Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі знз учителем музичного мистецтваДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителем музичного мистецтва.

  • Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителем музичного мистецтва.
  • Використання ІКТ із метою розробки дидактичних і методичних матеріалів.
  • Мультимедійні засоби навчання. Особливості застосування МЗН на різних етапах уроку музичного мистецтва.
  • Використання вчителем музичного мистецтва педагогічних програмних засобів навчального призначення.
  • Використання ІКТ із метою тестування й моніторингу знань учнів.
  • Використання ІКТ у проектно-дослідницькій діяльності учнів.
  • Використання вчителем музичного мистецтва інформаційних ресурсів Інтернету.
  • Cпеціалізоване програмне забезпечення для обробки звуку.


концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами витробництва є інформація і знання.

 • концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами витробництва є інформація і знання.

 • Риси інформаційного товариства:

 • зростання ролі інформації й знань у житті суспільства;

 • збільшення частки інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті;

 • створення глобального інформацйного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.

 • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.у навчальній діяльності: з метою організації процесів набуття, закріплення, повторення навчального матеріалу, організації групової діяльності учнів, розробки дидактичних і методичних матеріалів;

 • у навчальній діяльності: з метою організації процесів набуття, закріплення, повторення навчального матеріалу, організації групової діяльності учнів, розробки дидактичних і методичних матеріалів;

 • у виховній діяльності: естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа; виховання комп’ютерної комунікативної етики;

 • у діагностичній діяльності: з метою діагностики психологічного стану учня та діагностики його навчальних досягнень;

 • в організаційній діяльності вчителя: підготовка та організація навчальних, виховних занять за допомогою ІКТ, якісна підготовка звітної документації (списків, відомостей, статистичної інформації про учнів), у підготовці та проведенні батьківських зборів із наочним представленням звітних матеріалів.проведення уроків із комп’ютерною підтримкою (уроки-презентації, уроки-вікторини, уроки-ігри тощо);

 • проведення уроків із комп’ютерною підтримкою (уроки-презентації, уроки-вікторини, уроки-ігри тощо);

 • використання електронних навчальних посібників, підручників, тренажерів, енциклопедій;

 • створення вчителем дидактичних і методичних матеріалів, у тому числі й інтерактивних;

 • розробка і використання ситуаційно-рольових, дидактичних і інтелектуальних ігор навчального призначення з комп’ютерною підтримкою;

 • використання мережі Інтернет з метою пошуку інформації, спілкування й роботи над спільними документами;

 • використання комп’ютерних програм для перевірки і моніторингу знань учнів;

 • використання предметних педагогічних програмних засобів із мультимедійною підтримкою;

 • використання спеціальних нотних і звукових редакторів із метою написання нотних партитур і обробки звукової інформації;

 • забезпечення телекомунікаційної підтримки проектно-дослідницької діяльності учнів тощо.роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, схеми, таблиці, плакати, рисунки, кросворди, форми для опитування, шаблони і форми для заповнення, аудіо і відеоматеріали, тести тощо.

 • роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, схеми, таблиці, плакати, рисунки, кросворди, форми для опитування, шаблони і форми для заповнення, аудіо і відеоматеріали, тести тощо.

 • Вчителі створюють їх із метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, формування практичних навичок, перевірки набутих знань тощо.інструкції для виконання завдань;

 • інструкції для виконання завдань;

 • інструкції для роботи з нотними партитурами;

 • картки з вправами і завданнями;

 • списки питань для контролю і самоперевірки, тести;

 • засоби самооцінювання;

 • довідкові матеріали, формули;

 • таблиці, графіки й діаграми даних;

 • розрахунки різного рівня складності, виконані з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

 • тести;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • малюнки, креслення, організаційні діаграми;

 • анімації перебігу процесів і явищ;

 • форми для анкетування, опитування, тестування, перевірки й самоперевірки;

 • доміно, кросворди, ребуси, чайнворди, смуги часу, буклети тощо.

 • інтерактивні плакати, ігри, кросворди, тести тощо.нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час здійнення навчальної або дослідницької діяльності: презентації, веб-сайти, інформаційні бюлетені, буклети, списки рекомендованих для опарцювання літературних та інтернет джерел, форми оцінювання учнівської діяльності, інструктивні матеріали для організації учнівської діяльності тощо.

 • нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час здійнення навчальної або дослідницької діяльності: презентації, веб-сайти, інформаційні бюлетені, буклети, списки рекомендованих для опарцювання літературних та інтернет джерел, форми оцінювання учнівської діяльності, інструктивні матеріали для організації учнівської діяльності тощо.За даними ООН, людина запам’ятовує лише:

 • За даними ООН, людина запам’ятовує лише:

 • 10 % з прочитаного;

 • 20 % з почутого;

 • 30% з побаченого.

 • Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %.

 • Якщо чує, бачить, а потім обговорює, - до 70%.

 • Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації.це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

 • це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.мультимедійний проектор;

 • мультимедійний проектор;

 • графопроектор;

 • документокамера;

 • цифрова камера;

 • веб-камера;

 • аудіо і відеоплеєри;

 • інтерактивна дошка;

 • графічний планшет тощо.це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

 • це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

 • Тобто, це прикладні програми, призначені для організації та підтримки навчального діалогу користувача з комп’ютером.

 • Мета використання ППЗ – забезпечення учня навчальною інформацією, спрямування його діяльності в потрібне русло, врахування його індивідуальних особливостей і нахилів.навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми);

 • навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми);

 • предметно-орієнтовані середовища (моделюючі програми, мікросвіти);

 • інструментальні навчальні програми;

 • інтегровані навчальні засоби (комп’ютерні підручники, посібники, лабораторні практикуми, електронні навчальні курси).мультимедійний посібник «Музичне мистецтво, 1-8 клас;

  • мультимедійний посібник «Музичне мистецтво, 1-8 клас;
  • навчальні комп'ютерні програми: "Музичний клас", "Шарманщик", "Первинні музичні жанри. Танок", "Чарівна музична сходинка", "Музична скринька", “Музична грамота”, “Видатні композитори світу”, “Видатні художники світу”, "A Musical Tutorial", "Making music", "Cakewalk Pro Audio", "Visual Arranger", серія "Енциклопедія музичних інструментів", серія "Класична музика» тощо;
  • фонотека «Художня культура. Музика, 9 клас»;
  • фонохрестоматія «Музичне мистецтво», 1-8 класи;
  • енциклопедія Кирила і Мефодія тощо.
відповідність основним принципам навчання – свідомості, активності, індивідуалізації та інтенсифікації, а також основному методичному принципу – комунікативності;

 • відповідність основним принципам навчання – свідомості, активності, індивідуалізації та інтенсифікації, а також основному методичному принципу – комунікативності;

 • органічна єдність курсу, програми та навчально-методичного комплексу щодо змісту;

 • використання техніко-дидактичних можливостей комп’ютера (кольору, графіки, звуку, анімації, відео, функціональних шумів тощо);

 • реагування комп’ютера на відповіді учнів (повідомлення про правильність/неправильність відповіді, підказка, консультація тощо);

 • створення внутрішньої мотивації мовленнєвих дій;

 • спрямованість на ліквідацію та запобігання типових помилок під час аудіювання, читання, вживання мовних одиниць;

 • використання явного та неявного оцінювання результатів роботи учня з програмою (бали, призи, заохочення, поради, рекомендації);

 • орієнтація на “оригінальність” вправ курсу та мовних ігор (вони не повинні дублювати види вправ, які можна виконувати без допомоги комп’ютера);

 • сценарне оформлення програм, доступність, цікавість, ефективність.Test-W, Test-W2;

 • Test-W, Test-W2;

 • MyTest;

 • TestYourSelf;

 • MіnіTestSL тощо.Інтернет – засіб спілкування: форуми (Web-конференції); чати; меседжери (Skype, Viber, WhatsApp тощо); соціальні мережи; віртуальні середовища;

  • Інтернет – засіб спілкування: форуми (Web-конференції); чати; меседжери (Skype, Viber, WhatsApp тощо); соціальні мережи; віртуальні середовища;
  • Інтернет – засіб передачі, зберігання та розповсюдження інформації: електронна пошта; файлосховища; файлообмінні сервіси;
  • Інтернет – засіб пошуку інформації: пошукові системи і пошуковики спеціального призначення; списки розсилки (Mail List); електронні бібліотеки, енциклопедії, довідники;
  • Інтернет – засіб роботи з текстовою, презентаційною, табличною, графічною, відеоінформацією: офісні онлайнпакети; веб-орієнтовані графічні редактори;
  • Інтернет – засіб автоматичного перекладу тексту (наприклад, перекладач Google);
  • Інтернет – засіб створення інформаційних ресурсів: блог-платформи; онлайн конструктори сайтів; системи керування контентом; системи керування навчанням (навчальним контентом); програмні засоби для генерації електронних підручників, посібників; програмні засоби для створення тестів;
  • Інтернет – засіб спільної роботи: карти знань; онлайн дошки; засоби керування розкладом; засоби командної роботи;
  • Інтернет – засіб створення і роботи з базами даних: хмарні сервіси; соціальні сервіси – блоги, вікі, Делішес, Флікр, Ютьюб, підкасти тощо.


інформація, що стосується сфери мистецтва;

 • інформація, що стосується сфери мистецтва;

 • знайомство дітей з музичними інструментами;

 • знайомство дітей з народною музикою;

 • знайомство дітей з класичною музикою;

 • використання електронних енциклопедій;

 • використання готових фонограм (у тому числі з мультфільмів та кінофільмів);

 • використання нотних бібліотек;

 • сайти з інформацією про комп'ютерні програми для оволодіння нотною грамотою й нотним набором;

 • інформація про популярну музику, інтерв'ю з музикантами і навіть короткі відеосюжети тощо.http://librarv.advanced.org/10400/html/violin.html - знайомство з музичними інструментами симфонічного оркестру, зокрема, скрипкою. Забезпечено можливість вивчити її будову, історію виникнення, заглибитися у вивчення всієї групи струнно-смичкових інструментів, до якої вона належить. Послухати музичні твори, написані для скрипки багатьма композиторами.

 • http://librarv.advanced.org/10400/html/violin.html - знайомство з музичними інструментами симфонічного оркестру, зокрема, скрипкою. Забезпечено можливість вивчити її будову, історію виникнення, заглибитися у вивчення всієї групи струнно-смичкових інструментів, до якої вона належить. Послухати музичні твори, написані для скрипки багатьма композиторами.

 • http://www.demid.ru – сторінка, присвячена грі на гітарі, містить архіви текстів пісень з акордами, підручник музичної грамоти для початківця;

 • http://www.guitar.udmncl.ru – сторінка, призначена для любителів і професіоналів гри на гітарі. Сайт містить новинки музичного ринку.http://gomin.uazone.net/ - "Гомін" - каталог української народної пісенності;

  • http://gomin.uazone.net/ - "Гомін" - каталог української народної пісенності;
  • http://www.chutir.pl/ukr/ukr.htm - фольк-гурт "Хутір" .


http://www.classicmusicon.narod.ru;

 • http://www.classicmusicon.narod.ru;

 • http://www.classic-music.ru;

 • http://www.classics.ptt.ru/bio/;

 • http://www.classic-u.narod.ru ;

 • http://www.classic.net.ua;

 • http://www.cl.mmv.ru;

 • http://abc-quitar.narod.ru;

 • http://midiclassic.narod.ru;

 • http://mp3.mmv.ru/ - шедеври класики в форматі mp3;

 • http://nlib.narod.ru/index.html - бібліотека класичної музики;

 • http://ra.mmv.ru/links.html - класика в Real Radio;

 • http://www.organhall.kiev.ua/ - сайт Національного будинку органної і камерної музики;

 • http://ua-orchestra.com/ua_index.html - сайт Державного Симфонічного Концертного оркестру України (Державний Естрадно-симфонічний Оркестр України);

 • http://filarmonia.com.ua/ukr/index.shtml - сайт Національної філармонії України.http://www.gromko.ru/dict/people/ - музична енциклопедія;

 • http://www.gromko.ru/dict/people/ - музична енциклопедія;

 • http://wwwjnmv.rU/p/ballet/ - сайт про балет. Азбука класичного танцю. Балетна енциклопедія.http://www.midi.ru;

 • http://www.midi.ru;

 • http://karaoke.ru/ ;

 • http://www.miditext.ru ;

 • http://midi.km.ru/.

 • Фонограми з кінофільмів й мультфільмів:

 • http://www.an.ru/koi8/songkino/;

 • http://multimidia.narod.ru/.http://www.notes.tarakanov.net - нотний архів Тараканова;

 • http://www.notes.tarakanov.net - нотний архів Тараканова;

 • http://nlib.narod.ru/index.html - бібліотека класичної музики;

 • http://muslib.mmv.ru - нотна бібліотека Дениса Бурякова;

 • http://noti.narod.ru/ - ноти на будь-який смак.http://www.dgalaxy.net – скачати програму MusicScore;

 • http://www.dgalaxy.net – скачати програму MusicScore;

 • http://www.cmp.goshen.net/finale - скачати програму Finale;

 • http://mediasoftware.sonypictures.com - скачати програму Sound Forge;

 • http://allsoft.ru - скачати програму Adobe Audition;

 • http://www.steinberg.net - скачати програму WaweLab;

 • http://www.steinberg.net - скачати програму Cubase.унаочнення та урізноманітнення навчального матеріалу;

 • унаочнення та урізноманітнення навчального матеріалу;

 • одержання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів;

 • значне посилення індивідуалізації та диференціації навчання;

 • забезпечення інформаційної діяльності вчителя та учнів;

 • розвиток у школярів мотивації та інтересу до навчання;

 • розширення дидактичного потенціалу навчального процесу;

 • здійснення дослідницької й проектної діяльності учнів (групової чи індивідуальної);

 • підвищення ефективності навчання музиці.Цифровий звук – аналог фотографії, точна цифрова копія введених зовні звуків.

 • Цифровий звук – аналог фотографії, точна цифрова копія введених зовні звуків.

 • Синтезований” звук (музика у форматі MIDI).

 • „Трекерна” або „семплерна” музика – поєднання цифрового і синтезованого звуку.MusicEase;

 • MusicEase;

 • MagicScore (http://www.dgalaxy.net);

 • Finale;

 • GuitarPro.

Advanced Sound Recorder (http://www.soundrecorder.net);

 • Advanced Sound Recorder (http://www.soundrecorder.net);

 • Total Recorder (http://www.highcriteria.com).

Sound Forge; (http://mediasoftware.sonypictures.com);

 • Sound Forge; (http://mediasoftware.sonypictures.com);

 • WaweLab (http://www.steinberg.net);

 • Adobe Audition (http://allsoft.ru). • Audio Cleaning Lab (http://www.magix.com);

 • DART XP (http://dartpro.com).Cubase (http://www.steinberg.net);

  • Cubase (http://www.steinberg.net);
  • Cakewalk Sonar (http://www.cakewalk.com);
  • Cakewalk Home Studio (http://www.cakewalk.com).


“Якби комп’ютер не було винаходжено як універсальний технічний пристрій, його потрібно було б створити для використання в освіті”

 • “Якби комп’ютер не було винаходжено як універсальний технічний пристрій, його потрібно було б створити для використання в освіті”

 • Ентоні Маллан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка