Лабораторна діагностика. Огляд матеріалів конференції, жовтень 2016 М. Харків, 27 жовтня 2016 рДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Лабораторна діагностика. Огляд матеріалів конференції, жовтень 2016

 • М. Харків,

 • 27 жовтня 2016 р

 • Новікова І.В.


За даними ВООЗ

 • Питома вага лабораторних досліджень складає 75-90% від загального числа різних видів досліджень, проведених хворому в лікувальних установах

 • У 60-70% клінічних випадків правильний діагноз пацієнту лікарі встановлюють на підставі даних результатів лабораторних досліджень

 • Більше 70% лікарських рішень приймається на підставі отриманих результатів лабораторних досліджень

 • У 65% випадків результати лабораторних досліджень, виконаних за невідкладними показниками, призводять до корінної зміни терапії, що дозволяє врятувати життя пацієнтівКлінічні ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – СКЛАДНИЙ багатоетапний процесПомилки лабораторних дослідженьПричины вариабельности результатов (ошибок) лабораторных исследований, связанные с преаналитическим этапомТипичные ошибки при взятии проб кровиОшибки не всегда зависят от медсестры (качество пробирки)

 • Недостаток вакуума

 • причины:

 • - качество систем

 • - условия хранения

 • П о с л е д с т в и я

 • > Соотношение кровь: реагент

 • > Некачественные пробы

 • > Неверные диагнозы

 • > Повторное взятие

 • > РекламацииТипичные ошибки - примеры

ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про метрологію та метрологічну діяльність ”

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про метрологію та метрологічну діяльність ”

 • Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

 • 1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.

 • До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

 • 1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

 • Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 9 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

 • 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону6. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.

 • 6. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.

ЗМІСТ

 • ЗМІСТ

 • Національний вступ

 • Вступ

 • 1 Сфера застосування

 • 2 Нормативні посилання

 • 3 Терміни та визначення

 • 4 Вимоги до менеджменту

 • 4.1 Організація і відповідальність менеджменту

 • 4.2 Система менеджменту якості (управління якістю)

 • 4.3 Управління документацією

 • 4.4 Договори про надання послуг

 • 4.5 Дослідження, що проводяться залученими лабораторіями

 • 4.6 Зовнішні послуги і постачання

 • 4.7 Консультаційні послуги

 • 4.8 Скарги

 • 4.9 Виявлення і контроль невідповідностей

 • 4.10 Коригувальні дії

 • 4.11 Запобіжні заходи

 • 4.12 Постійне поліпшення

 • 4.13 Управління записами

 • 4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.15 Аналіз керівництвомЗМІСТ

 • ЗМІСТ

 • 5 Технічні вимоги

 • 5.1 Персонал

 • 5.2 Приміщення та умови навколишнього середовища

 • 5.3 Лабораторне обладнання, реагенти і витратні матеріали

 • 5.4 Переданалітичні процеси

 • 5.5 Процеси аналітичного дослідження

 • 5.6 Забезпечення якості результатів дослідження

 • 5.7 Постаналітичні процеси

 • 5.8 Повідомлення результатів

 • 5.9 Надання результатів

 • 5.10 Управління інформацією лабораторії

 • Додаток А (довідковий) Порівняння з ISO 9001:2008 і ISO/IEC 17025:2005

 • Додаток В (довідковий) Порівняння ISO 15189:2007 і ISO 15189:2012

 • Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, гармонізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.14.1 Загальні положення

 • Лабораторія повинна планувати і впроваджувати процеси оцінювання і внутрішнього аудиту, необхідні для того, щоб:

 • a) продемонструвати, що переданалітичні, аналітичні, постаналітичні, а також допоміжні процеси виконуються у спосіб, що відповідає потребам і вимогам користувачів;

 • b) забезпечити відповідність системі менеджменту якості;

 • c) постійно поліпшувати ефективність системи менеджменту якості.

 • Результати оцінювання та заходи щодо поліпшення якості мають бути включені до вихідних даних для аналізу керівництвом (див. 4.15).

 • Примітка. Стосовно заходів щодо поліпшення якості, див. пункти 4.10, 4.11 і 4.12.

ШЛЯХ ДО АКРЕДИТАЦІЇ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ – УЗАГАЛЬНЕНИЙ ДОСВІД ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ CDC

 • ШЛЯХ ДО АКРЕДИТАЦІЇ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ – УЗАГАЛЬНЕНИЙ ДОСВІД ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ CDC

 • Азарскова М.В. Радник з питань лабораторної діагностики Всесвітній підрозділ ВІЛ та ТБ Центри контролю та профілактики захворювань США“Навчання системі управління якістю менеджерів і керівників лабораторій, лікарів-лаборантів і лаборантів - це крок до отримання міжнародного визнання, крок, який повинні зробити все країни.”

 • “Навчання системі управління якістю менеджерів і керівників лабораторій, лікарів-лаборантів і лаборантів - це крок до отримання міжнародного визнання, крок, який повинні зробити все країни.”

 • ВООЗ, http://www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/ruПРОГРАМА НАДАННЯ ПОСЛУГ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БЮРО ВООЗ

 • 7 ключових областей діяльності, що вимагають подальших зусиль по забезпечення більш тісної координації / інтеграції систем

 • 1. Медобслуговування: побудова комплексних моделей, координація діяльності постачальників послуг і неухильне поліпшення виробничих показників.

 • 2. Комунікація: сприяння постійному потоку інформації / даних.

 • 3. Компетенції: формування професійно підготовлених кадрів; організація відповідних курсів навчання та кураторських програм; створення умов для кар'єрного росту.

 • 4. Політика: вироблення спільного бачення перспективи в масштабі країни; послідовне впровадження в практику регламентів для лабораторій; структурування відповідальності за проведення моніторингу.

 • 5. Ресурси: належне використання і забезпечення доступності.

 • 6. Люди: розширення їх можливостей завдяки інформуванню / несення відповідальності за своє здоров'я.

 • 7. Культура: в професійному / публічному сенсі - перетворення принципу «Спільної роботи» у внутрішнє життєве правило.МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ СМЯ ТА ДОСТУПНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • LQMS Система управління якістю в лабораторіях.

 • Комплект навчальних матеріалів розроблений в результаті співпраці Бюро ВООЗ в Ліоні, Центрів з контролю і профілактіки захворювань (CDC) США (Відділ лабораторних систем) http://www.cdc.gov/dls/ та Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI) http: // www .clsi.org.

 • Доступний російською мовою - http://www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/ru/МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ СМЯ ТА ДОСТУПНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • LQSI Поетапне впровадження системи управління якістю в лабораторіях

 • Інструмент у вигляді веб-сайту, який надає покроковий план, що направляє впровадження системи управління якістю в медичних лабораторіях відповідно до стандарту ISO 15189

 • https://extranet.who.int/lqsi/ruМОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ СМЯ ТА ДОСТУПНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Керівництво розроблено в результаті співпраці Бюро ВООЗ в Ліоні, Відділу лабораторних систем Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), США, та Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI), США.

 • Складене на основі курсів і занять, проведених CDC і ВООЗ більш ніж в 25 країнах, і на основі рекомендацій, розроблених CLSI для впровадження стандарту ІSО 15189 в діагностичних лабораторіяхМОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ СМЯ ТА ДОСТУПНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Інструмент для оцінки лабораторій

 • Даний документ є посібником для оцінки окремих лабораторій і національної лабораторної системи.

 • У ньому описується загальний порядок оцінки лабораторій і містяться опитувальники, за допомогою яких виконують оцінку національної лабораторної системи і окремих лабораторій.

 • http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/ru/РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ОЦІНКИ В УКРАЇНІ (СИСТЕМА ЛАБОРАТОРІЙ) CLSI СЕРПЕНЬ 2016РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ОЦІНКИ В УКРАЇНІ (СИСТЕМА ЛАБОРАТОРІЙ) CLSI СЕРПЕНЬ 2016ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ НА ШЛЯХУ ДО АКРЕДИТАЦІЇ (SLMTA)

 • Структурована покрокова програма підвищення якості

 • Навчання керівників лабораторій, як реалізувати практичні системи управління якістю в умовах обмежених ресурсів та з використанням наявних ресурсів

 • Складається з навчальних курсів та практичних проектів щодо підвищення ефективності роботи лабораторій

 • Наставництво

 • Досягнення негайного, вимірюваного прогресу в лабораторіях

 • Старт програми в 2009 році

 • залучено 617 лабораторій в 47 країнах

 • Сайт програми http://slmta.orgКонтрольний лист (Checklist) відповідно до вимог ISO 15189ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ КРАЇНИ НЕ Є АБСОЛЮТНИМ БАР’ЄРОМ. ГОЛОВНЕ – ПРАГНЕННЯ ДО МЕТИ

 • ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ КРАЇНИ НЕ Є АБСОЛЮТНИМ БАР’ЄРОМ. ГОЛОВНЕ – ПРАГНЕННЯ ДО МЕТИЛабораторна інформаційна система (ЛІС)

 • електронний еквівалент забезпечує відображення статі, дати народження, адреси (відділення), контактних даних, типу первинної проби, клінічно важливої інформації (діагнозу), часу і дати взяття первинної проби, часу і дати отримання проби, часу та дати отримання результату дослідження.Процедура приймання зразків

 • Зразки повинні бути чітко простежувані;

 • Повинні бути виконані критерії прийняття або відхилення зразків,

 • розроблені та задокументовані СОП лабораторії;

 • Якщо виникли проблеми, їх необхідно повідомити замовнику

 • дослідження, згідно з процедурою СОПу;

 • Усі отримані зразки реєструються або скануються;

 • Зразки передаються на аналітичний етап.

Контроль якості досліджень

 • В лабораторії щоденно має проводитись контроль якості виконання досліджень;

 • Лабораторія повинна приймати участь у Програмах зовнішньої оцінки якості

 • Подальший напрямок вдосконалення роботи лабораторії – це розробка ефективної системи менеджменту якості у відповідності до ISO 15189, яка буде

 • відповідати призначенню лабораторії;

 • охоплювати зобов’язання щодо додержання належної професійної практики,

 • виконання досліджень, які відповідають призначенню, відповідають вимогам стандартів надання медичної допомоги

 • постійного поліпшувати якість лабораторних послуг.Розбіжності між вимогами ISO 15189 і чинною нормативною документацієюРозбіжності між вимогами ISO 15189 і чинною нормативною документацієюАнкета 1. Інформація про організацію

 • Назва

 • Адреса

 • Телефон/факс/e-mail

 • Головний лікар

 • Представник керівництва з якості:П.І.Б., телефон/факс/e-mail

 • Контактна особа: П.І.Б., телефон/факс/e-mail

 • 2. Назва підрозділу/лабораторії, щодо якої здійснюються роботи з комплексної програми управління якістю:

 • Кількість працюючих в організації:

 • 4. Кількість працюючих, зайнятих у наданні послуг лабораторної діагностики, щодо якої впроваджено/впроваджується система управління якістю:5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 1. Чи розроблено та задокументовано систему якості стосовно визначеної продукції (послуг)?

 • 2. Чи визначено процеси , необхідні для системи управління якістю , їх послідовність та взаємодія?

 • 3. Чи розроблено Настанову з якості?

 • 4. Чи задокументовано методики, які вимагає ДСТУ ISO 9001:2015?

 • 5. Чи розроблено документ для визначення управлінських дій?

 • 6. Чи встановлено перелік протоколів якості?

 • 7. Чи розроблено документ щодо управління протоколами якості?5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 8. Чи сформульована політика у сфері якості?

 • 9. Чи визначено цілі у сфері якості?

 • 10. Чи визначено відповідальність та повноваження персоналу у сфері забезпечення якості?

 • 11. Чи призначено представника керівництва в сфері якості?

 • 12. Чи встановлено процеси внутрішнього інформування?

 • 13. Чи передбачено періодичне здійснення аналізу системи управління якістю з боку керівництва?5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 14. Чи встановлено вимоги до персоналу?

 • 15. Чи визначено інфраструктуру, необхідну для досягнення відповідності лабораторних послуг встановленим вимогам?

 • 16. Чи встановлено критерії щодо визначення вимог до послуг лабораторної діагностики?

 • 17. Чи проводиться аналізування вимог до послуг лабораторної діагностики?

 • 18. Чи встановлено заходи щодо зворотного зв’язку з замовником (лікарями клініцистами/пацієнтами)?

 • 19. Чи планує організація проектування та розроблення нових послуг лабораторної діагностики?

 • 20. Чи проводиться аналізування та перевірка проекту та розробки нової послуги лабораторної діагностики?21. Яким чином затверджується проект та розробка нової послуги лабораторної діагностики?5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 22. Порядок управління змінами в проекті та розробці послуг лабораторної діагностики?

 • 23. Чи регламентовано порядок визначення вимог до якості тест-систем чи наборів реагентів, що закуповується, і порядок перевірки такої продукції?

 • 24. Чи передбачене періодичне здійснення аналізу контрактів з постачальниками та споживачами?

 • 25. Чи визначено вилучення окремих вимог ДСТУ ISO 9001:2009?

 • 26. Чи прийняті певні процедури управління лабораторними процесами?

 • 27. Чи встановлено порядок забезпечення ідентифікації та простежуваності тест-систем чи наборів реагентів, що надходять в лабораторію?

 • 28. Чи передбачено процедура управління «холодовим ланцюгом» для тест-систем чи наборів реагентів, що надходять в лабораторію?5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 29. Чи передбачений певний порядок зберігання та експлуатацію засобів вимірювальної техніки в лабораторії, який гарантує її справний технічний стан?

 • 30. Чи встановлено правила щодо управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки, необхідних для доведення відповідності тест-систем чи наборів реагентів встановленим вимогам впродовж строку експлуатації в лабораторії?

 • 31. Чи відстежується інформація щодо задоволеності пацієнтів?

 • 32. Чи задокументовано вимоги щодо планування та проведення внутрішніх аудитів?

 • 33. Які застосовуються методи моніторингу процесів?

 • 34. Якими документами регламентовано процедуру здійснення контролю якості лабораторних послуг: зовнішній контроль та внутрішньо лабораторний контроль?5. Загальні питання до системи управління якістю

 • 35. Чи прийнято певний порядок дій з невідповідними лабораторними послугами?

 • 36. Чи регламентовані процедури реєстрації даних про якість лабораторних послуг?

 • 37. Як проводиться аналізування невідповідностей під час контролю якості лабораторних послуг: зовнішній контроль та внутрішньолабораторний контроль?

 • 38. Чи прийняті певні процедури, які забезпечують здійснення коригувальних дій?

 • 39. Чи застосовуються статистичні методи контролю?6. Питання щодо виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 4 від 14.01.2015 р.

 • 1. Чи використовуються в організації внутрішньолабораторні контрольні зразки (якщо так, то які)?

 • 2. Чи зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку засоби вимірювальної техніки? Чи мають технічний паспорт і настанову з експлуатації?

 • 3. Чи проводиться метрологічний контроль засобів вимірювальної техніки?

 • 4. Чи здійснюються заходи щодо організації їх технічного/сервісного обслуговування засобів вимірювальної техніки?

 • 5. Чи здійснюється контроль якості використання тест-систем/наборів реагентів? Які застосовуються методики контролю?

 • 6. Чи здійснюється контроль за дотриманням умов проведення досліджень:контроль за дотриманням умов експлуатації та комплектності ЗВТ контроль кліматичних умов проведення досліджень?6. Питання щодо виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України № 4 від 14.01.2015 р.

 • 7. Чи здійснюється контроль за якістю роботи персоналу? Вказати методики та контрольні матеріали.

 • 8. Чи здійснюється контроль процесів лабораторного тестування ВІЛ (ІФА/ІХЛА)? Вказати методики та контрольні матеріали.

 • 9. Які форми реєстрації внутрішньолабораторного контролю якості лабораторного тестування серологічних маркерів ВІЛ впроваджені в організації? Вказати журнали, електронні форми.

 • 10. Які форми звітності використовуються для реагування на виявлені помилки та проведення коригувальних дій?

 • 7. Інша інформація

 • 7.1 Мова(и) спілкування персоналу: _українська, російська, англійська (керівник КДЛ)

 • 7.2 Веб-сторінка:_________________

 • Керівник організації _______ (підпис)(прізвище і ініціали) (Дата) М.П.

Дякую за увагу!

   • Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка