Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін. Новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освітиДата конвертації17.12.2016
Розмір445 b.Новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти (схвалено від 4 травня 2012 року)передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Їх складають освітні лінії ”Комп’ютерна грамота”, ”Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін.

 • Новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти (схвалено від 4 травня 2012 року)передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Їх складають освітні лінії ”Комп’ютерна грамота”, ”Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін.Варіативна складова може бути реалізована за чинними програмами з урахуванням особливостей навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб дітей та (або) побажань батьків.

 • Варіативна складова може бути реалізована за чинними програмами з урахуванням особливостей навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб дітей та (або) побажань батьків.

 • Програма ”Англійська мова для дітей дошкільного віку”, автор Шкваріна Т.М. схвалена комісією з дошкільної педагогіки й психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

 • ”Граючись вчимося. Англійська мова”. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462.

 • Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462.

 • Освітня галузь ”Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети ”Українська мова (мова і читання)”, ”Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)”, ”Іноземна мова”.На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

 • На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

 • У 2013/2014 н.р., іноземна мова у початковій школі буде вивчатися за навчальними програмами:

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.1-4 класи», -К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», Київ «Перун», 2005 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», Київ «Перун», 2005 р.;

 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11 класи», Київ, 2010 р.Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України відповідно до Листа МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua.

 • Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України відповідно до Листа МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua.Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

 • Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

 • При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.Загальноосвітній навчальний заклад:

 • Загальноосвітній навчальний заклад:

 • 1 клас - 1 год., 2 клас-2 год., 3 клас-2 год., 4 клас-2 год.;

 • Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови:

 • 1 клас -3 год., 2 клас - 3 год., 3 клас - 3 год., 4 клас-4 год.позитивна мотивація;

 • позитивна мотивація;

 • імітативно-ігрові технології (формування в учнів всіх компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму, наголосу та інтонації; робота в парах, групах);

 • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

 • використання досвіду рідної мови;

 • взаємопов’язане навчання мови і культури;

 • інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності;комунікативно-орієнтований підхід;

 • комунікативно-орієнтований підхід;

 • компетентнісний підхід;

 • використання наочності;

 • використання аудіоматеріалів;

 • систематичне повторення вивченого матеріалу (розвиток мислення, уваги, пам’яті, сприймання та уявлення).У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.

 • У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.Німецька мова:підручник для 2 класу ЗНЗ/ Н.Ф.Борисенко, М.М.Сидоренко, Л.В. Горбач, Л.П. Савченко, О.О.Паршикова, Г.М. Мельничук.-К.:Грамота, 2012.

 • Німецька мова:підручник для 2 класу ЗНЗ/ Н.Ф.Борисенко, М.М.Сидоренко, Л.В. Горбач, Л.П. Савченко, О.О.Паршикова, Г.М. Мельничук.-К.:Грамота, 2012.

 • Французька мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/Н.Чумак, Т. Кривошеєва -К.:Освіта,2012.

 • Англійська мова: підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 2 клас. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.-К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012.Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ з поглибленим вивченням англійської мови/М.Ростоцька, О.Карп’юк.-Тернопіль:Астон, 2012.

 • Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ з поглибленим вивченням англійської мови/М.Ростоцька, О.Карп’юк.-Тернопіль:Астон, 2012.

 • Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/ О.Карп’юк.-Тернопіль: Астон, 2012.

 • Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/А.Несвіт.-К.:Генеза, 2012.розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень.

 • розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень.

 • В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено сфери спілкування, а саме:

 • особистісна ( сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини);

 • публічна (свята та традиції, пов’язані з ними);

 • освітня (предмети шкільного побуту).передбачає більшу кількість годин, збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують поширене тлумачення.

 • передбачає більшу кількість годин, збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують поширене тлумачення.

 • Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й аудіозаписи джазових наспівів, дитячих віршів, пісень, римівок, мікро-діалогів, міні-розповідей.

 • У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням в 2-х напрямках – навчання техніки читання (читання вголос) та читання про себе.

 • Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – графіки та орфографії. Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного письма.Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу здійснюється вербально, у 3-4 класах за 12-бальною шкалою.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу здійснюється вербально, у 3-4 класах за 12-бальною шкалою.

 • У 2 - му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах.

 • Домашні завдання учням першого класу не задаються.Основними видами оцінювання з іноземної мови є:

 • Основними видами оцінювання з іноземної мови є:

 • поточне

 • тематичне

 • семестрове

 • річне.

 • Проводиться аналогічно до оцінювання у середній та старшій школах, але з урахуванням вікових особливостей молодших школярів.Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

 • Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

 • у початковій школі – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі.

 • Для виконання контрольних робіт заводяться окремі зошити.

 • Аналіз контрольних робіт виконують у робочому зошиті.При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

 • При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

 • Оцінка за ведення зошита виставляється у журнал один раз на місяць.

 • Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі», Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009 р.;

 • Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі», Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009 р.;

 • Методичний посібник для вчителів іноземних мов «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи», В.Редько, Київ, ”Генеза”, 2007 р.;

 • learnenglishkids.britishcouncil.org, learnenglishkids.britishcouncil.org/parents ─ сайт з безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям вивчати англійську мову (ігри, пісні, оповідання), є окремий розділ з порадами для батьків.Лист МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани

 • Лист МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани

 • загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua.

 • Інструктивно-методичні рекомендації ”Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”, додаток

 • до листа МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446, www.mon.gov.ua.

 • ”Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів”, додаток до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383, г. ”Початкова освіта”, №31(703) серпень, 2013 р.

 • Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» №19-20-21 липень 2012 р., №17-18 червень 2012 р., Київ, «Педагогічна преса», 2012 р. • Інструктивно-методичний лист від 09.06.2011 р. №1/9-454 (додаток 1: «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів» (рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 3-4 класах), www.mon.gov.ua

 • Наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», www.mon.gov.ua

 • Методисти Івано-Франківського ОІППО

 • Ю.Косенко, О.Кондрат

 • тел.(03422) 3-25-35
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка