Кінець ХХ ст., початок ХХІ ст.: осмислення накопиченого людством досвідуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • 60-ті роки 20 ст. - (ключовий у характеристиці постіндустріальної формації). Економічний обіг терміну.

 • Кінець ХХ ст., початок ХХІ ст.:

 • осмислення накопиченого людством досвіду,

 • формування нових підходів до способу життя

 • як творчої самореалізації та існування суспільства в цілому,

 • - інноваційність - одна з найважливіших ознак будь-якої діяльності, утворення, явища тощо.Модернізація – від фр. «сучасний», спрямований на зміну явищ, об’єктів, предметів у відповідності з сучасними вимогами шляхом введення різноманітних удосконалень структури (блочно-модульна система)

 • Модернізація – від фр. «сучасний», спрямований на зміну явищ, об’єктів, предметів у відповідності з сучасними вимогами шляхом введення різноманітних удосконалень структури (блочно-модульна система)

 • Нововведення – цілеспрямоване, продуктивне введення змін у систему або її структуру, що сприяє кардинальному вдосконаленню і переходу системи із одного стану в якісно новий (Болонський процес, профільна школа; програма «Основні орієнтири…»). Нововведення є новим продуктом для особистості та її зростання.

 • Новація – від лат. «оновлення», «зміна», вперше створене, або зроблене, те, що з’явилося на зміну існуючого, знову відкрите, недостатньо знайоме, або маловідоме в наш час. (Метод проекту). • У загальновизнаному тлумаченні

 • означає

 • «нововведення»;

 • «інновація освіти».Педагогічна інновація – це процес запровадження на практиці освітніх ідей, засобів, педагогічних технологій, в результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень у структурних компонентах освіти

 • Педагогічна інновація – це процес запровадження на практиці освітніх ідей, засобів, педагогічних технологій, в результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень у структурних компонентах освіти

 • (розвивальне навчання, ГАШ, кредитно- модульна система…).педагогічна система, результатом функціонування якої

 • педагогічна система, результатом функціонування якої

 • є новітні ідеї та оригінальний досвід,

 • динамічна, стійка в умовах швидкоплинних змін,

 • креативна система, що здатна до самовідновлення в просторі соціуму.Проводити за єдиною ієрархією:

 • Проводити за єдиною ієрархією:

 • парадигма – моделі – методики-технології – компоненти методик і технологій.

 • Л.В.БурковаОтримали досить широке розповсюдження в масовій практиці шкіл:

 • Отримали досить широке розповсюдження в масовій практиці шкіл:

 • Гуманно-особистісні технології Ш. О. Амонашвілі

 • має особливі цільові орієнтації: сприяти становленню розвитку і виховання в дитині благородної людини шляхом розкриття її особистісних якостей (душі серця, пізнавальних сил ...). Ідеал виховання – самовиховання.Ідея та принципи:

 • Ідея та принципи:

 • у вихованні немає головного і другорядного;

 • виховання - людинознавство;

 • естетичне, емоційне начало у вихованні; увага до природи краса рідної мови, емоційна сфера духовного життя і спілкування дітей, почуття подиву;

 • принцип єдності навчання і виховання; науковості та доступності, наочності і абстрактності, науковості та доступності, наочності і абстрактності, суворості і доброти, різних методів;

 • культ Батьківщини, культ праці,

 • культ матері, культ книги, культ природи;

 • пріоритетні цінності: совість, добро, справедливість.Модель трудового виховання по системі комуни А. С. Макаренка

 • Модель трудового виховання по системі комуни А. С. Макаренка

 • Діти привчаються до творчої праці, проходять виробничу практику.

 • Концептуальні ідеї: праця - основа формування особистості; інтерес і увага до кожної дитини; у дитини має бути особистий інтерес, пошук, «апетит до життя», поєднання навчання з продуктивною працею у формі школи-господарства; шкільний макаренківський колектив; дитяче самоврядування і самоконтроль та ін.Завдання школи

 • Завдання школи

 • створити сприятливі психолого-педагогічні умови для розвитку учнів;

 • допомогти дитині у її розвитку і становленні її як суб’єкта власного життя;

 • надати їй можливість моделювати власне життя;

 • навчити дитину вчитися, самонавчатися, допомагати учневі створювати власну програму самонавчання. • Вчинок як моральна дія.

 • Вчинок – це мислення.

 • Вчинок – справжнє життя (професія).Виховна система – упорядкована сукупність компонентів виховного процесу (цілей, суб’єктів виховання, їх діяльності, стосунків тощо), що дає загальний ефект

 • Виховна система – упорядкована сукупність компонентів виховного процесу (цілей, суб’єктів виховання, їх діяльності, стосунків тощо), що дає загальний ефектцілі

 • цілі

 • діяльність

 • суб’єкти діяльності

 • стосунки

 • середовище системи

 • управління

 • розвиток системиєдина концепція

 • єдина концепція

 • структура внутрішкільного управління

 • загальношкільні традиції

 • планування

 • аналіз результатів

 • науково-методичне забезпечення школи як виховної системиДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка