Кодекс України Митний кодекс України (ввізне і вивізне мито)Дата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.

Конституція України

 • Конституція України

 • Податковий кодекс України

 • Митний кодекс України (ввізне і вивізне мито)

 • чинні міжнародні договори з питань оподаткування, ратифіковані ВР України

 • нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу та законів з питань митної справи

 • рішення ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів

Платники податку;

 • Платники податку;

 • Об’єкт оподаткування;

 • База оподаткування;

 • Ставка податку;

 • Порядок обчислення податку;

 • Податковий період;

 • Строк та порядок сплати податку;

 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

1. податок на прибуток підприємств;

 • 1. податок на прибуток підприємств;

 • 2. податок на доходи фізичних осіб;

 • 3. податок на додану вартість;

 • 4. акцизний податок;

 • 5 збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

 • 6. екологічний податок;

 • 7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

 • 8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

 • 1. Доходи, отримані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі.

 • 2. При визначенні об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з отриманням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом.

 • 3. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

 • 4. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.

1) з податкового обліку:

 • 1) з податкового обліку:

  • представляти свої інтереси безпосередньо (або через представника) у податкових органах;
  • бути присутнім при проведенні податкових перевірок;
 • 2) по сплаті податків

  • використовувати податкові пільги;
  • одержувати відстрочку, розстрочку, податковий кредит;
 • 3) з податкової звітності

  • одержувати в податкових органах необхідну інформацію;
  • обирати метод ведення податкового обліку;
  • представляти податковим органам пояснення, обґрунтовані відмови;
  • оскаржувати рішення податкових органів;
  • не розголошувати податкову таємницю й т.д.
 • Платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника

 • Особиста участь платника в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах

 • Представники платника податків здійснюють представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності

 • Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податківПрава керівників: (20.1.12 − 20.1.22, 20.1.27 − 20.1.28, 20.1.32 − 20.1.40)

 • Права керівників: (20.1.12 − 20.1.22, 20.1.27 − 20.1.28, 20.1.32 − 20.1.40)

 • звертатись до суду:

  • щодо припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів СГ;
  • зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах;
  • вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів
  • при недопущенні посадових осіб ДПС до обстеження територій та приміщень(крім житла громадян), що є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;
  • стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках тощо.
 • складати стосовно платників податків протоколи про адміністративні правопорушення;

 • виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення

 • визначати суми податкових та грошових зобов’язань платників податків

 • застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу

 • надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу

 • надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

 • приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення ВПП на облік у спеціалізовані органи ДПС

 • отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця та відомості про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за спадком;Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31)

 • Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31)

 • запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів

 • одержувати безоплатно

 • довідки та/або копії документів: про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках; про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом;необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб − платників податків від платників податків,

 • від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, − про видачу таких свідоцтв про державну реєстрацію та ліцензій суб’єктам господарської діяльності,

 • від органів внутрішніх справ − про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього;

 • від відділів державної реєстрації актів цивільного стану − про фізичних осіб, які померли;

 • від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків та зборів та інформацію про експортно-імпортні операції,

 • від органів статистики − дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

 • здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31)

 • Права посадових осіб: (20.1.1 - 20.1.11, 20.1.23 − 20.1.26, 20.1.29 − 20.1.31)

 • Проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому Податковим кодексом, під час яких:

 • отримувати у платників податків копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства;

 • вимагати проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

 • вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

 • проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

 • вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів ДПС зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

 • доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

 • користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;

 • залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів та перекладачів;

 • надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:

 • Посадові особи контролюючих органів зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства України;

 • забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх компетенції;

 • не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій;

 • коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності;

 • не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;

 • надавати органам державної влади та місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

 • За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

 • Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам.

Обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися

 • Обчислюється роками, кварталами, місяцями, декадами, тижнями, днями або вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися

 • Встановлюється для кожного податку окремо

 • Зміна строку здійснюється у формі:

   • відстрочки;
   • розстрочки;
   • податкового кредиту.
 • Зміна строку не скасовує діючого і не створює нового податкового обов'язкуобов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору у визначені строки

 • обов'язок обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору у визначені строки

 • Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

  • ліквідація юридичної особи;
  • смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
  • втрата особою ознак платника податку;
  • скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб
 • Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строкЗвичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків:

 • Звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків:

 • а) бартерних операцій;

 • б) операцій з пов’язаними особами;

 • в) операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є СПД;

 • г) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Податкові декларації

 • Податкові декларації

 • Розрахунок

 • Митні декларації (для нарахування, сплати податкових зобов'язань).

 • Фінансова звітність

 • Додатки, доповнення до податкової декларації

 • (Ст.46) особисто

 •  особисто

 •  уповноваженою на це особою

 •  поштою (за 10 днів)

 •  засобами електронного зв’язку (49.3)Суми податку обчислюються платниками податку та податковими агентами самостійно щокварталу на основі:

 • Суми податку обчислюються платниками податку та податковими агентами самостійно щокварталу на основі:

 • – фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферуу тоннах (т);

 • – обсягів скиду забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти (т);

 • – обсягів відходів (т);

 • – обсягів відходів в одиницях обладнання та приладів (од.).

 • – обсягів відходів у вигляді джерел іонізуючого випромінювання (см3);

 • – обсягів відходів у вигляді радіоактивних відходів (м3);

 • – обсягів електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) (кВт/год);

 • – вартості джерел іонізуючого випромінювання (грн);

 • – ставок податку за одиницю бази оподаткування (грн);

 • – коригуючих коефіцієнтів.

 • Дані, на основі яких розраховується податкове зобов’язання, мають бути підтвердженими первинними документами бухгалтерського обліку.Базовий податковий період дорівнює календарному кварталу.

 • Базовий податковий період дорівнює календарному кварталу.

 • Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації за формою, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, за останнім днем граничного строку подання декларації
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка