Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власності. Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власностіДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власності.

 • Короткий огляд законодавства України у галузі інтелектуальної власності.

 • Об'єкти авторського права: виникнення авторських прав, реєстрація авторських прав, розподіл прав, управління правами.

 • Авторське право при створенні електронних ресурсів вузу (репозитарії, електронні бібліотеки, електронні архіви, портали)

 • Об'єкти промислової власності: виявлення об'єктів промислової власності, визначення доцільності одержання охоронних документів, особливості патентування у вузі, розподіл прав, управління правами.

 • Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

 • Охорона об’єктів промислової власності за кордоном

 • Інформаційне забезпечення процесів патентування: джерела патентної інформації, патентний пошукКороткий огляд

 • Короткий оглядОфіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності України

 • Офіційний ВЕБ-портал Державної служби інтелектуальної власності України

 • http://www.sdip.gov.ua

 • Державне підприємство "Український інститут промислової власності« (Укрпатент)

 • http://www.ukrpatent.orgЗагальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

 • Загальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

  • Конституція України
  • Кодекси України
  • Закони України
  • Укази Президента України
  • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
  • Відомчі нормативно-правові акти
 • Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної власності

  • Cпеціальне законодавство України у сфері промислової власності
  • Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав
 • Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власностіЗакони України

 • Закони України

  • Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  • Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
 • Відомчі нормативно-правові акти

  • Винаходи
   • Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
   • Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
  • Промислові зразки
  • Знаки для товарів і послуг
  • Зазначення походження товарів
  • Топографії інтегральних мікросхем
  • Інші


Закони України

 • Закони України

  • Про авторське право i сумiжнi права
 • Укази Президента України

  • Про деякi питання державної пiдтримки книговидавничої справи
 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  • Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва
  • Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір
  • Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав
 • Відомчі нормативно-правові актиМіжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

 • Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

  • Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності
  • Всесвітня конвенція про авторське право
  • Паризька конвенція про охорону промислової власності
  • Договір про патентну кооперацію
  • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
 • Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

 • Міжурядові угодиВведений в дію з 1.01.2004 р.

 • Введений в дію з 1.01.2004 р.

 • Книга 4. Право інтелектуальної власності

 • Книга 5. Зобовязальне право

  • Глава 75. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності


Глава 35. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО

 • Глава 35. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  1. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

 •   1. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

 •  

 • 2. Право інтелектуальної власності становлять особисті

 • немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права

 • інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права

 • інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим

 • законом.

 •  

 • 3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не

 • може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений

 • у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.  1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

 •   1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

 •  

 • 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 •   2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 •   3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

 •   4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 •  

 • 2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав. 1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

 •  1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно. 1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

 •  1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

 •  

 • 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

 •  

 • 3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом. 1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на

 •  1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на

 • об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

 •   У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові

 • права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати

 • замовникові.

 •  

 • 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт,

 • створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та

 • замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.об’єкти авторського права

 • об’єкти авторського права

 • виникнення авторських прав

 • реєстрація авторських прав

 • розподіл прав

 • управління правамиВведений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р.

 • Введений в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93 р.

 • Зміни:

 • Законом N 75/95-ВР від 28.02.95

 • Законом N 998-XIV від 16.07.99

 • Редакція закону N 2627-III від 11.07.2001

 • Законом N 850-IV від 22.05.2003

 • Законом N 1294-IV від 20.11.2003ЦКУ: Стаття 433.

 • ЦКУ: Стаття 433.

 • Закон: Стаття 8.

Закон: Стаття 8. Об'єкти авторського права

 • Закон: Стаття 8. Об'єкти авторського права

 • Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

 • 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

 • 3) комп'ютерні програми;

 • 4) бази даних;

 • 5) музичні твори з текстом і без тексту;

 • 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

 • 7) аудіовізуальні твори;

 • 8) твори образотворчого мистецтва;

 • 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

 • 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

 • 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

 • 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

 • 13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

 • 14) похідні твори;

 • 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

 • 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

 • 17) інші твори.ЦКУ

 • ЦКУ  1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

 •   1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

 •   2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.ЦКУ: Стаття 437. Виникнення авторського права

 • ЦКУ: Стаття 437. Виникнення авторського права

 • 1. Авторське право виникає з моменту створення твору.

 • 2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

 • Закон: Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства

 • Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

 • Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.ЦКУ

 • ЦКУВикористанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

 • Використанням твору є його: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.

 • Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.

 • 3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.

 • 1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору.

 • 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

 • 3. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. • 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.ЦКУ

 • ЦКУСтаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

 • Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

 • Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

 • Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

 • Стаття 24. Вільне копіювання, кодифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

 • Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих ціляхДопускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

 • Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

 • у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

 • у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

 • Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

 • відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

 • репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;репозитарії

 • репозитарії

 • електронні

 • бібліотеки

 • електронні архіви

 • порталиСтворення електронних ресурсів

 • Створення електронних ресурсів

 • Надання доступу до власних ресурсів

 • Використання “чужих” електронних ресурсів

 • Обслуговування користувачів

 • Авторське право та службові обов’язки

 • ДоговориПовнотекстові електронні бібліотеки, репозитарії, архіви тощо – отримання дозволу на використання творів (оцифрування, зберігання, надання доступу…)

 • Повнотекстові електронні бібліотеки, репозитарії, архіви тощо – отримання дозволу на використання творів (оцифрування, зберігання, надання доступу…)

 • Бази даних, каталоги тощо – добір контенту, розробник, програміст …

 • Веб-сайти – права на контент, права на сайт …Документи, вільно доступні для відтворення

 • Документи, вільно доступні для відтворення

  • об’єкти що не охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права” (ст. 10: твори народної творчості, офіційні документи – закони, укази, постанови та ін., державні символи України, повідомлення про новини або поточні події)
  • твори, на які закінчився строк дії авторського права і які перейшли у суспільне надбання (ст. 28, 30)
 • Документи, доступні для використання виключно на основі укладеного з автором чи іншим правовласником договору на використанняДля включення до складу ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ твору автора, що не підпадає під режим вільного використання, необхідно одержати ЗГОДУ власника майнових авторських прав – укласти договір про використання

 • Для включення до складу ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ твору автора, що не підпадає під режим вільного використання, необхідно одержати ЗГОДУ власника майнових авторських прав – укласти договір про використанняТворець, держатель, власник ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ

 • Творець, держатель, власник ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ

   • Бібліотека
   • Бібліотека навчального закладу
   • Університет
   • Академічний інститут
   • тощо


ВЛАСНИК МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ:

 • ВЛАСНИК МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ:

  • Автор
  • Колектив авторів (співавтори)
  • Установа-роботодавець, де працює автор
  • Автор і Установа (роботодавець) спільно
  • Інше (видавництво, інша особа чи організація, що профінансувала створення твору)


Правила використання (ліцензія) власних ресурсів

 • Правила використання (ліцензія) власних ресурсів

 • Надання доступу до передплачених університетом ресурсівВизначення можливості використання

 • Визначення можливості використання

 • “Глибокі” посилання

 • Отримання дозволів (ліцензій)

Територія (в стінах бібліотеки, віддалений доступ…)

 • Територія (в стінах бібліотеки, віддалений доступ…)

 • Правила

 • Читач з камерою

 • Відповідальність бібліотеки і бібліотекаряЗ авторами

 • З авторами

 • З власниками прав

 • З працівниками

 • З видавцями, агрегаторами, …

 • Основні умови договорувиявлення об'єктів промислової власності,

 • виявлення об'єктів промислової власності,

 • визначення доцільності одержання охоронних документів,

 • особливості патентування у вузі,

 • розподіл прав,

 • управління праваминаукові відкриття;

 • наукові відкриття;

 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

 • раціоналізаторські пропозиції;

 • сорти рослин, породи тварин;

 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;

 • комерційні таємниці.Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

 • Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

 • Про охорону прав на промислові зразки

 • Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

 • Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

 • 1. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

 • 2. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

 • 3. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

 • 4. Якщо роботодавець не виконає зазначених у частині третій цієї статті вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

 • 5. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

 • 6. Спори щодо умов одержання винахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

 • 1. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до економічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

 • Спори щодо умов одержання винагороди та її розміру розв'язуються у судовому порядку.

 • 2. Автор промислового зразка подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним промисловий зразок з матеріалами, що розкривають суть промислового зразка досить ясно і повно.

 • Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявки до Установи, то право на одержання патенту переходить до автора.1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

 • 1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

 • Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

 • Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів: 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) ліцензійний договір; 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; 5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 • Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Договори про передачу прав на використання творів укладаються у письмовій формі. В усній формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

 • Договір про передачу прав на використання творів вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов (строку дії договору, способу використання твору, території, на яку поширюється передаване право, розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнено згоди). Авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи іншим чином. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

 • Предметом договору про передачу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору.

 • Відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти примірні авторські договори (зразки авторських договорів).Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Умови договору, що погіршують становище автора (його правонаступника) порівняно із становищем, встановленим чинним законодавством, є недійсними.

 • За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

 • Умови договору, що обмежують право автора на створення майбутніх творів на зазначену у договорі тему чи у зазначеній галузі, є недійсними.

 • Усі майнові права на використання твору, які передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як передані суб'єктом авторського права, вважаються такими, що не передані, і зберігаються за ним.

Стаття 28. Права, що випливають з патенту

 • Стаття 28. Права, що випливають з патенту

 • 2. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

 • 5. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

 • 6. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) - тільки за погодженням із Державним експертом.

 • 7. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

 • 8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • Н А К А З 28.12.2004 N 986

 • Про затвердження зразків документів

 • Повідомлення про створення об'єкта промислової власності;

 • Договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця;

 • Договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержаний охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору;

 • Договір між роботодавцем і творцем про винагороду;

 • Ліцензійний договір про надання дозволу на використання комерційної таємниці;

 • Договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди;

 • Договір про добросовісне заохочення за використання раціоналізаторської пропозиції.

Підрозділ з питань інтелектуальної власності або спеціаліст у сфері інтелектуальної власності

 • Підрозділ з питань інтелектуальної власності або спеціаліст у сфері інтелектуальної власності

 • (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • від 1 листопада 2005 року N 631 «Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності»)

 • Розробка положення про захист інтелектуальної власності в університеті

 • Розробка комплекту типових договорів (авторські договори, ліцензійні договори, договори передачі прав тощо)Інформування викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів щодо прав інтелектуальної власності на результати їх діяльності

 • Інформування викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів, студентів щодо прав інтелектуальної власності на результати їх діяльності

 • Аудит існуючих об’єктів промислової власності

 • Визначення об’єктів, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки університету

 • Аналіз наукових та науково-дослідних робіт, що виконуються чи плануються до виконання у університеті, виявлення патентоздатних об’єктів та визначення доцільності їх правової охорони

Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

 • Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (Укрпатент)

 • http://www.ukrpatent.org

 • Всесвітня організація інтелектуальної власності

 • http://www.wipo.intСтаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

 • Стаття 37. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

 • 1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

 • За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного строку. За подання клопотання сплачується збір.

 • 2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) провадиться за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи. • ВАШІ ЗАПИТАННЯ?Вікторія Чьочь

 • Вікторія Чьочь

 • к.т.н., патентний повірений

 • Асоціація “Інформатіо-Консорціум”

 • ТОВ «ІММ «Фраксім»

 • Тел. +380 44 5011295

 • victoria.choch@gmail.com
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка