Кваліфікований робітник, який займається будь яким ремеслом; кваліфікований робітник, який займається будь яким ремеслом



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.



кваліфікований робітник, який займається будь - яким ремеслом;

 • кваліфікований робітник, який займається будь - яким ремеслом;

 • керівник окремої спеціальної ділянки певного виробництва ;

 • спеціаліст , який досяг високого вміння , майстерності в певній галузі ;

 • ремісник , який виготовив шедевр ;

 • досвідчена в якійсь справі людина ;

 • ступінь , ранг члена масонської ложі ;

 • вчитель – самоучка , який навчав читанню та письму ( в Російській державі ХІУ – ХІХ ст.)

 • Сучасний тлумачний словник російської мови Т.Ф. Єфремової



Форма взаємообміну досвідом між педагогами , обмін майстерністю , незвичайним досвідом

 • Форма взаємообміну досвідом між педагогами , обмін майстерністю , незвичайним досвідом

 • Форма презентації передового педагогічного досвіду

 • Педагогічна технологія , що спирається та використовує ті засоби та цілі , які вважаються найважливішими

 • Технологія , спрямована на « занурення » учасників в процес пошуку , пізнання та самопізнання



 

 •  

 • ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – особлива форма організації навчальної діяльності , яка має конкретну мету – створити комфортні умови навчання , за яких кожен його учасник відчуває свою значимість та інтелектуальну спроможність



емоційно – мотиваційний ;

 • емоційно – мотиваційний ;

 • створення творчого продукту ;

 • соціалізація ;

 • нова інформація та її обробка ;

 • рефлексія .



 • « Починайте з себе…»

 • О . Толстой



відношення до справи ;

 • відношення до справи ;

 • ефективність керівництва ;

 • осмислення себе часткою цілого .



відповідальність за доручену справу ;

 • відповідальність за доручену справу ;

 • гармонія та співробітництво ;

 • наполегливість в досягненні мети .



особистісний підхід ;

 • особистісний підхід ;

 • створення ситуації успіху ;

 • співробітництво .



вчися бачити й поважати в кожній людині особистість ;

 • вчися бачити й поважати в кожній людині особистість ;

 • вчися бачити в собі недоліки та пробачати їх іншим ;

 • бути чесними в думках , не робити поганого словом ;

 • ділитися своєю педагогічною майстерністю ;

 • вчитися радіти успіхам своїх колег ;

 • не дозволяти собі поганого настрою ;

 • максимально використовувати свої сили та можливості в роботі ;

 • підвищувати свій інтелект та культурний рівень ;

 • підвищувати рівень психологічних знань ;

 • бути зразком вчителя – творца ;

 • бути цілеспрямованим на шляху до професійної майстерності .





 • Підготувала вчитель історії Красноармійського навчально – виховного комплексу

 • МОРДВИНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

 • 2009 н. р.



МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН



– ОСНОВНА ОДИНИЦЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЧІТКО ОБМЕЖЕНА ЧАСОВИМИ РАМКАМИ (45 ХВИЛИН), ПЛАНОМ РОБОТИ ТА СКЛАДОМ УЧНІВ

 • – ОСНОВНА ОДИНИЦЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЧІТКО ОБМЕЖЕНА ЧАСОВИМИ РАМКАМИ (45 ХВИЛИН), ПЛАНОМ РОБОТИ ТА СКЛАДОМ УЧНІВ

 • УРОК ПОЄДНУЄ ТАКІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ :

 • МЕТА

 • ЗМІСТ

 • ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 • ВЗАЄМОДІЮ УЧНІВ І УЧИТЕЛЯ



СТРУКТУРА УРОКУ-

 • ПОЄДНАННЯ ПЕВНИХ ЛАНОК ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ, ОБУМОВЛЕНЕ ДИДАКТИЧНОЮ МЕТОЮ ЗАНЯТТЯ І РЕАЛІЗОВАНЕ В КОНКРЕТНОМУ ТИПІ УРОКУ



Класифікація уроків за

 • 1. Дидактичною метою

 • 2. Метою організації пізнавальної

 • діяльності

 • 3. Основними етапами навчального

 • процесу

 • 4. Методами навчання

 • 5. Способами організації навчальної

 • взаємодії учнів



Класифікація уроків за дидактичною метою

 • 1.Уроки засвоєння нового навчального

 • матеріалу.

 • 2. Уроки формування і вдосконалення

 • умінь і навичок.

 • 3. Уроки закріплення та застосування

 • знань, умінь і навичок.

 • 4. Уроки узагальнення і

 • систематизації.

 • 5. Уроки контролю і корекції.

 • 6. Комбіновані уроки.



Класифікація уроків за метою організації пізнавальної діяльності

 • 1. Уроки вивчення нового матеріалу

 • 2. Уроки вдосконалення знань, умінь,

 • навичок

 • 3. Уроки узагальнення й систематизації

 • 4. Комбіновані уроки

 • 5. Уроки контролю й корекції знань,

 • умінь, навичок



Класифікація уроків за переважаючим компонентом уроку

 • 1. Комбіновані

 • 2. Спеціальні:

 • урок засвоєння нового матеріалу

 • урок закріплення

 • урок повторення

 • урок контролю та перевірки знань



КЛАСИЧНІ ТИПИ УРОКІВ :

 • 1. Ввідний

 • 2. Тренувальний

 • 3. Контрольний

 • 4. Закріплення знань, умінь

 • 5. Самостійна робота

 • 6. Практична робота

 • 7. Комбінований

 • 8. Повторювально-узагальнюючий

 • 9. Оволодіння знаннями, уміннями і

 • навичками



МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

 • 1. Пояснювально-ілюстративний

 • 2. Частково-пошуковий

 • 3. Проблемний

 • 4. Репродуктивний

 • 5. Дослідницький



ВИДИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

 • 1. Презентація

 • 2. Телеміст

 • 3. Випробування

 • 4. КВК

 • 5. Рольові ігри

 • 6. Ділова гра

 • 7. Круглий стіл

 • 8. Вікторина

 • 9. Аукціон

 • 10. Турнір

 • 11. Урок-подорож

 • 12. Мозкова атака

 • 13. Інтерв’ю

 • 14. Пресконференція

 • 15. Складання задач

 • 16. Складання віршів

 • 17. Звіт

 • 18. Дискусія

 • 19. Дослідження

 • 20. Змагання



ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • Мозковий штурм

 • Мікрофон

 • Займи позицію

 • Метод “ Прес ”

 • Робота в малих групах

 • Акваріум

 • Переговори

 • Дебати

 • Медіація

 • Рольова гра



ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ

 • Загальнопедагогічні

 • Дидактичні

 • Гігієнічні

 • психологічні



Структурні компоненти уроку

 • Організаційний момент (1-2 ).

 • Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка до сприйняття нової теми (1-3).

 • Мотивація навчальної діяльності (2-3).

 • Оголошення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів (3-4).

 • Вивчення нового матеріалу (первинне сприйняття)(5-7).

 • Осмислення знань і умінь (5-7).

 • Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях (5-7).

 • Підведення підсумків уроку (5).

 • Інструктаж домашнього завдання (2-4).

 • Перевірка знань і умінь(3-5)



Організаційний момент (1-2).

 • ЗОВНІШНЯ СТОРОНА :

 • ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

 • ВІТАННЯ

 • ПЕРЕВІРКА ВІДСУТНІХ

 • ПСИХОЛОГІЧНА,ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ



Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів або підготовка до сприйняття нової теми (1-3).

 • коротка вступна бесіда, постановка проблемного завдання для активізації отриманих знань і сформованих вмінь:

 • перегляд тексту підручника

 • стисла інформація вчителя

 • повторення прийомів навчальної роботи

 • завдання на застосування вмінь



А) Робота з сигнальними картками : «+» чи «-»

 • А) Робота з сигнальними картками : «+» чи «-»

 • 1)Македонія була розташована на півночі Балканського півострова (+)

 • 2)Македонія зміцніла у У ст. до н.е.(- , ІУ)

 • 3)Найбільшої могутності Македонія досягла за царя Філіппа ІІ (+)

 • 4)« Македонська фаланга » – довгий спис завдовжки 6 метрів (- , стрій солдатів , вишикуваних у 16 рядів і озброєних довгими списами – сарисами )

 • 5)Маючи сильну армію , Філіпп почав завойовувати Грецію , яка була ослаблена греко-перськими війнами (- , Пелопоннеською – 431-404 рр. до н.е. )

 • 6)У ІУ ст. до н.е. грецькі поліси втрачають свою державну незалежність (+)

 • 7)Місто Афіни єдиним фронтом виступило проти армії македонян (-)

 • 8)Філіппіки – гнівні і сміливі промови , спрямовані проти царя Філіпа (+)

 • 9)У 338 р. до н.е. біля міста Херонеї Філіпп переміг армію м. Афін (+)

 • 10)Македонський цар Філіпп вирішив розпочати війну з Ізраїльсько –Іудейською державою , щоб помститися за кривди , завдані грекам (- , Персією )

 • 11)Учителем молодого Александра був грецький учений Аристотель

 • (+)

 • 12.Імперія - ?



Б) Самооцінка

 • Б) Самооцінка

 • Прізвище, ім’я учня_________________



Мотивація навчальної діяльності (2-3).

 • Мета – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес до обговорюваної теми , налаштувати суб'єкт навчання на ефективний процес пізнання , викликати зацікавленість, усвідомлення, що і для чого він зараз буде робити:

 • розповідь вчителя

 • демонстрація наочності

 • інтерактивна технологія(“ мозковий штурм ”, “ мікрофон ”)

 • рольові ігри



Оголошення теми, представлення її змісту та очікуваних результатів (3-4).

 • Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності ( чого повинні досягти в результаті уроку, що чекає від них вчитель):

 • тема та місце уроку в розділі та курсі, зв’язок з попередніми уроками, навчальні задачі

 • оголошення очікуваних результатів уроку ( дидактична мета)



ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ , ТА ЗАПИС НА ДОШЦІ ЗАПИТАНЬ , ВІДПОВІДІ НА

 • ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ , ТА ЗАПИС НА ДОШЦІ ЗАПИТАНЬ , ВІДПОВІДІ НА

 • ЯКІ УЧНІ ХОТІЛИ Б ОТРИМАТИ В ХОДІ

 • УРОКУ

 • ( на ватмані позначаються маркером )

 • Варіанти :

 • - ознайомитися з маршрутом та

 • деталями походу Александра

 • Македонського ;

 • - розширити знання про Александра

 • Македонського .



Мета :

 • Мета :

 • - вивчити маршрут та деталі східного

 • похода Александра Македонського ;

 • - розширити та узагальнити знання

 • про видатного правителя та

 • полководця ;

 • - продовжити формування умінь

 • роботи з історичною картою ,

 • історичними джерелами та додатковою

 • літературою ; складання таблиць ;

 • - вчити формулювати проблему , шукати

 • шляхи її вирішення ;

 • - формувати соціальну та полікультурну

 • компетентність



Очікувані результати :

 • Очікувані результати :

 • - учні зможуть розповісти про походи

 • Александра Македонського ;

 • - спробувати формулювати власну

 • думку про Александра

 • Македонського

 • - людину , правителя , полководця ;

 • - навчаться формулювати проблему ,

 • шукати шляхи її вирішення ,

 • приймати спільні рішення



Вивчення нового матеріалу (первинне сприйняття)(5-7)

 • Робота вчителя спрямована на оволодіння учнями нових знань та умінь, на реалізацію закладеного в них виховного та розвиваючого потенціалу:

 • розповідь вчителя(словесне навчання)

 • отримання знань в результаті аналізу ілюстрацій, навчальних картин, технічних засобів навчання(наочне навчання)

 • читання підручника, робота з картою, аналіз документів(практичне навчання0

 • надання учням алгоритму діяльності ( пам'ятка )



Сьогодні на уроці нами буде здійснено подорож по містах та територіях, де пройшов маршрут походу кращої в той час македонськой армії. В поході нас супроводжуватимуть екскурсоводи , хроністи, які будуть записувати хід історичних подій , картографи , що допоможуть нам пройти складними шляхами Східного похода царя Александра та портретисти, що спробують за цей короткий час намалювати нам образ цієї великої людини ( на допомогу їм на кожній парті є вислови Александра Македонського). І те , як вони впораються з цією роботою, в більшій мірі буде залежати від вас . Крім того , за вашою роботою на уроці буде слідкувати експертна служба , яка в кінці уроку й спробує її ( роботу ) оцінити . На кожній парті є додатковий матеріал : словнички , контурні карти , атласи та короткі вислови Александра Македонського що , допоможуть нам у роботі .

 • Сьогодні на уроці нами буде здійснено подорож по містах та територіях, де пройшов маршрут походу кращої в той час македонськой армії. В поході нас супроводжуватимуть екскурсоводи , хроністи, які будуть записувати хід історичних подій , картографи , що допоможуть нам пройти складними шляхами Східного похода царя Александра та портретисти, що спробують за цей короткий час намалювати нам образ цієї великої людини ( на допомогу їм на кожній парті є вислови Александра Македонського). І те , як вони впораються з цією роботою, в більшій мірі буде залежати від вас . Крім того , за вашою роботою на уроці буде слідкувати експертна служба , яка в кінці уроку й спробує її ( роботу ) оцінити . На кожній парті є додатковий матеріал : словнички , контурні карти , атласи та короткі вислови Александра Македонського що , допоможуть нам у роботі .



Македонського царя Александра — на відміну від багатьох інших властителів — було не лише прозвано Великим. Масштаби його завоювань, що включали землі, які простягалися від півострова Пелопоннес до Каспійського моря та від Лівійської пустелі до Індії й були здійснені за короткий час -приблизно 10 років ) , справили на сучасників й нащадків сильне враження та зробили його героєм багато чисельних легенд й міфів.

 • Македонського царя Александра — на відміну від багатьох інших властителів — було не лише прозвано Великим. Масштаби його завоювань, що включали землі, які простягалися від півострова Пелопоннес до Каспійського моря та від Лівійської пустелі до Індії й були здійснені за короткий час -приблизно 10 років ) , справили на сучасників й нащадків сильне враження та зробили його героєм багато чисельних легенд й міфів.

 • Багато з того, що в них розповідається — правда, багато — прикрашено, дещо — просто вигадка , однак все це дає людям уяву про непереможного полководця , мудрого правителя , гостру на розум людину.



Учні класу отримали упереджувальне завдання : ознайомитися з текстом параграфа 40 , знайти додаткову інформацію щодо життя Александра Македонського .

 • Учні класу отримали упереджувальне завдання : ознайомитися з текстом параграфа 40 , знайти додаткову інформацію щодо життя Александра Македонського .

 • Урок побудуємо таким чином :

 • 1) виступ екскурсоводів ( робота з

 • картами – схемами на дошці та контурними

 • картами

 • 2) синхронно з ними будуть працювати

 • хроністи та портретисти ;

 • 3) підсумок уроку підведуть експерти



Осмислення знань і умінь (5-7).

 • Мета – відновлення в пам'яті та усвідомлення теоретичних прийомів уроку , відпрацьовування нових прийомів навчальної роботи

 • фронтальна бесіда з основних моментів навчальної теми

 • картографічні, хронологічні задачі

 • тести

 • тренувальні вправи за зразками під керівництвом вчителя

 • творчі роботи

 • робота з підручником



Систематизація й узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях (5-7).

 • Зміст – розв'язання пізнавальних ( проблемних) задач, де учні отримують можливість застосувати нові знання й уміння, визначитися з власним відношенням до досліджуваних фактів, сформулювати власні висновки:

 • тести з вільними відповідями

 • групові звіти про роботу



Підведення підсумків уроку (5).

 • Функції підсумкового етапу( уявний мікрофон, фронтальна бесіда, обмін думок в парах ):

 • прояснити зміст опрацьованого

 • Співвіднести реальні результати з очікуваними, проаналізувати

 • зробити висновки

 • закріпити чи відкоригувати засвоєння інформації, умінь, навичок

 • встановити зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що варто засвоїти, навчитись у майбутньому

 • скласти план подальших дій

 • само- і взаємоконтроль



V.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКА :

 • V.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКА :

 • Учитель .

 • Що нового ви взяли для себе з уроку ?

 • Перегляд фрагменту з фільму “ Александр ”.

 • - Оцінка учнем власної роботи .

 • Прізвище, ім’я учня _______________________



Інструктаж домашнього завдання (2-4).

 • Роз'яснюються завдання домашньої роботи, рекомендуються джерела і прийоми роботи з ним,обумовлюються форми перевірки

 • Домашнє завдання – з двох частин:

 • обов'язкової

 • варіативної ( логічних, проблемних, творчих, серед яких школярі обирають те, що відповідає їхнім пізнавальним здібностям та інтересам)



Vl . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ :

 • Vl . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ :

 • прочитати № 40 ,

 • а) написати твір ( 0,5 сторінки ) за темою : « Якби я був Александром …»;

 • б) підготувати презентацію – проект



Перевірка знань і умінь(3-5)

 • У логічній послідовності замикаючий процес вивчення нової теми, інколи представлений на початку наступного заняття




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка