Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторівДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Реальне виробництво супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками (факторами) і має певний виробничий ризик. Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середо­вища, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень орга­нізму або окремих його органів і навіть до раптової смерті. Шкідливими факторами прийнято називати такі чинники життєвого се­редовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездат­ності, захворювання і навіть до смерті, як наслідок захворювання. Між шкідливими та небезпечними виробничими факторами важко провести чітку межу. Один і той же чинник може викликати травму і захворювання. Через це всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ).Той чи інший виробничий фактор за межами певного рівня (значення, концентрації) може не спричиняти негативних наслідків. У зв'язку з цим для таких факторів встановлений відповідний гранично допустимий рівень. Гранично допустимий рівень виробничого фактора – це дія встановленої тривалості, яка протягом усього трудового стажу не призводить до травми, захворювання або відхилень у стані здоров'я в процесі роботи або у віддалені строки життя сучасного і наступних поколінь. Небезпечні виробничі фактори поділяють на явні, якщо їх дія на людину очевидна і для її запобігання необхідні певні заходи, і потенційні, які можуть діяти па людину при певних її діях, виникненні аварій та в інших небезпечних умовах.Виробнича небезпека – стан виробництва (умови праці, стан обладнання, робочого місця тощо), при якому існує можливість дії небезпечного виробничого фактора з пошкодженням здоров'я (або загибелі) людини. Нещасний випадок на виробництві – випадок дії на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов'язків або завдання керівника робіт. Травма – це пошкодження анатомічної цілості організму будь-яким небезпечним фактором. Травматизм – сукупність травм, які повторюються у тих чи інших контингентів населення відповідно до побутових, виробничих, спортивних та інших обставин. Залежно від того, за яких обставин виникають травми у людей, розрізняють травматизм виробничий, побутовий, спортивний тощо.Кожний небезпечний виробничий фактор незалежно від його виду, рівня та інших властивостей має певну зону своєї дії. Якщо розміри цієї зони мають чітко фіксовані значення, то її можна вважати постійною. Якщо в процесі роботи така зона змінюється внаслідок зміни рівня небезпечного фактора, його переміщень у просторі, то вона буде змінною. Небезпечна зона (ГОСТ 12.0.002-80) – це простір, у якому можлива дія на працівника небезпечного шкідливого виробничого фактора. Постійні небезпечні зони існують або виникають у ланцюгових, пасових та шестеренних передачах, при обробці деталей на токарних, свердлильних, круглопильних та заточувальних верстатах, біля різальних інструментів, робочих органів багатьох сільськогосподарських машин, у пресах, пневматичних та гідравлічних молотах, штампувальних верстатах, під машинами та платформами та ін.В умовах виробництва небезпечні обставини можуть бути викликані незадовільною підготовкою з питань безпеки праці, відсутністю чіткої системи контролю за станом охорони праці, недостатнім рівнем організації праці; низькою надійністю машин та обладнання та ін. До небезпечних дій можна віднести порушення режиму роботи технологічного обладнання, машини, агрегату, системи, перевищення швидкості руху, різке гальмування, неправильне застосування інструменту, роботу без засобів індивідуального захисту при їх наявності та ін. Небезпечною дією службової особи може бути неякісне формальне навчання працівників, відсутність контролю за станом охо­рони праці, обладнання машин або людей, яких неможливо допускати згідно з існуючими вимогами, правилами та нормами безпеки праці. Небезпечною вважається і така поведінка, коли внаслідок неприйняття рішення щодо усунення небезпеки, створюється загроза нещасного випадку.«Аварійна ситуація», «травмонебезпечна ситуація» , «критична або катастрофічна ситуація», наслідками цих явищ є: Аварія – пошкодження, вихід із ладу машини, агрегату, апарата. Катастрофа – несподіване лихо, подія, що спричиняє тяжкі наслідки, руйнування. Якщо внаслідок аварії технічної системи виникли травми у людей, то сам випадок травми необхідно розглядати як подію, що є наслідком аварії. Це стосується тих систем, у яких підсистемами одночасно є машина (технічний засіб) і людина. Якщо при функціонуванні таких систем з ладу вийшла машина (технічний засіб), раптово припинивши свої функції внаслідок руйнування окремих деталей або самої машини, і це призвело до значного матеріального збитку, то таке випадкове явище необхідно назвати аварією. Тому несприятливу дію шкідливих факторів виробничого середовища на здоров'я працівників і викликані ними професійні захворювання розділяють на п'ять груп.Рис. 1 Класифікація НШВФДо фізичних НШВФ відносяться: − машини та механізми або їх елементи, а також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; − конструкції, які руйнуються; − системи, устаткування або елементи обладнання, які знаходяться під підвищеним тиском; − підвищена запиленість та загазованість повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, обладнання, матеріалів; − підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі коливання; − підвищена швидкість руху та підвищена іонізація повітря; − підвищене значення напруги в електричній мережі; − підвищені рівні статичної електрики, електромагнітних випромінювань; − підвищена напруженість електричного, магнітного полів; − підвищені рівні ультрафіолетової та інфрачервоної радіації і т.п.До хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на загально токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на репродуктивну функцію. За шляхами проникнення в організм людини вони поділяються на такі, що потрапляють через: − органи дихання; − шлунково-кишковий тракт; − шкіряні покриви та слизисті оболонки.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка