Інформація про об’єкт Природний заповідник "Розточчя" створено наказом Ради Міністрів Української рср за n 403 від 5 жовтня 1984 р на площі 2084,5 гаДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


Природний заповідник “Розточчя”


Загальна інформація про об’єкт

 • Природний заповідник "Розточчя" створено наказом Ради Міністрів Української РСР за N 403 від 5 жовтня 1984 р. на площі 2084,5 га.

 • Природні заповідники - природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, які є національним надбанням.

 • ПЗ “Розточчя” – є ядром біосферного резервату, внесеного в світову мережу ЮНЕСКО.Обсяг фінансування 1073,4 тис. грн. - загальний фонд, 124 тис. - спеціальний фонд. Штатний розпис - 38 од.

З м і с т Програми “Літопис природи”

 • Загальні відомості про природний заповідник, національний природний парк, біосферний заповідник

 • 1.1. Територіальна структура

 • 2. Наукові полігони

 • 2.1. Пробні площі

 • 2.2. Профілі та трансекти

 • 3. Абіотичне середовище

 • 3.1. Клімат

 • 3.1.1. Основні метеорологічні показники

 • 3.1.2. Метеорологічна характеристика сезонів року

 • 3.2. Гідрологія

 • 3.3. Рельєф

 • 4. Рослинний світ

 • 4.1. Флора

 • 4.1.1. Склад флори

 • 4.1.2. Рідкісні види

 • 4.2. Рослинність

 • 4.2.1. Вивчення складу та будови ценозів

 • 4.2.2. Едифікатори та домінанти

 • 5. Тваринний світ

 • 5.1. Інвентаризація фауни

 • 5.2.Чисельність фонових видів тварин

 • 5.2.1. Чисельність ссавців

 • 5.2.2. Чисельність птахів

 • 5.2.3. Чисельність плазунів та земноводних

 • 5.2.4. Чисельність риб

 • 5.2.5. Чисельність наземних безхребетних

 • 5.3 Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичних угрупованьМета та завдання дослідження

 • Мета – моніторинг природних екосистем заповідника «Розточчя», виявлення нових локалітетів рідкісних видів рослин і тварин, моніторинг фонових видів безхребетних та хребетних тварин: формування електронної бази даних за результатами моніторингу, дослідження тенденцій мікроклімату.

 • Завдання: - поглибити екологічні дослідження флори та фауни заповідних екосистем регіону Розточчя для розробки рекомендацій щодо забезпечення стійкості компонентів лісу та збереження біологічного різноманіття;

 • - встановити закономірності фенологічних циклів між окремими видами флори та фауни відповідно до фенологічних сезонів року;

 • - вдосконалити існуючу загальнодержавну програму Літопису природи заповідників, як складову моніторингу стану природного середовища, розробити структуру електронної бази даних «Літопис природи», апробувати її в заповіднику «Розточчя»;

 • - спільними зусиллями служби охорони та наукового відділу забезпечити дотримання і збереження заповідного режиму лісових екосистем Природного заповідника Розточчя, виконати науково-дослідні роботи на експериментальних ділянках заповідника;

 • - розробити програму природоохоронних заходів збереження рідкісних видів флори та фауни, що занесені у нове видання Червоної книги України;

 • - розробити наукові рекомендації для покращення та екологізації навчальних програм пов’язаних з викладанням заповідної справи та раціональним природокористуванням;

 • - провести ряд науково-методичних семінарів для вироблення сучасної методології організації екологічного моніторингу на заповідних територіях;

 • - залучити до виконання програми Літопису природи обдаровану молодь – майбутніх спеціалістів, магістрів екології та аспірантів.Наукові стаціонари, пробні площі, маршрути

 • 30 лісівничих пробних площ,

 • 1 лісотипологічний профіль,

 • географічні культури сосни звичайної,

 • 33 - пп рідкісних рослин,

 • 4 теріологічні маршрути,

 • 4 орнітологічних маршрути,

 • 2 герпетологічні маршрути, 1 орнітологічний стаціонар, 5 - ентомологічних стаціонарів (постійних та тимчасових),

 • 1 феномаршрут і 3 фенопункти.Біорізноманіття

 • На території ПЗ ”Розточчя”

 • охороняється:

 • 1094 видів вищих рослин;

 • 526 видів нижчих рослин;

 • З65 видів грибів;

 • 304 видів хребетних тварин;

 • 1749 видів безхребетних.Рідкісні види флори

 • Загальний список рослин Червоної книги (2009 р.) в заповіднику складає 34 види.

 • До Додатку І Бернської конвенції входять 2 види рослин.

 • До регіонального червоного списку „Перелік регіонально рідкісних видів, що потребують охорони у межах Львівської області” (2008 р.) - 40 видів.Хребетні тварини

 • Загальний список тварин Червоної книги (2009 р.) в заповіднику складає 36 видів

 • До регіонального червоного списку належить 89 видів

 • До Додатоку Бернської конвенції – 181 вид

 • До Додатоку Боннської конвенції – 78 видів

 • До додатку СІТЕС – 15 видів

 • До Європейського Червоного списку – 10 видівРозробляється геоінформаційна система ПЗР на базі MapInfoПЗР – перша установа ПЗФ, де створено і використовуються електронні бази данихБіосферний резерват “Розточчя” Biosphere Reserve “Roztochya”

 • Map of the Ukrainian-Polish BRRНаукові публікації:

 • Опубліковано 4 наукові роботи у зарубіжних виданнях, (з них - 2 у журналах Філадельфійського списку)

 • 9 статей у міжнародних виданнях, 22 статті у фахових виданнях, 25 - матеріалів конференцій.

 • Готуємо до друку

 • монографію про результати метеоспостережень у ПЗР .

 • Захищено 1 докторську і 1 кандидатську дисертацію, 7 магістерських робіт.Участь у конференціях

 • Працівники заповідника взяли участь у 12

 • наукових конференціях у Рахові, Шацьку, Києві, Яремче, Брюховичі,

 • УжгородПрактична реалізація

 • Встановлено 7 платформ для рідкісних хижих птахів, в т.ч. - 2 для сови довгохвостої та 6 сов’ятників, 38 штучних гніздівель для рідкісних дуплогніздних птахів.

 • Проведено підтоплення ур. Заливки для відновлення лучно-болотних систем, викошування злаків, освітлення місць росту Орхідних.Освітня діяльність

 • В екоцентрі

 • заповідника працює 3 гуртки для учнів.

 • ПЗР є базою практик

 • 6 ВНЗ.

 • Проведено 3 науково-практичні всеукраїнські семінари на природно-заповідну тематику.Кількість відвідувачів - 3464ПРОПОЗИЦІЇ

 • Відповідно до ст.. 15, 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними, установами загальнодержавного значення, на території яких заборонена будь-яка господарська діяльність, тому вони повинні фінансуватися у пріоритетному порядку і в повному обсязі.

 • У плані асигнувань передбачити видатки споживання.

 • Для фінансування служби державної охорони – видатки на утримання об’єктів національного надбання.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка