КоригуванняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.  • Організація повинна забезпечити якнайшвидше впровадження коригувальних дій, щоб запобігти виникненню подальших невідповідностей.


Визначення термінів

   • Визначення термінів
   • Коригування
   • Коригувальні дії
   • Управління та документування


Коригування

 • Коригування

  • Дія, спрямована на усунення виявленої невідповідності
 • Коригувальна дія

  • Дія, спрямована на усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації


Коригування пов'язане з роботою з потенційно небезпечними продуктами, і тому може застосовуватися в поєднанні із коригувальними діями

 • Коригування пов'язане з роботою з потенційно небезпечними продуктами, і тому може застосовуватися в поєднанні із коригувальними діями

 • Коригуванням може вважатися :

  • Повторна переробка
  • Подальша переробка
  • Усунення несприятливих наслідків порушення (наприклад, використання з іншою метою або спеціальне маркування)
 • Коригування, по можливості, необхідно планувати заздалегідьМоже існувати більш ніж одна причина невідповідності, на яку треба звернути увагу в межах дій для виправлення системи.

 • Може існувати більш ніж одна причина невідповідності, на яку треба звернути увагу в межах дій для виправлення системи.

 • Коригувальні дії:

  • Включає аналіз причин
  • Вживається, щоб запобігти повторенню
  • Необхідно планувати заздалегідь (наскільки це можливо)


Виправити та усунути причину порушення (відхилення) і відновити контроль за процесом

 • Виправити та усунути причину порушення (відхилення) і відновити контроль за процесом

 • Виявити продукт, вироблений в період порушення процесу, та визначити подальші дії щодо його розміщення.Необхідно мати добре розплановані процедури моніторингу важливих параметрів для контролю небезпечних чинників, пов'язаних з харчовими продуктами

 • Необхідно мати добре розплановані процедури моніторингу важливих параметрів для контролю небезпечних чинників, пов'язаних з харчовими продуктами

 • Процедура моніторингу повинна визначати:

  • тип процедур моніторингу (що)
  • процедури, що використовуються для моніторингу (як)
  • частоту або максимальний проміжок часу між застосуванням процедур моніторингу (коли)
  • особу (осіб), відповідальну(-них) за проведення процедур моніторингу (хто)


Непостійна перевірка (вибірка за ознаками)

 • Непостійна перевірка (вибірка за ознаками)

  • використовується для:
   • тестування інгредієнтів (сировини)
   • виявлення перебоїв та повідомлення про вихід процесу з-під контролю
   • вибіркової перевірки компонентів загальної системи
  • статистична вибірка частки продукції для виявлення дефектів
  • вірогідність виявлення пов'язана з величиною дефекту вибірки
  • неповна гарантія
Заплановані коригування та коригувальні дії, які мають здійснюватись у випадку порушення критичних меж, повинні бути зазначені у плані НАССР.

 • Заплановані коригування та коригувальні дії, які мають здійснюватись у випадку порушення критичних меж, повинні бути зазначені у плані НАССР.

 • Дії мають забезпечувати виявлення причини невідповідності, повернення під контроль параметру(ів), що контролюються на КТК, та попередження повторювання невідповідності.

 • Необхідно розробити та підтримувати задокументовані процедури з належного оброблення потенційно небезпечної продукції для забезпечення попередження її випуску у торгівлю без проведення оцінювання.При розробленні планів НАССР і операційних програм-передумов (ОПП) група безпечності заздалегідь, виходячи з потенційно можливих невідповідностей та їхніх причин, визначає коригування та коригувальні дії, які слід виконувати в разі перевищення критичних меж або втрати керування ОПП, а також виконавців цих дій.

 • При розробленні планів НАССР і операційних програм-передумов (ОПП) група безпечності заздалегідь, виходячи з потенційно можливих невідповідностей та їхніх причин, визначає коригування та коригувальні дії, які слід виконувати в разі перевищення критичних меж або втрати керування ОПП, а також виконавців цих дій.Ці дії мають забезпечувати:

 • Ці дії мають забезпечувати:

 • а) виявлення фактичних причин виявлених невідповідностей та наслідків для безпечності продукції;

 • б) повернення параметрів, контрольованих у КТК, і операційних ПП під керування;

 • в) усунення причин невідповідностей;

 • г) ідентифікування та оцінювання уражених продуктів;

 • д) належне оперування цими продуктами;

 • е) аналізування виконаних коригувань і коригувальних дій;

 • є) оцінювання потреби в діях, які б забезпечували запобігання повторенню невідповідності та визначання й застосовування потрібних дій.Інформація про заплановані коригування та коригувальні дії, їх виконавців зазначається у планах НАССР і ОПП.

 • Інформація про заплановані коригування та коригувальні дії, їх виконавців зазначається у планах НАССР і ОПП.

 • У разі виявлення невідповідності виконавець моніторингу повинен призупинити процес (операцію, роботу), негайно сповістити свого безпосереднього керівника та виконати коригування.

 • Крім особи, що здійснює моніторинг, виконувати коригування можуть й інші особи, зазначені в плані НАССР та ОПП.Відповідальна особа оцінює дані, отримані за результатами моніторингу КТК і ОПП, та ініціює виконання коригувальних дій.

 • Відповідальна особа оцінює дані, отримані за результатами моніторингу КТК і ОПП, та ініціює виконання коригувальних дій.

 • Реєстрацію невідповідностей у КТК/ОПП, їхніх причин і наслідків, здійснюють відповідальні особи у журналах контролю, застосовних до конкретної стадії процесу, або протоколах

 • Усю інформацію про виконані коригування та коригувальні дії, їхню результативність, рішення щодо оперування потенційно небезпечними та невідповідними продуктами також треба реєструватиНеобхідно вести протоколи коригувальних дій, в яких вказувати:

 • Необхідно вести протоколи коригувальних дій, в яких вказувати:

 • 1. Виявлене відхилення

 • 2. Причину відхилення продукту

 • 3. Дату та час утримання

 • 4. Кількість потенційно небезпечного продукту

 • 5. Подальше використання і/або повернення продукту у технологічний процес

 • 6. Особу, що приймає рішення про подальше використання

 • Істотно важливо визначити, хто буде відповідальним за прийняття рішенняІ етап: Встановіть, чи становить продукт загрозу безпечності:

 • І етап: Встановіть, чи становить продукт загрозу безпечності:

 • а) виходячи з оцінки експертів

 • в) виходячи з результатів фізико-хімічних та мікробіологічних випробувань.=

 • ІІ етап: Якщо за результатами проведеної на першому етапі оцінки небезпеки не існує, то продукт можна використовувати за призначенням

 • ІІІ етап: Якщо потенційна небезпека існує (за результатами проведеної на першому етапі оцінки), встановіть, чи можна продукт:

 • а) переробити

 • в) направити на безпечне використання

 • ІV етап: Якщо операції з потенційно небезпечним продуктом, передбачені на третьому етапі, не можливі, то такий продукт слід знищити. Як правило, цей варіант є найбільш дорогим і вважається останнім засобом.КТК: Шокова заморозка

 • КТК: Шокова заморозка

 • Процедури моніторингу: Спостереження за показниками на табло шокера, вимірювання температури в товщі продукту після заморозки

 • Коригувальні дії: Оператор зупиняє процес подачі напівфабрикатів на заморозку, виявляє та ізолює продукт, що знаходився у шокері на момент відхилення, разом з представником служби головного інженера регулює роботу шокера. Після відновлення контролю процес заморозки продовжується. Начальник цеху приймає рішення щодо ураженої продукції і направляє її для дослідження температури в товщі продукту, повторну заморозку або переробку. Після повторної переробки направляє зразки продукції на випробування в лабораторію.ОПП: Приймання замороженої м'ясної сировини

 • ОПП: Приймання замороженої м'ясної сировини

 • Процедури моніторингу: Аналіз супровідної документації (наявність експертного висновку ветеринарної служби з результатами випробувань за мікробіологічними показниками), перевірка температури в товщі продукції - не вище -18 С; цілісності оригінального упакування, відсутності ознак псування та сторонніх домішок

 • Коригувальні дії: У разі виявлення відхилень:

 • 1. Продукція не передається на виробництво, ізолюється у спеціальній камері

 • 2. Відбираються зразки для лабораторних досліджень за мікробіологічними показниками. У разі виявлення відхилень від встановлених вимог продукція повертається на центральний склад, або передається на утилізацію, у разі відповідності продукції та за умов наявності всієї супровідної документації – передається на виробництво.

 • 3. Ініціюється проведення додаткової оцінки постачальника(1) Причина відхилення визначена та усунена

 • (1) Причина відхилення визначена та усунена

 • (2) Після проведення коригувальних дій контроль над КТК буде поновлено

 • (3) Прийняті заходи для не допущення повторного відхилення

 • (4) Продукт, небезпечний для здоров”я, не потрапить у торговельну мережуКрім випадків перевищення критичних меж і невідповідності ОПП, коригувальні дії має бути ініційовано за результатами:

 • Крім випадків перевищення критичних меж і невідповідності ОПП, коригувальні дії має бути ініційовано за результатами:

 • а) аналізування невідповідностей, зокрема скарг замовників і споживачів, випадків вилучень (відкликань) продукції

 • б) аналізування тенденцій результатів моніторингу, які можуть вказувати на можливість втрати керування,

 • в) перевірки системи управління безпечністю харчових продуктів, зокрема внутрішніх аудитів, випробувань і контролю готової продукції

 • г) розслідування надзвичайних ситуацій, які мали вплив на безпечність харчових продуктів.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка