Класифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізу. Класифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізуДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Класифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізу.

 • Класифікація, переваги і недоліки фізико-хімічних методів аналізу.

 • Оптичні методи аналізу. Класифікація.

 • Основний закон світлопоглинання.

 • Походження електронних спектрів.

 • Фотометричний метод аналізу: суть, теоретичні основи, застосування у фармацевтичному аналізі.Фізичні і фізико-хімічні методи аналізу базуються на застосуванні залежності між вимірюваними фізичними властивостями речовин та якісним і кількісним складом.

 • Фізичні і фізико-хімічні методи аналізу базуються на застосуванні залежності між вимірюваними фізичними властивостями речовин та якісним і кількісним складом.Оптичні – базуються на вимірюванні оптичних властивостей речовин.

 • Оптичні – базуються на вимірюванні оптичних властивостей речовин.

 • Хроматографічні – базуються на застосуванні здатності різних речовин до вибіркової сорбції.

 • Електрохімічні – базуються на вимірюванні електрохімічних властивостей систем.

 • Радіометричні – базуються на вимірюванні радіоактивних властивостей речовин.

 • Термічні – базуються на вимірюванні теплових ефектів відповідних процесів.

 • Мас-спектрометричні – базуються на вивченні іонізованих фрагментів (“уламків”) речовин.

 • Кінетичні – базуються на вимірюванні залежності швидкості реакції від концентрації визначуваної речовиниВисока чутливість - низька межа виявлення (10-9 мкг) і визначення

 • Висока чутливість - низька межа виявлення (10-9 мкг) і визначення

 • Висока селективність

 • Експресність

 • Можливість автоматизації і комп’ютеризації

 • Можливість аналізу на відстані

 • Можливість аналізу без руйнування зразка

 • Можливість локального аналізуПохибка визначення близько  5% (в окремих випадках до 20%), тоді як – 0,01-0,005 % для гравіметрії і 0,1-0,05 % для титриметрії

 • Похибка визначення близько  5% (в окремих випадках до 20%), тоді як – 0,01-0,005 % для гравіметрії і 0,1-0,05 % для титриметрії

 • Відтворюваність результатів в окремих методах гірша, ніж в класичних методах аналізу

 • Необхідність застосування еталонів, стандартів і стандартних розчинів, градуювання обладнання і побудови градуювальних графіків

 • Складність використовуваної апаратури, її висока вартість, висока вартість стандартних речовин • А) за досліджуваними об’єктами

 • Атомний спектральний аналіз

 • Молекулярний спектральний аналізБ) За природою взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною

 • Б) За природою взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною

 • 1. Абсорбційний аналіз

 • Атомно-абсорбційний аналіз

 • Молекулярний абсорбційний аналіз

 • Турбідиметричний аналіз

 • 2. Емісійний спектральний аналіз

 • Полуменева фотометрія

 • Люмінесцентний аналіз

 • Спектральний аналіз з використанням ефекту комбінаційного розсіювання світла3. Інші методи

 • 3. Інші методи

 • Нефелометричний аналіз

 • Рефрактометричний аналіз

 • Поляриметричний аналіз

 • Інтерферометричний аналізВ) За ділянкою використовуваного електромагнітного спектру:

 • В) За ділянкою використовуваного електромагнітного спектру:

 • Спектроскопія (спектрофотометрія) в УФ та видимій ділянках спектру

 • ІЧ- спектроскопія

 • Рентгенівська спектроскопія

 • Мікрохвильова спектроскопіяГ) за природою енергетичних переходів

 • Г) за природою енергетичних переходів

 • Електронні спектри

 • Коливальні спектри

 • Обертальні спектриКожен тонкий шар постійної товщини однорідного середовища поглинає однакову частку падаючого випромінювання

 • Кожен тонкий шар постійної товщини однорідного середовища поглинає однакову частку падаючого випромінювання

 • або:

 • Частка світлового потоку, поглинутого однорідним середовищем, прямо пропорційна товщині поглинаючого шару:Частка поглинутого випромінювання пропорційна числу світпоглинаючих частинок в одиниці об’єму розчину, тобто концентрації

 • Частка поглинутого випромінювання пропорційна числу світпоглинаючих частинок в одиниці об’єму розчину, тобто концентраціїЗменшення інтенсивності світла, яке пройшло через шар світлопоглинаючої речовини пропорційне концентрації цієї речовини і товщині шару

 • Зменшення інтенсивності світла, яке пройшло через шар світлопоглинаючої речовини пропорційне концентрації цієї речовини і товщині шаруКоефіцієнт пропускання Т (або пропускання)

 • Коефіцієнт пропускання Т (або пропускання)

 • Оптична густина А

Оптична густина розчину пропорційна концентрації світлопоглинаючої речовини і товщині шару

 • Оптична густина розчину пропорційна концентрації світлопоглинаючої речовини і товщині шаруПоглинання світла якою-небудь речовиною не залежить від присутності в розчині інших речовин

 • Поглинання світла якою-небудь речовиною не залежить від присутності в розчині інших речовин

НЕмонохроматичність світла:

 • НЕмонохроматичність світла:

 • A = lС.

 • НЕпаралельність світлового променя.

 • Температура.

 • НЕ однакові показники заломлення розчинів.

 • НЕпропорційність фотоструму та інтенсивності світлового потокурозведення розчину (чим більший надлишок реагенту, тим менше відхилення від закону);

 • розведення розчину (чим більший надлишок реагенту, тим менше відхилення від закону);

 • рН середовища: стан іону металу

 • стійкість комплексних іонів

 • конкуруючі реакції за ліганд

 • конкуруючі реакції за комплексоутворювач

 • реакції полімеризації, дисоціації

 • перебіг ox-red реакційРозподіл по частотах (або довжинах хвиль) значень молярного коефіцієнта поглинання називається спектром поглинання.

 • Розподіл по частотах (або довжинах хвиль) значень молярного коефіцієнта поглинання називається спектром поглинання.Поява смуг поглинання зумовлена дискретністю енергетичних станів частинок, які поглинають, і квантовою природою електромагнітного випромінювання

 • Поява смуг поглинання зумовлена дискретністю енергетичних станів частинок, які поглинають, і квантовою природою електромагнітного випромінюванняМолекулярно-абсорбційні методи базуються на вимірюванні поглинання молекулами (або іонами) речовини електромагнітного випромінювання оптичного діапазону:

 • Молекулярно-абсорбційні методи базуються на вимірюванні поглинання молекулами (або іонами) речовини електромагнітного випромінювання оптичного діапазону:

 • колориметрія -

 • фотоколориметрія -

 • спектрофотометрія -

 • УФ- ділянка спектру (100-200 до 380-400 нм)

 • Видима ділянка спектру (380-400 до 780-800 нм)

джерело світла

 • джерело світла

 • система лінз

 • монохроматизатор світла

 • кювети

 • приймач світлаВибір аналітичної довжини хвилі (мах)

 • Вибір аналітичної довжини хвилі (мах)

 • Вибір світлофільтра (при фотометричному визначенні)

 • Вибір області вимірюваних оптичних густин

 • Аоптим= 0.435

 • мінімальна похибка вимірювання оптичної густини при

 • А = 0.6 – 0.7

 • НЕ можливо вимірювати оптичні густини

 • 2 < А < 0.03

 • Вибір товщини шару - не більше 5 см

 • А =  l C

 • Спосіб перетворення визначуваного компонента у фотометровану сполукуА =  l C

 • А =  l C

 • Cmin = Аmin /  l

 • А = 0.01

 • l = 1 cм

 •  = 1000

 • тоді Сmin = 10-5 моль/ліндивідуальних особливостей фотометричної реакції або фотометрованої сполуки

 • індивідуальних особливостей фотометричної реакції або фотометрованої сполуки

 • характеристик використовуваного приладу (звичайно складає 1 – 2 % відносних)1. Метод градуювального графіка

 • 1. Метод градуювального графіка

 • !!! метод можна застосовувати якщо:

 • склади стандартного і випробовуваного розчинів є близькі

 • інтервал концентрацій на градуювальному графіку повинен охоплювати область визначуваних концентрацій2. Метод порівняння (метод одного стандарту)

 • 2. Метод порівняння (метод одного стандарту)

 • !! метод можна застосовувати якщо:

 • якщо залежність склад – властивість є строго прямолінійною і проходить через початок координат

 • концентрація стандартного і випробуваного розчину максимально близькі і величини аналітичних сигналів максимально наближені один до другого

 • склади стандартного і випробовуваного розчинів є близькі

3. Метод молярного або питомого показника поглинання

 • 3. Метод молярного або питомого показника поглинання

 • !! метод можна застосовувати якщо:

 • спостерігається строга лінійність залежності склад – аналітичний сигнал

 • аналітичний прилад витримує вимоги метрологічної повірки

4. Метод добавок

 • 4. Метод добавок

 • !!! метод можна застосовувати, якщо:

 • необхідно враховувати заважаючий вплив сторон-ніх компонентів проби на аналітичний сигнал визначуваної речовиниІдентифікація і встановлення тотожності лікарських засобів

 • Ідентифікація і встановлення тотожності лікарських засобів

 • Кількісне визначення вмісту речовини

 • Перевірка чистоти

 • Експрес-контроль фальсифікованих ліків

 • Дослідження будови нових субстанційОптична густина будь-якої суміші, яка містить обмежене число забарвлених (чи безбарвних, але оптично активних) компонентів, які хімічно не взаємодіють один з одним, рівна сумі оптичних густин компонентів суміші при цій же довжині хвилі:

 • Оптична густина будь-якої суміші, яка містить обмежене число забарвлених (чи безбарвних, але оптично активних) компонентів, які хімічно не взаємодіють один з одним, рівна сумі оптичних густин компонентів суміші при цій же довжині хвилі:Щоб відносна похибка С/С була найменша, значення оптичних густин повинні лежати в інтервалі 0,3-1, а відношення

 • Щоб відносна похибка С/С була найменша, значення оптичних густин повинні лежати в інтервалі 0,3-1, а відношення

 • повинні бути максимальними

В даному випадку при довжині хвилі 1 за виміряною оптичною густиною А звичайним способом розраховують концентрацію першої речовини:

 • В даному випадку при довжині хвилі 1 за виміряною оптичною густиною А звичайним способом розраховують концентрацію першої речовини:Диференціальну спектрофотометрію застосовують для:

 • Диференціальну спектрофотометрію застосовують для:

 • підвищення відтворюваності результатів аналізу при визначенні великих кількостей речовин;

 • для усунення стороннього впливу інших компонентів і виключення поглинання реактивів.

оптичні густини досліджуваного і стандартного розчинів вимірюють не по відношенню до чистого розчинника з практично нульовою оптичною густиною, а по відношенню до розчину визначуваного компонента з концентрацією С0, близькою до концентрації досліджуваного розчину

 • оптичні густини досліджуваного і стандартного розчинів вимірюють не по відношенню до чистого розчинника з практично нульовою оптичною густиною, а по відношенню до розчину визначуваного компонента з концентрацією С0, близькою до концентрації досліджуваного розчинуВідношення інтенсивностей

 • Відношення інтенсивностей

 • називається умовним коефіцієнтом пропускання

 • Виміряна експериментально оптична густина представляє собою різницю оптичних густин досліджуваного розчину і розчину порівняння.Кількісний аналіз:Значне розширення межі (границі) визначуваних вмістів в область високих концентрацій

 • Значне розширення межі (границі) визначуваних вмістів в область високих концентрацій

 • Відносна похибка методу складає 0,05-0,2 %, що є значно нижче ніж в звичайній спектрофотометріїце гібридний метод аналізу, який полягає в поєднанні екстракції (як методу виділення, розділення і концентрування) та спектрофотометрії

 • це гібридний метод аналізу, який полягає в поєднанні екстракції (як методу виділення, розділення і концентрування) та спектрофотометріїаналізують складну суміш

 • аналізують складну суміш

 • визначають речовину, що мало розчиняється у воді, але добре розчиняється у вибраному органічному розчиннику

 • визначають речовину, що знаходиться у досліджуваному об’єкті в малій кількості

 • визначають домішки в присутності основних компонентів

 • безпосереднє визначення досліджуваного компонента є неможливим (повне перекривання кривих світло-поглинання)

 • визначають безколірні речовини (застосовують забарвлений екстракційний реагент)Фотометричні реакції утворення забарвлених комплексних сполук металів:

 • Фотометричні реакції утворення забарвлених комплексних сполук металів:

 • Pb2+ + 2H2Dz = Pb(HDz)2 + 2H+

 • ext. в CHCl3

 • або CCl4

 • max= 520 нм (= 7104)Фотометричні реакції утворення іонних асоціатів

 • Фотометричні реакції утворення іонних асоціатів

 • [SbCl6]- + R+ = R+[SbCl6]-

 • ext. в толуол

 • чи бензол

 • R – кислотний або основний барвник

 • max= 660 нм (= 5104)При використанні екстракційно-фотометричного методу аналізу необхідно, щоб екстракція відбувалась із ступенем вилучення R=99,9%.

 • При використанні екстракційно-фотометричного методу аналізу необхідно, щоб екстракція відбувалась із ступенем вилучення R=99,9%.

 • Це досягається вибором:

 • розчинника-екстрагента

 • екстракційного реагента

 • фотометричної реакції

 • хімічних факторів екстракції (рН, іонна сила, склад розчину)Висока чутливість, завдяки:

 • Висока чутливість, завдяки:

 • - високим молярним коефіцієнтам поглинання екстрагованих комплексів

 • - концентруванню розчину через екстракцію

 • Висока селективність, завдяки попередньому розділенню, виділенню визначуваного компонента із суміші

 • Експресність, порівняно з класичними методами осадження

 • Відносна простота апаратурного оформлення (ділильна лійка, спектрофотометр)визначення багатьох іонів металів (комплексоутворювачів)

 • визначення багатьох іонів металів (комплексоутворювачів)

 • визначення багатьох речовин, нерозчинних у воді (триметопрім в складі Бісептолу)

 • визначення домішок в субстанціях та лікарських засобах (саліцилова кислота в ацетилсаліциловій)

 • визначення біологічно-активних речовин в препаратах рослинного походження (серцеві глікозиди, алкалоїди, флавоноїди, компоненти ефірних олій)метод титриметричного аналізу, який полягає в застосуванні фотометрії або спектрофотометрії для встановлення к.т.т.

 • метод титриметричного аналізу, який полягає в застосуванні фотометрії або спектрофотометрії для встановлення к.т.т.

 • Метод базується на встановленні к.т.т за різкою зміною оптичної густини розчину в т.е.

Умовою застосування титриметричної реакції в спектрофотометрії є лінійність залежності оптична густина - концентрація

 • Умовою застосування титриметричної реакції в спектрофотометрії є лінійність залежності оптична густина - концентрація

 • А =  l CДля спектрофотометричного титрування застосовують реакції:

 • Для спектрофотометричного титрування застосовують реакції:

 • Кислотно-основні

 • Комплексоутворення

 • Окиснювально-відновніОб’єм титранту, що пішов на титрування, розраховують:

 • Об’єм титранту, що пішов на титрування, розраховують:

 • за кривою титрування

 • розв'язанням системи рівнянь:Криві спектрофотометричного титрування можуть мати різну форму в залежності від того, який із компонентів реакції поглинає при вибраній довжині хвилі:

 • Криві спектрофотометричного титрування можуть мати різну форму в залежності від того, який із компонентів реакції поглинає при вибраній довжині хвилі:

 • А + В  АВ

 • Зміна оптичної густини розчину визначається значеннями молярних коефіцієнтів поглинанняСпектрофотометричне титрування може застосовуватись, коли:

 • Спектрофотометричне титрування може застосовуватись, коли:

 • або титрант, або визначувана речовина або продукт реакції поглинають;

 • титрант, визначувана речовина і продукт реакції не поглинають тоді необхідні індикатори (речовини, які самі не поглинають, але утворюють забарвлені сполуки з титрантом, визначуваною речовиною чи продуктом реакції)Оскільки в процесі титрування відбувається розбавлення розчину в кюветі, то для врахування збільшення об'єму розчину необхідно будувати криві фотометричного титрування у координатах Авипр. – С

 • Оскільки в процесі титрування відбувається розбавлення розчину в кюветі, то для врахування збільшення об'єму розчину необхідно будувати криві фотометричного титрування у координатах Авипр. – СВища селективність і можливе визначення декількох компонентів проби

 • Вища селективність і можливе визначення декількох компонентів проби

 • Можливе титрування забарвлених розчинів

 • Вища чутливість у порівнянні з класичними титриметричними методами

 • Можливе застосування реакцій, які не закінчуються в т.е. або які мають невисокі константи рівноваги

 • Більш висока точність, ніж в класичній спектрофотометрії


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка