Кожен день, в який ви не поповнили своєїДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Кожен день, в який ви не поповнили своєї

 • Кожен день, в який ви не поповнили своєї

 • освіти хоча б маленьким ,але новим

 • для вас

 • шматком знання ... вважайте безплідно

 • і незворотно для себе загиблим.

 • К. С. Станіславський .

досягнення бажаного рівня професійної компетентності шляхом оновлення та удосконалення наявних у фахівця знань, умінь і навичок.

 • досягнення бажаного рівня професійної компетентності шляхом оновлення та удосконалення наявних у фахівця знань, умінь і навичок.

 • Перш за все, вчитель має визначитися зі своїми інтересами. Саме вони повинні стати фундаментом його розвитку. Звичайно, можна змусити людину робити те, що йому не подобатися, але в самоосвіті це буде мов крапля води, що подає у розпеченій пустелі на пісок - вона встигне випаруватися, навіть не досягнувши мети. Інтерес - це те, що задасть тонус всієї самоосвітньої діяльності.

 • Зрозумівши свої інтереси в даний період часу, вчитель має визначитися з напрямками своєї роботи у поточному році. Ці напрями залежатимуть від навантаження, від того, чи є класне керівництво, гурток, факультатив і т. п.

 • Після цього бажано вивести для себе проблему, яку потрібно опрацювати.Стартовий інтелектуальний потенціал;

 • Стартовий інтелектуальний потенціал;

 • Уміння розумової діяльності;

 • Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності;

 • Навички самостійного оволодіння знаннями;

 • Мотиви формування самоосвіти • Загальні відомості про вчителя.

 • Проблема учителя. Проблема школи.

 • Навантаження та розклад занять на поточний учбовий рік.

 • Напрямки роботи учителя.

 • Науково-методичний розвиток учителя.

 • Розробки учителя для учбової діяльності.

 • Розробки учителя конспектів уроків чи проектів.

 • Розробки учителя для позаурочної діяльності.

 • Робота з учнями на поточний рік.

 • Відвідування уроків та заходів інших вчителів на поточний рік.

 • Відвідування моїх уроків та заходів іншими вчителями на поточний рік.

 • Творчий звіт за поточний рік. • Моє кредо

 • Моя методична карта

 • Моя діагностика

 • Методична проблема, над якою я працюю

 • Виховна тема, над якою я працюю

 • Індивідуальний творчий план

 • Мій відкритий урок

 • Самоаналіз уроку

 • Відкритий виховний захід

 • Самоаналіз проведеного заходу

 • Словник пед.термінів

 • Вивчення передового педагогічного досвідуФактори, що заважають:

 • Фактори, що заважають:

 • 1. Власна інерція.

 • 2. Розчарування внаслідок колишніх невдач.

 • 3. Відсутність підтримки в цьому питанні з боку адміністрації.

 • 4. Негативне ставлення оточую­чих.

 • 5. Відсутність системи в цьому питанні в методичному об'єднанні.

 • 6. Стан здоров'я.

 • 7. Нестача часу.

 • 8. Обмежені ресурси.

 • 9. Відсутність об'єктивної інформації.

 • 10. Утрата зацікавленості до педагогічної діяльності.

 • 11. Відсутність спеціалістів, досвід яких можна використати у власній педагогічній діяльності.Стимулюючі фактори:

 • Стимулюючі фактори:

 • 1. Налагоджена система методичної роботи в навчальному закладі.

 • 2. Наявність спеціалістів (курсів), в яких можна отримати не­обхідні консультації.

 • 3. Приклад, вплив колег.

 • 4. Підтримка та увага до цього питання з боку адміністрації.

 • 5. Зацікавленість педагогічною діяльністю.

 • 6. Особистий приклад адміністрації навчального закладу.

 • 7. Можливість здобути визнання в колективі.

 • 8. Новизна діяльності. Умови праці, можливість творчості.

 • 9. Можливість отримання матеріального заохочення.

 • 10. Потреба в самовдосконаленні.

 • 11. Атмосфера співпраці й підтримки, яка склалася в колективі.методичний посібник;

 • методичний посібник;

 • навчальний посібник;

 • стаття до фахового видання;

 • науково-методична розробка;

 • методичний чи діагностичний кейс;

 • створення термінологічного словника;

 • творчий звіт тощо. • 1. Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності).

 • 2. Принцип діяльності (практична спрямованість роботи).

 • 3. Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).

 • 4. Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей).

 • 5. Принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально організовувати свою діяльність

 • -прагнення до постійного самовдосконалення;

 • - прагнення до самореалізації та самоствердження особистості;

 • -прагнення до самовираження;

 • -професійне зростання;

 • - розширення кругозору;

 • - наявність пізнавальної зацікавленості;

 • -підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей;

 • -створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег;

 • - підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;

 • - підвищення особистого рейтингу на різних рівнях підпорядкування. • - мотивація самопізнання;

 • - мотивація планування самовдосконалення;

 • - мотивація реалізації програми самовдосконалення й самоконтролю. • 1група. Мета - стимулювання наукового напряму самоосвіти:

 • - теоретичні семінари;

 • - педагогічні читання;

 • - психолого-педагогічні семінари;

 • -презентації педагогічних новинок;

 • - проблемні семінари • - інструктивно-методичні наради;

 • -консультації;

 • - уроки-тренінги;

 • - навчальні семінари;

 • - семінари – тренінги;

 • - вирішення проблемних педагогічних і дидактичних завдань;

 • - співбесіди з педагогами • - ділова гра;

 • - узагальнення педагогічного досвіду;

 • -творча майстерня;

 • - конкурси професійної майстерності;

 • - круглий стіл;

 • - випуск методичного бюлетеня,

 • - методичні тижні,

 • - рольові ігри.

 • Професійний (предмет викладання)

 • Психолого-педагогічний (орієнтоване на учнів та батьків)

 • Психологічний (імідж, спілкування, мистецтво впливу, лідерські якості та ін)

 • Методичний (педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання)

 • Інтелектуальний (орієнтовано на поповнення загальноосвітніх знань)

 • Інформаційно-комп'ютерні технології (ознайомлення і придбання навичок роботи з новими технологіями)

 • Духовний (мистецтво театральне, образотворче, вокальне, танцювальне, фотографування, відеозйомка)

 • Охорона здоров'я і спорт (розвиток фізичної форми). • діагностичний:

 • діагностика труднощів у роботі педагога;

 • розробка концептуальних основ;

 • участь у семінарах;

 • організаційний:

 • створення матеріальних умов;

 • підготовка науково – методичних матеріалів;

 • мотивації;

 • практичний:

 • послідовне вирішення всіх завдань;

 • моніторинг;

 • корекція;

 • узагальнювальний:

 • аналіз результатів;

 • розробка прогнозу.Планування повинно здійснюватись з дотриманням таких вимог:

 • Планування повинно здійснюватись з дотриманням таких вимог:

 • • план має визначати перспективу творчого росту педагога, підвищення його компетентності;

 • • необхідною умовою реальності плану є його погодження із актуальними завданнями навчання і виховання учнів;

 • • змістовну частину плану повинні складати конкретні потреби і інтереси педагога, за його бажанням тут можуть відбиватися питання його участі у розробці науково - методичної теми, проблеми;

 • • план має довільну форму, адміністрацією школи не затверджується, але при необхідності аналізується і уточнюється. • - індивідуальної – робота з різними джерелами інформації, її пошук в Інтернеті, відвідування бібліотек, методичних кабінетів;

 • - колективної – проходження курсів підвищення кваліфікації при ОІППО, участь в районних та обласних семінарах; робота в творчих групах; підготовка дітей до районних і обласних олімпіад ; міжнародних предметних конкурсів «Соняшник», «Кенгуру», «Колосок», «Грінвіч» та інш. дає підживлення для організації самоосвіти вчителя.Традиційні форми:

 • Традиційні форми:

 • Доповідь, виступ на семінарі, виступ на педагогічні раді, виступ на засіданні методичного об’єднання;

 • дидактичний матеріал;

 • розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи групи тем;

 • комплект дидактичного матеріалу з предмета;

 • збірники практичних, контрольних робіт;

 • розробка комплекту роздаткового матеріалу з предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи позакласних заходів;

 • розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки учнів;

 • база даних питань і задач з предмета тощо.проект;

 • проект;

 • розробка електронних уроків, посібників тощо;

 • розробка пакету тестового матеріалу в електронних оболонках;

 • створення особистої методичної чи предметної web-сторінки;

 • створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програм тощо.самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок;

 • самоосвіта як процес пізнання передбачає не просте закріплення професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок;

 • самоосвіта повинна бути безупинною, поповнення нових знань може здійснюватися на основі попередньої підготовки педагогів;

 • самоосвіта повинна сприти оволодінню педагогом застосування професійних знань у його практичній діяльності.І завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – усесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".

 • І завжди пам’ятайте слова Джимі Рона – усесвітньо відомого філософа бізнесу, який розробляв стратегії діяльності Coca-Cola, I.B.M., Xerox, General Motors і був особистим бізнес-тренером Білла Гейтса: "Формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта приведе вас до успіху".
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка