Компетенція. Групи компетентностейДата конвертації04.01.2017
Розмір444 b.Компетенція. Групи компетентностей.

 • Компетенція — це здатність розв'язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів.

 • Отже, компетентність — це не тільки і не стільки знання, а знання плюс уміння і навички користуватися цим знанням.

 • Групи компетентностей

 • соціальні,

 • політкультурні,

 • комунікативні,

 • інформаційні (інформаційно-комунікаційна),

 • діяльнісно-творчі,

 • саморозвитку і самоосвіти.Інформаційно-комунікаційна компетентністьКомпоненти компетентності

 • До складників інформаційно-комунікацій-ної компетентності у її сучасному розумінні слід віднести такі компоненти:

 • технічний,

 • технологічний,

 • інформаційний,

 • правовий і ціннісний.Технічний компонент

 • Технічний компонент включає знання принципів побудови локальної мережі, володіння вміннями налаштувати підключення персонального комп’ютера до локальної мережі, а також до мережі Інтернет; наявність навичок тестування зв’язку в комп’ютерній мережі, виявлення помилок у конфігуруванні мережі.Технологічний компонент

 • Технологічний компонент передбачає наявність комплексу знань і вмінь, потрібних для реалізації ефективних способів пошуку інформації.Інформаційний компонент

 • Інформаційний компонент, з одного боку, виступає основою сприйняття й усвідомлення інформації, поданої в різних формах, а з іншого боку, користувач має справу з величезним обсягом найрізноманітніших інформаційних ресурсів. Звідси важливою складовою інформаційного компоненту є вміння критично аналізувати інформацію, відрізняти й відхиляти ту, що є недостовірною, застарілою, упередженою, некоректною.Правовий компонент

 • Потрібно спеціальну увагу приділити формуванню правової складової інформаційно-комунікаційної компетент-ності у молоді, що передбачає знання правових засад використання програмних та інформаційних ресурсів, зокрема розміщених у мережі Інтернет, з тим, щоб молода людина поважала інтелектуальну власність і мала імунітет проти незаконних дій з інформацією.Для формування інформаційно-комунікаційної компетенції учитель повинен:

 • сформувати міцні базові знання учня;

 • сформувати вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із застосуванням новітніх інформаційних технологій;

 • розвинути в учнів уміння відфільтрувати в інформації тільки актуальну та корисну;

 • сформувати вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи сучасні інформаційні технології;

 • сформувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовуючи їх, прогнозувати й робити висновки;

 • сформувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору;

 • сформувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї;

 • сформувати вміння реалізовувати на практиці на основі власних ідей нові схеми, розробки, технології, пристрої.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка