Книга Право інтелектуальної власності Книга Зобовязальне правоДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Авторське право при створенні електронних видань

 • Авторське право при створенні електронних видань

 • Авторське право при використанні електронних виданьЦивільний кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Введений в дію з 1.01.2004 р.

 • Книга 4. Право інтелектуальної власності

 • Книга 5. Зобовязальне право

  • Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»

 • Введений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р. із змінами

 • Міжнародні угоди та договорице електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюджування в незмінному вигляді

 • це електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюджування в незмінному вигляді

 • ДСТУ 7157-2010

 • «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Складений твір

 • Складений твір

 • Політика (концепція)

 • Правила для авторів

 • Взаємодія з авторами – авторський договір (?)являє собою складний продукт, що є складеним твором, до якого включено кілька творів, що представляють результат творчої праці кількох авторів

 • являє собою складний продукт, що є складеним твором, до якого включено кілька творів, що представляють результат творчої праці кількох авторів

 • Закон України «Про авторське право та суміжні права» (ст. 8, п. 1):

 • Стаття 8. Об'єкти авторського права

 • 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частиниконтент (літературний твір) - автор (автори) контенту (письменник, поет і т.д.);

 • контент (літературний твір) - автор (автори) контенту (письменник, поет і т.д.);

 • програмний продукт, за допомогою якого контент доноситься до читача і автором якого є програміст;

 • малюнки, ілюстрації, фотографії, якими супроводжується текст і авторами яких є художник, дизайнер, фотограф і т.д.;

 • музичні твори, які є аудіо супроводом і автором яких є композиторСтаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

 • Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

 • 1. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядкування).

 • Упорядник збірника користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору.

 • Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника.

 • Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів та (або) інших даних для створення своїх творів.

 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»Основна мета журналу

 • Основна мета журналу

 • Журнал є мережевим продовжуваним (періодичним) виданням і не має (має) друкованого еквіваленту

 • Авторські права на журнал належать засновнику журналу

 • Тематика журналу

 • Мова

 • Прийом статті здійснюється тільки при одержанні оригіналу висновку експертної комісії з додатком друкованого тексту статті і рекомендації члена редакційної ради

 • Публікація статей у журналі безкоштовна для авторів, а доступ до журналу безкоштовний для користувачів

 • Авторські права на статті

 • Всі редакторські правки узгоджуються з авторами

 • Тексти статей знаходяться у відкритому доступі у вигляді PDF-файлівЩо хоче видавець?

 • Що хоче видавець?

 • Отримати всі права на статтю чи право на використання?

  • Виключні права – договір передачі прав або ліцензійний договір передачі виключних прав на використання
  • Невиключні права (право на використання) - ліцензія


Правила для авторів у вигляді

 • Правила для авторів у вигляді

 • Договору приєднання — договір, умови якого встановлені ВИДАВЦЕМ, і який може бути укладений лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може запропонувати свої умови договору

 • п.1 ст. 634 Цивільного кодексу УкраїниВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКА МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ:

 • ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИКА МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ:

  • Автор
  • Колектив авторів (співавтори)
  • Установа-роботодавець, де працює автор
  • Автор і Установа (роботодавець) спільно
  • Інше (видавництво, інша особа чи організація, що профінансувала створення твору)
Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

 • Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

 • Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер;

 • відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер;опублікування твору - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права … виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору вважається також депонування рукопису твору у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору…;

 • опублікування твору - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права … виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору вважається також депонування рукопису твору у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору…;Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

 • Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

 • 1. Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

 • Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.Стаття 32. Передача права на використання твору

 • Стаття 32. Передача права на використання твору

 • 1. Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору.

 • Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону.Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

 • Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.1) Поподробнее осветить вопрос о целесообразности/нецелесообразности публикации научных статей в зарубежных электронных журналах (не бумажных) в свете авторских прав.

 • 1) Поподробнее осветить вопрос о целесообразности/нецелесообразности публикации научных статей в зарубежных электронных журналах (не бумажных) в свете авторских прав.

 • 2) Прокомментировать ситуацию с публикациями ученых СНГ своих работ в издательстве LAMBERT Academic Publishing (Саарбрюккен, Германия) - там все права переходят к издателю. Я сам хотел там публиковаться, но отказался. Вот обсуждение проблемы в Российской академии Наук: http://www.febras.ru/niso/36-niso.html

 • 3) В свете новых требований с 2013 г. к "фаховости" журналов - какие вообще идеи существуют относительно того, как должны быть оформлены вэб-страницы научных журналов НАНУ, с учетом того, что все статьи каждого номера журнала д.б. переведены на английский язык.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка