Контроль якості проведення клінічних випробуваньДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Контроль якості проведення клінічних випробувань


Згідно Директиві ЄС 75318 EEC всі клінічні випробування лікарських засобів повинні проводитися відповідно до правил належної клінічної практики - GCP. Правила, розроблені Міжнародною конференцією з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів, прийняті в країнах ЄС, США, Канаді і Японії (GCP, 1996).

 • Згідно Директиві ЄС 75318 EEC всі клінічні випробування лікарських засобів повинні проводитися відповідно до правил належної клінічної практики - GCP. Правила, розроблені Міжнародною конференцією з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів, прийняті в країнах ЄС, США, Канаді і Японії (GCP, 1996).

 • У Росії прийняті «Правила проведення якісних клінічних випробувань в Російській Федерації (GCP) як стандарт галузі». Дата введення 01.01.1999.

 • В Україні основні вимоги до проведення клінічних випробувань викладені в «Інструкції по проведенню клінічних випробувань і експертизі матеріалів клінічних випробувань», затвердженій наказом МЗ України №234 від 01.11.2000, в якій посилаються на положення, викладені в документах GCP.

 • Згідно цим документам клінічні випробування повинні проводитися в строгій відповідності із затвердженим Протоколом клінічного випробування, схваленим незалежним Етичним комітетом (у Україні - Комісією з питань етики). Крім того, контроль за проведенням клінічного випробування повинен здійснюватися як з боку Замовника (Спонсора) клінічних випробувань, так і з боку Державних (дозвільних) органів. Такий підхід до проведення клінічних випробувань дозволить гарантувати їх якість і достовірність отриманих даних щодо досліджуваного лікарського засобу. • Гарантія якості клінічних випробувань - це комплекс планомірних і систематичних заходів, що забезпечують контроль за дотриманням правил належної клінічної практики (GCP) і діючих нормативних вимог в процесі проведення клінічного випробування, збору даних, документального оформлення і представлення результатів дослідження

 • Гарантія якості клінічних випробувань забезпечується при проведенні:

 • з боку Замовника: моніторинг і аудит

 • з боку Держави: інспекціїГарантія якості забезпечується за допомогою проведення періодичних перевірок, які розповсюджуються на процес організації клінічного випробування, його проведення, отримання даних.

 • Гарантія якості забезпечується за допомогою проведення періодичних перевірок, які розповсюджуються на процес організації клінічного випробування, його проведення, отримання даних.

 • Контроль за проведенням клінічного випробування з боку Замовника здійснюється за допомогою проведення моніторингу (систематичного контролю за ходом клінічного випробування, що проводиться монітором - представником Замовника) і аудиту (незалежної вибіркової перевірки клінічного випробування, що проводиться аудитором - представником Замовника або контрактний-дослідницької організації що не бере участь в клінічному випробуванні). Інспекція - перевірка клінічного випробування, яку проводять регуляторні органи для підтвердження відповідності дослідження вимогам Протоколу і національного законодавства. У Україні таким органом є Державний фармакологічний центр МОЗ України.Важливою складовою частиною процесу контролю над виконанням клінічного випробування є моніторинг.

 • Важливою складовою частиною процесу контролю над виконанням клінічного випробування є моніторинг.

 • Згідно міжнародним правилам GCP, моніторинг - це спостереження і контроль за ходом клінічного випробування з метою забезпечення проведення дослідження, збору даних і надання результатів відповідно до протоколу, правил GCP і діючими нормативними вимогами.

 • За моніторинг клінічного випробування відповідає Монітор, який є основною сполучною ланкою між Дослідником і Замовником (Спонсором клінічного випробування). Монітор призначається Замовником і несе відповідальність перед ним за періодичні перевірки і звіти про хід дослідження, а також за достовірність отриманих даних. «Дослідник відповідає за якість дослідження, а Монітор несе відповідальність за перевірку цієї якості».

 • Головне завдання Монітора - допомагати Дослідникові в проведенні клінічного випробування. Особа, що здійснює моніторинг, повинна мати необхідний досвід роботи для здійснення адекватної перевірки певного дослідження.Основні положення правив GCP вимагають, щоб моніторинг здійснювався з метою забезпечення безпеки здоров'я випробовуваних, надійності отриманих даних і дотримання вимог затвердженого Протоколу (включаючи поправки до нього).

 • Основні положення правив GCP вимагають, щоб моніторинг здійснювався з метою забезпечення безпеки здоров'я випробовуваних, надійності отриманих даних і дотримання вимог затвердженого Протоколу (включаючи поправки до нього).

 • Моніторинг клінічного випробування - наука і мистецтво, а персонал, що виконує цю важливу роль, повинен володіти широким спектром професійних якостей. Окрім знання загальних правил проведення клінічних випробувань, стандартних операційних процедур (СОП) компанії, вимог офіційних інстанцій, Монітор повинен уміти протягом тривалого часу концентрувати увагу на щоденній і кропіткій роботі на клінічній базі, перевіряючи заповнення Дослідниками індивідуальних реєстраційних форм/карт і медичної документації.Робота Монітора вимагає певної підготовки і навиків в роботі такого роду. Для цього компанії проводять спеціальні курси для моніторів, в які включають базові відомості з медичної області майбутніх досліджень. Після цього Монітор працює якийсь час під керівництвом досвідченішого колеги, а потім починає самостійну роботу над проектом.

 • Робота Монітора вимагає певної підготовки і навиків в роботі такого роду. Для цього компанії проводять спеціальні курси для моніторів, в які включають базові відомості з медичної області майбутніх досліджень. Після цього Монітор працює якийсь час під керівництвом досвідченішого колеги, а потім починає самостійну роботу над проектом.

 • Монітор повинен уміти встановлювати доброзичливі, ділові відносини з Дослідниками. Відсутність нормального контакту між Дослідниками і Монітором ускладнить роботу над випробуванням, що проводиться.Існують специфічні вимоги дотримання правив GCP по моніторингу, які стосуються всіх типів досліджень. До них відносяться:

 • Існують специфічні вимоги дотримання правив GCP по моніторингу, які стосуються всіх типів досліджень. До них відносяться:

  • періодичні відвідини клінічної бази, де проводиться дослідження;
  • перевірка комплектації документів, згідно нормативним вимогам, і їх заповнення (Файл дослідника);
  • документування кожних відвідин клінічної бази;
  • складання звітів про відвідини клінічної бази, де проводиться дослідження.


Оцінка достовірності результатів дослідження можлива тільки завдяки жорсткому дотриманню вимог до ведення документації і стовідсоткової перевірки Монітором даних, отриманих при клінічному випробуванні. Для цього необхідно, щоб весь процес клінічного випробування точно і детально документувався. Це досягається шляхом використання стандартних операційних процедур.

 • Оцінка достовірності результатів дослідження можлива тільки завдяки жорсткому дотриманню вимог до ведення документації і стовідсоткової перевірки Монітором даних, отриманих при клінічному випробуванні. Для цього необхідно, щоб весь процес клінічного випробування точно і детально документувався. Це досягається шляхом використання стандартних операційних процедур.

 • Стандартні операційні процедури (СОП) - це деталізовані письмові інструкції, розроблені з метою уніфікації виконання функцій Монітора і Дослідників в процесі випробування. Їх використання значною мірою полегшує організацію і проведення клінічних випробувань. Стандартні операційні процедури (керівництво по моніторингу), які розробляються Замовником випробування для кожного етапу роботи і Монітора, і Дослідника відповідно до правил GCP.Приклад, стандартної операційної процедури:

 • Приклад, стандартної операційної процедури:

  • по оцінці клінічної бази для проведення даного дослідження;
  • по заповненню індивідуальних реєстраційних форм;
  • за процедурою моніторингу;
  • по обробці даних, отриманих при клінічному випробуванні;
  • по підготовці звіту.


Монітор і Дослідники, що беруть участь в клінічному випробуванні винні, працювати відповідно до інструкцій, викладених в стандартних операційних процедурах.

 • Монітор і Дослідники, що беруть участь в клінічному випробуванні винні, працювати відповідно до інструкцій, викладених в стандартних операційних процедурах.

 • Послідовний план проведення моніторингу клінічного випробування включає декілька етапів.

 • Підготовчий етап - Перший візит Монітора на клінічну базу, метою якого є визначення можливості клінічної бази проводити випробування відповідно до протоколу клінічного випробування.

 • Другий візит Монітора на клінічну базу - надання Дослідникам протоколу клінічного випробування, всіх необхідних дозвільних документів, технічних матеріалів і досліджуваних лікарських засобів.

 • Третій візит і подальший поточний моніторинг клінічного випробування залежить від дизайну, тривалості клінічного випробування, дати включення першого випробовуваного (пацієнта): особливостей ведення документації і підготовленості Дослідників до проведення випробування.

 • Завершальний візит Монітора після закінчення клінічного випробування.Підготовча робота Монітора на клінічній базі починається задовго до включення першого пацієнта в дослідження, оскільки правильний підбір дослідників і хороша підготовка місця проведення клінічного випробування має велике значення для його успішного проведення.

 • Підготовча робота Монітора на клінічній базі починається задовго до включення першого пацієнта в дослідження, оскільки правильний підбір дослідників і хороша підготовка місця проведення клінічного випробування має велике значення для його успішного проведення.

 • Монітор повинен переконатися, що Дослідники, які братимуть участь в клінічному випробуванні, мають:

  • відповідну кваліфікацію і навики в проведенні клінічних випробувань;
  • необхідний штат помічників;
  • час і бажання проводити дослідження;
  • достатня кількість відповідних пацієнтів для включення в дане клінічне випробування;
  • відповідне устаткування, включаючи лабораторне, необхідне для виконання вимог Протоколу клінічного випробування.


Один з найважливіших етапів при підготовці клінічного випробування - це оцінка спільно з Керівником проекту можливостей клінічної бази в підборі випробовуваних (пацієнтів) для включення їх в дослідження відповідно до Протоколу. Тому Монітор повинен особливо ретельно ознайомитися з можливостями клінічної бази по підбору відповідних пацієнтів, довіряючи перш за все архіву лікаря, статистичному звіту лікувальної установи про рух хворих, термінам набору випробовуваних в подібних дослідженнях, що проводяться раніше. Обговоривши і уточнивши ці положення, Монітор, надає можливість дослідникам підписати конфіденційну угоду про участь їх в даному клінічному випробуванні. Після завершення візиту Монітор готує докладний звіт про клінічну базу, на підставі якого Спонсор ухвалює рішення про можливість проведення даного клінічного випробування на вказаній базі.

 • Один з найважливіших етапів при підготовці клінічного випробування - це оцінка спільно з Керівником проекту можливостей клінічної бази в підборі випробовуваних (пацієнтів) для включення їх в дослідження відповідно до Протоколу. Тому Монітор повинен особливо ретельно ознайомитися з можливостями клінічної бази по підбору відповідних пацієнтів, довіряючи перш за все архіву лікаря, статистичному звіту лікувальної установи про рух хворих, термінам набору випробовуваних в подібних дослідженнях, що проводяться раніше. Обговоривши і уточнивши ці положення, Монітор, надає можливість дослідникам підписати конфіденційну угоду про участь їх в даному клінічному випробуванні. Після завершення візиту Монітор готує докладний звіт про клінічну базу, на підставі якого Спонсор ухвалює рішення про можливість проведення даного клінічного випробування на вказаній базі.

 • До початку клінічного випробування Монітор обговорює з Дослідниками (зі всіма учасниками) Протокол і процедури випробування, особливості заповнення індивідуальних реєстраційних форм (ІРФ), правила GCP, приділяючи особливу увагу захисту прав суб'єктів випробування (пацієнтів), отриманню Інформованої згоди і взаємодії з Комісією з питань етики при виникненні побічних реакцій і при завершенні клінічного випробування. • Особлива увага приділяється обговоренню питання з дослідниками про отримання письмової Інформованої згоди пацієнтів на участь в клінічному випробуванні до проведення яких-небудь процедур випробування.

 • Монітор повинен в доступній формі викласти Дослідникам не тільки самі принципи GCP, але і чому необхідно їм слідувати. Це дозволить забезпечити якість випробування, що проводиться. План такої зустрічі необхідно складатися наперед.

 • На цій зустрічі Керівник клінічного випробування повинен обговорити з Дослідниками і розподілити обов'язки, а також уточнити повноваження всіх учасників випробування і надати Монітору письмову інформацію про той, хто з Дослідників за який аспект дослідження відповідає. Документально оформлений список Дослідників, з вказівкою їх обов'язків і часу початку повноважень, який зберігається у Файлі дослідника. Якщо відбувається заміна Дослідника в процесі клінічного випробування, це повинно бути документально оформлено. • Монітор надає Дослідникам документи, що відносяться до даного випробування:

  • протокол і всі поправки до нього (якщо такі є);
  • брошуру дослідника (або її нову редакцію, якщо така є);
  • необхідну документацію (копії) дозвільних інстанцій на проведення клінічного випробування на даній клінічній базі;
  • технічну документацію для Дослідників по випробуванню;
  • досліджувані лікарські засоби.


Відносно досліджуваного препарату Монітор повинен пояснити Дослідникові необхідність дотримання умов його отримання, зберігання, обліку, дати інструкції по правильному прийому і поверненню невикористаного препарату Замовникові. Весь рух препарату контролюється і документально оформляється у вигляді звітів по використанню. Це пов'язано з тим, що при проведенні клінічного випробування можуть бути виявлені додаткові відомості про дію досліджуваного препарату або серйозні побічні реакції (несприятливі явища).

 • Відносно досліджуваного препарату Монітор повинен пояснити Дослідникові необхідність дотримання умов його отримання, зберігання, обліку, дати інструкції по правильному прийому і поверненню невикористаного препарату Замовникові. Весь рух препарату контролюється і документально оформляється у вигляді звітів по використанню. Це пов'язано з тим, що при проведенні клінічного випробування можуть бути виявлені додаткові відомості про дію досліджуваного препарату або серйозні побічні реакції (несприятливі явища). • Оскільки з моменту підписання випробовуваним письмової Інформованої згоди будь-які події, що мають відношення до зміни його здоров'я,, випробування, що трапилися за період, трактуються як несприятливі явища.

 • Монітор повинен пояснити Дослідникові, що при проведенні клінічних випробувань необхідно повідомляти в регуляторні органи і Замовникові повні і своєчасні звіти про серйозні побічні реакції/явища (Serious Adverse Events/ SAE), які можуть виникнути при прийомі досліджуваного препарату. Екстрене повідомлення - протягом 48 годин після їх виникнення, а детальний звіт - необхідно відіслати протягом 15 днів.

 • До початку дослідження обговорюється можливість прямого доступу Монітора до перегляду первинної медичної документації випробовуваних (пацієнтів): амбулаторні карти, історії хвороби, виписки, результати лабораторних аналізів і інструментальних методів обстеження. • Дослідники і Монітор повинні чітко погоджувати між собою наступні питання:

  • що відноситься до первинної документації, згідно вимогам GCP;
  • де зберігатиметься вся документація, особливо після закінчення клінічного випробування (архівації підлягають документи, що відносяться до дослідження, терміном 15 років);
  • проглянути можливість в слушний для Монітора час матеріали, що відносяться до клінічного випробування, з наданням адекватних умов для роботи.


 • Головне завдання Монітора до початку клінічного випробування - переконатися в тому, що Дослідники ознайомилися з Протоколом випробування і далечіні згода на проведення дослідження, добре ознайомившись з планом випробування і всією інформацією при дотриманні умов конфіденційності.

 • Розподіл повноважень і дата другого візиту є відправною точкою клінічного випробування.

 • На цьому етапі обмовляється термін включення першого пацієнта у випробування. Якщо протягом 8 тижнів не буде включений хоч би один пацієнт, то дана клінічна база може бути виключена або закрита для даного випробування.

 • Чим докладніше обговорений Протокол, чим більше задано і обговорено питань до початку клінічного випробування, тим менше проблем виникатиме в ході його проведення. • Наріжним каменем моніторингу є періодична перевірка всієї документації і ходу виконання клінічного випробування.

 • Частота відвідин повинна бути такій, щоб забезпечити високу якість клінічного випробування, що проводиться.

 • Періодичність візитів Монітора залежатиме:

  • від частоти відвідин клінічної бази випробовуваними відповідно до плану дослідження;
  • від підбору і включення, випробовуваних згідно Протоколу;
  • від тривалості і дизайну клінічного випробування;
  • від досвіду Дослідників клінічної бази, що беруть участь в проведенні клінічного випробування;
  • від дотримання Дослідниками клінічної бази умов Протоколу.


 • Залежно від Протоколу дослідження (плану обстеження пацієнтів) встановлюється і частота візитів Монітора. В середньому вона складає одні відвідини протягом 4-8 тижнів.

 • Частота візитів указується в керівництві по моніторингу даного випробування.

 • Візити можуть проводитися і частіше, якщо у Дослідників виникають проблеми і питання, що вимагають уточнення або роз'яснення.

 • Якщо дослідження проводиться на I, II фазах клінічного випробування, то Монітор може відвідувати клінічну базу 1 раз у тиждень. Крім того, в період активного включення досліджуваних - частота візитів може бути, при необхідності, збільшена і стати щоденною.Обов'язковим правилом є відвідини Монітором клінічної бази відразу після включення перших випробовуваних (пацієнтів), але не пізніше, ніж за два тижні.

 • Обов'язковим правилом є відвідини Монітором клінічної бази відразу після включення перших випробовуваних (пацієнтів), але не пізніше, ніж за два тижні.

 • Це дозволить своєчасно усунути помилки і недоліки в організації клінічного випробування на ранніх його етапах.

 • Дату і час відвідин клінічної бази в процесі проведення випробування необхідно погоджувати з Дослідниками за два тижні до передбачуваного візиту. При цьому домовленість необхідно підтвердити письмово. Якщо під час візиту передбачається відвідати лабораторії, адміністрацію клінічної бази, то про це необхідно повідомити їх наперед.

 • Для підготовки до візиту Монітор повинен проглянути відповідні звіти про попередні візити, звіти про бесіди по телефону, інформацію, пов'язану із станом дослідження, а також документи, повторно затверджені Комісією з питань етики (якщо необхідно). Він зв'язується з клінічною базою по телефону для уточнення графіка проведення відвідин, з'ясовує, чи виникли які-небудь нові питання або проблеми, а також просить відповідального Дослідника підготувати відповідну документацію і призначити час і місце наради з Дослідницькою групою, якщо вона проходитиме в ході відвідин.Головною метою кожного Монітора на клінічній базі є перевірка виконання Дослідниками умов Протоколу клінічного випробування.

 • Головною метою кожного Монітора на клінічній базі є перевірка виконання Дослідниками умов Протоколу клінічного випробування.

 • Для участі в клінічному випробуванні повинна бути набрана певна кількість випробовуваних, таких, що відповідають критеріям включення в дане дослідження. Це необхідно для того, щоб отримати дані, які науково підтверджували б серйозність висновків про безпеку і ефективність лікарського засобу, що вивчався.На початкових етапах проведення клінічного випробування здійснюється контроль за набором випробовуваних. При цьому визначається:

 • На початкових етапах проведення клінічного випробування здійснюється контроль за набором випробовуваних. При цьому визначається:

  • яка кількість випробовуваних було скринировано;
  • яка швидкість набору пацієнтів в клінічне випробування;
  • яка кількість включена в дослідження, згідно критеріям включення, вказаним в Протоколі (рандомизировано)
  • скільки випробовуваних беруть участь в дослідженні на момент перевірки;
  • скільки випробовувані усунено від участі в дослідженні (з вказівкою причини) або завершило участь в нім;
  • підрахунок використовуваних і невживаних досліджуваних лікарських засобів і порядок заповнення відповідної документації (карта обліку видачі і повернення препарату);
  • оцінка дотримання вимог протоколу по застосуванню досліджуваного препарату.
 • Крім того, порівнюється кількість реально набраних випробовуваних з тією кількістю, яку клінічна база запланувала набрати. • Монітор повинен упевнитися в тому, що Дослідники строго дотримуються плану рандомізації випробовуваних.

 • Наприклад: пацієнти були набрані без порушень послідовності їх списку в журналі реєстрації, жоден рандомізований номер не пропущений, якщо на це не було отримано дозволу Замовника. Будь-яке відхилення від плану рандомізації випробовуваних повинно бути пояснено і задокументовано.

 • Важливим етапом роботи Монітора є перевірка ІРФ випробовуваних на точність, своєчасність і повноту внесених до неї даних, а також відповідності цих даних первинній документації.

 • Особливо важливим моментом в ході перевірки є отримання підтвердження того, що письмову Інформовану згоду випробовуваного на участь в клінічному випробуванні було отримано до того, як він був включений у випробування і були проведені які-небудь процедури дослідження.Отримання письмової Інформованої згоди

 • Отримання письмової Інформованої згоди – це процедура отримання Дослідником письмової згоди випробовуваного (або його законного представника) на участь в клінічному випробуванні (підписується і датується після ознайомлення випробовуваного зі всіма завданнями і завданнями дослідження, а також зі всіма обставинами, які можуть вплинути на його рішення).

 • Інформована згода допомагає випробовуваною зрозуміти потенційний ризик і користь участі в дослідженні, а також отримати уявлення про те, що від них очікується під час його проведення. Інформовану згоду є важливий механізм захисту прав випробовуваних і повинно бути оформлено доступною йому мовою. Процедура отримання Інформованої згоди випробовуваних описується в Протоколі випробування.

 • Монітор повинен переконатися, що використовувана форма Інформованої згоди є оригінальною, датована і підписана випробовуваним власноручно до проведення яких-небудь процедур, що відносяться до дослідження, а також підписана Дослідником. • Якщо до форми Інформованої згоди вносяться зміни, то випробовувані, такі, що вже беруть участь в дослідженні, повинні бути ознайомлені із змінами і дати повторну згоду на участь в клінічному випробуванні.

 • Процес перевірки даних ІРФ припускає зіставлення з даними первинних документів (лабораторні дані, історії хвороби, амбулаторні карти, щоденники і запитальники випробовуваних), виконується звірка первинних документів з ІРФ для підтвердження того, що приведені нижче дані викладені точно: • ідентифікаційний перелік випробовуваних (згідно Протоколу);

  • дати включення пацієнтів у випробування;
  • дати відвідин і дати призначення випробовуваного препарату;
  • дані про випадки несприятливих явищ;
  • лабораторні дані (дати узяття аналізів);
  • дані про супутні захворювання і медикаментозне лікування, а також дані про супутню нелікарську терапію;
  • динаміка призначення досліджуваного лікарського засобу;
  • оцінка ефективності досліджуваного препарату і фармакокинетические дані;
  • внесення результатів тестів інструментальних методів обстеження.


Дані, внесені в ІРФ, вважаються точними тільки в тому випадку, якщо вони повністю узгоджуються і співпадають з відповідними даними в первинній документації.

 • Дані, внесені в ІРФ, вважаються точними тільки в тому випадку, якщо вони повністю узгоджуються і співпадають з відповідними даними в первинній документації.

 • Монітору необхідно провести:

  • визначення випробовуваних, включених для участі в дослідженні за минулий період, і отримання підтвердження того, що вони відповідають критеріям включення/виключення, вказаним в Протоколі випробування;
  • визначення випробовуваних, вибулих з дослідження з часу останніх відвідин Монітора, а також перевірка відповідних сторінок ІРФ;
  • перевірку всіх Інформованих согласий випробовуваних на участь в клінічному випробуванні;
  • перегляд даних про випробовуваних, які беруть участь в дослідженні на момент відвідин, і визначення того, які сторінки ІРФ повинні бути заповнені;
  • перевірку ІРФ на повноту оформлення і дотримання послідовності внесення даних;
  • перевірку ІРФ і первинній документації з метою з'ясувати, чи виникали серйозні побічні явища (несприятливих явищ) при лікуванні досліджуваним препаратом, а також для того, щоб проконтролювати внесення даних про ці випадки в надані звіти по побічній дії і їх документування;
  • перевірку того, що стандартні правила і положення про заповнення документації дотримані, сторінки не пропущені, необхідні підписи і дати проставлені на відповідних сторінках, а дані зафіксовані в правильному місці на відповідній сторінці;
  • перевірку того, що використовуються тільки загальноприйняті скорочення перевірку того, що всі зміни і виправлення в ІРФ були проведені і задокументовані належним чином.


 • В ході перевірки ІРФ Монітор клінічного випробування може виявити помилки або упущення, які він безпосередньо обговорює з Дослідниками. Монітор повинен вказати Дослідникові на некоректне заповнення ІРФ і вжити всім заходам по їх усуненню. Зазвичай після цього Дослідник вносить зміни в ІРФ відповідно до зауважень Монітора. В деяких випадках Дослідникові дозволено вносити певні зміни без отримання попереднього дозволу, але це в тому випадку, якщо не існує небезпеки того, що поправка або виправлення не позначиться на отримуваних даних. Наприклад, Монітор може дозволити виправляти помилки, а також вносити зміни до заголовків або робити виправлення в словах, написаних нерозбірливо. При цьому неправильно написане слово або значення показника перекреслюються, вноситься пропущене значення, указується дата виправлення і підпис Дослідника. • Монітор повинен проглядати всі первинні документи (такі, як електрокардіограми, лабораторні звіти, щоденники випробовуваних, звіти рентгенівського обстеження), дані яких можуть бути внесені до постійного Файлу дослідження. Метою цього процесу є перевірка відповідності цих записів номеру дослідження, номеру випробовуваного, ініціалам випробовуваного і даті обстеження.

 • Додатково до перевірки ІРФ Монітор перевіряє документи, що відносяться до клінічного випробування, які містяться у файлі Дослідника. • Відповідальним етапом перевірки є документація по обліку, розподілу, зберіганню і поверненню невикористаного досліджуваного лікарського засобу, а також важливим елементом процесу моніторингу в ході проведення випробування. Така строга звітність по препарату має велике значення для забезпечення безпеки випробовуваних і отримання надійних даних по досліджуваному препарату. Дослідник несе відповідальність за звітність по лікарських засобах, а під час кожного візиту Монітор зобов'язаний перевіряти дотримання Дослідником своїх зобов'язань відносно обліку, зберігання і розподілу досліджуваного препарату. • В процесі перевірки обліку лікарських засобів Монітор виконує різні завдання з метою забезпечення того, щоб оформлення реєстраційних документів і зберігання лікарських засобів проводилося згідно існуючим вимогам GCP.

 • Виконуючи ці завдання, Монітор:

  • перевіряє місця зберігання випробовуваних лікарських засобів;
  • перевіряє наявність загальних запасів лікарських засобів;
  • стежить за тим, щоб лікарський засіб, що проходить дослідження, був в наявності;
  • замовляє додаткові кількості лікарських засобів, якщо їх запаси недостатні;
  • здійснює контроль над тим, щоб незадіяні в дослідженні лікарські засоби були повернені і відповідно документально оформлені;
  • перевіряє, щоб досліджуваний лікарський засіб призначався тільки особам, включеним у випробування.


 • Документи, що відносяться до досліджуваних лікарських засобів повинні зберігатися у Файлі Дослідника:

  • інструкція по застосуванню досліджуваного лікарського засобу і необхідних витратних матеріалів (якщо не включені в протокол або Брошуру дослідника);
  • зразок етикетки на упаковці досліджуваного лікарського засобу з вказівкою «Для клінічних випробувань»;
  • транспортні накладні (поштові квитанції) на отримання досліджуваного лікарського препарату;
  • сертифікат аналізу якості досліджуваного препарату (якщо необхідно);
  • процедура розкриття рандомізованого коду (при проведенні «сліпого» клінічного дослідження;
  • перелік рандомізованих кодів;
  • карта обліку досліджуваного препарату;
  • документи, підтверджуючі повернення невикористаного досліджуваного препарату Замовникові або його знищення після завершення клінічного випробування.


 • Під час візиту Монітор проводить консультації з Дослідниками, щоб упевнитися, що вони чітко розуміють процедуру звітності про досліджуваний лікарський препарат.

 • В процесі моніторингу досліджуваних лікарських препаратів Монітор:

  • підтверджує, що будь-які невикористані ліки повертаються у відповідні місця зберігання разом з необхідною документацією;
  • забезпечує збереження маркіровки лікарського засобу шляхом перевірки конвертів з даними при «сліпому» (випадковому) розподілі пацієнтів по групах;
  • перевіряє, щоб після зняття коду при подвійному «сліпому» дослідженні з упаковок лікарських засобів, ця маркіровка вклеювалася у відповідну ІРФ;
  • стежить за тим, щоб у разі порушення маркіровки дотримувалися необхідні процедури і оформлялася відповідна документація;
  • перевіряє документи звітності по лікарських засобах і стежить за тим, щоб ці документи були оформлені з вказівкою правильних дат, а також, щоб вони були повністю і акуратно заповнені.


 • Монітор аналізує весь хід дослідницької роботи, використовуючи для цього такі оцінні чинники, як:

  • відхилення від Протоколу і його порушення при наборі випробовуваних;
  • порядок оформлення реєстраційних форм;
  • якість заповнення ІРФ;
  • відповідність виконання випробування стандартним операційним процедурам, правилам GCP і нормативним вимогам.
 • Завдання моніторингу є складними тому їх виконання вимагає серйозного, копіткого відношення і значних тимчасових витрат. • Після закінчення візиту Монітор винен:

  • розповісти Дослідникам про етап виконання клінічного випробування і повідомити про нові вимоги, що з'явилися, до проведення дослідження (якщо вони виникли);
  • відповісти на питання Дослідника і обговорити проблеми, що з'явилися;
  • перевірити початкові документи (первинну документацію), індивідуальні реєстраційні форми і Файл дослідника;
  • обговорити результати перевірки документації, внести виправлення і дати рекомендації, як виправити помилки або уникнути їх надалі;
  • уточнити питання, що потребують особливої уваги Дослідника (наприклад, своєчасне повідомлення про серйозні побічні явища (непередбачених явищах) протягом 48 годин з моменту їх виникнення у випробовуваного);
  • заповнити сторіночку відвідин Монітора, яка знаходиться у Файлі дослідника;
  • скласти докладний звіт про візит, який передає Замовникові.


 • У перервах між відвідинами Монітор повинен регулярно зв'язуватися з Дослідниками клінічної бази по телефону для того, щоб:

 • підтримувати контакти з членами дослідницької групи;

 • збирати поточні дані і вирішувати поточні проблеми.

 • Члени дослідницької групи повинні зв'язуватися з Монітором у разі виникнення питань або проблем між відвідинами.

 • Всю отриману інформацію по телефону, листуванню, факсу Монітор повинен задокументувати і зберігати у Файлі клінічного випробування.

 • Деякі клінічні бази оснащені системою дистанційного моніторингу (так зване дистанційне введення даних і передача їх від Дослідників). Дані вводяться в комп'ютерну базу даних про клінічне випробування клінічної бази, що проводиться, і передаються по модему Замовникові. Електронна форма заповнення ІРФ може використовуватися для контролю набору випробовуваних. Потім Монітор може проглядати ці дані, здійснювати моніторинг набору випробовуваних, а також отримувати уявлення про будь-які потенційні проблеми до відвідин клінічної бази. Використання дистанційного моніторингу не означає відміну необхідності проводити моніторинг клінічного випробування і зіставлення отриманих даних ІРФ даними первинної документації. • Кожен свій візит на клінічну базу Монітор завершує складанням звіту і надає його Замовникові. Крім того, Монітор відзначає свій візит на сторіночці відвідин клінічної бази, яка знаходиться у Файлі дослідника.

 • У звіт включаються наступні дані:

  • дата і мета відвідин (т.е. ініціація візиту Дослідником, поточний моніторинг ходу дослідження, дострокове закриття дослідження, завершення дослідження);
  • дані Монітора, що здійснює відвідини;
  • прізвище і адреса Дослідника і клінічної бази;
  • будь-які отримувані в ході дослідження дані, висновки і дії, зроблені для корекції будь-яких недоліків, виявлених в ході клінічного випробування при відвідинах клінічної бази;
  • планування подальших візитів.


 • Після того, як останній пацієнт закінчив дослідження, зібрані і підписані все ІРФ випробовуваних, всі питання обговорені, оформлені звіти про невикористаний досліджуваний препарат і остаточно укомплектований Файл Дослідника, Монітор повинен обговорити з Дослідниками умови зберігання (архівація) матеріалів клінічного випробування і отримати документальне підтвердження дотримання нормативних вимог по архівації документів, що відносяться до клінічного випробування.Аудит

 • Наступним важливим ступенем контролю за проведенням клінічного випробування лікарського засобу з боку Замовника є аудит (або незалежна аудиторська перевірка). Така перевірка забезпечує додаткові гарантії того, що якість даних, що отримуються в ході проведення випробування відповідають необхідним вимогам, а контроль за проведенням клінічних випробувань з боку Замовника проводиться.

 • Аудит - це систематична і незалежна перевірка документації і діяльності залучених в проведення клінічного випробування сторін, яка проводиться для підтвердження факту здійснення цієї діяльності, а також для оцінки відповідності процедур збору, обробки і надання даних вимогам Протоколу дослідження, стандартних операційних процедур, належної клінічної практики (GCP) і дозвільних інстанцій. • Аудит здійснюється персоналом, що працює в компанії Замовника або працює за контрактом (контрактна дослідницька організація). Аудитори не можуть включатися в клінічне випробування і повинні бути незалежні від осіб, відповідальних за це випробування.

 • Замовник повинен переконатися в тому, що аудитори володіють достатньою підготовкою і досвідом проведення аудиту. Кваліфікація аудитора повинна бути документально підтверджена.

 • Кваліфікований аудитор повинен мати відповідну освіту, професійний досвід і відповідні для цієї роботи якості.Інспекція

 • Контроль за проведенням клінічного випробування з боку державних органів здійснюється за допомогою проведення інспекції, ще однієї складової частини в оцінці якості проведення клінічних випробувань.

 • Інспекція - це процедура офіційної перевірки представником регуляторних органів документів, приміщень, записів, а також інших матеріалів, які мають відношення до клінічного випробування і можуть знаходитися на клінічній базі, в офісах Замовника (Спонсора) або контрактній дослідницькій організації.

 • Інспекція дає можливість оцінити якість випробування, що проводиться, і отриманих результатів.

 • Багато держав ЄС до середини 1998 року створили групи або відділи інспекції по клінічних випробуваннях (GCP-інспекції).

 • Ці підрозділи в своїй роботі керуються вимогами, викладеними в ІСН GCP, 1996 р.Основна мета інспекції клінічного випробування:

 • Основна мета інспекції клінічного випробування:

  • оцінка достовірності і повноти даних, отриманих при проведенні клінічного випробування і представляються в регуляторні органи для підтвердження ефективності і безпеки досліджуваного лікарського засобу;
  • підтвердження дотримання захисту прав і безпеки випробовуваних при проведенні клінічного випробування;
  • підтвердження виконання всіх нормативних і законодавчих вимог.
 • Основними завданнями інспекцій клінічних випробувань є перевірка:

  • відповідності проведення клінічного випробування затвердженому Протоколу і діючим нормативним вимогам;
  • можливості проведення випробування на даній клінічній базі (місце проведення, устаткування, лабораторія, доступність до первинної документації - історій хвороби, амбулаторних карт, даних лабораторних і інструментальних методів обстеження);
  • ознайомленості дослідників і персоналу, що бере участь в клінічному випробуванні, з Протоколом і іншою інформацією, що стосується досліджуваного препарату, отриманою від замовника;
  • захисту прав пацієнтів: наявність письмової Інформованої згоди на участь в клінічному випробуванні (датоване і підписане);
  • відповідності і достовірності записів в індивідуальних реєстраційних формах даним первинної документації;
  • документація про отримання, зберігання, видачі, розподілі і поверненні лікарського засобу;
  • реєстрації побічних явищ.


 • У тих випадках, коли в процесі проведення інспекційної перевірки клінічного випробування виявляються серйозні порушення, випробування можуть бути припинені. Докладний звіт надається в регуляторні органи (Державний фармакологічний центр), який, після розгляду звіту ухвалює рішення про зупинку клінічного випробування або окремого його етапу.

 • Подальше відновлення проведення клінічного випробування можливе після усунення всіх виявлених порушень в установленому порядку.

 • Таким чином, основна мета інспекційних перевірок клінічних випробувань - це підтвердження проведення клінічного випробування затвердженому протоколу, дотримання прав випробовуваних і встановлення достовірності результатів ефективності і безпеки досліджуваного лікарського засобу в процесі проведеного клінічного випробування.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка