • — позитивний емоційний фон бесіди

 • — увага до кожної точки зору

 • — підведення учнів до самостійного висновку.Диспут —

 • метод виховання, який передбачає зіткнення різних, інколи прямо протилежних точок зору.

 • Характерною особливістю диспуту є полеміка, боротьба думок.

 • потребує ретельної, глибоко продуманої підготовки як самого вихователя, так і учнів.

 • педагог повинен уміти делікатно і з повагою ставитись до висловлювань учнів, аргументувати їх, нікого не ображати і не принижувати,Важко привести до добра повчаючи, легше -прикладом. Сенека

 • використовуються різні приклади: батьків, вихователів, друзів, видатних людей (вчених, письменників, громадських діячів та ін.), героїв книг, фільмів.

 • Психологічною основою прикладу слугує наслідування

 • Етапи наслідування:

 • безпосереднє сприймання конкретного образу іншої людини,

 • формування бажання діяти за зразком,

 • синтез самостійних і наслідувальних дій.4. Формування творчої особистості майбутнього спеціаліста.

 • Етапи (рівні) розвитку професійних умінь і творчих здібностей:

 • На інтуїтивному рівні студенти виявляють сукупність «передпрофесійних» умінь.

 • На репродуктивному рівні студенти, розв'язуючи професійну задачу, не виходять за межі суворо регламентованих інструкцій і правил

 • Досягнення репродуктивно-творчого рівня означає, що студенти задовільно справляються з вирішенням типових проблем

 • Творчо-репродуктивний рівень передбачає, що студенти мають достатньо сформовану систему знань, умінь та навичок, які дають змогу в основному успішно виконувати професійні функції

 • Творчий рівень найвищий у розвитку фахових умінь і навичок
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка