Клінічне тлумачення лабораторних показників у гематології марущак м.ІДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


КЛІНІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ГЕМАТОЛОГІЇ

 • МАРУЩАК М.І.


ВСТУП

 • Згідно сучасним уявленням родоначальницею всіх клітин крові є поліпотентна стовбурова клітина. Її диференціація в різних напрямах здійснюється у декілька етапів, для кожного з яких характерний певний клас клітин. На ранньому етапі диференціювання утворюються дві так звані комітовані клітини, одна з яких є попередницею лімфо- і плазмоцитопоезу, а інша — всіх мієлоїдних елементів, тобто моноцитарного, гранулоцитарного, еритроцитарного і тромбоцитарного паростків. При цьому дозрівання моноцитів, нейтрофілів, еритроцитів і тромбоцитів здійснюється в кістковому мозку, а клітин лімфоїдного паростка і плазмоцитопоез — в лімфоїдних органах (лімфовузли, селезінка).МАЗОК КРОВІ

 • Нормальна лейкоцитограма дорослих:

 • Нейтрофіли паличкоядерні 1-5%

 • Нейтрофіли сегментоядерні 40-50 %

 • Лімфоцити 20-45%

 • Моноцити 3-8%

 • Еозинофіли 1-5%

 • Базофіли 0-1%Дослідження лейкоцитограми

 • Зсув вліво (в крові присутні метамієлоцити, мієлоцити):

 • .. Гострі інфекційні захворювання

 • .. Ацидоз і коматозні стани

 • .. Фізичне перенавантаження

 • Зсув вліво з омолодженням (в крові присутні метамієлоцити, мієлоцити, промієлоцити, мієлобласти, еритробласти):

 • .. Хронічний лейкоз

 • .. Еритролейкоз

 • .. Мієлофіброз

 • .. Метастази злоякісних новоутворів

 • .. Гострий лейкоз

 • Зсув вправо (в крові з'являються гіперсегментовані гранулоцити):

 • .. Мегалобластная анемія

 • .. Хвороби нирок і печінки

 • .. Стани після переливання кровіГЕМОГРАМА З ГЕМАТОЛОГІЧНОГО ЛІЧИЛЬНИКА

 • Морфологію еритроцитів характеризують: середній об'єм еритроцита (МСV – mean corpuscular volume), середній вміст гемоглобіну (МСН - mean corpuscular hemoglobin) і середня концентрація гемоглобіну (МСНС - mean corpuscular hemoglobin concentration). Автоматичні методи вимірювання зробили можливим ввести ряд додаткових параметрів, серед яких особливої уваги заслуговує показник анізоцитозу еритроцитів – RDW (red сеll distribution width).Еритроцити

 • компоненти крові, що містять гемоглобін. Основна їх функція – перенесення кисню і вуглекислого газу. Визначення кількості еритроцитів проводять в рахунковій камері і за допомогою лічильників або аналізаторів клітин крові. Використовуючи так зване «правило трьох», можна по кількості еритроцитів (RBC) оцінити концентрацію гемоглобіну і показник гематокриту.

 • 3* RBC= Hb

 • 3*Hb=HtКлініко-діагностичне значення

 • Збільшення:

 • Реактивні еритроцитози, викликані нестачею О2 в тканинах:

 • Вроджені і набуті вади серця

 • Легеневе серце

 • Емфізема легенів

 • Перебування на значних висотах

 • Реактивні еритроцитози, викликані підвищеним утворенням еритропоетинів:

 • Полікістоз нирок

 • Водянка ниркових мисок

 • Новоутворення (гемангіобластома, гепатома, феохроцитома)

 • Вплив кортикостероїдів

 • Хвороба і синдром Кушинга

 • Лікування стероїдамиРЕТИКУЛОЦИТИ

 • Нормальні значення:

 • Відносна кількість ретикулоцитів 0,5-1,2%

 • Абсолютна кількість ретикулоцитів 30-70 * 109/л

 • Матеріал для дослідження: венозна або капілярна кров, кров береться з ЕДТАРетикулоцити – це незрілі еритроцити, у яких немає клітинного ядра, але є залишки рибонуклеїнових кислот (РНК) в рибосомах. Кількість РНК зменшується у міру дозрівання еритроцитів. Ретикулоцит близько 2 днів залишається в кровообігу, після чого стає зрілим еритроцитом. Кількість еритроцитів відображає еритропоетичну активність кісткового мозку. Точність підрахунку еритроцитів під мікроскопом низька, особливо для малих значень. Визначення ретикулоцитів на гематологічних аналізаторах гарантує задовільну кількість результатів, проте цей аналіз виконують тільки декілька типів аналізаторів. У жінок кількість ретикулоцитів дещо більша. У новонароджених (в пуповинній крові) кількість ретикулоцитів коливається в межах 20-60%.

 • Ретикулоцити – це незрілі еритроцити, у яких немає клітинного ядра, але є залишки рибонуклеїнових кислот (РНК) в рибосомах. Кількість РНК зменшується у міру дозрівання еритроцитів. Ретикулоцит близько 2 днів залишається в кровообігу, після чого стає зрілим еритроцитом. Кількість еритроцитів відображає еритропоетичну активність кісткового мозку. Точність підрахунку еритроцитів під мікроскопом низька, особливо для малих значень. Визначення ретикулоцитів на гематологічних аналізаторах гарантує задовільну кількість результатів, проте цей аналіз виконують тільки декілька типів аналізаторів. У жінок кількість ретикулоцитів дещо більша. У новонароджених (в пуповинній крові) кількість ретикулоцитів коливається в межах 20-60%.Клініко-діагностичне значення

 • Збільшення:

 • Гемолітичні синдроми

 • Гостра нестача кисню

 • 3-5 днів після крововтрати (ретикулоцитарний криз)

 • В12-дефіцитні анемії на 5-9 день від початку лікування

 • Зменшення:

 • Апластичні анемії

 • Гіпопластичні анемії

 • Неліковані В12-дефіцитні анемії

 • Метастази раку в кісткиГемоглобін

 • є основним компонентом еритроцитів. Його функція – перенесення кисню. Значення гемоглобіну можна обчислити по гематокриту, проте діагностична цінність в цьому випадку вельми обмежена і показник може бути відносним для оцінки порушень кровотворної системи. Не рекомендується застосовувати для характеристики гемоглобіну метод Салі. Міжнародним товариством гематологів рекомендується застосовувати для визначення гемоглобіну ціанметгемоглобіновий метод.Клініко-діагностичне значення

 • Підвищення концентрації:

 • .. Первинні і вторинні еритремії

 • .. Зневоднення

 • Зниження концентрації:

 • .. Анемії

 • .. Гіпергідратація1. Анемії визначаються як зниження загальної кількості гемоглобіну. При діагностиці анемій завжди слід співвідносити значення показника з віком і статтю пацієнта. Діагностика типу анемії вимагає проведення додаткових біохімічних і гематологічних аналізів.

 • 1. Анемії визначаються як зниження загальної кількості гемоглобіну. При діагностиці анемій завжди слід співвідносити значення показника з віком і статтю пацієнта. Діагностика типу анемії вимагає проведення додаткових біохімічних і гематологічних аналізів.

 • 2. У хворих, у яких гемоглобін вище 75 г/л, препарати заліза можуть викликати протягом 10 днів зростання гемоглобіну на 20-30 г/л (це не означає компенсацію дефіциту заліза!).

 • 3. Переливання 500 мл крові (або 1 одиниці еритроцитарної маси – близько 300 мл) хворому з масою тіла 70 кг викликає збільшення гемоглобіну на 12 г/л.МСН (mean corpuscular hemoglobin)

 • характеризує середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті. Цей параметр можна обчислити з показника гемоглобіну і кількості еритроцитів.

 • МСН=(НВ9г/дл*10/RBC(10-12/л))

 • Розрахунок можна провести по нормограмі (по Мазону). В сучасних гематологічних аналізаторах цей показник визначається автоматично. МСН повинен корелювати із значеннями МСV ( середній об'єм еритроцитів) і МСНС (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті). МСН відносно рідко використовується для характеристики анемії.Клініко-діагностичне значення

 • Підвищення:

 • .. Гіперхромні анемії

 • .. Мегалобластні анемії

 • .. Анемії, що супроводжують цироз печінки

 • Зниження:

 • .. Гіпохромні анемії

 • .. Анемії при злоякісних пухлинахМСНС (СЕРЕДНЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ ГЕМОГЛОБІНУ В ЕРИТРОЦИТІ)

 • МСНС – характеризує середню концентрацію гемоглобіну в окремому еритроциті, визначає насиченість еритроцитів. Цей параметр можна вирахувати з показників гемоглобіну і гематокриту: МСНС= (НВ(г/дл)*100)/(Нт(%)).

 • МСНС повинен корелювати з показниками МСТ і МСН. В гематологічних аналізаторах як правило розраховується автоматично.Клініко-діагностичне значення

 • Підвищення:

 • - Гіперхромні анемії – сфероцитоз, овалоцитоз

 • - Гіпертонічні порушення водно-електролітної системи

 • Зниження до рівня < 31 г/дл

 • - Гіпохромні анемії

 • - Гіпотонічні порушення водно-електролітної системи1. Верхня межа розчинності НВ у воді складає 37 г/дл, тому підвищення, що виходить за рамки нормальних значень МСНС, діагностується надзвичайно рідко. Результати вище 37 г/дл є чіткою ознакою для повторення аналізу.

 • 1. Верхня межа розчинності НВ у воді складає 37 г/дл, тому підвищення, що виходить за рамки нормальних значень МСНС, діагностується надзвичайно рідко. Результати вище 37 г/дл є чіткою ознакою для повторення аналізу.

 • 2. Для визначень порушень водно-електролітного балансу слід аналізувати зміни значень МСНС, а не їх абсолютні величини.

 • 3. При оцінці порушень водно-електролітного балансу можна користуватися обчисленим МСНС (формула дана вище). В цьому випадку не слід користуватися значеннями МСНС, одержаними за допомогою гематологічних лічильників, оскільки вони вимірюють еритроцити в штучному ізоосмотичному середовищі.МСV (СЕРЕДНІЙ ОБ'ЄМ ЕРИТРОЦИТА)

 • МСV – середній об'єм еритроцита. Значення, що знаходяться в межах 80-100 фл (фемтолітр або кубічний мікрометр), характеризують еритроцит як нормоцит, нижче 80 фл – як мікроцит, а вище 100 фл – як макроцит. Цей параметр можна обчислити по показниках гематокриту і кількості еритроцитів:

 • МСV=(Нт(%)*10)/(RВС(10-12/л)) 7.

 • Сучасні гематологічні лічильники здійснюють вимірювання об'єму одиничного еритроцита. Значення МСV є середнім значенням об'єму виміряних еритроцитів. МСV використовується головним чином для характеристики типу анемії.Клініко-діагностичне значення

 • Значення МСV < 80 фл:

 • .. Мікроцитарні анемії

  • .. Залізодефіцитні анемії
  • .. Таласемії
  • .. Сидеробластні анемії
 • .. Анемії, які можуть супроводжуватися мікроцитозом

  • .. Гемолітичні анемії
  • .. Гемоглобінопатії
 • Значення МСV > 80 фл і < 100 фл:

 • .. Нормоцитарні анемії

  • .. Апластичні анемії
  • .. Гемолітичні анемії
  • .. Гемоглобінопатії
  • .. Анемії після кровотеч
 • .. Анемії, які можуть супроводжуватися нормоцитозом

  • .. Регенераторна фаза залізодефіцитної анемії
  • .. Мієлодиспластичні синдроми
 • Значення МСV > 100 фл

 • Макроцитарні і мегалобластні анемії

 • Дефіцит вітаміну В12, фолієводефіцитної кислоти

 • Анемії, які можуть супроводжуватися макроцитозом

 • Мієлодиспластичні синдроми

 • Гемолітичні анемії

 • Хвороби печінкиRDW (АНІЗОЦИТОЗ ЕРИТРОЦИТІВ)

 • RDW є мірою відмінності еритроцитів за об'ємом (анізоцитозу). Аналогічну функцію виконує крива Прайс-Джонса, підрахунок якої уручну надзвичайно клопіткий. Цей показник підраховується більшістю гематологічних аналізаторів, як коефіцієнт варіації середнього об'єму еритроцитів:

 • RDW=SD/MCV*100%

 • де SD – стандартне відхилення об'єму еритроцитів від середнього значення, а МСV – середній об'єм еритроцитів. Високе значення RDW означає гетерогенність популяції еритроцитів за наявності в пробі крові декількох популяцій еритроцитів (наприклад, після переливання крові). RDW разом з МСV служить для диференціації мікроцитарних анемій. RDW слід аналізувати разом з гістограмою еритроцитів, яку представляє більшість сучасних гематологічних аналізаторів.Клініко-діагностичне значення

 • Значення МСV> 80 фл, RDW в нормі:

 • .. Анемії при хронічних захворюваннях

 • .. Таласемія

 • Значення МСV> 80 фл, RDW високе:

 • .. Залізодефіцитні анемії

 • .. Сидеробластні анемії

 • Підвищене RDW виявляється при:

 • .. Макроцитарних анеміях

 • .. Мієлодиспластичних синдромах

 • .. кістково-мозковій метаплазії

 • .. Метастазах новоутворень в кістковий мозокГЕМАТОКРИТ

 • Гематокрит є об'ємною фракцією еритроцитів в цільній крові і залежить від їх кількості і об'єму. Слід критично відноситися до наближених показників гемоглобіну і кількості еритроцитів, підрахованих по гематокриту. Цей метод можна застосовувати тільки для тих проб крові, для яких не визначаються зміни в структурі еритроцитів. В сучасних гематологічних лічильниках показник гематокриту є частіше за все розрахунковим (вторинним) параметром, що виводиться з кількості еритроцитів і їх об'єму.Клініко-діагностичне значення

 • Підвищення гематокритної величини

 • .. Еритроцитози

  • .. Хронічні захворювання легень
  • .. Знаходження на великих висотах
  • .. Новоутвори нирок, що супроводжуються посиленим утворенням еритро-поетину
  • .. Полікістоз нирок
 • .. Стани зменшення об'єму циркулюючої плазми

  • .. Опікова хвороба
  • .. Перитоніт
 • .. Дегідратація

  • .. Профузний пронос
  • .. Нестримна блювота
  • .. Діабет
  • .. Надмірне потовиділення
 • Зниження гематокритної величини

 • .. Анемії

 • .. Стани збільшеного об'єму циркулюючої плазми

  • .. Вагітність (особливо друга половина)
  • .. Гиперпротеїнемії
 • .. ГіпергідратаціяЛейкоцити

 • клітини крові, що утворюються в кістковому мозку і лімфатичних вузлах. За нормальних умов в периферичній крові знаходиться п'ять видів лейкоцитів: гранулоцити (нейтрофіли), еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити. Основною функцією лейкоцитів є захист організму від чужих для нього мікроорганізмів. Хоча сукупність всіх лейкоцитів утворює систему, кожний вигляд з них самостійний і виконує свою специфічну функцію. Лейкоцитоз - кількість лейкоцитів, що перевищує нормальні значення, може бути викликаний збільшенням кількості одного або декількох видів лейкоцитів, нормально присутніх в крові, або наявністю клітин, що не є в крові при нормальному стані. Лейкопенія визначається як сукупна кількість лейкоцитів, яка не перевищує 3,0*109/л, і викликається зниженням кількості нейтрофілів, лімфоцитів або одночасно всіх видів лейкоцитів. Фізіологічне зростання кількості лейкоцитів спостерігається після фізичного навантаження, після їжі, при вагітності і при стресі. Тому аналіз слід робити натщесерце і після короткого відпочинку пацієнта.Клініко-діагностичне значення

 • Підвищення

 • .. Інфекції (бактерійні, грибкові, вірусні)

 • .. Запальні стани

 • .. Злоякісні новоутвори

 • .. Травми тканин

 • .. Лейкоз

 • .. Уремія

 • .. Результат дії адреналіну і стероїдних гормонів

 • Зниження

 • .. Аплазія і гіпоплазія кісткового мозку

 • .. Пошкодження кісткового мозку хімічними засобами, ліками

 • .. Іонізуюче випромінювання

 • .. Гіперспленізм (первинний, вторинний)

 • .. Алейкемічні форми лейкозу

 • .. Мієлофіброз

 • .. Мієлодиспластичні синдроми

 • .. Плазмоцитома

 • .. Метастази новоутворень в кістковий мозок

 • .. Хвороба Аддісона-Бірмера

 • .. Сепсис

 • .. Тиф і паратиф

 • .. Анафілактичний шок

 • .. Колагенози

 • .. Лікарські препарати:

  • .. Сульфаніламіди і деякі антибіотики (хлорамфенікол)
  • .. НПЗП
  • .. Тиреостатики
  • .. Протиепілептичні препарати
  • .. Антиспазматичні пероральні препарати


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка