Лекція №1 Введення до клініки внутрішніх хвороб. Загальний огляд хворогоДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


Лекція №1 Введення до клініки внутрішніх хвороб. Загальний огляд хворого.

 • З Новим навчальним роком! Вас вітає кафедра клінічної фармації!
До внутрішніх хвороб належить велика група захворювань внутрішніх органів:

 • легенів

 • серця

 • нирок“внутрішні хвороби” (morbi interni)

 • “внутрішні хвороби” (morbi interni)

 • “терапія” (від грец. тherapeia – лікування)

 • Обидва терміни рівнозначні

 • Проте термін “внутрішні хвороби” почав широко застосовуватись у ХІХ ст.Свій вклад у розвиток дисципліни “внутрішні хвороби” внесли:

 • М.Я. Мудров (Московська школа)

 • С.П. Боткін (Санкт-Петербургська школа)

 • В.П. Образцов (Київська школа).Другий напрямок київської школи пов’язаний з:

 • Другий напрямок київської школи пов’язаний з:

 • Ф.Г. Яновським

 • В.Н. Івановим.У розділі медицини, що називається “внутрішні хвороби” виділяються такі аспекти:

 • розпізнавання

 • лікування

 • профілактика захворювань внутрішніх органів

 • причини й механізми розвитку захворюваньБільшість внутрішніх захворювань лікують консервативними методами:

 • лікарські препарати

 • фізіотерапевтичні способи

 • дієту

 • санаторно-курортне лікуванняОсновне в професії лікаря –

 • своєчасне розпізнавання хвороби

 • призначення необхідного лікування.Деонтологія (грец. deon – належна, logos – вчення).

 • це наука, що вивчає способи належної поведінки спеціаліста з метою досягнення найкращих результатів у професійній діяльностіЯтрогенія (від грец. iatros – лікар, genesis – походження) –

 • це негативний вплив лікаря на хворогохвороба

 • це життя, порушене у своєму перебігу внаслідок порушення структури і функцій організму під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників за умов мобілізації його компенсаторно-пристосувальних механізмівСимптоми (ознаки) –

 • це прояви захворювання на підставі яких можна розпізнати хворобуСиндроми (грец. syndromos – той що разом біжить, збіжність).

 • групування симптомів, характерних для певного захворюванняРозрізняють малі (прості) та великі (складні) синдроми.

 • Малі синдроми – це сукупність патогенетично пов’язаних між собою симптомів, виникнення яких зумовлене ураженням однієї системи чи органа.Дослідження хворого розділяють на дві частини: суб’єктивне та об’єктивне.Суб’єктивне дослідження – це таке обстеження при якому хворий розглядається як суб’єкт, що дає покази, котрі використовуються лікарем з діагностичною метою.

 • Суб’єктивне дослідження – це таке обстеження при якому хворий розглядається як суб’єкт, що дає покази, котрі використовуються лікарем з діагностичною метою.Методи обстеження хворого:

 • розпитування

 • огляд

 • пальпація

 • перкусія (вистукування)

 • аускультація (вислуховування)

 • лабораторні й інструментальні методи дослідження

 • хірургічні способи (біопсія, пробна лапаротомія).Анамнез –

 • це сукупність усіх відомостей, одержаних під час розпитування хворогоагравація

 • перебільшення симптомів свого захворювання

 • даного пацієнта називають агравантомсимуляція

 • Це така дія окремих осіб, коли вони з певною метою подають фіктивні дані, вводять лікаря в омануРозпитування хворого проводять за певною схемою:

 • 1) паспортні дані

 • 2) скарги хворого

 • 3) анамнез нинішнього захворювання

 • 4) анамнез життя хворого

 • Всі ці дані записуються в історії хвороби.Історія хвороби –

 • це документ, котрий заповняється при поступленні пацієнта в стаціонар чи при звертанні в поліклініку або амбулаторіюУмовно скарги поділяють на головні та додаткові

 • Головними називаються скарги, які найбільше турбують хворого, привертають його увагуПриклади запитань лікаря для з’ясування скарг:Лікареві при виясненні скарг у розмові з пацієнтом необхідно з’ясувати:

 • 1) локалізацію неприємного відчуття

 • 2) причини і умови виникнення неприємного відчуття

 • 3) час виникнення даного прояву

 • 4) характер прояву та його іррадіація

 • 5) інтенсивність відчуття

 • 6) тривалість явища

 • 7) вплив ліків на дане відчуття.Основна мета збирання анамнезу захворювання –

 • це з’ясування динаміки захворювання, з приводу якого пацієнт звернувся до лікаря (лікар розпитує хворого як розвивалась хвороба від самого її початку до моменту звернення по лікарську допомогу)При збиранні анамнезу з’ясовується:

 • тривалість захворювання

 • перші ознаки

 • умови які передували або спонукали захворювання

 • перебіг хвороби протягом її розвитку

 • лікар довідується чи звертався хворий по лікарську допомогу

 • які були проведені дослідження та лікування.анамнез життя (anamnesis vitae)

 • Це такий розділ історії хвороби, для заповнення якого потрібно розпитати історію різних періодів життя пацієнта.

 • Анамнез життя збирають після ознайомлення зі скаргами та анамнезом хвороби хворогоАнамнез життя збирають за певним планом:

 • 1) загальнобіографічні дані (вік місце народження і проживання, навчання)

 • 2) умови росту і розвитку

 • 3) умови побуту і праці, харчування

 • 4) захворювання перенесені в минулому

 • 5) шкідливі звички

 • 6) сімейний стан

 • 7) сімейний або спадковий анамнез

 • 8) алергологічний анамнезДо основних методів об’єктивного дослідження (status praesens) відносять:

 • 1) огляд

 • 2) пальпація (обмацування)

 • 3) перкусія (вистукування)

 • 4) аускультація (вислуховування)Огляд, пальпацію, перкусію, аускультацію:

 • ще називають фізичними тому, що їх здійснюють за допомогою органів відчуттів (зір, дотик, слух) і при цьому немає потреби в складній апаратуріДо допоміжних методів обстеження відносять:

 • 1) різні вимірювання (термометрія, антропометрія тощо)

 • 2) лабораторні дослідження сечі, крові, калу тощо

 • 3) інструментальні (рентгенологічне, ультразвукове, морфологічне дослідження, електрокардіографія)для допоміжних методів необхідні набори реактивів, відповідна аппаратура тощо, тому їх ще називають допоміжними лабораторно-інструментальними методами

 • для допоміжних методів необхідні набори реактивів, відповідна аппаратура тощо, тому їх ще називають допоміжними лабораторно-інструментальними методамиОб’єктивне обстеження розпочинають з огляду (inspectio)

 • Відокремлюють загальний огляд і детальний (місцевий)Під час проведення загального огляду відмічають:

 • 1) загальний стан хворого

 • 2) стан притомності і психічний стан хворого

 • 3) положення тіла хворого

 • 4) поставу і ходу хворого

 • 5) будову тіла

 • 6) стан вгодованості

 • 7) стан шкіри і видимих слизових оболонок

 • 8) стан м’язевої системи

 • 9) стан кісток і суглобів

 • 10) стан лімфатичних вузлів.Розрізняють такі ступені загального стану хворого:

 • 1) задовільний

 • 2) середньої тяжкості

 • 3) тяжкий

 • 4) вкрай тяжкийЗагальний стан хворого, що вільно рухається, веде активний спосіб життя можна оцінити як задовільний (такий стан здебільшого зустрічається у хворих під час ремісії захворювання)

 • Загальний стан хворого, що вільно рухається, веде активний спосіб життя можна оцінити як задовільний (такий стан здебільшого зустрічається у хворих під час ремісії захворювання)Загальний стан хворого при активації процесу, наприклад, коли хворий відчуває біль при виразковій хворобі в фазу загострення, можна оцінити як стан середньої тяжкості

 • Загальний стан хворого при активації процесу, наприклад, коли хворий відчуває біль при виразковій хворобі в фазу загострення, можна оцінити як стан середньої тяжкостіХворі з тяжким станом потребують сторонньої допомоги, догляду (висока температура, розлади серцево-судинної діяльності тощо)

 • Хворі з тяжким станом потребують сторонньої допомоги, догляду (висока температура, розлади серцево-судинної діяльності тощо)

 • При вкрай тяжкому стані хворий перебуває в коматозному станіПри оцінці стану притомності і психічного стану хворого виділяють ясну свідомість та розлади свідомості

 • При оцінці стану притомності і психічного стану хворого виділяють ясну свідомість та розлади свідомостіЗалежно від ступеня розладів розрізняють: ступор, сопор, кому

 • Ступор або остовпіння, оглушення – це стан, коли хворий на запитання відповідає із запізненням, в оточенні орієнтується недостатньо (отруєння алкоголем, наркотиками при струсі головного мозку).Сопор або отупіння, заціпеніння – це стан сплячки, під час якої збережені всі рефлекси, у разі голосного звертання до хворого його можна вивести з цього стану (важкі отуєння алкоголем, морфієи, снодійними засобами, при запаленні мозкових оболонок, при тяжкій формі печінкової недостатності)

 • Сопор або отупіння, заціпеніння – це стан сплячки, під час якої збережені всі рефлекси, у разі голосного звертання до хворого його можна вивести з цього стану (важкі отуєння алкоголем, морфієи, снодійними засобами, при запаленні мозкових оболонок, при тяжкій формі печінкової недостатності)

 • Кома – це стан глибокої сплячки, що характеризується повною непритомністю, втратою чутливості, зникненням рефлексів та глибокими розладами дихальної та серцево-судинної функцій.При оцінці положення хворого виділяють такі положення: активне, пасивне і вимушене

 • При активному положенні хворий активний і сам себе обслуговує без сторонньої допомоги

 • В пасивному положенні хворий лежить нерухомо і для зміни положення тіла потребує сторонньої допомоги

 • При вимушеному положенні хворий займає таке положення, що полегшує його стражданняПостава (статура) –

 • це загальний вигляд людини в положенні стоячи

 • у здорової людини постава пряма, хода відзначається впевненістюпід словом “habitus“ розуміють будову тіла

 • Будова тіла зумовлена конституцією

 • Конституція – це сукупність успадкованих і набутих анатомічних і функціональних особливостей організму, що характеризують його реакцію на вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.Згідно з класифікацією Чорноруцького розрізняють три конституціональні типи:

 • нормостенічний

 • астенічний

 • гіперстенічнийНормостенічний тип характеризується гармонійним, пропорційним розвитком усіх частин тіла (череп видовжений, шия середньої довжини, грудна клітка широка, епігастральний кут прямий, живіт овальної форми, злегка випнутий, плечі широкі, кінцівки довгі)

 • Нормостенічний тип характеризується гармонійним, пропорційним розвитком усіх частин тіла (череп видовжений, шия середньої довжини, грудна клітка широка, епігастральний кут прямий, живіт овальної форми, злегка випнутий, плечі широкі, кінцівки довгі)У астеніків череп видовжений, обличчя вузьке, шия довга, тонка, грудна клітка плоска, вузька, епігастральний кут гострий ( 90), живіт впалий плечі вузькі, таз вузький, кінцівки довгі

 • У астеніків череп видовжений, обличчя вузьке, шия довга, тонка, грудна клітка плоска, вузька, епігастральний кут гострий ( 90), живіт впалий плечі вузькі, таз вузький, кінцівки довгіДля будови тіла людей з гіперстенічною конституцією характерне широке обличчя, коротка і товста шия, плечі й таз широкі, епігастральний кут тупий ( 90), живіт круглий, випнутий, кінцівки короткі, підшкірна основа розвинена надмірно

 • Для будови тіла людей з гіперстенічною конституцією характерне широке обличчя, коротка і товста шия, плечі й таз широкі, епігастральний кут тупий ( 90), живіт круглий, випнутий, кінцівки короткі, підшкірна основа розвинена надмірноЗРІСТ

 • нормальний зріст дорослих чоловіків коливається у середньому в межах 165-180 см

 • нормальний зріст у жінок – від 155 до 170 см

 • зріст у чоловіків менше ніж 130 см, а у жінок менше ніж 120 см вважається карликовим

 • зріст вищий за 190 см вважають гігантським“ідеальна маса тіла”

 • формула Брока: зріст (у см) – 100

 • індекс Кетле маса тіла/ріст у м2Стан вгодованості

 • середній

 • надмірний

 • знижений ступінь вгодованості

 • складка на животі в нормі 2 смПід час дослідження шкіри звертають увагу на її

 • забарвлення

 • еластичність

 • вологість

 • наявність висипки

 • злущення

 • наявність розчухів, рубцівВ нормі шкіра у людей білої раси

 • має рожеве або блідо-рожеве забарвлення (патологічна жовтяниця, блідість, синюха)

 • на дотик помірно волога (підвищена вологість – гіпергідроз, понижена – гіпогідроз)

 • із збереженою еластичністю та без висипань.периферичні лімфатичні вузли досліджуютьза допомогою огляду і пальпації:

 • шийні

 • підщелепні

 • над- і підключичні

 • пахвові

 • ліктьові

 • пахвинні

 • підколінні

 • Нормальні незмінені лімфатичні вузли не видні і не пальпуютьсявизначення рогівкового рефлексу

 • при доторканні до рогівки клаптику паперу, волосинки настає негайне заплющення очей

 • при комі або при загальному наркозі цей рефлекс відсутнійреакція зіниць на світло

 • якщо вона збережена, то після відведення долонь лікаря від очей, тобто під час потрапляння променів світла в очі зіниці звужуються

 • при коматозних станах, отруєнні морфіном така реакція відсутнявимірювання температури тіла

 • підвищення температури тіла має 2 ступені:

 • 1) субфебрильний стан (37-38 С)

 • 2) гарячка (38,1 – 40 С)

 • більше 40 С – гіперпірексія

 • Нормальна температура коливається в межах від 36 до 36,9 СПальпація (від лат. Palpatio – обмацування)Пальпацію розрізняють:

 • поверхневу

 • глибоку ковзну

 • балотуючуПеркусія (від лат. Percussio –вистукування, постукування)

 • один із найважливіших методів дослідження внутрішніх органів, принцип якого полягає в тому, що під час постукування по певній ділянці тіла виникають різні звуки, характер яких залежить від структури і пружності тканиниПеркусія буває безпосередня і опосередкована

 • Безпосередня перкусія, принцип якої полягає в постукуванні кінчиком вказівного або середнього пальця прямо по поверхні тіла.пальцем-плесиметр - це палець по якому стукають

 • пальцем-плесиметр - це палець по якому стукають

 • палець-молоточок - це палець яким стукаютьперкусія гучна або глибока

 • Коливання тканин, спричинені сильним перкуторним ударом, поширюються по поверхні досліджованої ділянки в різні боки на відстань 4-6 см, а вглиб на відстань до 7 см.

 • Гучна перкусія служить для визначення якості перкуторного звуку в легенях під час вистукування симетричних ділянок грудної клітки (порівняльна перкусія) та меж відносної серцевої тупості, тобто периферичної ділянки серця, вкритої легенями.Перкусія тиха або поверхнева

 • Під час слабкого удару коливання тканин поширюються в різні боки на відстань 2-3 см, натомість у глибину на відстань 4-5см.Аускультація (від лат. Auscultacio – вислуховування)

 • метод дослідження звуків, які утворюються самостійно в різних внутрішніх органах під час їх діяльностіАускультація безпосередня та опосередекована

 • безпосередню аускультацію виконують шляхом прикладання вуха до шкіри певної ділянки тіла людини

 • опосередековану – за допомогою фонендоскопадіагноз (грец. diagnosis - розпізнання)

 • короткий лікарський висновок, який формується на основі даних суб’єктивного та об’єктивного дослідженнядіагноз

 • заключення формують з виділенням основного захворювання, тобто того захворювання, що більш серйозно загрожує життю хворого

 • супутнього захворювання – тобто такого захворювання, яке на даний час істотно не впливає на загальний стан хворого та не потребує лікуваннядіагноз розрізняють:

 • попередній діагноз

 • клінічний діагноз

 • остаточний (заключний) діагноз.діагноз

 • Попередній діагноз має лише орієнтовне значення, бо його виставляють на основі даних суб’єктивного обстеження та лише фізичних методів обстеження.

 • Клінічний діагноз виставляють після одержання результатів додаткових досліджень.

 • Заключний діагноз виставляють перед випискою хворого з стаціонару, він істотно не відрізняється від клінічного.Прогноз хвороби –

 • це науково обгрунтоване передбачення розвитку, наслідків і кінця хвороби
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка