Лекція №2 тема: основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україниДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


ЛЕКЦІЯ №2 ТЕМА: ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 • ПЛАН 1.Відносини , які регулюються адміністративним правом. 2.Поняття, ознаки та види адміністративних правопорушень (проступків). 3.Адміністративна відповідальність та види адміністративних стягнень. 4.Управління охороною здоров`я в Україні.


Адміністративне право -

 • це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами державної влади виконавчої і розпорядчої діяльності, тобто в процесі державного управління.

 • Предметом регулювання адміністративного права є суспільні відносини , які виникають у процесі здійснення державного управління.Адміністративне право

 • Основним нормативним актом у цій галузі права є Кодекс України про адміністративні правопорушення, який був прийнятий 7 грудня 1984 р. (введений в дію 1 червня 1985р.). АП знаходить свій зовнішній прояв також і в законах та постановах ВРУ, указах і розпорядженнях Президента України, постановах і розпорядженнях КМУ, наказах та інших нормативних актах міністерств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.Адміністративне правопорушення (проступок)

 • - протиправна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на права і свободи громадян , державний або громадянський порядок, власність, на встановлений порядок управління, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність (ст. 9 КУпАП).Ознаками адміністративного проступку є:

 • протиправність; винність; суспільна небезпека і адміністративність. Ознаки протиправності адміністративного правопорушення випливає з того, що воно заборонене законом, оскільки можна завдати шкоди або загрожувати небезпекою. Протиправність охоплює проступки, які завдають безпосередньої шкоди інтересам особи, матеріальним речам, а також ті, що не пов’язані із настанням шкідливих наслідків, а криють у собі лише загрозу, небезпеку такої шкоди.Протиправне діяння

 • (дія або бездіяльність) вважається адміністративним правопорушенням лише тоді, коли встановлено вину особи у його вчиненні, а також доведено причинний зв'язок між такими діями і шкідливими наслідками, якщо такі настали. Вина особи може виражатися у двох формах: умисну або необережності.Адміністративне правопорушення

 • вважається вчиненим із необережності тоді, коли особа, яка його вчинила, передбачила можливості настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, однак легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання цих наслідків, хоч повинна була і мала їх передбачити.Караність

 • Характерною ознакою адміністративних правопорушень є також караність. Це означає, що за їх вчинення до особи можуть застусовуватись заходи державного примусу. Проте в законі передбачено виняток з цього правила, коли встановлюється можливість звільнення порушника від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення або можливість обмежитись щодо винного усним зауваженням з боку органу (службової особи), уповноваженого вирішувати справу.Суб’єкт адміністративного правопорушення

 • Суб’єктом адміністративного правопорушення можуть бути громадяни України (з 16 років), іноземні громадяни та особи без громадянства. Виділяють посадових осіб, покладаючи на них підвищену порівняно з іншими громадянами відповідальність, якщо порушення ними загальнообов’язкових правил водночас є порушенням службових обов’язків.Суб’єкт адміністративного правопорушення

 • Обов’язковою умовою, за якої особа може вважатись суб’єктом правопорушення, є її осудність, тобто здатність оцінювати свої дії і керувати ними.Об’єктом адміністративного правопорушення

 • виступають суспільні відносини, які складаються у сфері адміністративно-організаційної діяльності і порядку управління, регулюються адміністративним правом, а також нормами інших галузей права (трудового, цивільного, фінансового, земельного та ін.). Об'єктом посягання може бути сама людина, її здоров’я, честь і гідність, права і свободи, а також власність.Суб’єктивну сторону адміністративного

 • правопорушення визначає вина особи, мета і мотив її поведінки. Центральне місце займає оцінка вини, тобто психічне ставлення особи до вчиненої нею пртиправної дії або бездіяльності. Мета і мотив – це факультативні ознаки субєєктивної сторони, і вони не завжди присутні. Але в багатьох випадках їх наявність впливає на зміст правопорушення, наприклад, дрібна спекуляція.Види адміністративних правопорушень

 • - адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (гл.5);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на власність(гл.6);

 • - адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури (гл.7);

 • - адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії(гл.8);Види адміністративних правопорушень

 • - адміністративні правопорушення на транспорі, в галузі шляхового господарства і зв’язку(гл.10);

 • - адміністративні правопорушення у сільському господарстві; порушення ветеринарно-санітарних правил(гл.9);Види адміністративних правопорушень

 • - адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою(гл.11);

 • - адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності(гл.12);Види адміністративних правопорушень

 • - адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації(гл.13);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку(гл.14);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління(гл.15).Адміністративна відповідальність

 • вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, певного заходу державно-правового примусу – адміністративного стягнення.Адміністративній відповідальності підлягають :

  • осудні особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку;
  • посадові особи за адміністративне правопорушення, пов`язане з недотриманням встановлених правил у сфері охорони порядку, управління тощо, забезпечення виконання яких входить до їх посадових обов`язків;


Адміністративній відповідальності підлягають :

  • військовослужбовці, а також службовці органів внутрішніх справ за адміністративні правопорушення за дисциплінарним статутом або спеціальними положеннями про дисципліну;
  • іноземні громадяни і особи без громадянства, які перебувають на території України на загальних підставах з громадянами України.


Адміністративне стягнення

 • – примусовий захід державного впливу (міри відповідальності), що застосовуються до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з метою забезпечення виконання загальнообов’язкових правил, покарання та виховання порушника, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.Адміністративні стягнення:

 • 1.Попередження – письмове офіційне застереження громадянина про правопорушення, яке він скоїв.

 • 2.Штраф – це найпоширеніший вид адміністративного стягнення. Він має виключно грошовий характер.Адміністративні стягнення:

 • 3.Оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення, або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення полягає в його примусовому вилученні й наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета.Адміністративні стягнення:

 • 4.Конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, зводиться до примусової безоплатної передачі цього предмета чи грошей у власність держави.Адміністративні стягнення:

 • Виправні роботи – це адміністративне стягнення, яке має за мету грошове покарання, тобто вплив на матеріальні інтереси порушника. Цей вид стягнення застосовується лише судом на строк до 2-х місяців з відбуванням його за місцем основної роботи особи із відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави.Адміністративний арешт

 • встановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб, призначається тільки судом (суддею) і виконується негайно після винесення постанови.Приклади адміністративних правопорушень:

 • незаконне придбання або зберігання наркотичних речовин у невеликих розмірах; дрібне хуліганство; неодноразове розпивання спиртних напоїв у громадських місцях у нетверезому стані; злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції. Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, які мають дітей до 12 років, які не досягли 18 років, до інвалідів 1-ї та 2-ї груп.Депортація

 • за межі України як міра адміністративного стягнення застосовується за рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України виключно до іноземців та осіб без громадянства за порушення правил перебування на території України. Застосування даної міри передбачене ст.24 КУпАП і ст.32 Закону України „Про правовий статус іноземців”.Іноземець може бути депортований за межі України в трьох випадках:

  • якщо його дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку;
  • якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
  • якщо іноземець грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців.


Адміністративне стягнення

 • може бути накладено не пізніше як через місяць з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – 2 місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або її закриття, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.Література

 • Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. //відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами / За ред. Демського Е.Ф.. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 • Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №4. – Ст.20.

 • Законодавство України про адміністративну відповідальність / Бюлетень законодавства і юридичної рактики України. – К.: Юрінком Інтер, 1997. - №3. – 240с.

 • Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736с.

 • Адміністративне право України // за ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – 528с.

 • Гладун З.С. Адміністративне право України. – Тернопіль: „Карт-бланш”, 2004. – 579с.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка