Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки Інститут демографії та соціальних досліджень нан україниДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


Концепція демографічного розвитку України на 2005-2015 роки

 • Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

 • Заступник директора Лібанова Елла Марленівна

 • д.е.н., проф., член-кор. НАН України


Чисельність населення України, тис.осібКоефіцієнти природного руху, на 1000 осібСумарний коефіцієнт народжуваностіСередня тривалість життя при народженні, роківСальдо зовнішніх міграцій населенняСтатево-вікова піраміда населення України, 2003 рікДиференціація території України за демографічними ознакамиДиференціація території України за тривалістю життя населенняДиференціація території України за рівнем демографічного старінняЩо нас чекає у сфері природного руху

 • Народжуваність, хоча і зросте, не забезпечуватиме навіть простого відтворення поколінь, передусім у містах.

 • Смертність дещо знизиться, насамперед серед дітей, чоловіків працездатного віку та сільського населення.Що нас чекає у сфері зовнішніх міграцій

 • Якщо рівень заробітної плати та можливості зайнятості в Україні не поступатимуться сусіднім країнам, масштабний відплив населення (на умовах постійної чи тимчасової міграції) вдасться зупинити, або принаймні істотно скоротити.

 • Імовірно сформується міграційний приплив населення, що певною мірою збільшить його чисельність, але водночас змінить етнічний, освітній, культурний, релігійний склад.Що нас чекає – загальні висновки

 • Ми будемо жити в умовах звуженого відтворення населення практично за будь-яких рівнів народжуваності та смертності. Можливості збереження сучасної кількості населення чи її збільшення пов”язані головним чином з активною імміграційною політикою.

 • Процес старіння посилюватиметься. Що більше знижуватиметься смертність, особливо чоловіків працездатного віку, то сильніше буде старіння.Чисельність населення України, 1990-2015 рокиСтатево-вікові піраміди, 2004 і 2015 рокиОсновні параметри демографічних перспектив УкраїниМета демографічної політики

 • Держава має сконцентрувати зусилля на поліпшенні якості населення – зростанні тривалості життя, зниженні захворюваності, забезпеченні можливостей вільного розвитку, подоланні бідності тощо. Саме це є метою демографічної політики впродовж наступних 10 років.Базовим положенням є трактування демографічної політики не як окремої складової соціально-економічної політики, а як її особливої спрямованості, демографічної орієнтації • Основним інструментом реалізації концепції є державна підтримка сім”ї.

 • Це має бути стрижнем, навколо якого формується вся система заходів демографічної політики.

 • Необхідне створення умов для посилення впливу на демографічні процеси засобами “просімейного” реформування всіх сфер суспільного життя.Зменшення кількісних та якісних втрат суспільства від демографічної кризи можливе лише за таких умов:

 • істотне підвищення рівня життя широких верств населення;

 • цілеспрямований державний вплив на трансформацію соціальної інфраструктури, що здійснюватиметься послідовно на ринковій та страховій базі;

 • запровадження комплексу взаємоузгоджених специфічних заходів.Основні напрями демографічної політики

 • Сімейна політика та народжуваність

 • Поліпшення здоров”я, зниження смертності та підвищення тривалості життя населення

 • Регулювання міграцій

 • Подолання негативних наслідків старіння

 • Регіональний демографічний розвитокДії у сфері сімейної політики та народжуваності

 • Головною метою є формування системи особистих і суспільних цінностей, орієнтованих на сім”ю з двома дітьми, на зміцнення та підвищення її виховного потенціалу як основного осередку відтворення населення.Пріоритети у сфері поліпшення здоров”я і зниження смертності населення

 • Підвищення якості життя населення, зменшення соціально детермінованих відмінностей у захворюваності та смертності

 • Реформування системи охорони здоров”я;

 • Зміцнення та охорона здоров”я на суспільному рівні

 • Стимулювання позитивних зрушень у поведінці та способі життя людей на індивідуальному рівніОсновні напрями дій у сфері регулювання міграцій

 • Зменшення масштабів зовнішньої, зокрема трудової, міграції українських громадян

 • Економічне регулювання внутрішніх міграційних потоків

 • Реалізація виваженої державної імміграційної політики.Дії в умовах поглиблення процесу старіння

 • Основними пріоритетами є створення механізмів забезпечення життєдіяльності літніх людей, їх залучення до активного способу життя поза сферою трудової діяльності, ефективне використання залишкового трудового потенціалу осіб пенсійного вікуПолітика у сфері регіонального демографічного розвитку

 • Ключовими є дві взаємопов”язані задачі – скорочення регіонального розриву і забезпечення стійкого збалансованого демографічного розвитку кожного регіону.

 • Основним інструментом державного впливу є диференційована підтримка регіонів.

 • Необхідне виділення демографічних пріоритетів, включаючи додаткові до загальнонаціональних, для кожного регіону, обов”язкове їх узгодження з джерелами та обсягами бюджетного фінансування.Етапи реалізації концепції

 • Враховуючи складність і специфіку демографічних проблем, перспективи соціального та економічного розвитку України, реалізація частини напрямів демографічної політики буде проводитися поетапно, а частини – впродовж усього десятиріччя. Періодизацію здійснено відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки.

 • І етап – 2005-2009 роки

 • ІІ етап – 2010-2015 рокиМеханізм реалізації демографічної політики має бути зорієнтованим на ринкові важелі ресурсного і організаційного забезпечення, передбачати фінансування загальних і спеціальних програм за умов поєднання коштів державних, регіональних, місцевих бюджетів, суб”єктів господарювання, приватних, благодійних і страхових фондів.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка