Лекція 21 Організація обліку І звітності в кіс контур управління персоналомДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Лекція 21 - Організація обліку і звітності в КІС

 • Контур управління персоналом

 • Контур управління взаємовідносинами з клієнтами

 • Адміністративний контур

 • Контур галузевих рішень


1. Контур управління персоналом

 • Включає два модулі: управління персоналом і заробітна плата.

 • Модуль управління персоналом предназначений для розв’язання задач:

 • планування і управління штатним розписом, а також резервом на заміщення посад;

 • автоматизоване ведення особових справ співробітників;

 • планування і облік робочого часу працівників підприємства;

 • формування звітів по наявність і рух персоналу на підприємстві.Модуль побудовано на основних принципах:

 • Модуль побудовано на основних принципах:

 • універсальність — можливість використання в любих організаціях, незалежно від форми власності і виду діяльності;

 • адаптованість — забезпечення можливості фахівцям самостійно проводити настройку модуля з урахуванням специфіки конкретного підприємства і діючого законодавства.

 • Для нарахування заробітної плати можна використати 320 видів оплат. Для кожного виду оплати надається можливість визначати алгоритм розрахунку, входимість у розрахунок різних видів утримань, середніх заробітків і податків на фонд оплати праці.

 • Для розрахунків утримань передбачено 220 видів утримань із заробітної плати, які теж передбачають самостійну настройку.2. Контур управління взаємовідносинами з клієнтами

 • контур включає модулі: облік клієнтів і маркетинг. Перший - для накопичення інформації про потенційних і реальних клієнтів підприємства, конкурентів, рекламні фірми, товари;

 • другий — для проведення маркетингового дослідження на основі сформованої бази даних.

 • інформація про клієнтів в використовується для проведення маркетингових досліджень, формування політики в області взаємовідносин з клієнтами.

 • орієнтований на співробітників відділу збуту, технічної підтримки, маркетингу та ін.

 • Можливості:

 • створювати і вести каталоги клієнтів, рекламних фірм, конкурентів, рекламних фірм, конкурентів, контрактів з клієнтами, угод і т.д.;

 • реєструвати звичайні і групові, попередні і здійснені продажі товарів і послуг;

 • заключати договори з клієнтами на гарантійне і абонентське обслуговування придбаних ними товарів, відображати контакти, продажі і угоди для менеджерів свого підприємства;Модуль маркетингу

 • основні можливості: аналізувати ринок рекламних послуг, планування розміщення реклами, аналізувати ефективність рекламних вкладень коштів, проводити аналіз ринка пропозицій та управляти ціновою політикою, вести контроль життєвого циклу товарів та аналіз сегментів ринка, маркетинговий аналіз збуту в розрізах каналів збуту, товарів, послуг, напрямів реалізації. Процес рішення маркетингових задач в системі Галактика включає слідуючі фази:

 • збір даних про фірми конкурентів, їх продукцію і цінову політику. Реєстрація контактів, пропозицій, наявних і потенційних покупців;

 • аналіз даних про збут по різним товарам, сегментах ринка, каналах реалізації з ціллю вироблення найбільш вигідної стратегії реалізації;

 • підготовка варіантів порівняльних табличних і графічних звітів. Визначення оптимального рівня цін і прогнозування прибутку. Планування рекламних компаній.

3. Адміністративний контур

 • Модуль управління проектами :

 • 1. Складання планів структурних підрозділів і окремих виконавців в розрізі напрямів діяльності.

 • 2. Розрахунок необхідних ресурсів для виконання намічених планів.

 • 3. Узагальнення планів структурних підрозділів в єдиний господарський план корпорації.

 • 4. Ув’язка робіт в єдиний календарно-сітковий графік.

 • 5. Формування планів робіт виконавців на заданий період.

 • 6. Реєстрація в пам’яті ЕОМ ходу виконання планів, ведення журналу проведених заходів.

 • 7. Контроль виконання планів управлінським персоналом, ведення документообігу в розрізі структури господарського плану.Модуль управління документообігом - обліку, зберігання і обробки документів (договорів, листів, наказів, протоколів наряд і ін.), організації спілкування користувачів при вирішенні виробничих задач. Документи можуть бути отримані за допомогою електронної пошти, скановані з паперових документів або підготовлені за допомогою різних текстових редакторів.

 • Модуль управління документообігом - обліку, зберігання і обробки документів (договорів, листів, наказів, протоколів наряд і ін.), організації спілкування користувачів при вирішенні виробничих задач. Документи можуть бути отримані за допомогою електронної пошти, скановані з паперових документів або підготовлені за допомогою різних текстових редакторів.

 • Основні можливості:

 • створення і ведення номенклатури справ фірми;

 • створення документів за допомогою вбудованого текстового процесора «Бізнес-текст» або іншого зовнішнього редактора;

 • ведення стадій обробки документів і контролю їх виконання;

 • пошук документів за заданими критеріями, просування документів за маршрутом обробки, масова розсилка документів в підрозділи;

 • перегляд списку всіх облікових документів, пов’язаних з документами-основами системи Галактика (наприклад, рахунками за продані товари або послуги).

4. Контур галузевих рішень

 • Консігнація

 • Роздрібна торгівля

 • Управління транспортом

 • Капітальне будівництво

 • Облік спецодягу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка