Інформація про наукову діяльність за 2011 рік пріоритетні напрями наукової діяльності Сумдпу у 2011 роціДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.ІНФОРМАЦІЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ

 • ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ЗА 2011 РІК

Пріоритетні напрями

 • Пріоритетні напрями

 • наукової діяльності СумДПУ у 2011 році

 • Фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем розвитку соціально-економічного, суспільно-політичного та людського потенціалу України і регіону, зокрема:

 • розробка та впровадження інноваційних освітніх і соціальних технологій;

 • розробка енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій;

 • дослідження нових матеріалів;

 • створення та запровадження нових технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

 • дослідження в галузі спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня;

 • дослідження у галузі теорії і методики мистецької освіти

 • з'ясування особливостей розвитку українського фольклору в умовах глобалізаційних і крос-культурних процесів.

Пріоритетний напрям: Нові речовини і матеріали

 • Пріоритетний напрям: Нові речовини і матеріали

 • Тема: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СОЛЬОВИХ СУМІШАХ – СЕРЕДОВИЩІ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

 • Науковий керівник – к. х. н., доцент Бугаєнко В.В.

Пріоритетний напрям: Енергетика та енергоефективність

 • Пріоритетний напрям: Енергетика та енергоефективність

 • Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УТВОРЕННЯ ПІРОЛІЗНОГО ГАЗУ В ВІТЧИЗНЯНИХ ГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВКАХ З ПІДВИЩЕНИМ ККД

 • Науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Стадник О.Д.

 • Пріоритетний напрям: Нові речовини і матеріали

 • Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СПІН-ЗАЛЕЖНОГО РОЗСІЮВАННЯ ЕЛЕКТРОНІВ У БАГАТОШАРОВИХ НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ

 • Науковий керівник – к. ф.-м. н., доцент Лобода В.Б.Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики

 • Пріоритетний напрям: Науки про життя, нові технології профілактики

 • та лікування найпоширеніших захворювань

 • Тема: ОПТИМІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА СТУДЕНТІВ ВНЗ НА ОСНОВІ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 • Науковий керівник – к. мед. н., доцент Котелевський В.І.

 • Основні наукові результати виконання теми:

 • запропоновано та обґрунтовано новий підхід до вирішення проблеми оптимізації оздоровчо-реабілітаційних технологій шляхом комплексного застосування у вищих навчальних закладах методів педагогічної, психологічної корекції та фізичної реабілітації;Протягом 2011 року у соціальну сферу впроваджено результати 27 завершених розробок. Наприклад:

 • Протягом 2011 року у соціальну сферу впроваджено результати 27 завершених розробок. Наприклад:

 • 1. Оцінка і прогнозування природно-ресурсного потенціалу регіону

 • Зміст: Розроблено науково-методичний підхід до оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону на основі виявлених закономірностей зміни рентоутворюючих факторів і їхнього впливу на тенденції і динаміку його розвитку.

 • Впровадження: ПАТ «Сумихімпром»; Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

 • 2. Психолого-педагогічні технології формування екології особистості та родини

 • Зміст: Розроблено авторський курс «Екологія особистості та родини» на основі міждисциплінарного синтезу знань з психології, етики, права, культурології, релігієзнавства який сприятиме інтеріоризації традиційних родинних цінностей.

 • Впровадження: На замовлення управління освіти і науки Сумської міської Ради Курс запроваджено у десятках ЗНЗ області.

 • 3. Підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації рекреаційно-туристської діяльності

 • Зміст: Розроблено туристичні маршрути з активними засобами пересування та рекомендації і пропозиції по використанню водних спортивно-оздоровчих туристських маршрутів по р. Псел Сумської області туристськими підприємствами України. Розробка сприятиме розвитку сфери послуг та формуванню позитивного іміджу регіону.

 • Впровадження: Головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації

 • 4. Методика підготовки пляжних волейболістів світового рівня (засл. тренер України, ст.викл. Самодай В.І.)

 • Зміст: Розроблена та впроваджена оригінальна авторська методика підготовки пляжних волейболістів світового рівня. Отримані результати показали її високу ефективність та результативність, а також суттєвий соціальний і політичний ефект для України.

 • Впровадження: Федерація волейболу України, Всесвітня літня Універсіада (м. Шеньчжень, Китай), Молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу, Галифакс, КанадаРесурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Керівник центру - к. пед. н., доцент О.С. Чашечнікова

 • Основні завдання функціонування центру:

 • створення моделі розвитку творчого мислення учня у процесі диференційованого навчання математики;

 • вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики (фізики, інформатики), формування в нього готовності та спроможності до розвитку інтелектуальних вмінь та творчого мислення школяра, до самовдосконалення протягом життя.

 • Робота з замовниками:

 • лабораторія математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України;

 • Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації;

 • Сумський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • методисти міських та районних відділів освіти.

Протягом 2011 року до електронного каталогу були занесені 12 766 записів.

 • Протягом 2011 року до електронного каталогу були занесені 12 766 записів.

 • БД «Зведений електронний каталог наукової бібліотеки СумДПУ» налічує 129 689 бібліографічних описів документів.

 • Важливим кроком в поліпшенні рівня інформаційного забезпечення СумДПУ стало підключення університету в грудні 2011 року до оптоволоконної мережі провайдера інтернету на швидкості 50 Мб/сек, що дало можливість в значній мірі задовольнити потреби науковців.

 • Протягом звітного періоду була здійснена організація зон доступу Wi-Fi. Безпровідний доступ до інтернету отримали факультет мистецтв та інститут педагогіки і психології.

 • Для потреб науковців університету в 2011 році підготовлено оновлений перелік зарубіжних баз даних стосовно об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка