Класифікація форм та організації навчання. Класифікація форм та організації навчанняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Класифікація форм та організації навчання.

 • Класифікація форм та організації навчання.

 • Форми організації навчання.

 • Класно-урочна система навчання. Урок як форма організації навчання.

 • Класифікація типів уроків (за різними авторами).

 • Вимоги до сучасного уроку.

 • Особливості проведення уроку в початкових класах.

Засоби навчання

 • Засоби навчання

 • Вузьке розуміння Широке розуміння

 • Навчальні та наочні посіб- Сукупність методів, форм,

 • ників, демонстраційні при- джерела отримання змісту, а також спеціальних

 • строїв, технічні засоби тощо знань та формування засобів навчання.

 • вмінь

 • За чуттєвою модальністю

 • Візуальні Аудіальні Аудіовізуальні

 • таблиці  радіо  звуковий фільм

 •  карти  магнітофони  телебачення

 •  макети  музикальні  відео

 •  об’єкти • ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • Прості Складні

 •  Механічні візуальні прилади (діа-

 • скоп, мікроскоп, кодоскоп тощо)

 • словесні (підручники та інші тексти)  аудіальні засоби (програвач, магніто-

 • фон, радіо)

 • візуальні (реальні предмети, моделі, аудіовізуальні (звуковий фільм, теле-

 • картини, схеми, карти тощо) бачення, відео)

 •  засоби, що автоматизують процес

 • навчання (комп'ютери, інформаційні

 • мережі, телекомунікаційні мережі)

ФОРМА НАВЧАННЯ

 • ФОРМА НАВЧАННЯ

 • Дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу

 • індивідуальна передбачає взаємодію викладача з одним учнем

 • групова передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які

 • взаємодіють як між собою так і з учителем

 • парна комунікативна взаємодія між двома учнями, що

 • виконують загальнонавчальне завдання

 • фронтальна передбачає роботу вчителя з усіма учнями в

 • єдиному темпіта із загальними завданнями

 • колективна передбачає навчання цілісного колективу зі своїми

 • особливостями взаємодії і орієнтована на активне

 • взаємонавчання учнів, їх згуртованість та

 • взаєморозумінняФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • конструкція окремої ланки процесу навчання,

 • визначений вид заняття

 • За дидактичною метою. За формою навчання.

 • (В. А. Оніщук) (А.В.Хуторськой)

 • ■ теоретичні ■ індивідуальні заняття

 • ■ практичні ■ колективно-групові заняття

 • ■ трудові ■ індивідуально-колективні заняття

 • ■ комбіновані

 • За структурною взаємодією

 • елементів з урахуванням

 • домінуючої мети навчання

 • (В.І Андрєєв)

 • ■ Вступне заняття

 • Заняття з поглиблення знань

 • ■ Практичне заняття

 • ■ Заняття із систематизації та узагальнення знань

 • ■ Заняття з контролю знань, умінь та навичок

 • ■ Комбіновані форми заняття • ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 • ♦ Урок ♦ Лекція

 • ♦ Екскурсії ♦ Лабораторні та

 • практичні заняття

 • ♦ Самостійна робота ♦ Домашні завдання

 • ♦ Ігри ♦ Семінари

 • ♦ Факультативи ♦ Індивідуальні

 • заняттяВиховнаДидактичні

 • Дидактичні

 • Організаційні

 • Світоглядні

 • Гігієнічні

 • Етичні

 • Психологічні

уроки вивчення нового матеріалу;

 • уроки вивчення нового матеріалу;Спеціальні

 • Спеціальніурок ознайомлення учнів з новим матеріалом

 • урок ознайомлення учнів з новим матеріалом

 • або повідомлення (вивчення) нових знань;урок–лекція

 • урок–лекція

 • ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ДИДАКТИЧНІ

 • ВИМОГИ

 • ДО СУЧАСНОГО

 • УРОКУ

 • ГІГІЄНІЧНІ ПСИХОЛОГІЧНІЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ

 • ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІГІГІЄНІЧНІ

 • ГІГІЄНІЧНІ • Актуалізація опорних знань,

 • способів дії, чуттєвого досвіду.

 • Формування нових знань

 • і способів дій.

 • Застосування, закріплення знань

 • і способів дій.

ЕТАПИ

 • ЕТАПИЕТАПИ

 • ЕТАПИФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ УРОКУ

 • ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ УРОКУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка