Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктамиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами

 • Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами

 • У штаті кафедри працює 27 осіб (19 штатних працівників (70,4%), 8 – працюють за сумісництвом); з них 10 – докторів наук, професорів, у т.ч. 5 докторів наук з державного управління; 17 – кандидатів наук, доцентів, у т.ч. кандидатів наук з державного управління - 10, що відповідає вимогам МОН УкраїниШановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

 • Шановні керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

 • Інформуємо Вас, що згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії Міносвіти України від 1 липня 2008 року, протокол № 72, Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), надано ліцензії на провадження освітньої діяльності за новими спеціальностями:

  • 8.15010009 "Місцеве самоврядування“
  • та
  • 8.15010010 "Регіональне управління" .
 • У зв’язку з цим просимо Вашого сприяння щодо направлення на навчання за вказаними спеціальностями до Національної академії (м. Київ) державних службовців, які працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних служб та підприємств, представників громадських організацій та ін.

Спеціальність

 • Спеціальність

 • “Місцеве самоврядування”

 • Нормативна частина

 • Загальні засади місцевого самоврядування в Україні

 • Cистема місцевого самоврядування

 • Виборча система на місцевому рівні

 • Основи муніципального менеджменту

 • Ресурсний потенціал територіальної громади

 • Кадрова політика в системі місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування в зарубіжних країнахВаріативна частина

 • Варіативна частина

 • Дисципліни спеціалізацій

 • 1.Організація місцевого самоврядування

 • Діловодство в органах місцевого самоврядування

 • Контролінг в системі місцевого самоврядування

 • Планування розвитку територіальної громади

 • Організація надання послуг населенню

 • Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціяхВаріативна частина

 • Варіативна частина

 • 2.Місцеве господарювання

 • Концептуальне проектування розвитку громади

 • Місцевий економічний розвиток

 • Управління комунальною власністю

 • Управління місцевими фінансами та бюджетування

 • Управління місцевими програмами та проектамиСпеціальність

 • Спеціальність

 • “Регіональне управління”

 • Нормативна частина

 • Основи регіонального управління

 • Державна регіональна політика

 • Інституційне забезпечення регіонального управління

 • Планування регіонального розвитку

 • Стимулювання економічного розвитку регіону

 • Природні ресурси регіону як об’єкт управління

 • Розвиток людського потенціалу

 • Управління регіональною інфраструктурою

 • Місцеві фінансиВаріативна частина

 • Варіативна частина

 • Дисципліни спеціалізацій

 • 1. Організація регіонального управління

 • Інновації в регіональному управлінні

 • Управління якістю надання послуг

 • Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності

 • Антикризовий менеджмент в регіональному управлінніВаріативна частина

 • Варіативна частина

 • 2.Регіональний розвиток

 • Маркетинг території

 • Проектний розвиток регіону

 • Публічно-приватне партнерство у наданні послуг

 • Управління логістичними системамиСпеціальність “Державне управління”

 • Спеціальність “Державне управління”

  • Нормативна частина:
   • Територіальна організація влади в Україні
   • Стратегічне планування
 • І. Спеціалізація “Регіональне управління та місцеве самоврядування”:

  • Планування розвитку територій
  • Регіональна економіка
  • Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів
 • ІІ. Спеціалізація “Управління містом”:

  • Планування розвитку міста
  • Економічний розвиток міста та його фінансове забезпечення
  • Міська інфраструктура
 • Факультативні модулі

  • Управління трудовими ресурсами регіону
  • Екстремальні ситуації : прогнозування, попередження та ліквідація їх наслідків.
  • Розвиток підприємництва в містах України
  • Проектний розвиток регіону


Спеціальність “Управління суспільним розвитком

 • Спеціальність “Управління суспільним розвитком

  • Нормативна частина:
   • Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях


Спеціалізація Управління на регіональному і місцевому рівнях

  • Спеціалізація Управління на регіональному і місцевому рівнях
   • Територіальна організація влади в Україні
   • Економічний розвиток регіону та міста
   • Соціальний і гуманітарний розвиток регіону та міста


Спеціальність

 • Спеціальність

 • “Публічне адміністрування”

 • Нормативна частина

 • New Public Management та процеси децентралізації в Європі

 • Територіальне управління в Україні в умовах реформ

 • Планування розвитку територійСпеціалізація: Регіональний розвиток: наближення до стандартів ЄС

 • Спеціалізація: Регіональний розвиток: наближення до стандартів ЄС

 • Складові місцевої політики

 • Інструменти територіального розвитку

 • Управління територіальними ресурсами“Територіальна організація влади в Україні”,

 • “Територіальна організація влади в Україні”,

 • “Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях”,

 • “Стратегічне планування”,

 • “Управління ризиками та кризами”,

 • “Економічний розвиток регіону, міста”,

 • “Розвиток соціальної інфраструктури регіону”Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили:

 • Починаючи з 1999 р. на кафедрі захистили:

  • 36 кандидатських дисертацій
  • 6 докторських дисертацій
 • Зараз на кафедрі здійснюється підготовка:

  • 3 докторантів
  • 34 аспірантів
  • 23 здобувачів


Напрями досліджень кафедри

 • Напрями досліджень кафедри

 • місцеве самоврядування

 • регіональне управління та регіональна політика

 • регіональна та міська економіка

 • галузеве управління

 • муніципальний менеджментРезультати наукових досліджень працівників

 • Результати наукових досліджень працівників

 • кафедри були оприлюднені в численних

 • публікаціях, серед яких:

 • 10 підручників

 • 25 навчальних посібників

 • 50 монографій

 • 36 брошур

 • 3 довідники

 • 21 навчально-методична рекомендаціяу тому числі:

 • у тому числі:

 • “Управління сучасним містом” (підручник)

 • “Основи регіонального управління в Україні” (підручник)

 • “Загальні засади місцевого самоврядування ” (підручник)

 • “Місцеве самоврядування в Україні: становлення та еволюція” (навч. посіб.)

 • “Економіка міст: Україна та світовий досвід” (навч. посіб.)

 • “Діловодство в органах місцевої влади” (навч. посіб.)

 • “Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України” (навч. посіб.)

 • “Міжмуніципальне співробітництво” (навч. посіб.)

 • “Основи місцевого самоврядування сільських громад” (навч. посіб.)

 • “Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг” (монографія)

 • “Економічний довідник державного службовця”

 • серія брошур “Бібліотека сільського голови ”

  • серія монографій “Бібліотека міського голови” та ін.


З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал

 • З метою вдосконалення теорії, методології, узагальнення досвіду державотворення, а також підвищення якості підготовки управлінських кадрів у 2001 р. за безпосередньої участі членів кафедри та за підтримки Університету Північного Лондону засновано науково-практичний загальнонаціональний журнал

 • “УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ”,

 • який визнаний ВАК України фаховим в галузях наук “державне управління” та “економіка”. Кафедра є “робочим” органом з підготовки цього журналу.

 • Журнал орієнтований на науковців та фахівців, практиків, активістів муніципального руху, докторантів, аспірантів, слухачів та студентів вищих закладів освіти, що цікавляться проблемами державного управління та місцевого самоврядування.Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України;

 • Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України;

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України;

 • Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України;

 • Міністерство житлово-комунального господарства АРК;

 • Національна академія аграрних наук України;

 • Інститут аграрної економіки УААН;

 • Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста;

 • Інститут демократії ім. Пилипа Орлика;

 • Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України;

 • Асоціація міст України та громад;

 • Лондонський столичний університет;

 • Карлтонський університет (Торонто, Канада);

 • Берлінська вища школа управління і права

 • та ін.Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл)

 • Обговорення проекту нової концепції державної регіональної політики (круглий стіл)Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці:

 • Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці:

 • проектів законів України:

  • “Про столицю України – місто-герой Київ”
  • “Про автомобільний транспорт”
  • “Про засади державної регіональної політики”
 • постанов Кабінету Міністрів України

  • “Про затвердження Концепції реформування транспортного сектора економіки”
  • “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
 • Концепції Адміністративної реформи в Україні

 • Концепції державної регіональної політики

 • інших нормативно-правових актів щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні, проведення державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів тощо.На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту. Науковці кафедри проводять дослідження в межах комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”, результати якого використовуються у навчальному процесі та при підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, наданні консультативної, методичної та іншої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тощо. Крім того, працівники кафедри здійснюють наукові дослідження на замовлення державних установ, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства економічної політики і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни та ін.

 • На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту. Науковці кафедри проводять дослідження в межах комплексного наукового проекту Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”, результати якого використовуються у навчальному процесі та при підготовці пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів; проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, наданні консультативної, методичної та іншої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування тощо. Крім того, працівники кафедри здійснюють наукові дослідження на замовлення державних установ, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства економічної політики і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни та ін.

 • Працівники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, експертних комісій та науково-технічних рад центральних органів виконавчої влади, зокрема Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування тощо.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка