Інформаційне забезпечення наукових дослідженьДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 • Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 • робота з науковою літературою - обов'язковий компонент будь-якої наукової діяльності

 • Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності - це: 1) інформація, необхідна для проведення наукового дослідження; 2) створення умов для забезпечення науково-дослідних робіт необхідною інформацією.

 • системa інформаційного забезпечення наукових досліджень: науково-технічна інформація; канали розповсюдження науково-технічної інформації - науково-технічні видання, Інтернет, семінари та конференції, а також комп'ютерні інформаційні системи;

 • засоби пошуку науково-технічної інформації - бібліографічні покажчики і пошукові системи в мережі Інтернет;

 • органи, що відповідають за поширення науково-технічної інформації: бібліотеки, центри науково-технічної та економічної інформації;

 • законодавче забезпечення: закони України «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію»Представлення результатів наукового дослідження

 • Представлення результатів наукового дослідження

 • письмові форми подання наукового

 • дослідження

 • А) опубліковані: монографія, тези доповіді, стаття та ін.

 • Б) неопубліковані: депонированная рукопис, дисертація, науково-технічний звіт

 • Усні форми представлення результатів наукового дослідження:

 • доповідь, повідомлення та ін.Монографія − це наукове або науково-популярне видання, яке містить повне і всестороннє дослідження певної теми.

 • Монографія − це наукове або науково-популярне видання, яке містить повне і всестороннє дослідження певної теми.

 • Наукова стаття це письмовий твір наукового характеру і невеликого розміру (об'ємом, як правило, до 10 - 12 сторінок друкарського тексту), в якому автори викладають результати власного дослідження.

 • Тези доповіді це письмова інформація об'ємом 0,5 - 2 сторінки друкарського тексту, що містить стисло сформульовані основні положення доповіді.Дисертація це кваліфікаційна наукова робота, яка містить нове рішення актуальної наукової задачі (проблеми), свідчить про особистий внесок автора в науку і представлена до захисту на здобуття автором вченого ступеня кандидата або доктора наук.

 • Дисертація це кваліфікаційна наукова робота, яка містить нове рішення актуальної наукової задачі (проблеми), свідчить про особистий внесок автора в науку і представлена до захисту на здобуття автором вченого ступеня кандидата або доктора наук.

 • Депонований рукопис це неопублікований науковий документ, який виготовляється в декількох екземплярах на комп'ютері (друкарській машинці) або фіксується на дискеті і передається для депонування у відповідні органи інформації.

 • Науково-технічний звіт це рукописний або машинописний документ, що містить детальний опис процесу і результатів дослідницької роботи, яка виконується у сфері науки і техніки.

 • Мета обнародування результатів дослідження: апробація результатів; закріплення пріоритету на отриманий науковий результат; розповсюдження інформації, що має інтерес для суспільства.

План наукової доповіді аналогічний плану наукової статті і включає:

 • План наукової доповіді аналогічний плану наукової статті і включає:

 • постановку проблеми і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

 • аналіз досліджень, в яких розпочато розгляд даної проблеми. Виділення невирішених частин проблеми, яким присвячена доповідь;

 • формулювання цілей доповіді;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів: короткі відомості про методику дослідження; опис отриманих результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямі (висновок).

 • Особливості доповіді: усна мова, ліміт часу на виступ, наявність слайдів (плакатів) і можливість зворотного зв'язку.Вимоги до представлення доповіді:

 • Вимоги до представлення доповіді:

 • доповідь робиться за складеним планом;

 • мова доповідача природна, а не завчений текст;

 • об'єм доповіді менше об'єму статті (за 10 хвилин людина в середньому може прочитати матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту через два інтервали);

 • використання ілюстративного матеріалу у формі плакатів або слайдів (дає можливість скоротити час доповіді на 20 - 30%).

 •  
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка