Концепція законопроекту «про освіту»Дата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.


КОНЦЕПЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ОСВІТУ»

 • Байназарова О.О.,

 • заступник начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти ХОДА


АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ

 • Зниження якісних показників масової освіти, перш за все середньої та вищої, при збереженні відносно високого рівня профільної освіти в частині навчальних закладів;

 • Відрив системи освіти від потреб ринку праці;

 • Зниження конкурентоздатності освіти у європейському та світовому освітньому просторі.МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 • Забезпечення конституційного права громадян на якісну освіту на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя.

 • Забезпечення високої якості освіти на основі об’єктивного моніторингу результатів освітньої діяльності і справедливої конкуренції в системі освіти;

 • Створення належного зв’язку між ринком праці та системою професійної та вищої освіти;

 • Приведення структури освіти у відповідність до міжнародних стандартів.Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття А. Сфера дії Закону. Мета освіти.

 • Стаття В. Основні терміни

 • Стаття С. Види освіти.

 • Стаття D. Форми здобуття освіти.

 • Стаття D. Принципи освітньої діяльності.

 • Стаття F. Державна політика у сфері освіти.

 • Стаття E. Мова у сфері освіти.

 • Стаття G. Структура системи освіти.

 • Стаття H. Суб’єкти правовідносин у сфері освіти.Розділ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІРОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ОСВІТИ. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

 • Стаття A. Структура освіти. Освітні рівні.

 • Стаття B. Документи про освіту.Розділ 4. ПРАВО НА ОСВІТУ

 • Стаття А. Зміст права на освіту.

 • Стаття В. Право на здобуття освіти.

 • Стаття С. Рівність умов доступу до освіти.

 • Стаття D. Право на безоплатну освіту

 • Стаття E. Право на дошкільну освіту

 • Стаття F. Право на середню освіту

 • Стаття G. Право на позашкільну освіту

 • Стаття H. Право на професійну (в т.ч. професійно-технічну ) освіту

 • Стаття I. Право на вищу освіту

 • Стаття J. Право на додаткову освіту (в т.ч. позашкільну, післядипломну, освіту дорослих)

 • Стаття K. Право на освітню діяльністьРозділ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ОСВІТИ

 • Стаття А. Права і обов’язки осіб, які здобувають освіту

 • Стаття В. Права і обов’язки батьків, законних представників осіб, які здобувають освіту

 • Стаття С. Права і обов’язки осіб, які здійснюють освітню діяльність (надають освітні послуги)

 • Стаття D. Компетенція, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, які надають освітні послуги

 • Стаття E. Права і обов’язки суб’єктів владних повноважень

 • Стаття D. Об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги.Розділ 6. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ

 • Стаття А. Державні і комунальні заклади освіти (навчальні заклади).

 • Стаття В. Приватні заклади освіти (навчальні заклади).

 • Стаття С. Взаємодія закладів освіти.Розділ 7. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ

 • Стаття А. Формування державної політики у сфері освіти

 • Стаття В. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері освіти

 • Стаття С. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

 • Стаття D. Повноваження місцевих органів виконавчої влади

 • Стаття E. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад

 • Стаття F. Повноваження районних рад, міських рад (міст обласного підпорядкування)

 • Стаття G. Повноваження районних у містах рад, міських рад (міст районного підпорядкування), сільських, селищних рад

 • Стаття H. Правовий статус громадських органів з питань освіти (Національна комісія регулювання освіти, Експертний інститут, експертні комісії)

 • Стаття I. Державна інспекція.

 • Стаття J. Громадське самоврядування у сфері освіти.

 • Стаття K. Державно-приватне партнерство.

 • Стаття L. Соціальне партнерство.

 • Стаття M. Асоціації закладів освіти.РОЗДІЛ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 • Стаття A. Ліцензування та стандарти освітньої діяльності

 • Стаття В. Освітні програми.

 • Стаття С. Акредитація освітніх програм.

 • Стаття D. Моніторинг якості освіти.

 • Стаття E. Незалежне оцінювання результатів навчання і кваліфікацій

 • Стаття F. Сертифікація педагогічних працівниківРОЗДІЛ 9. ОСВІТА І КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Стаття A. Національна система кваліфікацій (поняття та зв'язок з освітою)

 • Стаття B. Національна рамка кваліфікацій

 • Стаття C. Державний реєстр освітніх кваліфікаційРОЗДІЛ 10. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Стаття А. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 • Стаття В. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

 • Стаття С. Соціальні гарантії педагогічних і науково-педагогічних працівників на випадок втрати працездатності

 • Стаття D. Матеріальне заохочення і соціально-побутові пільги і педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типуРозділ 11. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 • Стаття A. Мета і завдання дошкільної освіти.

 • Стаття B. Дошкільний вік

 • Стаття C. Система дошкільної освіти.

 • Стаття D. Принципи дошкільної освіти.

 • Стаття E. Форми здобуття дошкільної освіти

 • Стаття F. Державний стандарт дошкільної освіти

 • Стаття G. Освітні програми дошкільної освіти.

 • Стаття H. Забезпечення якості дошкільної освіти

 • Стаття I. Заклади дошкільної освіти.

 • Стаття J. Автономія закладу дошкільної освіти.Розділ 12. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

 • Стаття А. Мета і завдання загальної середньої освіти

 • Стаття B. Структура і тривалість повної загальної середньої освіти

 • Стаття С. Форми здобуття повної загальної середньої освіти.

 • Стаття D. Державний стандарт загальної середньої освіти.

 • Стаття E. Освітні програми повної загальної середньої освіти

 • Стаття F. Забезпечення якості загальної середньої освіти.

 • Стаття F. Ліцензування освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 • Стаття G. Акредитація освітніх програм загальної середньої освіти.

 • Стаття H. Заклади загальної середньої освіти.

 • Стаття J. Автономія закладу загальної середньої освіти.

 • Стаття K. Професійна орієнтація у закладах середньої освіти.?Розділ 13. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

 • Стаття A. Мета і завдання професійної освіти

 • Стаття B. Структура професійної освіти.

 • Стаття C. Форми здобуття професійної освіті

 • Стаття E. Стандарти професійної освіти

 • Стаття F. Забезпечення якості професійної освіти.

 • Стаття F. Ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної освіти

 • Стаття I. Акредитація освітніх програм професійної освіти.

 • Стаття J. Заклади професійної освіти

 • Стаття K. Автономія закладу професійної освіти

 • Стаття L. Участь роботодавців, їх організацій та об’єднань у розвитку професійної освіти.Розділ 14. ВИЩА ОСВІТА

 • Стаття A. Мета і завдання вищої освіти

 • Стаття B. Рівні вищої освіти.

 • Стаття С. Форми здобуття вищої освіти.

 • Стаття E. Державні стандарти вищої освіти

 • Стаття F. Забезпечення якості вищої освіти.

 • Стаття F. Ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 • Стаття I. Акредитація освітніх програм вищої освіти.

 • Стаття J. Заклади вищої освіти

 • Стаття K. Автономія закладу вищої освіти

 • Стаття F. Наукова діяльність закладів вищої освітиРозділ 15. ОСВІТА (НАВЧАННЯ) ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 • Стаття A. Забезпечення доступу до освіти особам з особливими потребами.

 • Стаття B. Інтеграція осіб з обмеженнями життєдіяльності в загальноосвітній простір та інклюзивне навчання.

 • Стаття C. Спеціальні заклади освіти для осіб з особливими потребами.

 • Стаття D. Організація освіти засуджених та осіб, узятих під варту (зокрема – у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань)

 • Стаття E. Особливості реалізації освітніх програм та діяльності закладів освіти, що працюють в інтересах оборони, національної безпеки, забезпечення законності і правопорядку

 • Стаття F. Особливості організації духовної освітиРозділ 16. ОСВІТА УПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 • Стаття A. Державна політика для забезпечення освітніх потреб особи. Додаткова освіта.

 • Стаття B. Позашкільна освіта.

 • Стаття С. Мета і завдання позашкільної освіти.

 • Стаття D. Форми здобуття позашкільної освіти.

 • Стаття E. Забезпечення якості позашкільної освіти.

 • Стаття F. Заклад позашкільної освіти.

 • Стаття G. Позашкільна освіта в закладах загальної середньої освіти.

 • Стаття H. Післядипломна освіта. Мета і завдання позашкільної освіти.

 • Стаття I. Форми здобуття післядипломної освіти.

 • Стаття J. Забезпечення якості післядипломної освіти.

 • Стаття K. Заклад післядипломної освіти.

 • Стаття L. Післядипломна освіта у закладах вищої і професійної освіти.

 • Стаття M. Освіта дорослих.

 • Стаття N. Ліцензування освітньої діяльності у сфері додаткової освіти..

 • Стаття O. Акредитація освітніх програм додаткової освіти..Розділ 17. НАУКОВЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ

 • Стаття A. Завдання наукового і методичного забезпечення освіти

 • Стаття B. Здійснення наукового і методичного забезпечення освіти Стаття C. Участь діячів науки в освітньому процесі Стаття D. Наукова та інноваційна діяльність у системі вищої освіти Стаття E. Фінансування наукових досліджень у сфері та для сфери освітиРозділ 18. ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ

 • Стаття А. Інформаційні ресурси для освіти.

 • Стаття В. Бібліотеки для системи освіти.

 • Стаття С. Інформаційні системи в освіті.

 • Стаття D. Освітня статистика.

 • Стаття F. Дослідження системи освіти.

 • Стаття G. Забезпечення права приватності в освіті.Розділ 19. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

 • Стаття А. Джерела фінансування освіти.

 • Стаття В. Державне фінансування освіти.

 • Стаття С. Благодійні організації в системі освіти.

 • Стаття D. Матеріальна база закладу освіти.

 • Стаття E. Фінансова автономія закладу освіти.Розділ 20. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ

 • Стаття А. Стимулювання міжнародного співробітництва закладів освіти.

 • Стаття В. Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти.

 • Стаття С. Міжнародні обміни для осіб, що навчаються.

 • Стаття D. Міжнародні обміни для осіб, що навчають.

 • Стаття E. Міжнародні обміни для наукових працівників.

 • Стаття F. Участь закладів освіти у міжнародних програмах.ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 • Метою дошкільної освіти є виховання, фізичний, інтелектуальний та психоемоційний розвиток дитини, набуття певних життєвих компетентностей. Але дошкільна освіта не повинна виконувати завдання, які входять до освітніх програм початкової освіти.

 • Дошкільна освіта здобувається до віку 6-7 років. Дитина віком 7 років має здобувати початкову освіту. Передбачити норму: дитина має йти до початкової школи 1-го вересня після виповнення їй 6 років. Дошкільна освіта має здобуватися за місцем проживання дитини у закладі освіти, в сім’ї або шляхом надання освітніх послуг педагогами - суб’єктами підприємницької діяльності у сфері освіти.ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Основними завданнями позашкільної освіти є:

 • задоволення потреб особистості у творчій самореалізації, розвитку інтересів, здібностей та обдарувань;

 • поглиблення знань, виявлення, підтримка та розвиток обдарованих і талановитих особистостей;

 • формування системи ціннісних орієнтацій;

 • забезпечення професійного самовизначення, підготовка до активної професійної та громадської життєдіяльності

 • організація вільного часу, забезпечення змістовного дозвілля;

 • профілактика правопорушень, бездоглядності та безпритульності;

 • кошти отримувача послуг або інших джерел не заборонених законодавством.ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

  • Право на здобуття професійної освіти за кошти Державного чи місцевих бюджетів надається особі лише один раз. Можливе повторне надання такого права службою зайнятості у разі втрати робочого місця.
  • Можливий конкурсний порядок доступу осіб до професійної освіти, в т.ч. за результатами загальнодержавного кваліфікаційного оцінювання. Таке оцінювання може бути передбачено розділом про середню освіту.


УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ

 • Верховна Рада України: визначення освітньої політики.

 • Кабінет Міністрів України: затвердження державних стандартів освіти, реалізація державної політики у сфері освіти.

 • Міністерство: управління системою вищої та професійної освіти. Організація розробки державних стандартів освіти, реалізація державної політики у сфері освіти.

 • Національне агентство забезпечення якості вищої освіти: Повноваження відповідно до закону «Про вищу освіту».

 • Експертний інститут: розробка державних стандартів освіти (крім вищої), експертна допомога МОНУ в питаннях змісту освіти.

 • Територіальні громади (село, селище, місто) відповідають за забезпечення дошкільної та початкової освіти.

 • Районні ради, міські ради міст обласного значення відповідають за забезпечення базової середньої освіти.

 • Обласні ради, РМ АРК, міські ради Києва і Севастополя: відповідають за забезпечення повної загальної середньої освіти.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка