Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України №1/9-438 від 27. 08. 2004Дата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-438 від 27.08.2004

 • Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-438 від 27.08.2004

 • “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

 • Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України (Додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9 563)”Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу” • Ранкова гімнастика

 • Ранкова гімнастика – обов’язкова складова організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Вона сприяє поглибленню дихання, посиленню кровообігу, обміну речовин, розвитку різних груп м’язів, правильній поставі, розгальмовуванню нервової системи після сну, викликає позитивні емоції.

 • Головна вимога до гімнастики у літній період – проведення її на свіжому повітрі, а взимку – у добре провітреному приміщенні. Для підвищення опірності організму до несприятливих кліматичних умов одяг під час виконання вправ має бути легким.

 • Добір вправ у комплексі визначається з урахуванням можливостей і стану здоров’я дітей певного віку, а також їхніх індивідуальних особливостей. Вправи повинні бути прості та доступні для виконання, доцільно включати біг, ходьбу, стрибки, інші вправи для різних груп м’язів.

 • Тривалість ранкової гімнастики: для дітей раннього віку – 4-5 хв., молодшого дошкільного віку - від 6 до 9 хв., старшого – 8-12 хв. Комплекси ранкової гімнастики розучуються на заняттях з фізичної культури, діють 2 тижні з ускладненням на другому.

 • Протягом року вже знайомі комплекси періодично повторюються, збільшується навантаження за рахунок урізноманітнення вправ, підвищення інтенсивності виконання.

 • Комплекси вправ ранкової гімнастикиЗаняття

 • Заняття

 • Заняття розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності з фізичної культури та формування основ здорового способу життя. Вони дають змогу систематично, послідовно формувати, закріплювати й удосконалювати рухові вміння та навички, розвивати фізичні якості, давати дітям спеціальні знання та прищеплювати потребу в повсякденних заняттях фізичною культурою, оптимізувати рухову діяльність.

 • Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться, починаючи з третього року життя. Тривалість занять для дітей раннього віку – 15-20 хв., молодшого – 20-30 хв., старшого -30-40 хв.

 • Тривалість частин заняття (вступної, підготовчої, основної і заключної) та обсяг матеріалу не постійні, вони змінюються залежно від освітніх завдань, умов проведення заняття.

 • Обов’язкові умови проведення занять з фізичної культури: вологе прибирання зали, провітрювання приміщення, підготовка фізкультурного обладнання та інвентарю. Обладнання та інвентар мають бути безпечними у використанні, естетично привабливими та відповідати віку вихованцям за розмірами, вагою тощо. Одяг та взуття дітей добираються з урахуванням місця проведення занять і пори року.

Заняття фізичними вправами на свіжому повітрі під час денних прогулянок

 • Заняття фізичними вправами на свіжому повітрі під час денних прогулянок

 • Шикування, перешикування

 •  Ходьба

 • Комплекс загально-розвивальних вправ

 •  Бігові вправи в основній частині

 • Рівновага

 • Стрибки

 • Кидання, ловіння, метання, вправи з м'ячем

 • Повзання, лазіння

 • Рухливі ігриПоходи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм)

 • Походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм)

 • Походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм) проводяться з дітьми, починаючи з молодшого дошкільного віку. Вихователь має ретельно готуватися до їх проведення: продумувати маршрут руху і спосіб пересування, визначати та вивчати місця зупинок і відпочинку, враховувати при цьому всі природні умови для проведення вправ з удосконалення рухових навичок (наявність струмочків, гірок, повалених дерев тощо). До місця призначення діти можуть іти вільно, групуючись за бажанням; шикування парами використовується при переходах вулиць, шосе.

 • Тривалість переходу в один бік (від дошкільного закладу до місця кінцевої зупинки) становить для дітей четвертого року життя 15-20 хв., п’ятого року життя – 20-25 хв., шостого року життя – 25-30 хв.

 • Під час походів використовують вправи з основних рухів, рухливі ігри з використанням дрібних фізкультурних знарядь та природних умов, а також передбачаються проведення спостережень в природі та навколишньому оточенні, елементарні бесіди, короткі розповіді краєзнавчого, екологічного спрямування, дидактичні ігри тощо. Не можна підміняти походи за межі дошкільного закладу цільовими прогулянками та екскурсіями – вони посідають самостійне місце в освітньому процесі як форми ознайомлення дітей з природним, предметним і соціальним довкіллям. Основна мета дитячого туризму в умовах дошкільного закладу – оздоровлення малят, запобігання гіподинамії, оптимізація рухового режиму, вдосконалення рухових навичок.

Січень :

 • Січень :

 • вправи з хокейними ключками й шайбами (ведення шайби, удари по воротах,

 • передача шайби в парах);

 • катання на санках

 • Лютий (за погодними умовами):

 • катання на санках;

 • катання на крижаних доріжках;

 • елементи хокею

 • Березень:

 • лазіння по гімнастичній стінці однойменним способом;

 • згинання й розгинання рук в упорі об стінку (лаву);

 • робота з дітьми, які відстають у засвоєнні фізичних вправ;

 • стрибки через коротку скакалку

 • Квітень:

 • стрибки через коротку й довгу скакалку;

 • вправи з м'ячем;

 • біг із середньою швидкістю по пересіченій місцевості (350-450 м);

 • катання на велосипеді;

 • згинання та розгинання рук в упорі об лаву (стіну)

 • Травень:

 • біг по пересіченій місцевості із середньою швидкістю (350-450 м);

 • стрибки через коротку й довгу скакалку;

 • гра в бадмінтон;

 • катання на велосипеді, самокаті;

 • лазіння по гімнастичній стінці;вправи з м'ячем. Рухливі ігри

 •  Рухливі ігри

 • Враховуючи провідну роль ігрової діяльності в особистісному зростанні дітей, значне місце під час організації рухового режиму відводиться рухливим іграм. При їх доборі враховуються такі чинники: вік дітей, пора року, погодні та природні умови, місце ігор протягом дня, наявність необхідного фізкультурного обладнання та інвентарю.

 • Рухливі ігри включаються до різних форм роботи з дітьми (занять, свят, розваг, походів тощо) після їх попереднього розучування.

 • Їх проводять в усіх вікових групах щодня: під час ранкового прийому (одна-дві гри малої і середньої рухливості), на прогулянках (дві-три гри малої, середньої та високої рухливості), ввечері пропонуються одна-дві гри середньої та малої рухливості. Усього протягом дня проводиться п’ять-шість рухливих ігор, а влітку – шість-сім.

 • Протягом дня слід проводити рухливі ігри різних видів: сюжетні й безсюжетні, ігри змагального типу, з елементами спортивних ігор (баскетбол, футбол, городки, бадмінтон, настільний теніс, хокей з м’ячем і шайбою) та спортивних вправ (їзда на велосипеді, катання на санчатах, ковзанах, ходьба на лижах), забав (серсо, кільцекид, кеглі) тощо. Навчання елементів більшості спортивних ігор і вправ спортивного характеру здійснюється на заняттях з фізичної культури, а закріплення – на прогулянках.

 • Гімнастика після денного сну проводиться після поступового підйому дітей у спальній, групових кімнатах або залі. Комплекс такої гімнастики включає загальнорозвивальні вправи на різні м’язові групи із зміною вихідних положень та спеціальні вправи для формування стопи і постави та гімнастика «пробудження» (елементи інноваційної технології М. М. Єфименко).

 • Тривалість від 6 до 9 хвилин залежно від віку дітей.

 • Комплекси гімнастики після денного сну діють 2 тижні з ускладненням на другому.

 • КОМПЛЕКС ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИХ ВПРАВ

 • КОМПЛЕКС ВПРАВ НА КОРЕКЦІЮ ПЛОСКОСТОПОСТІ

 •  ГІМНАСТИКА ПРОБУДЖЕННЯ

 • ( елементи інноваційної технології М. М. Єфименко)

 •   • Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з раннього віку (3-й рік життя) один-два рази на місяць, переважно у другій половині дня. Тривалість фізкультурних розваг для дітей раннього віку – 15-20 хв., молодшого – 20-35 хв., старшого віку – 35-40 хв. Місцем їх проведення може бути фізкультурна чи музична зала, групова кімната, фізкультурний чи ігровий майданчик, лісова або паркова галявина, берег водоймища тощо. Обов’язковим є участь кожної дитини в розвазі. Щоб забезпечити оптимальні фізичні, психічні, емоційні навантаження, плануючи розваги передбачається раціональне чергування ігор з різними ступенями навантаження, колективних, масових – з іграми підгрупами чи індивідуальними (конкурси, атракціони), складніших за правилами, руховими завданнями ігор – з простішими, розважального характеру. У фізкультурних розвагах для дітей старшого дошкільного віку можуть переважати естафети, конкурси, атракціони, а також використовуватися ігри та вправи спортивного характеру.

 •   • "Весела карусель "

 • Мета: розвивати фізичні якості під час проведення естафет. Викликати прагнення активно діяти і перемагати. Виховувати вміння відчувати плече товариша, відповідальність за свої дії, бажання займатися фізкультурою і спортом. Дати дітям змогу продемонструвати свої спортивні вміння.

 • План

 • Ходьба (на носочках, як конячки, змійкою);

 • Легкий біг;

 • Вправи на регуляцію дихання;

 • Комплекс загальнорозвиваючих вправ;

 • Смуга перешкод (повзання по підлозі в упорі на ступнях ніг,

 • підлізання під дугу на колінах з упором на руки, стрибки вгору,

 • ходьба по кубиках, ходьба по канату боком приставним

 • кроком);

 • Гра-естафета "Не залишай слідів";

 • Естафета "Хто найсильніший?";

 • Естафета "Пройди, не замочивши ніг";

 • Рухлива гра "Наша кішка";

 • Дихальна гімнастика.Дні здоров’я організовуються один раз на місяць, починаючи з 3-го року життя. Цей день насичується різноманітними формами: загартувальні та лікувально-профілактичні процедури, дитячий туризм, фізкультурне свято або розвага, самостійна рухова діяльність, рухливі ігри на прогулянках, фізкультурні заняття тощо. Більшість з них бажано проводити на свіжому повітрі.

 • Дні здоров’я організовуються один раз на місяць, починаючи з 3-го року життя. Цей день насичується різноманітними формами: загартувальні та лікувально-профілактичні процедури, дитячий туризм, фізкультурне свято або розвага, самостійна рухова діяльність, рухливі ігри на прогулянках, фізкультурні заняття тощо. Більшість з них бажано проводити на свіжому повітрі.

 • У день здоров’я вся освітня робота пов’язується з темою здоров’я та здорового способу життя (бесіди, читання художньої літератури, ігрова, пізнавальна, трудова, самостійна художня діяльність тощо). Програма дня здоров’я передбачає як загальні для всього дошкільного закладу заходи, так і розраховані на кожну вікову групу.

 •  

Фізкультурні свята проводяться двічі – тричі на рік, починаючи з молодшого дошкільного віку. Оптимальна тривалість заходу для дітей цього віку – 40-50 хвилин, для старшого віку – 50-60 хвилин. Фізкультурні свята організовуються в першій чи другій половині дня, в музичній чи фізкультурній залі, на майданчику, в басейні тощо. Якщо свято проводиться у приміщенні, необхідно подбати про організацію повноцінної прогулянки у цей день.

 • Фізкультурні свята проводяться двічі – тричі на рік, починаючи з молодшого дошкільного віку. Оптимальна тривалість заходу для дітей цього віку – 40-50 хвилин, для старшого віку – 50-60 хвилин. Фізкультурні свята організовуються в першій чи другій половині дня, в музичній чи фізкультурній залі, на майданчику, в басейні тощо. Якщо свято проводиться у приміщенні, необхідно подбати про організацію повноцінної прогулянки у цей день.

 • Активна рухова діяльність усіх дітей, забезпечення участі кожного з них , створення піднесеного настрою під час фізкультурного свята – найважливіша мета заходу. Важливо не перетворювати його на розважальне видовище для дорослих, а також не відлучати від участі у святі дітей, які пропустили підготовку до нього з певних причин, малоактивних і невпевнених.

 • Під час підготовки до фізкультурного свята необхідно розробити сценарій, розподілити обов’язки щодо оформлення місця проведення, підготувати музичний супровід, атрибутику, костюми, призи і нагороди тощо. При розробці сценарію особлива увага приділяється сюрпризним моментам, показовим номерам, церемонії урочистого відкриття і закриття свята, підбиттю підсумків, врученню призів і подарунків.

 • Підготовка дітей до свята розпочинається заздалегідь і здійснюється впродовж усього освітнього процесу (на музичних, фізкультурних заняттях, під час ранкової гімнастики, ігор, самостійної рухової діяльності, індивідуальної роботи тощо). Неприпустимими є багаторазові масові репетиції повного ходу свята.

 •  Фізкультурно-музичне свято День дорослішання

 • Фізкультурно-музичне свято День дорослішання

 • Спартакіада. « Веселі старти» серед вихованців старших груп ДНЗ

 • Спортивне свято «Тато, мама, Я - спортивна сім'я».


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка