Інклюзивна освіта: за результатами ІІІ етапу моніторингових досліджень.Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Інклюзивна освіта: за результатами ІІІ етапу моніторингових досліджень. (листопад – грудень 2012 року)

 • Методист кабінету моніторингу та оцінювання якості освіти Полулях В.І.


Вибірка ІІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні.

 • В опитуванні взяло участь 24 навчальні установи Львівської області, з них 15 шкіл м. Львова та 9 навчальних установ Львівської області.

 • Загальна кількість респондентів – 597

 • Директори ЗНЗ – 24

 • Класні керівники 5 – 11 класів – 60 респондентів

 • Вчителі початкових класів – 40 респондентів

 • Помічники/асистенти учителя – 21

 • Батьки дітей з ООП – 109 респондентів

 • Батьки дітей – 310 респондентів

 • Фахівці з питань запровадження інклюзивного навчання – 32 респонденти

 • Методист з питань запровадження інклюзивного навчання ІППО -1 респондентКількість учнів з ООП - 217

 • Навчаються у початковій школі (1 – 4 кл.) – 120

  • у середній школі (5 – 9 кл.) – 74
  • у старшій школі (10 – 11 кл.) – 23
  • Кількість учнів з ООП, які відвідують НЗ та навчаються в інклюзивному класі – 104
  • Кількість учнів з ООП, які відвідують НЗ та навчаються в спеціальному класі – 58
  • Кількість учнів з ООП, які навчаються за індивідуальною програмою/планом на дому - 52


Мета дослідження

 • Оцінити наявність та рівень розвитку інтеграційних процесів в Україні у контексті трансформації процесу масової освіти як системи забезпечення освітніх потреб усіх дітей.Завдання дослідження

 • Проаналізувати політику держави стосовно забезпечення гарантій реалізації процесу інтегрованого (інклюзивного) навчання в Україні, а також доцільність запровадження нормативного фінансування навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку за принципом гроші йдуть за дитиною на основі їхніх індивідуальних програм реабілітації та індивідуальних планів.

 • Вивчити питання наявності в суспільстві толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляхів формування сприятливого ставлення у суспільстві до ідей спільного навчання та соціальної інтеграції зазначеної категорії дітейВизначити рівень підготовленості педагогів до організації процесу інтегрованого навчання, їх готовності й здатності до реалізації комплексних психолого-медико-педагогічних та міждисциплінарних підходів, до корпоративної взаємодії з метою формування єдиної міждисциплінарної команди.

 • Визначити рівень підготовленості педагогів до організації процесу інтегрованого навчання, їх готовності й здатності до реалізації комплексних психолого-медико-педагогічних та міждисциплінарних підходів, до корпоративної взаємодії з метою формування єдиної міждисциплінарної команди.

 • Виявити тенденції щодо поетапного забезпечення готовності загальноосвітніх закладів до створення спеціальних умов для перебування та спільного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх здорових однолітків (транспортне забезпечення, усунення архітектурних перешкод, комплекс спеціальних додаткових послуг, зміна умов та форм роботи з учасниками інклюзивного процесу, зміна функцій учителя на уроці тощо).

 • Проаналізувати шляхи створення інтегрованого адаптивного освітнього середовища в системі масової освіти відповідно до типів порушень учнів (рівень навчально-дидактичного забезпечення, спеціальних допоміжних пристроїв, корекційно-реабілітаційного обладнання та якість їх використання.Проаналізувати наявність, організацію та реалізацію системи заходів щодо ранньої діагностики, ранньої терапії (комплексної допомоги), ранньої інтеграції та організації психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку.

 • Проаналізувати наявність, організацію та реалізацію системи заходів щодо ранньої діагностики, ранньої терапії (комплексної допомоги), ранньої інтеграції та організації психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку.

 • Виявити шляхи створення єдиного курикулуму (навчальний план, програма, підручник) на основі розроблення багаторівневих навчальних програм або формування базової педагогічної концепції інтегрованої (інклюзивної) освіти.

 • Оцінити дотримання права батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку на вільний вибір форми навчання, отримання консультативно-методичної допомоги.Виявити фактори, що впливають на специфіку адміністрування в освітніх закладах, де запроваджено інклюзивне навчання (склад спеціалістів та підстави для їх введення до штатного розпису шкіл, де запроваджено інклюзивне навчання, варіанти трансформації адміністративної моделі, розширення шкільної інфраструктури, допоміжні послуги тощо).

 • Виявити фактори, що впливають на специфіку адміністрування в освітніх закладах, де запроваджено інклюзивне навчання (склад спеціалістів та підстави для їх введення до штатного розпису шкіл, де запроваджено інклюзивне навчання, варіанти трансформації адміністративної моделі, розширення шкільної інфраструктури, допоміжні послуги тощо).

 • Оцінити рівень об’єднання зусиль партнерів: шкіл, місцевих спільнот, громад, приватних осіб – на шляху до інклюзії.Узагальнені результати опитування фахівців з питань запровадження інклюзивного навчання.

 • Узагальнені результати опитування фахівців з питань запровадження інклюзивного навчання.

 • Загальна кількість респондентів – 32.

 • Дали найбільш об’єктивну картину моніторингових досліджень стану інклюзивного навчання на Львівщині.

Які нормативні акти потрібно розробити для ефективного запровадження інклюзивного навчання в навчальні заклади?

 • Нормативні акти, що регулюють відповідне фінансування та регулюють спільну діяльність медичних закладів та ПМПК.

 • Акти, що сприяють розробці індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів.

 • Нормативні документи, в яких розроблено цілісний, комплексний підхід по конкретизації цілей і критеріїв ефективності запровадження інклюзивного навчання в навчальні установи.

 • Документи, які уточнюють тривалість робочого тижня та умови оплати праці асистента.

 • Документ, у якому визначено кількість годин для асистентів вчителя відповідно до потреб учня.Акт про матеріально-технічну базу школи, у якій створено інклюзивні класи.

 • Акт про матеріально-технічну базу школи, у якій створено інклюзивні класи.

 • Положення про інклюзивну форму навчання у ДНЗ, зокрема кількість вихованців у групах, оплата праці асистентів, із якого бюджету буде здійснюватись оплата

 • Розроблення Типового положення про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, особисто орієнтованих навчальних планів, програм, методичних рекомендацій і посібників, розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів інклюзивних класів.

 • Нормативні документи, в яких розроблено типові індивідуальні плани та програми для дітей, які не відвідують ЗНЗ.

 • Акти, які регулюють фінансове забезпечення та організацію навчання в інклюзивному класі.

 • Нормативно-правові акти для забезпечення введення посади асистента вчителя, фінансового забезпечення навчального процесу (фінансування спеціальних засобів та обладнання). Документи, в яких визначено посадові інструкції педагогів, які працюють в інклюзивних класах.Теми методичних рекомендацій, тематичних розробок щодо інклюзивного навчання, запропонованих фахівцями з питань запровадження інклюзивного навчання.

 • Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП.

 • Норми критеріїв оцінювання дітей з ООП.

 • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей з ООП.

 • Організація роботи щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу.Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання для дітей з ООП.

 • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання для дітей з ООП.

 • Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності.

 • Інструктивні матеріали “Що таке інклюзія?”. Рекомендації щодо запровадження інноваційних форм роботи з дітьми з ООП.

 • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами. Робота логопеда в умовах інклюзивного навчання.Перелік позитивних зрушень і отриманих позитивних результатів щодо запровадження інклюзивної освіти в районах Львівської області

 • Надання методичної допомоги вчителям з питань організації навчального процесу, розробка програм та індивідуальних навчальних планів для дітей з ООП – 20 респондентів.

 • Співпраця ПМПК з навчальними закладами, де запроваджено інклюзивне навчання – 17 респондентів.

 • Співробітництво з громадськими та батьківськими організаціями через спільні проекти – 15 респондентів.

 • Покращення нормативно-правового забезпечення – 13 респондентів.

 • Поширення досвіду з питань інклюзивних процесів в ЗНЗ та ДНЗ – 11 респондентів.

 • Визначення базових ДНЗ та ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання – 10 респондентів.Перелік найбільших перешкод освітній інтеграції дітей з ООП у навчальне середовище ЗНЗ та ДНЗ

 • Відсутність асистентів вчителя/вихователя - 28 респондентів та невідповідна підготовка вихователів/вчителів, персоналу ДНЗ та ЗНЗ – 25 респондентів;

 • Відсутність необхідного фінансування навчального закладу – 25 респондентів і як наслідок цього не створені або (створені частково) відповідні умови – 27 респондентів;

 • 14 респондентів акцентували свою увагу на упередженому ставленні деяких педагогів до перебування/навчання дитини з ООП в ЗНЗ та ДНЗ та несвоєчасний діагностиці виду порушень і дефіциту відповідних програм;Що слід зробити? На чому акцентувати увагу?

 • Акцентувати увагу на відповідній підготовці педагогів, які працюють в системі масової загальноосвітньої школи.

 • В зв’язку з тим, що сьогодні досвід спільного навчання здорових дітей і дітей з обмеженими можливостями в умовах масової загальноосвітньої школи в Україні має переважно випадковий, вимушений або стихійний характер при формуванні інтегративних дитячих груп/класів слід в рівній мірі забезпечувати освітні інтереси дітей як з ППР так і дітей без обмежень.

 • Слід посилити педагогічні колективи спеціалістами психолого-педагогічного супроводу, бо їх відсутність може призвести до дискредитації самої ідеї інтегрованої (інклюзивної) освіти.

 • Всім, хто причетний до реалізації інклюзивної освіти в освітній простір ЗНЗ та ДНЗ повинні мати чіткі уявлення про джерела та розміри фінансування інтегрованого (інклюзивного) навчання. . Зрозуміло, що без відповідних капіталовкладень ці завдання реалізувати нереально.

 • Акцентувати увагу на тому, щоб сприяти розширенню соціальних контактів дітей з ППР, інтегрувати їх в освіту і, відповідно в суспільство. Це допоможе дітям знайти своє місце в суспільстві та досягнути соціальної повноцінності.Узагальнені результати опитування асистентів вчителів, які працюють в класах загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Узагальнені результати опитування асистентів вчителів, які працюють в класах загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Загальна кількість респондентів – 21.Особливості діяльності асистентів вчителя

 • А) Переважна більшість учнів з ООП, яким допомагають асистенти вчителів мають різний вид порушень (18 респондентів);

 • Б) Більша частина учнів з ООП, яким надається допомога асистентами вчителя відносяться до різновікової групи дітей – (12 респондентів);

 • В) 15 асистентів учителів ознайомлені з висновками та рекомендаціями ПМПК учнів з ООП, з якими вони співпрацюють і яким допомагають.Динаміка залучення дітей з ООП та їхніх родин до участі у навчально-виховних заходах.

Роль асистентів учителів у виконанні та узгодженні індивідуальних програм та планів

 • А) 13 асистентів вчителя допомагають учням з ООП навчатися по індивідуальній навчальній програмі;

 • Б) 16 асистентів вчителя ведуть індивідуальний навчальний план для учнів з ООП, з якими вони працюють у своєму класі;

 • В) 17 асистентів вчителя беруть участь в розробці індивідуальних планів учнів з ООП.Хто із спеціалістів здійснює супровід учнів з ООП, яким Ви допомагаєте під час навчання?

 • Психологи – 21

 • Соціальні педагоги та медичні працівники – 14

 • Логопеди – 9

 • Реабілітологи – 7

 • Корекційні педагоги – 4

 • Відсутня допомога профільних спеціалістів (які не є працівниками ЗНЗ)

 • Лікарів ЛФК, офтальмологів, сурдопедагогів, психотерапевтів, ортопедів, тифлопедагогів.Залучення асистентів учителя до різних видів діяльності

 • До організації навчально-виховного процесу учнів з ООП – 17 респондентів;

 • До організації робочого місця учнів з ООП – 13 респондентів;

 • Спостереження за навчальною діяльністю учнів з ООП – 14 респондентів;

 • До співпраці з фахівцями – 18 респондентів;

 • До участі у розробці індивідуальної програми розвитку учнів з ООП – 10 респондентів;

 • До ведення встановленої педагогічної документації для учнів з ООП – 12 респондентів;

 • До надання консультативної допомоги батькам учнів з ООП – 12 респондентів.

Додаткова інформація для асистентів учителя

 • інформацію з питань організації інклюзивного середовища та інформацію з міжнародного досвіду розвитку інклюзивної освіти – 12 респондентів

 • програмно-дидактичного забезпечення інклюзивного процесу та створення корекційно-реабілітаційного простору – 10-11 респондентів

 • 8-9 респондентів мають потребу в додатковій інформації з питань організації диференційованого навчання в класах з інклюзивним навчанням

 • Інформація з проблем підтримки сімей дітей з ООП та психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП.Загальні висновки

 • Асистенти вчителя/вихователя отримують науково-методичну допомогу з питань роботи з учнями з ООП

 • Від практичних психологів та заступників директорів шкіл

 • Інклюзивного ресурсного центру Львова, науково-методичного центру м. Львова, ЛОІППО

 • Від спеціалістів спеціальної школи “Довіра”, від кураторів фонду “Крок за кроком”, від спеціалістів районних ПМПК

 • Від спеціалістів, які працюють в рамках українсько-шведського проекту “Інклюзивна освіта: навчання незрячих”Узагальнені результати опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Узагальнені результати опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Загальна кількість респондентів 24Досвід роботи керівників ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання.Наповнення учнів з ООП у ЗНЗ Львівської областіЗабезпеченість навчальних закладів асистентами вчителяСтан забезпеченості навчальних установ за останній навчальний рік

 • Сучасне корекційно-реабілітаційне обладнання – 1

 • Мультимедійна техніка – 5

 • Навчально-методична література з питань запровадження інклюзивної освіти – 8

 • Сенсорні (дошки, поліекрани) – 2

 • Додаткове освітлення – 1

 • Нове меблеве устаткування -1

 • Обладнано приміщення школи поручнями, пандусами -3

 • Спеціально обладнаними місцями загального користування - 2

Проходження курсів підвищення кваліфікації на базі ЛОІППО

 • Результати анкетування директорів ЗНЗ, курси пройшли 4 педагогів

 • Результати анкетування 100 педагогів ЗНЗ, курси підвищення кваліфікації на базі ІППО пройшли 27 учителів.Потреби директорів у додатковій інформації з питань інтеграції інклюзивного навчання в освітню установу.

 • Програмно-дидактичного (методичного) забезпечення інклюзивного процесу – 17 респондентів;

 • Психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП – 12 респондентів;

 • Організації диференційованого навчання в класах з інклюзивним навчанням – 9 респондентів;

 • 8 респондентів зацікавились питаннями організації інклюзивного середовища та своєчасної ранньої діагностики та ранньої інтервенції учнів з ООП.

 • Незначний інтерес директорів до питань організації архітектурної доступності навчального закладу, використання методики “Індекс інклюзії”, формування корпоративної взаємодопомоги педагогів в умовах співробітництва.Форми підвищення професійного рівня директорів ЗНЗСпеціалісти ЗНЗ, які здійснюють супровід учнів з ООП у навчальній установі

 • Психологи – 21

 • Соціальні педагоги – 13

 • Медичні працівники – 10

 • Логопеди – 6

 • Працівники інших установ

 • Логопеди – 6

 • Медичний працівник – 1

 • Лікар ЛФК – 1

 • Відсутня допомога офтальмологів, психотерапевтів, ортопедів, тифлопедагогів, лікарів ЛФК, незначна допомога реабілітолога та корекційного педагога.Послуги спеціалістів з інших установ“Які проблеми потрібно вирішити для ефективного запровадження інклюзивного навчання у Вашому навчальному закладі?”

 • Додаткове фінансування – 17

 • Будівництво пандусу – 3

 • Проблеми матеріально-фінансового характеру – 1

 • Забезпечення ЗНЗ навчально-методичною базою та спеціалістами – 1

 • Придбання сучасного коректно-реабілітаційного обладнання – 1

 • Придбання нового меблевого обладнання – 1

 • Організація консультацій тифлопедагога – 1

 • Ввести посаду асистента вчителя – 1

 • Забезпечення відповідними підручниками – 1

 • Додаткове фінансування – 1

 • Вирішити проблеми програмно-дидактичного забезпечення навчального процесу в інклюзивному класі - 1Узагальненні результати опитування вчителів початкових класів, класних керівників 5-11 класів ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Узагальненні результати опитування вчителів початкових класів, класних керівників 5-11 класів ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Загальна кількість респондентів 100.види порушень у розвитку дитини та віковий склад учнів із якими працюють вчителі початкових класів та вчителі-предметникиСтаж роботи педагогівВчителі – учасники моніторингуНаповнюваність класів

Залучення учнів до навчальної діяльності та навчально-виховних заходів та участь сім’ї дитини з ООП у цих заходахЧи узгоджена індивідуальна навчальна програма для учнів з ООП?Чи узгоджено індивідуальний навчальний план для учнів з ООП?Спеціалісти, що здійснюють супровід учнів з ООП у ЗНЗФорми підвищення професійного рівня, які пропонуються педагогам у зв’язку із запровадженням інклюзивного навчанняНадання послуг спеціалістами з інших установЗагальні висновки

 • Будь-яка базова педагогічна система стоїть на двох основах. Перша основа – це педагог, друга - це спеціальне освітнє середовище, роль якого в умовах залучення до нього дитини з особливими потребами важко переоцінити. Високі вимоги для створення інклюзивного середовища в системі масової освіти ґрунтуються на єдності діяльності педагога і спеціального освітнього середовища.Узагальнені результати опитування батьків дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Узагальнені результати опитування батьків дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання.

 • Загальна кількість респондентів – 109.

 • Узагальнені результати опитування батьків, діти яких навчаються в інклюзивних класах разом з дітьми з особливими освітніми потребами.

 • Загальна кількість респондентів – 310.Місце проживання батьків - респондентівВіковий діапазон батьківОсвітній рівень батьківЧас навчання дітей в інклюзивних класахНавчання дітейУзгодження індивідуального плану навчання дитини з ООПЗалучення спеціалістів для роботи з дітьми з ООП“Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше перешкоджає Вашій дитині отримати якісну освіту?”

 • 1. Велика кількість учнів у класі – 65 респондентів.

 • 2. Важко опановувати зміст шкільних предметів – 59 респондентів.

 • 3. Відсутність необхідного фінансування навчального закладу – 52 респонденти.

 • 4. несвоєчасна діагностика виду порушень – 47 респондентів.

 • 5. Немає асистента вчителя – 34 респонденти.

 • 6. Не створені (створені частково) відповідні умови – 30 респондентів.Отримані результати дадуть можливість максимально об’єктивно оцінити наявність та рівень розвитку інтеграційних процесів, створити умови для якісної освіти осіб з обмеженими можливостями як засобу соціальної інтеграції та життєвої самореалізації.

 • Отримані результати дадуть можливість максимально об’єктивно оцінити наявність та рівень розвитку інтеграційних процесів, створити умови для якісної освіти осіб з обмеженими можливостями як засобу соціальної інтеграції та життєвої самореалізації.

 • отримані статистичні дані допоможуть керівникам та працівникам системи освіти у плануванні подальшої роботи у розв’язанні проблем подолання труднощів у навчанні дітей з психофізичними порушеннями у загальноосвітніх навчальних закладах, у розробленні єдиних стандартів організації навчального та реабілітаційного процесів, а також механізмів їх фінансового, матеріально-технічного, соціального, психолого-педагогічного, кадрового та реабілітаційного супроводу.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка