Кодексу, який буде містити положення «Загальних правил поведінки державного службовця»Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.

Затвердження кожним органом, свого етичного кодексу, який буде містити положення «Загальних правил поведінки державного службовця», затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.00 №58, при цьому, затверджений керівником конкретного органу, правила якого будуть доведені до ознайомлення та неухильного виконання кожним працівником.

 • Затвердження кожним органом, свого етичного кодексу, який буде містити положення «Загальних правил поведінки державного службовця», затверджених наказом Головдержслужби України від 23.10.00 №58, при цьому, затверджений керівником конкретного органу, правила якого будуть доведені до ознайомлення та неухильного виконання кожним працівником.

 • Це, у свою чергу, сприятиме формування серед державних службовців почуття іміджу та причетності до загального процесу культурного виховання.

 • Обов’язковою умовою є вжиття певних заходів впливу за порушення цих правил, пошук шляхів вирішення, врахування результатів.Формування кожним державним службовцем позитивного мотивування до самоосвітньої діяльності. Сприяння системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації самоосвіті, починаючи з мотивації до самовдосконалення та закінчуючи наданням усіх можливостей до здійснення самоосвітньої діяльності. Чим ширше мотивування самоосвіти, тим більш творчою буде робота державного службовця над собою.

 • Формування кожним державним службовцем позитивного мотивування до самоосвітньої діяльності. Сприяння системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації самоосвіті, починаючи з мотивації до самовдосконалення та закінчуючи наданням усіх можливостей до здійснення самоосвітньої діяльності. Чим ширше мотивування самоосвіти, тим більш творчою буде робота державного службовця над собою.

 • Організація та більше залучення службовців до підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткотермінових семінарів, обсяги яких з року в рік зростають. Існує більша потреба слухачів у оперативній та гнучкій формі навчання, ніж у постійно діючих програмах, які вимагають більше як фінансових, так і людських інвестицій. Практична тренінгова підготовка державних службовців, яка вимагає значно менше інвестицій, має свої переваги, що і використовується у європейській практиці.

 • Залучення персоналу до обговорення наявних недоліків у роботі з метою виявлення причин, висловлення пропозицій щодо їх усунення і недопущення в подальшому, щодо способів удосконалення роботи; заохочення та підтримка взаємозамінюваності при виконанні завдань та доручень з метою розширення обізнаності та володіння практичними знаннями роботи заслуговує на увагу, оскільки ширше залучення службовців та оцінка їх відношення до різних ділянок роботи, з одного боку, та вдосконалення існуючої методики виконання роботи, з іншого, сприятиме підвищенню якості роботи у перспективі.

 • Враховуючи відсутність необхідних фахових знань спеціалістів, зокрема контрольно-наглядових органів, було б доцільно поширити практику використання послуг консультаційно-методичної допомоги консультантів та досвідчених фахівців, зокрема, при набутті нових повноважень та функцій.Усунення причини та проблеми невчасного виконання оперативних завдань, недостатньої професійної їх підготовки, що впливає також на зниження стимулів до якісної праці.

 • Усунення причини та проблеми невчасного виконання оперативних завдань, недостатньої професійної їх підготовки, що впливає також на зниження стимулів до якісної праці.

 • Оперативний доступ до чинної нормативної бази та широкого кола інформації.

 • Використання інформаційно-комунікативних засобів та програмного забезпечення є серед тих, які необхідно вкрай оперативно вирішувати, і це є свідченням не стільки сучасності, скільки необхідною потребою професійного та оперативного вирішення завдань.

 • Використання технології ІР-телефонії дасть змогу забезпечити економію державних коштів (відрядження, міжміські розмови, поштові витрати та витрати на кур’єрську розсилку) та вирішити комунікативні завдання державного управління (відеозв’язок для проведення відео-конференцій, переговорів, нарад, засідань робочих груп, колегіальних органів).Розміщення інформації щодо вакантних посад в мережі Інтернет та створення спеціалізованого web-сайту щодо вакантних посад на державну службу, умов відбору загалом по країні, як, наприклад, спеціалізовані сайти для розміщення вакантних посад приватних компаній.

 • Розміщення інформації щодо вакантних посад в мережі Інтернет та створення спеціалізованого web-сайту щодо вакантних посад на державну службу, умов відбору загалом по країні, як, наприклад, спеціалізовані сайти для розміщення вакантних посад приватних компаній.

 • Вивчення кадровими службами стану самоосвіти державних службовців, позитивних змін, які відбулися в їх роботі, аналізувати форми, методи і зміст самостійної роботи, і в разі потреби допомагати розробити завдання для їхньої самоосвіти, порадити ефективні форми її організації.

 • Одним з факторів до мотивації та професіоналізації є кар’єрний розвиток державний службовців відповідно до заслуг, що підтверджується іноземним досвідом та практикою, який полягає у просуванні на вищі посади найдостойніших службовців за результатами об’єктивного оцінювання їх професійних якостей і результатів, а не на підставі особистої відданості керівникові. Результати оцінки державних службовців повинні мати прямий зв’язок з рівнем оплати праці, можливістю кар’єрного росту, іншими видами стимулювання та подальшого проходження і навчання.

 • Залучення та використання позитивного закордонного досвіду в сфері державної служби, підтверджений практикою й часом, зокрема, компетентісна концепція професіоналізації та профілі лідерства, що вже підтверджується регулярним проведенням із залученнями іноземних фахівців, семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій та інших заходів присвяченим обміну досвідом, розвитку державної служби, а також інші заходи з реформування управління персоналом, відповідно до Концепції удосконалення системи управління персоналом на державній службі.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка