Інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранностіДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.У сучасній освіті моніторинг розглядається як один з найефективніших засобів отримання інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранності

 • У сучасній освіті моніторинг розглядається як один з найефективніших засобів отримання інформації про функціонування освітньої системи в усій її багатогранностівідповідність процесу, результату й самої системи цілям, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти

 • відповідність процесу, результату й самої системи цілям, потребам і соціальним нормам (стандартам) освіти

 • комплексна характеристика процесу і результатів освітньої діяльності в певних умовах функціонування навчального закладу (освітнього середовища)МОНІТОРИНГ

 • за сутністю – це інформаційна система,

 • за процесом – створення умов для прийняття управлінського рішення,

 • за результативністю – технологія оцінювання поточного стану об'єкта управління, його регулювання та прогнозування подальшого розвитку.Етимологія: від англ. monitoring – контроль, лат. monitor – той, що попереду;

 • Етимологія: від англ. monitoring – контроль, лат. monitor – той, що попереду;

 • Наукове визначення: система збору, обробки та розповсюдження інформації про діяльність освітньої системиОб’єктивність: інформація повинна відбивати реальний стан справ (а не думку дослідника чи інших осіб щодо стану справ).

 • Об’єктивність: інформація повинна відбивати реальний стан справ (а не думку дослідника чи інших осіб щодо стану справ).

 • Точність: похибки вимірювань повинні бути мінімальними.

 • Повнота: джерела інформації повинні перекривати можливе поле отримання результатів або коректно представляти його (не можна судити про стан справ у школі тільки на основі опитування якоїсь однієї групи учасників освітнього процесу).Достатність: обсяг інформації повинен дати змогу прийняти обґрунтоване рішення (при проведенні моніторингу важливо уникнути ризику отримання як недостатньої, так і надлишкової інформації).

 • Достатність: обсяг інформації повинен дати змогу прийняти обґрунтоване рішення (при проведенні моніторингу важливо уникнути ризику отримання як недостатньої, так і надлишкової інформації).

 • Систематизованість (структурованість): інформація, отримана з різних джерел, повинна бути приведена до спільного знаменника.Оптимальність узагальнення: інформація повинна бути представлена у формі, що відповідає запитам різних груп користувачів інформації.

 • Оптимальність узагальнення: інформація повинна бути представлена у формі, що відповідає запитам різних груп користувачів інформації.

 • Оперативність: інформація повинна бути своєчасною.

 • Доступність: інформація, на яку орієнтована програма моніторингу, повинна бути реально доступною для отримання, а інформація, що може бути отримана в ході моніторингу, повинна бути представлена у формі, що дозволяє бачити реальні проблеми, які вимагають рішення.МОНІТОРИНГ

 • МОНІТОРИНГ

 • Безперервний, поточний

 • Аналізується існуюча модель

 • Заплановані результати зіставляються з фактичними

 • Одержана інформація застосовується з метою вдосконалення проекту

 • Відбувається подальше планування й прогнозуванняПроцес збору, поточного аналізу та обробки ключових даних (індикаторів) про організацію роботи в освітньому закладі для з'ясування сутності відхилень або прогресу (у зіставленні з попереднім етапом, з іншими закладами)

 • Процес збору, поточного аналізу та обробки ключових даних (індикаторів) про організацію роботи в освітньому закладі для з'ясування сутності відхилень або прогресу (у зіставленні з попереднім етапом, з іншими закладами)

 • Це відстеження різниці між теорією і практикою, між задумом і виконанням, планом і реальністю.Цілепокладання, мотивація респондентів на досягнення поставлених цілей.

 • Цілепокладання, мотивація респондентів на досягнення поставлених цілей.

 • Організація діяльності, контроль організації діяльності.

 • Надання інструментарію та збір інформації (маркетинг, моніторинг якості освіти).

 • Корекція й регулювання діяльності.

 • Проблемно-орієнтований аналіз інформації.

 • Прогнозування, програмування, планування.

 • Методичні рекомендації

Вибір методу: вимірювання (у % відношеннях, за рейтинговою шкалою вимірювання, на основі “коефіцієнта вагомості”, за ранговою шкалою) чи експертна оцінка (за методом Дельфі)

 • Вибір методу: вимірювання (у % відношеннях, за рейтинговою шкалою вимірювання, на основі “коефіцієнта вагомості”, за ранговою шкалою) чи експертна оцінка (за методом Дельфі)

 • Добір інструментарію: анкетування, опитування, карта спостереження, тестування тощо

 • Опис процедури : визначення мети, завдань, очікуваних результатів, етапів і термінів проведення дослідження, критеріїв якості й показників, створення описової інструкціїСистемний захід, спрямований на досягнення конкретної мети

 • Системний захід, спрямований на досягнення конкретної мети

 • Є оригінальним та специфічним для конкретної ситуації

 • Враховує конкретні умови реалізаціїВикористання слів, що означають завершеність:

 • Використання слів, що означають завершеність:

 • • підготувати

 • • розподілити

 • • зменшити

 • збільшити

 • • організувати
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка