Інформація будь-які дані про зовнішній світ є інформація щось відомо; Невідомо немає інформації Прийшла інформація щось взнали; нічого не взнали не прийшла інформаціяДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


Цифрове представлення інформації

 • Лекція 2

 • Судаков О.О, Радченко С.П.

 • «Сучасна мікропроцесорна техніка»


Інформація

 • Інформація – будь-які дані про зовнішній світ

  • Є інформація – щось відомо; Невідомо - немає інформації
  • Прийшла інформація – щось взнали; нічого не взнали – не прийшла інформація
 • Інформаційні системи – працюють з інформацію (будь-якими даними)

  • Обробка інформації
  • Збереження інформації
  • Перетворення інформації
  • ..
 • Аналогове представлення – інформація представляється за допомогою деякої фізичної величини, яка приймає неперервні значення

 • Цифрове представлення – інформація представляється за допомогою деякої фізичної величини, яка змінюється дискретно (не неперервного)

 • Сигнал – фізичні процеси (або деякі фізичні величини цих процесів), які переносять інформаціюАналогове представлення інформації

 • Параметри зовнішнього світу взаємно-однозначно відображаються на значення деяких фізичних величин сигналу

  • Напруга на кінцях провідника відповідає якимось даним (електричний сигнал)
  • Тиск повітря відповідає якимось даним (звуковий сигнал)
 • Передача інформації – переміщення інформації у просторі

  • Нова інформація – непередбачувана зміна сигналу
  • Передбачувана зміна не несе нової інформації
 • Модуляція - зміна якогось параметра сигналу відповідно до зміни інформації

 • Будь-яка інформаційна система на тому чи іншому етапі використовує аналогове представлення інформації

  • Фізичні величини на практиці здебільшого змінюються неперервним чином


Дискретне представлення інформації

 • Дані представляються у вигляді зліченного набору значень фізичної величини

  • Червоний, жовтий, зелений
  • Висока-низька напруга
 • Фізичні величини змінюються неперервно – дискретною може лише інтерпретація діапазонів зміни фізичної величини і часових інтервалів

 • Дискретизація - представлення неперервного у часі сигналу за допомогою дискретного набору відліків

 • Квантування – представлення неперервного діапазону значень сигналу у вигляді дискретного набору рівнів

 • Маніпуляція – модуляція дискретними даними (SK – shift key)Параметри сигналів

 • Електрична напруга, струм

  • Високий-низький рівень
 • Частота

 • Фаза

  • PSK
 • Тривалість (ширина) імпульсів

  • PWM
  • Дельта
  • Дельта-сигма
 • Амплітуда коливань

  • QAM


Датчики

 • Датчик (джерело даних, сенсор) від англ. data – дані

  • Не від слова давати!
 • Пристрій, який перетворює інформацію про зовнішній світ у сигнал

  • Датчик Холла – перетворювач магнітне поле-електрична напруга
  • Перетворювач температура-частота
  • Мікрофон
  • Фотодіод
  • Ємнісний датчик
 • Основні характеристики

  • Максимальне та мінімальне значення вхідних і вихідних параметрів
  • Динамічний діапазон
  • крутизна перетворення


Проблема аналогового представлення

 • Неперервний сигнал може нести нескінченну кількість інформації

 • Взаємодія сигналу із зовнішнім середовищем призводить до неконтрольованих змін – шумів

 • Гарантувано (з високою імовірністю) можна відновити лише попадання сигналу в інтервал значень ∆S в інтервалі часу ∆t – еквівалентно дискретному сигналуПереваги цифрового представлення

 • Повне відновлення сигналу (після передачі, запису, обробки)

 • Простота і точність виконання перетворення, обробки

 • Можна використовувати низькоякісні схеми, канали передачі

 • Недолік – передається менше інформації, ніж по аналоговому каналу, необхідність перетворення аналог-цифра-аналогДискретне представлення

 • Є максимальне і мінімальне значення сигналу

 • Неперервний сигнал – нескінченний набір значень

 • Дискретний сигнал - скінченний набір значень (рівнів квантування Nq) у дискретні моменти часу i∆t

 • Для представлення дискретного сигналу достатньо цілих чисел від 0 до Nq-1

 • Для запису цілих чисел застосовують системи численняПозиційні системи числення

 • Цілі числа можна записати за допомогою різних систем численняПереведення із однієї системи числення в іншу (1 підхід)

 • Є декілька підходівПереведення із однієї системи числення в іншу (2 підхід)

 • Зручно для переведення з десятковоїКількість інформації

 • Чим вища імовірність повідомлення – тим менше в ньому інформації (Шеннон 1948 р.)

 • Імовірності двох незалежних повідомлень перемножуються, а кількість інформації повинна складатисьВикористання двійкової системи числення

 • Основа двійкової системи b=2 відповідає найбільшій завадостійкості – мінімальна кількість рівнів квантування

  • Кожен розряд – окремий провідник
   • Цифра(біт) – є сигнал, або немає (BC)
   • Цифра(біт) – окрема частота (FSK)
   • Цифра(біт) – протилежні значення фази 0 або 180 PSK
  • Кожен розряд – окрема частота (FDM)
   • Цифра є сигнал, або немає
   • Цифра протилежні значення фази 0 або 180 (FSK)
  • Кожен розряд – окремий момент часу (TDM)
   • Цифра (біт) є сигнал, або немає (TSK)
   • Цифра – протилежні значення фази 0 або 180 (PSK)
   • Цифра – окрема частота (FSK))
   • Цифра – тривалість імпульсу (PWM)


Аналого-цифрове і цифро-аналогове перетворення

 • АЦП (ADC)

  • Дискретизація
  • Квантування
 • ЦАП (DAC)

  • Модуляція
  • Інтерполяція


Цифро-аналогове перетворення

 • R-2R матриця (сходинковий)

  • Миттєве перетворення
  • Середня якість
  • Дешева схема
  • Велика кількість резисторів
 • Широтно-імпульсна модуляція

  • Висока якість
  • Низька частота перетворення
 • Сигма-дельта (передискретизація)

  • Висока якість
  • Низька частота
 • Інтерполяція

  • Інтегратор
  • Фільтр нижніх частот


Резистивні матриціШиротно-імпльсна модуляція

 • Змінюється ширина імпульса (скважність)

 • D=t/T

 • На виході інтегратора встановиться значення напруги Uref*D

 • Частота імпульсів значно вища, ніж частота сигналуАЦП - Дискретизація (Sample and Hold)

 • Період дискретизації ∆t= ts +tq

 • Час накопичення (дискретизації) ts=3-10*Rвих*Сhold

 • Час перетворення (квантування) tqВибір часу дискретизації

 • Теорема Котельникова (Шеннона)Квантування (перетворення)

 • Необхідно задати референтну напругу Uref

 • Неперервні (миттєві)

  • Малі часи накопичення ->0
  • Малі часи квантування ->0
  • Мала кількість рівнів (до 8 біт)
  • Дорога схема
  • Швидкі процеси – відео, осцилографи.. Ns
 • SAR – successive approximation

 • Дельта-сигма

  • Перетворення напруга-частота
  • Тривалі часи перетворення ms
  • Велика кількцість рівнів (8-12 біт)
  • Високоякісна обробка звуку,


Компаратор

 • Однобітний АЦП

 • Напруга на вході порівнюється з референтною

  • Uвх < Uреф – на виході 1
  • Uвх > Uреф – на виході 0


Миттєві перетворювачі

 • Матриця резисторів ділить референтну напругу на рівні квантування

 • Компаратори порівнюють вхідний сигнал із всіма рівнями

 • Цифровий код відповідає найменшому рівню, на виході якого компаратор видає 1SAR – successive approximation register

 • ЦАП видає сигнал від 0 до Uреф на основі значення в регістрі SAR

 • Сигнал на виході ЦАП порівнюється з вхідним компаратором

  • Uвх>Usar 1
  • Uвх
 • Цей біт записується у відповідну позицію в регістр SAR

 • Для n розрядів треба n порівнянь і n тактів генератораДельта-сигма

 • Вхідний сигнал складається з коротким від’ємним імпульсом ∆ амплітуди Uреф

 • На виході інтегратора збільшується напруга поки не спрацює тригер

 • Коли спрацьовує тригер генерується новий імпульс ∆

 • Чим вища напруга на вході, тим швидше наростає напруга на виході інтегратора і частіше слідують імпульси

 • Лічильник  рахує імпульси за певний проміжок часу – ця кількість – код на виході

 • За час ∆t треба зробити 1 підрахунок

 • Частота імпульсів повинна бути дуже великоюПредставлення цілих чисел в процесорних системах

 • Додатні та від’ємні числа

  • Додатні – старший біт -0
  • Від’ємні старший біт – 1
 • Короткі short 16 біт

 • Довгі long 32 біт

 • long long 64 bit

 • Порядок байтів

  • LSB first перший найменш значущий байт
  • MSB first перший найбільш значущий байт


Числа з плаваючою точкою

 • Експоненціальне представлення

  • A*e^B
  • Abs(A)<10
 • Float

 • double

 • ExtendedТекст

 • Масив, що закінчується нулем

  • Кожен байт – символ
  • Кожне слово симво
  • Останній символ 0База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка