Класифікація компетенцій: Класифікація компетенційДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Класифікація компетенцій:

 • Класифікація компетенцій:

 • Ключові компетенції.

 • Загальнопредметні компетенції.

 • Предметні компетенції.Види ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Ціннісно-смислова компетенція – це компетенція у сфері світогляду учнів, пов'язана з їх ціннісними уявленнями, здатністю бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, вміти вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків.Види ключових компетенційВиди ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Навчально-пізнавальна компетенція – це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами пізнання. Сюди входять знання і вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності, володіння прийомами дій в нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблемВиди ключових компетенційКомпетентність

 • Компетентність

 • саморозвитку та самоосвіти

 • Можна виділити три основних компоненти компетентнісно-орієнтованого навчання:

 • знання;

 • уміння та навички, досвід творчої діяльності;

 • емоційно-ціннісне ставлення (мотивація).Висновок

 • Висновок

 • Отже, робота по формуванню основних предметних компетентностей  сприяє:

 •  моєму  всебічному розвитку як  вчителя-предметникіа;

 •  самовдосконаленню;

 •  розумінню інформаційно-комунікаційних процесів;

 •  здатності застосовувати опановане у професійній діяльності;

 •  удосконалювати професійну майстерність;

 •  застосовувати набуті знання у педагогічній і повсякденній практиці.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка