Консалтинг з питань створення та використання електронних інформаційних ресурсівДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Консалтинг з питань створення та використання електронних інформаційних ресурсів

 • Консалтинг з питань створення та використання електронних інформаційних ресурсів

 • Менеджмент ліцензій доступу до електронних ресурсів

 • Програми відкритого доступу до інформації

 • Впровадження відкритого програмного забезпечення у бібліотеках

 • Програми з проблем авторського права у інформаційно-бібліотечних установахОцифрування – представлення матеріального об’єкту, зображення, звуків, документів або аналогових сигналів у вигляді цифрової (дискретної) інформації, що придатна для подальшої обробки і використання.

 • Оцифрування – представлення матеріального об’єкту, зображення, звуків, документів або аналогових сигналів у вигляді цифрової (дискретної) інформації, що придатна для подальшої обробки і використання.

 • Результат оцифрування:

  • Цифровий образ об’єкту
  • Цифрова форма сигналу


Законодавство України, Законодавство Російської Федерації та Законодавчі системи інших країн НЕ Є ІДЕНТИЧНИМИ

 • Законодавство України, Законодавство Російської Федерації та Законодавчі системи інших країн НЕ Є ІДЕНТИЧНИМИ

 • Діючі міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

 • Законодавство змінюється у часі

 • ОХОРОНА прав і ЗАХИСТ прав дві різні категорії правової науки і практикиБернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів»

 • Бернська конвенція «Про охорону літературних і художніх творів»

  • Принцип національного режиму : Країна учасниця надає громадянам інших країн ті ж авторські права, що й грамадянам своєї країни
  • Принцип незалежності авторства: охорона авторських творів у кожній країні не залежить від їх охорони в інших країнах, в т.ч. у країні їх походження
  • Принцип автоматичності охорони – охорона настає автоматично, без спеціальної процедури реєстрації у момент появи твору у матеріальній формі
  • Принцип презумпції авторства


Історично склалося дві групи систем авторського права – «Англо-американська система» (США, Великобритания) и «Європейська система» (Німеччина, Франція).

 • Історично склалося дві групи систем авторського права – «Англо-американська система» (США, Великобритания) и «Європейська система» (Німеччина, Франція).

 • Українська система авторського права розвивається на основі аналогій останньої.1993 - прийнято Закон Україны «Про авторське право та суміжні права»

 • 1993 - прийнято Закон Україны «Про авторське право та суміжні права»

 • 2001-2003 – останні суттєві зміни у Законі

 • 2003-2004 – прийнято Цивільний кодекс України (не відміняє ЗУ про авторське право)

 • Це раніше, ніж почалася епоха розквіту електронних книг та відбулися концептуальні інновації в ІнтернетіПромислова власність

 • Промислова власність

  • Винаходи / Корисні моделі
  • Промислові зразки
  • Торговельні назви (торгові марки)
 • Авторське право та суміжні права

  • Наукові твори, літературні твори, тощо
  • Виконання , постановки, фонограми …


Цивільний кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Введений в дію з 1.01.2004 р.

 • Книга 4. Право інтелектуальної власності

 • Книга 5. Зобовязальне право

  • Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
 • Закони України:

  • Про авторське право і суміжні права
  • Про охорону прав на знаки для товарів та послуг
  • Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
 • Міжнародні угоди та договори

 • Укази Президента України

 • Постанови Кабінету Міністрів України

 • Відомчі правові та нормативні акти (ВІДОМСТВО ?)Офіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності

 • Офіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності

 • http://www.sips.gov.ua

Діє з 1.01.2004 г.

 • Діє з 1.01.2004 г.

 • Книга 4. Право інтелектуальної власності

  • Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності
  • Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературні, художні та інші твори (авторское право)
  • Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограми, відеограми и програми (передачі) организацій мовлення (сміжні права)
 • Книга 5. Зобов’язальне право

  • Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності


Введений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р.

 • Введений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р.

 • Зміни:

 • Законом N 75/95-ВР від 28.02.95

 • Законом N 998-XIV від 16.07.99

 • Редакція закону N 2627-III від 11.07.2001

 • Законом N 850-IV від 22.05.2003

 • Законом N 1294-IV від 20.11.2003Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;

 • відтворення - виготовлення одного або більше пимірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер;

 • репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер;Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

 • Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

 • використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

 • використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

 • відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

 • відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

 • відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

 • видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

 • відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

 • публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

 • відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

 • відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону. Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

 • Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

 • Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

 • у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

 • у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

 • Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

 • Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

 • відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

 • репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

 • Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

 • Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

 • Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім: а) творів архітектури у формі будівель і споруд; б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених статтею 24 цього Закону; в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону;

 • Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди. Особливості виплати винагороди у цьому випадку визначені статтею 42 цього Закону.Дизайнерські рішення - патент на промисловий зразок (дизайн сайту, упаковка книги на CD / DVD ...)

 • Дизайнерські рішення - патент на промисловий зразок (дизайн сайту, упаковка книги на CD / DVD ...)

 • Технологічні рішення - патент на винахід, або корисну модель

 • Назва видавництва, книжкової серії, періодичного видання, літературний герой - торговельна марка

Контент (літературний твір) - автор (автори) контенту (письменник, поет), а також редактор, перекладач та ін;

 • Контент (літературний твір) - автор (автори) контенту (письменник, поет), а також редактор, перекладач та ін;

 • програмний продукт, за допомогою якого контент доноситься до читача і автором якого є програміст;

 • малюнки, ілюстрації, фотографії, якими супроводжується текст і авторами яких є художник, дизайнер, фотограф і т.д .;

 • музичні твори, які є аудіо супроводом і автором яких є композитор + суміжні права (виконавець, звукозапис та ін.)Відтворення та розповсюдження текстових документів в електронній формі, або мультимедіа інформації.

  • Відтворення та розповсюдження текстових документів в електронній формі, або мультимедіа інформації.
  • Створення Web-сайтів (у т.ч. програмне забезпечення, графіка, торгові знаки)
  • Створення і наповнення власних БД
  • Публічна демонстрація аудіо та відео творів
  • Платні послуги з використанням Об'єктів ІС
  • Забезпечення доступу до електронних ресурсів
Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 • Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

 • Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

 • Автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

 • Майнове право суб'єкта авторського права, який є юридичною особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи - суб'єкта авторського права.Стаття 32. Передача права на використання твору

 • Стаття 32. Передача права на використання твору

 • Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору, за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону.

 • Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

 • За авторським договором про передачу виключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

 • За авторським договором про передачу невиключного права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

 • Право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання творів мають організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права передали повноваження на управління своїми майновими авторськими правами.

 • Права на використання твору, що передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо у договорі не передбачено передачі виключних прав на використання твору.Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

 • Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

 • Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

 • Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти примірні авторські договори (зразки авторських договорів).

 • Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними.

 • За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

 • Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними.

 • Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.Всі права на текст книги, його фрагменти, рисунки, таблиці належать відповідним авторам, ТОВ «Центр учбової літератури» та іншим особам згідно укладених авторських договорів. Будь-яким чином використовувати текст книги, його фрагменти, рисунки, таблиці можна тільки з письмової згоди власників авторських прав. Неправомірне використання предмету авторського права карається законом.

 • Всі права на текст книги, його фрагменти, рисунки, таблиці належать відповідним авторам, ТОВ «Центр учбової літератури» та іншим особам згідно укладених авторських договорів. Будь-яким чином використовувати текст книги, його фрагменти, рисунки, таблиці можна тільки з письмової згоди власників авторських прав. Неправомірне використання предмету авторського права карається законом.Creative Commons - неприбуткова організація, що має на меті сприяння створенню творчих матеріалів, доступних для використання та розповсюдження.

 • Creative Commons - неприбуткова організація, що має на меті сприяння створенню творчих матеріалів, доступних для використання та розповсюдження.

 • Організація розробила і оприлюднила систему ліцензійних угод на об’єкти авторського права - Ліцензії Creative Commons (Creative Commons licenses). Ці ліцензії (залежно від ліцензії, обраної автором матеріалів), обмежують лише певні матеріальні авторські права

 • Конкретна ліцензія позначається спеціальним кодом, який полегшує орієнтування користувачаЛіцензія «Із зазначенням авторства»

 • Ліцензія «Із зазначенням авторства»

 • Ця ліцензія дозволяє іншим поширювати, переробляти, виправляти і розвивати твір, навіть на комерційній основі, за умови зазначення автора твору. Це найбільш вільна ліцензія, з точки зору того, що можуть робити з твором користувачі   Attribution-Share Alike —

 •    Attribution-Share Alike —

 • Ліцензія «Із зазначенням авторства - Копілефт»

 • Ця ліцензія дозволяє іншим переробляти, виправляти і розвивати твір навіть у комерційних цілях за умови вказівки авторства та ліцензування похідних робіт на аналогічних умовах.

 • Ця ліцензія «копілефт» -ліцензіі. Всі нові твори, що відповідають такій ліцензії, будуть пропонувати аналогічну ліцензію, тому всі похідні твори буде дозволено змінювати і використовувати в комерційних цілях.Attribution (CC BY) - «Атрибуція»

 • Attribution (CC BY) - «Атрибуція»

 • Attribution Share Alike (CC BY-SA) - «Атрибуція - На тих же умовах»

 • Attribution No Derivatives (CC BY-ND) - «Атрибуція - Без похідних творів»

 • Attribution Non-Commercial (CC BY-NC) - «Атрибуція - Некомерційне використання»

 • Attribution Non-Commercial Share Alike (CC BY-NC-SA) - «Атрибуція - Некомерційне використання - На тих же умовах»

 • Attribution Non-Commercial No Derivatives (CC BY-NC-ND) - Атрибуція - Некомерційне використання - Без похідних творів »http://www.creativecommons.org

 • http://www.creativecommons.org

 • http://www.creativecommons.uaце спільний проект

 • це спільний проект

 • Центру Беркмана «Інтернет і суспільство» (Berkman Center for Internet & Society) при Гарвардському університеті https://cyber.law.harward.edu

 • Консорціуму eIFL ( «Електронна інформація для бібліотек»), до якого входять бібліотеки з 50 країн Африки, Азії та Європи http://www.eifl.net

 • Метою проекту є забезпечення бібліотекарів у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою інформацією з авторського права

 • Видання українського перекладу заплановано на

 • грудень 2015 року  Модуль 1: Авторське право і суспільне надбання

 •   Модуль 1: Авторське право і суспільне надбання

 •   Модуль 2: Міжнародні рамки

 •   Модуль 3: Що захищається Законом про авторське право

 •   Модуль 4: Права, винятки та обмеження

 •   Модуль 5: Управління правами

 •   Модуль 6: Творчі підходи та альтернативи

 • Модуль 7: Правозастосування та механізм забезпечення

 • Модуль 8: Традиційне знання

 • Модуль 9: Приклади активної діяльностіhttp://wiki.informatio-consortium.net

 • http://wiki.informatio-consortium.net

  • > Довідкові матеріали для бібліотечних працівників
   • >> «Авторське право для бібліотекарів»
 • http://vle.informatio-consortium.net

  • Навчальний курс «Авторське право для бібліотекарів» (Гостьовий доступ - Пароль: “uba”)


Васильєв Олексій Всеволодович,

 • Васильєв Олексій Всеволодович,

 • к.т.н., патентний повірений

 • Директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум»

 • Координатор програм Фундації eIFL.net в Україні

 • vasyliev@informatio-consortium.net

 • http://www.informatio-consortium.net

 • Тел: (044)-501-1295

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

 • Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

 • Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

 • Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

 • Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

 • Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

 • До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

 • Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

 • Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

 • Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; 3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

 • Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

 • Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 • Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

 • Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

 • Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

 • Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності

 • Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності

 • Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

 • Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

 • Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

 • Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

 • Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

 • Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

 • Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

 • Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам

 • Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

 • Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

 • Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

 • Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

 • Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням

 • Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові.

 • Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;

 • відтворення - виготовлення одного або більше пимірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер;

 • репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер;розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором;

 • розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором;

 • службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем;

 • цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні;Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

 • Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

 • Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства Іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом.ЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУСтаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства

 • Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства

 • Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

 • Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

 • Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: © ім'я особи, яка має авторське право, рік першої публікації твору Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

 • Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.Стаття 13. Співавторство

 • Стаття 13. Співавторство

 • Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить всім співавторам. Якщо твір, створений у співавторстві, утворює одне нерозривне ціле, то жоден із співавторів не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну твору. У разі порушення спільного авторського права кожен співавтор може доводити своє право в судовому порядку.

 • Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне значення, то кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами.

 • Співавторством є також авторське право на інтерв'ю. Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла. Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю.

 • Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.Стаття 436. Співавторство

 • Стаття 436. Співавторство

 • Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

 • Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

 • Відносини між співавторами можуть бути визначені договором. У разі відсутності такого договору авторське право на твір здійснюється всіма співавторами спільно.

 • Стаття 437. Виникнення авторського права

 • Авторське право виникає з моменту створення твору.

 • Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.ЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУЦКУ

 • ЦКУ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка