Інформаційні компетентності передбачаютьДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.

 • Інформаційні компетентності

 • передбачають

 • опанування учнями інформаційних технологій, уміння самостійно здобувати та використовувати інформацію. Тому комп'ютер доцільно використовувати на всіх етапах процесу навчання:під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, оцінюванні навчальних досягнень. Ефективно проходять уроки фізики з використанням педагогічних програмних засобів, готових комп'ютерних моделей(дослідження процесу), комп'ютерного моделювання процесів, які вивчає фізика.З точки зору компетентнісного підходу розглядаються також загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі усвідомлення того, що

 • З точки зору компетентнісного підходу розглядаються також загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі усвідомлення того, що

 • «фізика була і є фундаментом природничої науки й освіти. Особливістю фізики, як навчального предмета, є її спрямованість на використання знань, умінь і навичок у сучасному житті».

 • Щоб підібрати зміст завдань для перевірки, слід мати

 • на увазі, які знання й уміння повинні бути сформовані

 • на уроках фізики.При визначенні змісту завдань для перевірки знань виходять із таких дидактичних вимог:

 • При визначенні змісту завдань для перевірки знань виходять із таких дидактичних вимог:

 • учень повинен знати повний мінімум фактів, передбачених стандартом освіти;

 • учень повинен уміти систематизувати факти, знаходити між ними зв'язки, висловлювати самостійні судження й робити висновки;

 • учень повинен творчо використовувати одержані знання.Знання:

 • Знання:

 • дайте означення рівномірного прямолінійного руху;

 • назвіть види теплопередач;

 • яким приладом вимірюють силу струму?

 • якою формулою визначається густина тіла?

 • якими одиницями вимірюється потужність?

 • Розуміння:

 • розкажіть коротко своїми словами зміст параграфа;

 • від чого залежить електроємність провідника?

 • чому при нагріванні опір провідника зростає?

 • який фізичний зміст абсолютного показника заломлення?

 • який напрямок має вектор прискорення?Застосування:

 • Застосування:

 • явища електролізу в техніці;

 • явища електромагнітної індукції;

 • закону збереження імпульсу;

 • основних положень молекулярно-кінетичної теорії для

 • пояснення явищ броунівського руху та дифузії;

 • явища резонансу в радіотехніці.

 • Аналіз:

 • виділіть у параграфі підручника головну думку, математичний вивід, доведення, історичні відомості й т. д.;

 • укажіть в електричній схемі джерело струму, споживачі, вимірювальні прилади, комутаційні пристрої;

 • проаналізуйте умову задачі й виділіть тіла, які беруть участь у взаємодії, опишіть, що відбувається з кожним з них;

 • укажіть у фізичному процесі, який спостерігається, причину й наслідок;

 • складіть план досліджень, виділивши найбільш важливі етапиСинтез:

 • Синтез:

 • з окремих дослідів, у яких розглядаються різні аспекти явища (наприклад,залежність опору провідника від довжини, поперечного перерізу, матеріалу, з якого зроблений провідник), сформулюйте загальний висновок;

 • запропонуйте різні способи експериментального визначення коефіцієнта поверхневого натягу;

 • підготуйте розповідь за таблицею, опорним конспектом;

 • складіть алгоритм для розв'язування задач із динаміки;

 • після спостереження ряду дослідів фотоефекту сформулюйте гіпотезу, яка б могла пояснити це явище.

 • Порівняйте:

 • рівномірний і рівнозмінний рухи;

 • тертя ковзання й тертя кочення;

 • молекулярну будову тіл у різних агрегатних станах;

 • вольт-амперну характеристику напівпровідникового та вакуумного діодів;Для ефективного набуття компетентностей у процесі

 • Для ефективного набуття компетентностей у процесі

 • навчання фізики вчитель звертається до активних

 • методів навчання, зокрема дослідницького.

 • Дослідницький підхід використовується в усіх формах

 • навчальної роботи: лекціях, практичних і

 • лабораторних заняттях, при організації самостійних

 • робіт, при роботі над учнівськими проектами.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка