Інформатика і математикаДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

Розроблення концепції організації надання послуг з підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до Зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та математики.

 • Розроблення концепції організації надання послуг з підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до Зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та математики.

 • Організація спільної навчально-методичної та науково-дослідницької діяльності для забезпечення та впровадження професійно-орієнтованого навчання учнів з актуальних напрямків.

 • 3. Здійснення спільної діяльності для забезпечення професійної орієнтації серед учнів з метою виявлення здібностей та обдарувань, надання обґрунтованих рекомендацій щодо вибору ними майбутніх професій.

 • 4. Організація поглибленого вивчення учнями Школи математики, фізики, інформатики та іноземної філології за програмою підготовки до вступу на такі спеціальності Інституту інформатики:

 • - Інформатика і математика;

 • - Інформатика і фізика;

 • - Інформатика та іноземна мова;

 • - інформатика та освітні вимірювання;

 • - Інформатика та економіка.

 • 5. Створення осередку методичної навчально-дослідної підготовки майбутніх учителів інформатики з залученням викладачів Вузу до цієї діяльності.Особистість учителя, його професійна компетентність, соціальна зрілість і духовне багатство в цей час виявляються найважливішими умовами забезпечення ефективності процесу навчання і виховання.

 • Особистість учителя, його професійна компетентність, соціальна зрілість і духовне багатство в цей час виявляються найважливішими умовами забезпечення ефективності процесу навчання і виховання.

 • В цілому підготовка сучасного вчителя має ґрунтуватися на стратегічному баченні перспектив розвитку ІКТ для освітньої системи в найближчому і віддаленому майбутньому, носити системний і комплексний характер.

Здібності полягають у наявності знань, умінь та навичок створення і використання ІКТ. При цьому найголовнішим є:

 • Здібності полягають у наявності знань, умінь та навичок створення і використання ІКТ. При цьому найголовнішим є:

 • набуття умінь самостійно виготовляти цифрові освітні ресурси (електронні книги, уроки, презентації, відео і аудіолекції тощо);

 • набуття умінь ефективно застосувати різні технології навчання для виконання навчальних завдань (організація самонавчання, пропедевтичне вивчення, мережеве тестування тощо).Досвід накопичується за час професійної підготовки у ВНЗ, ЗНЗ і самостійного використання ІКТ. Майбутній учитель має відрізнятися досконалим володінням широким спектром існуючих інструментів та технологій електронного навчання незалежно від спеціальності.

 • Досвід накопичується за час професійної підготовки у ВНЗ, ЗНЗ і самостійного використання ІКТ. Майбутній учитель має відрізнятися досконалим володінням широким спектром існуючих інструментів та технологій електронного навчання незалежно від спеціальності.

 • Основним принципом у формуванні підготовки майбутнього вчителя з високим рівнем інформаційної культури є його фундаментальна практична підготовка на базі загальноосвітнього навчального закладу.

 • «розкажи мені – я зрозумію, дай спробувати – і я навчусь»Ціннісно-мотиваційна спрямованість використання нових досягнень ІКТ у подальшій діяльності майбутнього вчителя забезпечується в навчальному закладі тільки тоді, коли в ньому реалізований увесь комплекс заходів, які перетворюють його в електронний університет.

 • Ціннісно-мотиваційна спрямованість використання нових досягнень ІКТ у подальшій діяльності майбутнього вчителя забезпечується в навчальному закладі тільки тоді, коли в ньому реалізований увесь комплекс заходів, які перетворюють його в електронний університет.Компетентність вчителя у сфері ІКТ має мережевий характер і полягає в тому, що електронні системи навчання змінюють і роль вчителя.

 • Компетентність вчителя у сфері ІКТ має мережевий характер і полягає в тому, що електронні системи навчання змінюють і роль вчителя.

 • Він перестає бути лише носієм інформації, а стає більше співучасником і координатором процесу засвоєння знань і вмінь.

 • Додаються нові комунікаційні якості, здібності в організації навчання в соціальних мережах, віртуальних класах, дистанційній освіті протягом життя.

 • Тобто, майбутній учитель з високим рівнем інформаційної культури – це мережевий вчитель, здатний проводити навчальний процес з використанням комп’ютерних мереж.Чинники, що визначають нову якість освіти (якісну підготовку випускника до успішної життєдіяльності):

 • Чинники, що визначають нову якість освіти (якісну підготовку випускника до успішної життєдіяльності):

 • орієнтація педагогічних цілей на самореалізацію учня і визначення результату освіти через компетентність випускника;

 • включення до змісту освіти навчального матеріалу, самостійно визначеного і запропонованого учнями;

 • зміна характеру взаємодії майбутнього вчителя і учнів, пов'язаної з діяльністю студента, що спрямована на розвиток учня;

 • розширення освітнього середовища школи і пошук партнерів, що виступають суб'єктами освіти школяра;

 • зміна оцінювання досягнень, що вимагає від учителя вмінь діагностики й гнучкого коригування педагогічного процесу;

 • готовність майбутніх учителів до змін у професійно-педагогічній діяльності.

Створення навчально-методичного Центру підготовки фахівців за європейськими стандартами - осередку Центру на базі спеціалізованої школи № 91 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики.

 • Створення навчально-методичного Центру підготовки фахівців за європейськими стандартами - осередку Центру на базі спеціалізованої школи № 91 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики.

 • Методична і науково – дослідна підготовка майбутніх вчителів інформатики забезпечується :

 • навчально-методичними класами;

 • бібліотекою за напрямками підготовки майбутніх вчителів інформатики;

 • науково-технологічною базою для проведення студентами та учнями наукових досліджень і педагогічної практики.Діагностичний етап (травень – листопад 2011 р.)

 • Діагностичний етап (травень – листопад 2011 р.)

 • Прогностичний етап (2011-2012 р.р.)

 • Організаційний етап (2011-2012 р.р.)

 • Практичний етап (2012-2014 р.р.)

 • Узагальнюючий етап (2015-2016 р.р.)Аналіз стану підготовки майбутніх учителів інформатики в Україні і країнах Європи.

 • Аналіз стану підготовки майбутніх учителів інформатики в Україні і країнах Європи.

 • Аналіз сучасного стану шкільного предмету «Інформатика» і відношення до нього учнів основної і старшої шкіл.

 • Виявлення та формулювання суперечностей, які можна розв’язати за допомогою створення на базі спеціалізованої школи № 91 осередку навчально – методичної роботи з підготовки майбутніх вчителів інформатики.

 • Здійснення роз’яснювальної роботи та поширення відомостей серед учнів, батьків, педагогічних працівників про напрями профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.Постановка цілей і завдань експерименту.

 • Постановка цілей і завдань експерименту.

 • Прогнозування очікуваних позитивних результатів, а також негативних наслідків.

 • Розроблення програми експерименту. Удосконалення методичного забезпечення діючих навчальних програм з інформатики, математики і фізики.

 • Організація роботи постійно-діючих семінарів для учнів, студентів та учителів за напрямками.

 • Розроблення методичних рекомендацій для майбутніх учителів інформатики з питань вивчення, виявлення та формування професійних інтересів школярів.

 • Організація роботи школи щодо довузівської підготовки учнів СШ № 91 за програмами підготовки до вступу на спеціальності Інституту інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова.Створення всіх необхідних умов для забезпечення розроблення та проведення експерименту:

 • Створення всіх необхідних умов для забезпечення розроблення та проведення експерименту:

 • матеріальних (приміщення, меблі, навчально-матеріальна база експериментальної роботи, тощо);

 • кадрових;

 • науково-методичних (нові методичні розробки, технології, тести, анкети, дидактичний матеріал);

 • фінансових;

 • мотиваційних (морально-психологічна атмосфера серед учасників експерименту);

 • організаційних (нові структури, наукові керівники).Університет

 • Університет

 • Проведення педагогічної практики студентів Інституту інформатики

 • Підготовка майбутніх абітурієнтів для Інституту інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова

 • Посилення практичної підготовки студентів через постійну участь в навчально-виховному процесі школи

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка